Wiesław Więckowski

dr hab. Wiesław Więckowski

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, archeologia funeralna, archeologia andyjska
tafonomia archeologiczna
archeologia i bioarcheologia Izraela
język hebrajski

e-mail:
w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 11:30 – 13:00
– dyżur zdalny przez Google Meet po uprzednim kontakcie mailowym

zajęcia:
w zakresie dydaktyki i badań naukowych współpracuję z Katedrą Bioarcheologii i Katedrą Archeologii Epoki Kamienia
(wszystkie prowadzone zdalnie na platformie Google Classroom i Meet, kursy trwające w kolorze niebieskim):

Archeologia i antropologia śmierci (OGUN 3101-DWAN-OG)
Człowiek i środowisko (konwersatorium 3101-DOCZS) – z dr. hab. Joanną Piątkowską-Małecką i dr. Michałem Przeździeckim
– Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko (konwersatorium 3101-DKDZ) – dr. Michałem Przeździeckim
– Śmierć w dawnych kulturach: wierzenia, obyczaje grzebalne, metodyka i metodologia badań (konwersatorium dla Szkoły Doktorskiej 3100-SZD-SWDK)
 Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (kurs on-line) (3101-DO-DYP)
– Bioarchaeology – seminar (seminarium 3101-ASBIOA) – z Prof. Arkadiuszem Sołtysiakiem
– Basic Human Osteology (laboratory 3101-AFOSTE / 3101-AOBAS-Iclass cancelled
– Taphonomy of Human Remains (class 3101-AFTAPH)

bibliografia:
dostępna na Academia.edu  ResearchGate  ORCID

granty:
Wykonawca w grancie NCN 2015/18/E/HS3/00106 “Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de Huarmey” kierowanym rzez dr Patrycję Prządkę-Giersz

Kierownik w grancie NCN 2018/02/X/HS3/00850 “Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru”