Rekrutacja

Podstawowe informacje dla kandydatów dotyczące studiów stacjonarnych I stopnia (kliknij obrazek)

Podstawowe informacje dla kandydatów dotyczące studiów stacjonarnych II stopnia (kliknij obrazek)


Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej WA UW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów. Bardzo prosimy dzwonić między 10.00 a 15.00 w dni powszednie: +48 601 327 725

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są również opublikowane na stronie: Biura ds. rekrutacji UW,  jak również na stronie: Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Studia archeologiczne I i II stopnia w IRK

Komisja Rekrutacyjna ¦ Rekrutacja na studia podyplomowe ¦ FAQ


Rekrutację na archeologię czas zaczynać!

Poniżej zamieszczamy filmy rekrutacyjne omawiające ścieżki rekrutacji.

1. Przewodnik dla kandydatów narodowości polskiej

2. Przewodnik dla kandydatów z zagranicy

3. Przewodnik w języku ukraińskim

HARMONOGRAM  I ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, rejestracje na studia I i II stopnia na kierunku archeologia oraz na studia I i II stopnia na kierunku archeologia w języku angielskim w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów rozpoczynają się 06 czerwca 2022 r.
Ostatnim dniem rejestracji jest 05 lipca 2022 r. 

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej jest 06 lipca 2022 r.

Pełny harmonogram rekrutacji wraz z zasadami rekrutacji znajduje się tutaj.

Jeżeli nie zostaną wypełnione limity przyjęć na poszczególne kierunki, już w sierpniu zostanie otworzona II tura rekrutacji: II tura zapisów będzie otwarta 17.08.2022 r. i zamknięta 12.09.2022 r.
Jest to jednak zawsze wielka niewiadoma, czy pozostaną jakieś wolne miejsca!
Z naszej strony zalecamy rekrutację w I turze.

Proszę pamiętać o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w terminie (przelew bankowy lub na poczcie, decyduje data).

Nieopłacenie oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacyjnym, mimo ewentualnej wcześniejszej rejestracji w systemie IRK!

Kandydaci ubiegający się o miejsce na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na kierunku archeologia, powinni się zarejestrować w systemie IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w tych samych terminach, co pozostali kandydaci.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Prosimy o osobiste dostarczenie dokumentów.

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia, niedostarczenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie traktowane jest, jak rezygnacja z możliwości zakwalifikowania na studia.

Dodatkowo prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, bez którego kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na studia.

W linku poniżej znajduje się skierowanie na badania w celu otrzymania wymaganego zaświadczenia lekarskiego:

SKIEROWANIE


Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Archeologia

W tym roku obowiązkowa będzie rozmowa kwalifikacyjna, podczas której z  kandydatem będziemy prowadzili rozmowę na temat wiedzy ogólnej archeologicznej oraz chcielibyśmy uzyskać informację na temat planowanej pracy magisterskiej.

Termin egzaminu: 11 i 12.07.2022 r.

Lista lektur:

1. Abramowicz, A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa 1991
lub Historia archeologii, Bahr, P. (red.), wyd. Arkady, 2019 (w zależności od
zainteresowań kandydata)
2. Ashmore, W., Sharer, R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do
archeologii, Kraków 2008
3. Barker, Ph., Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994 lub W.
Brzeziński (red.), Metody badań wykopaliskowych, Warszawa 2000
4. Johnson, M., Teoria archeologii. Wprowadzenie, Kraków 2013
5. Ławecka, D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000 lub Hodder, I., Czytanie
przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995
6. Renfrew, C., Bahn, P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa, 2002


Pod poniższym linkiem możesz znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących Cię pytań związanych z rekrutacją na studia na Wydziale Archeologii UW:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Informacja dla wychowawców i nauczycieli historii

Jeżeli mają Państwo w swoich klasach osoby zainteresowane archeologią – istnieje możliwość przesłania przez nas materiałów na temat studiów na WA UW. Prosimy o kontakt mailowy z adresem, pod który mają zostać wysłane ulotki. ZAPRASZAMY!