Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Sochy

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Sochy pod tytułem:  Capacocha. The social and political significance of human sacrifice in the Inca Empire, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2023  r. o godz. 13.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

Streszczenie pol.

Summary

Piontek-recenzja

Bourget-recenzja 2

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk pod tytułem:  „Mosiężysko”. Wczesnośredniowieczne stanowisko w Szurpiłach, woj. podlaskie. Źródła, analiza, interpretacje, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Czytaj dalej „Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk”

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kapiec

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kapiec pod tytułem:  The Southern Room of Amun in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. Its Decoration and Ritual Function in the Upper Courtyard Complex, która odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Czytaj dalej „Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kapiec”

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wyżgoła

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wyżgoła pod tytułem:  Tożsamość afrykańskiego miasta ery przedkolonialnej. Archeologiczne studia nad społeczeństwem zamieszkującym Starą Dongolę w schyłkowej fazie funkcjonowania miasta, która odbędzie się dnia 22 grudnia 2022 r. o godz. 12.30 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

M. Wyżgoł streszczenie PL

M. Wyżgoł abstract ENG

Kurcz-recenzja

Wiewióra-recenzja

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lecha

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lecha pod tytułem:  Ceramika stołowa z Tanais. Analiza importu, dystrybucji, funkcji oraz napraw i wtórnego wykorzystania w okresie od III w. p.n.e. do III w. n.e., która odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

2. Streszczenie

Głuszek-recenzja

Mielczarek-recenzja

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Xenii-Pauli Kyriakou

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Xenii-Pauli Kyriakou pod tytułem:  Entheseal changes in a reference skeletal collection from Cyprus. Prospects for reconstructing activity patterns in prehistoric and historical societies, która odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 r. o godz. 13.30 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie
PhD summary_english_polish
dr hab. Anna Szczepanek, prof. PAN – recenzja ENG
dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK – recenzja polska
dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK – recenzja angielska

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Sieczkowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Sieczkowskiej pod tytułem:  Armakuna y phaqcha: uso ritual y seglar del agua en la „llaqta” de Machu Picchu y sus sitios satélites (Perú), która odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie
Streszczenie-PL
Summary -EN
Posern-Zieliński-recenzja
Yaeger-recenzja

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Chyli

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Julii Chyli pod tytułem:  Digital methods in archaeological research. Huarmey Valley case study, która odbędzie się dnia 16 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w sali 2.10 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie
Streszczenie PL
dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. ucz. – recenzja
dr hab. Radosław Palonka, prof. ucz. – recenzja

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Wieczorka

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Wieczorka pod tytułem:  Dipinti budowlane w świątyniach Hatszepsut i Totmesa III w Deir el-Bahari w świetle technologii obróbki kamienia budowlanego, która odbędzie się dnia 16 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali 2.10 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Wieczorek-zawiadomienie o obronie
Streszczenie ENG
Kobusiewicz-recenzja
Karkowski-recenzja