Więckowski Wiesław

dr hab. Wiesław Więckowski
Katedra Archeologii Ameryk

e-mail:
w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 823

dyżury:
poniedziałek 11.30–13.00, pokój 3.23
lub
dyżur zdalny przez Google Meet po uprzednim kontakcie mailowym

zainteresowania naukowe:
– bioarcheologia
– archeologia funeralna
– tafonomia archeologiczna
– archeologia andyjska
– archeologia i bioarcheologia Izraela
– język hebrajski

zajęcia prowadzone w roku akad. 2022/2023:
w zakresie dydaktyki i badań naukowych współpracuję z Katedrą BioarcheologiiKatedrą Archeologii Epoki Kamienia

Archeologia i antropologia śmierci (OGUN) – zajęcia zakończone
Człowiek i środowisko (konwersatorium dla I roku) – z dr hab. Joanną Piątkowską-Małecką i dr. Michałem Przeździeckim – zajęcia zakończone
– Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko (konwersatorium) – z dr. Michałem Przeździeckim – zajęcia zakończone
– Taphonomy of Human Remains (class, translatorium) – zajęcia zakończone
– Paleoantropologia – przedmiot będzie prowadzony w 2023/24
– Bioarchaeology – seminar (seminarium) – z prof. Arkadiuszem Sołtysiakiem
 Basic Human Osteology (laboratory) – zajęcia zakończone
– Paleoanthropology – the class will be given in 2023/24

bibliografia:
Academia.edu
ResearchGate
ORCID

granty:
Wykonawca w grancie NCN 2018/31/B/HS3/01655 Płeć, przestrzeń i czas w prekolumbijskiej świątyni zmarłych kierowanym przez Prof. Miłosza Giersza

Wykonawca w grancie NCN 2015/18/E/HS3/00106 Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de Huarmey kierowanym przez dr Patrycję Prządkę-Giersz

Kierownik w grancie NCN 2018/02/X/HS3/00850 Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru.