Rekrutacja

Podstawowe informacje dla kandydatów dotyczące studiów stacjonarnych I stopnia (kliknij obrazek)

Podstawowe informacje dla kandydatów dotyczące studiów stacjonarnych II stopnia (kliknij obrazek)


Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej WA UW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów. Bardzo prosimy dzwonić między 10.00 a 15.00 w dni powszednie: +48 601 327 725

Jeśli chcesz zadać pytanie studentom, możesz to zrobić pisząc mail do Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW – zssiauw@gmail.com, lub kontaktując się przez FB.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są również opublikowane na stronie: Biura ds. rekrutacji UW,  jak również na stronie: Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Studia archeologiczne I i II stopnia w IRK

Komisja Rekrutacyjna ¦ Rekrutacja na studia podyplomowe ¦ FAQ


Rekrutację na archeologię czas zaczynać!

Poniżej zamieszczamy filmy rekrutacyjne omawiające ścieżki rekrutacji.

1. Przewodnik dla kandydatów narodowości polskiej

2. Przewodnik dla kandydatów z zagranicy

3. Przewodnik w języku ukraińskim

HARMONOGRAM  I ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

rejestracje na studia I i II stopnia na kierunku archeologia oraz na studia I i II stopnia na kierunku archeologia w języku angielskim w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów rozpoczynają się 06 czerwca 2024 r.

Ostatnim dniem rejestracji na studia I stopnia (licencjackie) jest 10 lipca 2024 r. 

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej na studia I stopnia (licencjackie) jest 11 lipca 2024 r.

Ostatnim dniem rejestracji na studia II stopnia (magisterskie) jest 10 lipca 2024 r. 

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia (magisterskie) jest 11 lipca 2024 r.

Pełny harmonogram rekrutacji wraz z zasadami rekrutacji znajduje się tutaj.

Jeżeli nie zostaną wypełnione limity przyjęć na poszczególne kierunki, już w sierpniu zostanie otworzona II tura rekrutacji: II tura zapisów będzie otwarta 19.08.2024 r. i zamknięta 12.09.2024 r.
Jest to jednak zawsze wielka niewiadoma, czy pozostaną jakieś wolne miejsca!
Z naszej strony zalecamy rekrutację w I turze.

Proszę pamiętać o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w terminie (rekomendujemy korzystanie z tzw. szybkich płatności).

Nieopłacenie oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacyjnym, mimo ewentualnej wcześniejszej rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów!

Kandydaci ubiegający się o miejsce na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na kierunku archeologia, powinni się zarejestrować w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w tych samych terminach, co pozostali kandydaci.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Prosimy o osobiste dostarczenie dokumentów.

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia, niedostarczenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie traktowane jest, jak rezygnacja z możliwości zakwalifikowania na studia.

Dodatkowo prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, bez którego kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na studia.

W linku poniżej znajduje się skierowanie na badania w celu otrzymania wymaganego zaświadczenia lekarskiego:

SKIEROWANIE


Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Archeologia

W tym roku obowiązkowa będzie rozmowa kwalifikacyjna, podczas której z  kandydatem będziemy prowadzili rozmowę na temat wiedzy ogólnej archeologicznej oraz chcielibyśmy uzyskać informację na temat planowanej pracy magisterskiej.

Termin egzaminu:

  • 16-17.07.2024 r. (studia stacjonarne II stopnia)
  • 16-17.07.2024 r. (studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia)

 

Lista lektur:

  1. Abramowicz, A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa 1991 lub Bahr, P. (red.), Historia archeologii, wyd. Arkady, 2019 (w zależności od zainteresowań kandydata)
  2. Ashmore, W., Sharer, R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii, Kraków 2008
  3. Barker, Ph., Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994 lub Brzeziński, W., (red.), Metody badań wykopaliskowych, Warszawa 2000
  4. Johnson, M., Teoria archeologii. Wprowadzenie, Kraków 2013
  5. Ławecka, D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000
  6. Renfrew, C., Bahn, P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa, 2002
  7. Standardy prowadzenia badań archeologicznych, oprac. Z. Misiuk, J. Wrzosek, A. Oniszczuk, M. Sekuła, M. Sabaciński, K. Czajkowski cz. 1: https://nid.pl/wp-content/uploads/2021/12/Standardy-badan-archeologicznych-cz.-1-nieinwazyjne-ladowe.pdf&sa=D&source=docs&ust=1685387777344423&usg=AOvVaw3Pa6veCdt1XAlFYxoCvNiP; cz. 2 : https://nid.pl/wp-content/uploads/2021/12/Standardy-badan-archeologicznych-cz.-2-inwazyjne-ladowe.pdf

Pod poniższym linkiem możesz znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących Cię pytań związanych z rekrutacją na studia na Wydziale Archeologii UW:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Informacja dla wychowawców i nauczycieli historii

Jeżeli mają Państwo w swoich klasach osoby zainteresowane archeologią – istnieje możliwość przesłania przez nas materiałów na temat studiów na WA UW. Prosimy o kontakt mailowy z adresem, pod który mają zostać wysłane ulotki. ZAPRASZAMY!