Department of Archaeology of the Americas

adress: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, office 3.23, tel. 22 55 22 823

head of the Department:
dr hab. Miłosz Giersz, prof. ucz.

faculty:
dr hab. Wiesław Więckowski, prof. ucz.
dr hab. Janusz Wołoszyn
Dr. Jan Szymański
Dr. Julia Chyla

PhD Candidates:
Roberto Pimentel Nita

about the Department:
The Department conducts research and organizes teaching activities in the field of the archeology of the Americas, in particular of the Andean area, Central America, iconography of pre-Columbian cultures, rock art, as well as funeral and anthropological archeology.

The Department organizes the scientific life related to the archaeology of the Americas at the Faculty of Archeology by conducting archaeological field research, publishing research results, and by organizing and participating in international and national scientific conferences. The Departament collaborates with archaeologists and representatives of other disciplines, especially with the scientific centers from Poland and abroad.

Employees also popularize knowledge about the archeology of the Americas.

field research:
Castillo de Huarmey, Peru – kier. Miłosz Giersz
Toro Muerto, Peru – kier. Janusz Wołoszyn
San Isidro, Salwador – kier. Jan Szymańskigo

grants:
– ongoing
NCN 2019/35/D/HS3/00219 “Na kresach Mezoameryki: Badania archeologiczne stanowiska San Isidro w Salwadorze” – kier. Jan Szymański

NCN 2019/32/T/HS3/00101 „Metody cyfrowe w archeologii. Studium doliny Huarmey” – kier. Julia Chyla

NCN 2018/31/B/HS3/01655 „Płeć, przestrzeń i czas w prekolumbijskiej świątyni zmarłych” – kier. Miłosz Giersz

NCN 2016/23/B/HS3/01882 „Toro Muerto – wieloaspektowa analiza unikatowego południowoamerykańskiego kompleksu sztuki naskalnej” – kier. Janusz Wołoszyn

– finalized
NCN 2018/02/X/HS3/00850 “Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru” – kier. Wiesław Więckowski

NCN 2015/19/N/HS3/00880 „Tożsamość w niciach ukryta? Dokumentacja i analiza technologiczno-ikonograficzna prekolumbijskich tkanin z Castillo de Huarmey” – kier. Aleksandra Laszczka