Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie – PDF

Publikacja pod redakcją Michała Przeździeckiego i Witolda Migala to kompleksowe opracowania wyników badań przeprowadzonych w latach 2004–2009 na stan. Ćmielów 95 („Mały Gawroniec”), pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie. Do najważniejszych efektów tych prac należy odkrycie pozostałości obozowiska kultury magdaleńskiej, na które obok unikatowych śladów pokonstrukcyjnych, składa się także bogata kolekcja artefaktów krzemiennych, kamiennych i hematytowych. Oprócz wieloaspektowego studium całości źródeł ruchomych oraz nieruchomych monografia obejmuje również analizę szerokiego pakietu danych geomorfologicznych.

Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie
Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie

Książka w formacie PDF

Loga

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Ochrony Promocji Kultury

Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą – promocja książki

Pod koniec bieżącego roku ukazała się napisana przez Danutę Jaskanis i Pawła Szymańskiego książka: „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą”. Jest to dawno oczekiwana w środowisku archeologów, regionalistów i wszystkich zainteresowanych pradziejami Polski północno-wschodniej synteza wyników badań interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 1962-1965 i 1971 r., na stanowisku archeologicznym położonym nad rzeką Czarna Hańcza, niedaleko wsi Osowa, w powiecie suwalskim. Pracami archeologicznymi kierował Jan Jaskanis. Prezentowana książka obejmuje część materiałową z opisem poszczególnych obiektów i zabytków ruchomych. Towarzyszy jej bogata część analityczna i planistyczna, ukazująca po raz pierwszy w kręgu osad kultury sudowskiej układ przestrzenny znacznej części przebadanej osady. Wartość książki podnoszą dołączone do niej opracowania specjalistyczne, mianowicie: badania palinograficzne omawiające na podstawie wierceń stratygrafie osadów, analiza i identyfikacja gatunkowa znalezisk roślin uprawnych i chwastów oraz ustalenie i ocena w analizie archeozoologicznej charakteru gospodarki hodowlanej.
Publikacja w formacie A4, z przepięknym zdjęciem doliny Czarnej Hańczy na okładce, liczy 400 stron. Została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja została dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Na promocję książki, która odbędzie się online, zapraszamy serdecznie we środę, 23 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00, na fanpage Facebook Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Czytaj dalej Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą – promocja książki

Światowit, Supplement Series U: Underwater Archaeology

Redaktor naukowy Serii:
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

vol. IArchaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw, pod red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, K. Trusz. Warszawa 2018.
wersja elektroniczna: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/swiatowit-suppl-series-u-underwater-archaeology/jawi/

vol. IIArchaeology: Just Add Water, pod red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, M. Nowakowskiej. Warszawa 2019.
wersja elektroniczna: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/swiatowit-suppl-series-u-underwater-archaeology/jawii/

Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

red. D. Błaszczyk, J. Żelazowski

Studia i materiały

K. Januszek, K. Pyżewicz, Krzemienne narzędzia szlifowane z późnego neolitu – między formą a funkcją

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Domy ze stanowisk kultury przeworskiej na Mazowszu. Kilka przykładów z niepublikowanych badań

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Po jantar! Rzymski trop w dalekim kraju albo raz jeszcze o znaleziskach z dawnego Ilischken

D. Chudzik, Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

D. Błaszczyk, Pochodzenie i dieta mężczyzny pochowanego w grobie D162 z cmentarzyska w Bodzi w świetle badań izotopowych

J. Piątkowska-Małecka, Zwierzęce szczątki kostne z terenu średniowiecznej osady w Surażu, stan. 7/125, gm. loco, pow. białostocki, woj. podlaskie

M. Osypińska, J. Piątkowska, Zwierzęta w zagrodach na terenie osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ludwinowie (stan. 7, aut. 112), gmina i powiat Włocławek

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronologia o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Węgielsztynie, gm. Węgorzewo

A. Olech, System ochrony i przechowywania zabytków archeologicznych na Słowacji

Czytaj dalej Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009

Prezes Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Roksana Chowaniec oraz Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Krzysztof Jakubiak mają przyjemność zaprosić na promocję książki Agnieszki Jarzec pt. „Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009”, przygotowanej w ramach tomu 12 serii Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Instytutu Archeologii UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Zaproszenie Krosno

XXI tom Suplementu Światowita Praehistory and Middle Ages

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że ukazał się XXI tom Suplementu Światowita Prehistory and Middle Ages, autorstwa Andrzeja Szeli pt. Kuczbork -Osada. Nekropola z pogranicza starożytnych światow.

Jest to monografia wielokulturowej nekropolii z przełomu er i czasów nowożytnych z obszaru północnego Mazowsza. Stanowisko badane było  przez nasz Instytut w latach 2006-2008. Publikacja możliwa była do zrealizowania dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Promocji Kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://www.uw.edu.pl/zapomniane-mazowsze

Światowit tom LVI

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością informujemy,  że ukazał się kolejny, LVI tom Światowita pod redakcją naukową A. Ulanowskiej i M. Siennickiej.
Nasz tom ponownie scala dwa fascykuły Światowita w jeden rocznik, który będzie się odtąd ukazywał pod wspólnym podtytułem Archeologia Powszechna / World Archaeology.  Wydawcą tomu są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, zmianie uległa także okładka czasopisma.
Tom LVI ma charakter monograficzny i nosi tytuł 'Tradition and Innovation in Textile Technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean’.
Wszystkie artykuły opublikowane zostały w wolnym dostępie  w zakładce czasopisma Światowit na platformie Index Copernicus.
Strony tytułowe, spis treści, wprowadzenie K. Jakubiaka i wstęp merytoryczny redaktorek dostępne są również tutaj.

Zapraszamy do lektury!
A. Ulanowska i M. Siennicka

 

Publikacja odkryć z Krosna

Zabytki z Krosna, fot Miron Bogacki
Zabytki z Krosna gm. Pasłęk, fot Miron Bogacki

Kolie ze szklanych i bursztynowych paciorków, brązowe ornamentowane puzderko czy zespół tajemniczych palenisk obrzędowych to nieliczne z kilkuset artefaktów zabezpieczonych podczas prac wykopaliskowych archeologów z UW na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Krośnie. Publikacja tych odkryć jest efektem projektu pt. „Brakujące ogniwo – materiały z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. Pasłęk z badań w l. 1980-2010”, realizowanego przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW. Więcej informacji…