Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sokołowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sokołowskiego pod tytułem: „The origin and dewelopment of funerary portrait relief in Roma Syria. Study of cultural interactions in the Roman East between 64/63 BCE and 273 CE”, która odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rnd.arch@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 00:00 w dniu 02.11.2021 r. do godz. 24:00 w dniu 08.11.2021 r.

Zawiadomienie

Streszczenie

Elsner-recenzja

Schmid-recenzja

Obrona doktoratu Mateusza Iskry

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Mateusza Iskry pod tytułem: „Dolina Araracka we wczesnej i środkowej epoce żelaza” 27 października o godz. 13:00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rnd.arch@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 00:00 w dniu 15.10.2021 r. do godz. 24:00 w dniu 22.10.2021.

Zawiadomienie o obronie

prof. Mielczarek – recenzja

prof. Bieliński – recenzja

Streszczenie dysertacji