Katedra Archeologii Egiptu i Nubii

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 3.25 tel. +48 22 55 22 825

kierownik katedry:
dr hab. Sławomir Rzepka

pracownicy:
mgr Łukasz Jarmużek
dr Marta Kaczanowicz
dr hab. Anna Wodzińska
dr hab. Dobrochna Zielińska 
dr Karel Innemée
mgr Agnieszka Ryś-Jarmużek

doktoranci:
Agata Bebel-Nowak – agata.bebel@student.uw.edu.pl
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej-Ciuba
Katarzyna Kasprzycka – katarzyna.kasprzycka@uw.edu.pl

 

Deir el-Bahari fot M.Barwik
Deir el-Bahari, fot M.Barwik


informacje o katedrze:
W Katedrze Archeologii Egiptu i Nubii prowadzone są badania nad starożytnymi i średniowiecznymi cywilizacjami doliny Nilu. Zakres prowadzonych studiów jest bardzo szeroki, obejmując m.in. archeologię osadniczą w starożytnym Egipcie i średniowiecznej (i późniejszej) Nubii, badania nad inskrypcjami i dekoracją świątyń z czasów faraońskich, studia nad ceramiką egipską i nubijską od starożytności po czasy nowożytne, ekonomią Egiptu grecko-rzymskiego, czy średniowiecznym malarstwem nubijskim. W pracach prowadzonych przez pracowników Katedry w Egipcie i Sudanie uczestniczą doktoranci i studenci.

 

GRANTY

Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba
kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka; finansowany z grantu MNiSW nr N N109 244839; czas trwania projektu: 01.09.2010-30.08.2013; w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja
kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska; finansowany z grantu NCN nr 2011/01/D/HS3/06119; czas trwania projektu: 1.12.2011-30.11.2014

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba
kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka; finansowany z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03748 (OPUS); czas trwania projektu: 18.03.2013-17.03.2016; w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e.
kierownik projektu: dr Dorota Dzierzbicka; finansowany z grantu NCN nr 2013/11/D/HS3/02461 (SONATA); czas trwania projektu: 07.2014-07.2017

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba
kierownik projektu: dr hab. Sławomir Rzepka; finansowany z grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/00597 (OPUS); czas trwania projektu: 1.03.2016-28.02.2020; w projekcie uczestniczyli także dr hab. Anna Wodzińska i mgr Łukasz Jarmużek

Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji
kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska; finansowany z grantu NCN nr 2015/18/M/HS3/00621 (HARMONIA); czas trwania projektu: 2016-2019

Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century)
kierownik projektu: dr Gertrud van Loon; finansowany z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, grant nr 665778 Marie Skłodowskiej-Curie; Narodowe Centrum Nauki Polska, POLONEZ 3 2016/23 / P / HS3 / 04153; czas trwania projektu: 2016-2019 http://frontierwanderings.uw.edu.pl/

Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA
kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Niwiński; finansowany z grantu NCN (OPUS); czas trwania projektu: 2018-2021; w projekcie uczestniczyła także mgr Dagmara Haładaj

Życie codzienne w niepewnych czasach. Dom i jego mieszkańcy w Egipcie Trzeciego Okresu Przejściowego po upadku imperium
kierownik projektu: dr hab. Sławomir Rzepka; finansowany z grantu NCN nr 2021/41/B/HS3/01032 (OPUS); czas trwania projektu: 1.06.2022-31.05.2026; w projekcie uczestniczy także dr hab. Anna Wodzińska, mgr Łukasz Jarmużek, mgr Agnieszka Ryś-Jarmużek, mgr Agata Bebel-Nowak

“Dobry Pasterz” z Masida. Obraz w kontekście zmieniającego się krajobrazu kulturowego Trzeciej Katarakty Nilu.  kierownik projektu: dr hab. Dobrochna Zielińska; finansowany z grantu NCN  (UMO-2019/35/B/HS3/02440), czas trwania 2020-2025

Badania Archeologiczne:
Deir el-Bahari, świątynia Hatszepsut
Deir el-Surian
Misejda
Tell el-Retaba