San Isidro, Salwador

San Isidro, Salwador
San Isidro, Salwador

kierownik badań: dr Jan Szymański

miejsce badań: stanowisko archeologiczne San Isidro, departament Sonsonate, Salwador

charakterystyka stanowiska: Stanowisko poddane systematycznej erozji przez ciężkie maszyny rolnicze. Obecnie widocznych jest około 20 pozostałości po architekturze monumentalnej. Datowanie powierzchniowych kolekcji ceramicznych zawiera się w Środkowym (1000 – 400 BC) i Późnym (400 BC – AD 250) Okresie Preklasycznym. San Isidro najprawdopodobniej pełniło funkcję dużego centrum regionalnego na południowo-wschodnich rubieżach cywilizacji Majów. Prace rozpoznawcze prowadzone były w latach 2018-2020. W roku 2021 rozpoczęły się badania wykopaliskowe.

instytucje uczestniczące w badaniach: Uniwersytet Warszawski, Universidad Francisco Gavidia (Salwador), Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura (Salwador)

datowanie: wstępne, ~1000 BC – AD 250

finansowanie: 

2021-2023 – Grant „Sonata” nr 2019/35/D/HS3/00219 pt. „Na kresach Mezoameryki: badania archeologiczne stanowiska San Isidro w Salwadorze”

2018 – Grant NCN „Miniatura” (ID 381403), 2019 – środki w ramach programu „Strategie doskonałości – uczelnia badawcza”

opis badań: W 2018 roku przeprowadzono prospekcję powierzchniową, a także opracowanie fotogrametryczne widocznych pozostałości przy użyciu drona. Stworzono wstępny plan stanowiska. Prace nad stworzeniem planu stanowiska trwały także przez lata 2019-2021. W 2021 roku rozpoczęto zaplanowany na trzy sezony etap prac wykopaliskowych, skoncentrowany na trzech głównych obszarach San Isidro.

bibliografia:

2020; Szymański J.; Recent Research at San Isidro, El Salvador, in the Context of the Southeastern Mesoamerican Archaeology, Estudios Latinoamericanos 40:1-28.

2018; Szymański J., M. Mendez, M. Toledo, J. Avalos Campos, R. Cabrera, R. Cea; San Isidro: Large Preclassic site at the eastern edge of the Maya Culture, Mexicon 40(40):100-104.

struktura Cerrito 1
struktura Cerrito 1
grupa Trapiche, San Isidro
Skip to content