Władze

Dziekan Wydziału Archeologii UW

Bartosz Kontny
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

Kontakt: bdkontny@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

Dyżury:
środa: 12:00–14:00
piątek: 9:00–11:00

Prodziekan ds. finansowych

Michał Starski
dr Michał Starski

Kontakt: m.starski@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

Kompetencje:

 • nadzorowanie funkcjonowania finansów Wydziału,
 • współpraca z Komisją Finansowo-Budżetową Wydziału,
 • nadzorowanie wykonania grantów afiliowanych na Wydziale Archeologii UW,
 • reprezentowanie Wydziału Archeologii we wszystkich sprawach związanych z finansami, budżetem oraz badaniami naukowymi,
 • w razie nieobecności lub choroby Dziekana przejmowanie spraw związanych z kierowaniem Wydziałem

Prodziekan ds. badań i rozwoju

Arkadiusz Sołtysiak
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.

Kontakt: a.soltysiak@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

Kompetencje:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z wymianą naukową z ośrodkami zagranicznymi,
 • przygotowywanie sprawozdań i materiałów do oceny parametrycznej oraz innych kontroli na Wydziale,
 • prowadzenie wszelkich spraw w zakresie promocji Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom Wydziału honorowych wyróżnień, odznaczeń i nagród,
 • nadzór nad badaniami i osiągnięciami naukowymi pracowników Wydziału,
 • nadzorowanie rozwoju Wydziału,
 • zastępowanie Dziekana w sprawach bieżących

Kierownik  jednostki dydaktycznej (od 1 października 2020)

Agnieszka Tomas
dr hab. Agnieszka Tomas

Kontakt: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

P.O. Kierownika  jednostki dydaktycznej (do 30 września 2020)

Wiesław Więckowski
dr hab. Wiesław Więckowski

Kontakt: w.c.wieckowski@uw.edu.pl

Kompetencje:

 • wszelkie decyzje związane z tokiem studiów stacjonarnych,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS,
 • nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku),
 • nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej IH UW oraz Komisji Stypendialnej,
 • kontakty z Samorządem

Dyżury w sekretariacie studenckim:
zawieszone – kontakt przez maila

P.O. Kierownika Studiów Niestacjonarnych i Studiów Podyplomowych – Archeologia Podwodna

dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Kompetencje:

 • wszelkie decyzje związane z tokiem studiów niestacjonarnych,
 • przygotowywanie planu zajęć oraz organizacja zajęć dla studiów zaocznych i podyplomowych

Kontakt: radoslaw.szczypiorski@gmail.com
tel. +48 501 048 474

Dyżur dla studentów zaocznych w gabinecie Dyrekcji (w czasie zjazdów Studium Zaocznego):
sobota: 10.30–13.00

Dyrektor Administracyjny

mgr Magdalena Nowakowska
mgr Magdalena Nowakowska

Kontakt: wa.dyrektor.adm@uw.edu.pl
tel. +48 723 030 061

Kompetencje:

 • organizacja i kontrola całości prac administracyjnych Wydziału,
 • kierowanie jednostkami administracji Wydziału, z wyłączeniem pracowni,
 • w ustalonym przez Dziekana zakresie podejmowanie czynności w sprawach majątkowych i finansowych Wydziału, z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków kierownika Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej

Zastępca Dyrektora Administracyjnego

mgr Zbigniew Stasiak
mgr Zbigniew Stasiak

Kontakt: zbigniew.stasiak@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 836

Kompetencje:

 • nadzór nad pracownikami obsługi budynku oraz firmami związanymi z konserwacją instalacji i urządzeń wewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku,
 • zastępowanie Dyrektora Administracyjnego w zakresie obsługi administracyjnej Wydziału