Zajęcia z fotografii i proseminarium nieinwazyjne odwołane

Szanowni Państwo bardzo przepraszam ale z powodu choroby muszę odwołać poniedziałkowe (18.11.2019) zajęcia z fotografii archeologicznej o godz. 9:45 oraz 11:30. Nie dotrę też na proseminarium nieinwazyjne we wtorek o godz. 9:45 (19.11.2019). Choroba uniemożliwia mi prowadzenie zajęć.

Praktyki wykopaliskowe w Marei (Egipt)

Marea to miasto nad jeziorem Marjut w pobliżu Aleksandrii. Była zasiedlona między końcem IV w. p.n.e. a VIII w. n.e. W przyszłym sezonie wykopaliskowym zamierzamy odsłonić datowane na okres wczesnobizantyński zabudowania portowe, budynki publiczne, domy i grobowiec.

termin: wrzesień, październik, listopad 2020 (możliwość zaliczenia maksymalnie 5-6 tygodni praktyk)

Informacje i zapisy na stronie facebookowej misji: https://www.facebook.com/pg/Marea-Archaeological-Project-673525879675667.

“Warunki” z I roku

Szanowni Państwo,
wszystkich Studentów mających warunkowe zaliczenie I roku studiów proszę o niezwłoczny kontakt (drogą mailową lub na dyżurze). Chodzi o decyzję dotyczącą ekwiwalentów zajęć w ramach nowego programu studiów.
Dr Wiesław Więckowski

Stypendia

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem rozporządzenia o powołaniu Komisji Stypendialnej, przesunie się termin wypłaty świadczeń socjalnych (dotyczy to całego UW). W listopadzie na pewno nie będą wypłacane stypendia, w grudniu jeszcze nie wiadomo. Świadczenia będą sumowane, poczynając od października i wypłacone w jednym terminie.
Z poważaniem,
Komisja Stypendialna IA UW”

Rekrutacja na program mobilności studentów MOST

Rusza rekrutacja na program mobilności studentów MOST. Więcej informacji poniżej:

Gotowi na MOST-ową przygodę? Właśnie ruszyła kolejna rekrutacja! Tym razem na semestr letni 2019/2020 roku. Już dziś…

Opublikowany przez Program MOST Czwartek, 31 października 2019

 

W sprawach Programu Mobilności Studentów MOST można się kontaktować z Koordynatorem Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Panią Magdaleną Mars pod nr tel. 22 55 24 112.

Zapraszamy na siódme spotkanie – Sideros: seminarium z archeologii Europy środkowej

Serdecznie zapraszamy na siódme spotkanie z cyklu:
“Sideros: seminarium z archeologii Europy środkowej w I tys. przed Chr.”,
które odbędzie się w czwartek 7 listopada 2019 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (sala 206).
Spotkanie poświęcone będzie archeologii wczesnej epoki żelaza na Pomorzu, a tematyka zgłoszonych referatów zawiera się w szerokich ramach chronologicznych: od 1. połowy I tysiąclecia przed Chr. po czasy około przełomu er.
 Program:
10.30 Otwarcie seminarium
10.40 Dr Katarzyna Ślusarska, Schyłek epoki brązu czy początek epoki żelaza? Pierwsza połowa I tysiąclecia p.n.e. na Nizinie Szczecińskiej (referat)
11.20 Przerwa
11.30 Dr Bartłomiej Rogalski, Cmentarzyska w Marianowie i Długiem, pow. stargardzki. Problematyka wczesnej fazy kultury jastorfskiej na Pomorzu Zachodnim (referat)
12.10 Przerwa
12.20 Dr Anna Strobin, Osada z okresu halsztackiego i cmentarzysko kultury oksywskiej na stanowisku 7 w Brzynie, pow. pucki (referat)
13.00 Przerwa
13.10 Mgr Sebastian Chrupek, Przemiany kulturowe na przełomie młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich na Pomorzu i ziemi chełmińskiej. Historia i stan badań oraz aktualne możliwości badawcze (referat)
13.50 Przerwa
14.00 Dyskusja
15.30 Zakończenie spotkania