Dobrochna Zielińska


dr Dobrochna Zielińska

e-mail: d.zielinska@uw.du.pl

dyżury:
poniedziałek 15:00 – 16:30,
środa 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
Archeologia Egiptu i Nubii.

Sztuka Doliny Nilu w epoce późnego antyku i średniowiecza. Materialne i niematerialne aspekty malarstwa ściennego, ze szczególnym uwzględnieniem malowideł ściennych Nubii. 

działalność naukowa:

Kierownik badań na stanowisku Miseeda (Sudan): http://miseeda.uw.edu.pl/

Współkierownik badań i prac konserwatorskich w Klasztorze Syryjczyków w Wadi Natrun (Egipt): http://deiralsurian.uw.edu.pl/

Prowadzi stronę poświęconą badaniom malowideł nubijskich: http://nubianmurals.uw.edu.pl/

bibliografia:

Polska Bibliografia Naukowa: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709358878c28a0473a7b5a