Wodzińska Anna

dr hab. Anna Wodzińska
Katedra Archeologii Egiptu i Nubii

e-mail:
annawodzinska@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 825

dyżury:
Ze względu na oddelegowanie do pracy w Kairze (do 2024 roku), w celu umówienia się na rozmowę bardzo proszę o kontakt mailowy. Jestem dostępna za pośrednictwem platformy Google Meet.

zainteresowania naukowe:
– archeologia Egiptu i Nubii
– ceramika antyczna, szczególnie w kontekście społecznym i ekonomicznym
– materiałoznawstwo i rzemiosło w starożytności

bibliografia:
Anna Wodzińska

projekty:
– udział w pracach Polsko-Słowackiej Misji Archeologicznej w Tell el-Retaba (kierownik prac: dr hab. Sławomir Rzepka – Instytut Archeologii UW), Egipt, opracowanie materiału ceramicznego
– udział w pracach Ancient Egypt Research Associates w Gizie (kierownik prac: dr Mark Lehner), opracowanie materiału ceramicznego