Department of Archaeology of Egypt and Nubia

address:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.25 tel. +48 22 55 22 825

head of the department:
dr hab. Sławomir Rzepka

scientific members:
Łukasz Jarmużek, MA
Dr. Marta Kaczanowicz
dr hab. Anna Wodzińska
dr hab. Dobrochna Zielińska 
Dr. Karel Innemée
Agnieszka Ryś-Jarmużek, MA

PhD students
Agata Bebel-Nowak – agata.bebel@student.uw.edu.pl
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej-Ciuba
Katarzyna Kasprzycka – katarzyna.kasprzycka@uw.edu.pl