Katedra Archeologii Ameryk

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna
pokój 3.23, tel. +48 22 55 22 823

kierownik katedry:
dr hab. Miłosz Giersz, prof. ucz.

pracownicy:
dr hab. Wiesław Więckowski, prof. ucz.
dr hab. Janusz Wołoszyn
dr Jan Szymański
dr Julia Chyla

doktoranci:
Roberto Pimentel Nita

informacje o katedrze:

Katedra prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie archeologii Ameryk, w szczególności archeologii obszaru andyjskiego, Ameryki Środkowej, ikonografii kultur prekolumbijskich, sztuki naskalnej, a także archeologii funeralnej i antropologicznej.

Katedra organizuje życie naukowe Wydziału w zakresie archeologii Ameryk prowadząc archeologiczne badania terenowe, publikując wyniki badań, a także poprzez organizację i udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Współpracuje z archeologami i przedstawicielami innych dyscyplin, zwłaszcza z ośrodkami amerykanistycznymi z Polski i zagranicy.

Pracownicy zajmują się także popularyzacją wiedzy na temat archeologii Ameryk.

badania archeologiczne:
Castillo de Huarmey, Peru – kier. Miłosz Giersz
Toro Muerto, Peru – kier. Janusz Wołoszyn
San Isidro, Salwador – kier. Jan Szymański

granty:
– aktualnie realizowane
NCN 2019/35/D/HS3/00219 “Na kresach Mezoameryki: Badania archeologiczne stanowiska San Isidro w Salwadorze” – kier. Jan Szymański

NCN 2019/32/T/HS3/00101 „Metody cyfrowe w archeologii. Studium doliny Huarmey” – kier. Julia Chyla

NCN 2018/31/B/HS3/01655 „Płeć, przestrzeń i czas w prekolumbijskiej świątyni zmarłych” – kier. Miłosz Giersz

NCN 2016/23/B/HS3/01882 „Toro Muerto – wieloaspektowa analiza unikatowego południowoamerykańskiego kompleksu sztuki naskalnej” – kier. Janusz Wołoszyn

– zakończone

NCN 2011/03/D/HS3/01609 „Pochodzenie, status społeczny i tradycje grzebalne elit prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru” – kier. Miłosz Giersz

NCN 2018/02/X/HS3/00850 “Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru” – kier. Wiesław Więckowski

NCN 2015/19/N/HS3/00880 „Tożsamość w niciach ukryta? Dokumentacja i analiza technologiczno-ikonograficzna prekolumbijskich tkanin z Castillo de Huarmey” – kier. Aleksandra Laszczka