Rekrutacja

Konserwacja, fot. Miron Bogacki

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej IAUW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie: (+48) 601 327 725

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są również opublikowane na stronie: Biura ds Rekrutacji UW.
Jak również na stronie: internetowej rejestracji kandydatów 

Aktualności ¦ Komisja Rekrutacyjna ¦ Rekrutacja na studia podyplomowe ¦ FAQ

Rekrutację na archeologię czas zaczynać!

HARMONOGRAM REKRUTACJI!

Szanowni Państwo, rejestracje na studia I i II stopnia na kierunku archeologia oraz na studia I i II stopnia na kierunku archeologia w języku angielskim w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów rozpoczynają się 07. czerwca 2021 r.
Ostatnim dniem rejestracji jest 05 lipca 2021 r. 

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej jest 06 lipca 2021 r.

Pełny HARMONOGRAM REKRUTACJI wraz z zasadami rekrutacji znajduje się tutaj.

Jeżeli nie zostaną wypełnione limity przyjęć na poszczególne kierunki, już w sierpniu zostanie otworzona II tura rekrutacji: II tura zapisów będzie otwarta 10.08 i zamknięta 13.09.
Jest to jednak zawsze wielka niewiadoma, czy pozostaną jakieś wolne miejsca!
Z naszej strony zalecamy rekrutację w I turze.

Proszę pamiętać o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w terminie (przelew bankowy lub na poczcie, decyduje data).

Nie opłacenie oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacyjnym, mimo ewentualnej wcześniejszej rejestracji w systemie IRK!

Kandydaci ubiegający się o miejsce na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na kierunku archeologia powinni się zarejestrować w systemie IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w tych samych terminach co pozostali kandydaci.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

w linku poniżej znajduje się skierowanie na badania w celu otrzymania wymaganego zaświadczenia lekarskiego,

SKIEROWANIE

Informacje o wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Dodatkowo prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, bez którego kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na studia!

Prosimy o osobiste dostarczenie dokumentów!!!

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia niedostarczenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie traktowane jest, jak rezygnacja z możliwości zakwalifikowania na studia.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Archeologia

W tym roku obowiązkowa będzie rozmowa kwalifikacyjna podczas której z  kandydatem będziemy prowadzili rozmowę na temat wiedzy ogólnej archeologicznej oraz chcielibyśmy uzyskać informację na temat planowanej pracy magisterskiej.

Termin egzaminu: 12 i 13.07.2021 r.

Lista lektur:

1. Abramowicz, A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa 1991
lub Historia archeologii, Bahr, P. (red.), wyd. Arkady, 2019 (w zależności od
zainteresowań kandydata)
2. Ashmore, W., Sharer, R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do
archeologii, Kraków 2008
3. Barker, Ph., Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994 lub W.
Brzeziński (red.), Metody badań wykopaliskowych, Warszawa 2000
4. Johnson, M., Teoria archeologii. Wprowadzenie, Kraków 2013
5. Ławecka, D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000 lub Hodder, I., Czytanie
przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995
6. Renfrew, C., Bahn, P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa, 2002


Pod poniższym linkiem możesz znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących Cię pytań związanych z rekrutacją na studia w Instytucie Archeologii UW

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Taczki fot. Miron Bogacki

Informacja dla wychowawców i nauczycieli historii

Jeżeli mają Państwo w swoich klasach osoby zainteresowane archeologią – istnieje możliwość przesłania przez nas materiałów na temat studiów w IA UW. Prosimy o kontakt mailowy z adresem, pod który mają zostać wysłane ulotki. ZAPRASZAMY!