Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Kasprzaka

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Kasprzaka pod tytułem: „Przemiany kulturowe na Pomorzu między Regą a Słupią od wczesnej epoki żelaza do okresu wpływów rzymskich ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzysk w Gostkowie, powiat bytowski i Miechęcinie, powiat kołobrzeski”, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2022  r. o godz. 11.00 w sali 212 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

Kasprzak_streszczenie_ENG

Michałowski-recenzja

Machajewski-recenzja

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zakrzewskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zakrzewskiego pod tytułem: „Munitiones castrorum”. Fortyfikacje rzymskiego obozu legionowego w Novae okresu pryncypatu ( I-III w. n.e.), która odbędzie się 26 stycznia 2022  r. o godz. 13.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

Zakrzewski_PhD – Streszczenie ENG

Żmudziński-recenzja

Żelazowski-recenzja

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Ciesielskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Ciesielskiej pod tytułem: „ Social inference from mortuary remains in medieval Nubia: A multidisciplinary approach to the analysis and interpretation of Christian cemeteries at Ghazali, northern Sudan”, która odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: piotrdyczek@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 0000w dniu 5 stycznia 2022 r. do godz. 2400 w dniu 10 stycznia 2022 r.

Zawiadomienie

Ciesielska J.A._PhD_streszczenie_PL

Ciesielska J.A._PhD_abstract_ENG

Baker-recenzja

Edwards-recenzja

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sokołowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sokołowskiego pod tytułem: „The origin and dewelopment of funerary portrait relief in Roma Syria. Study of cultural interactions in the Roman East between 64/63 BCE and 273 CE”, która odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rnd.arch@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 00:00 w dniu 02.11.2021 r. do godz. 24:00 w dniu 08.11.2021 r.

Zawiadomienie

Streszczenie

Elsner-recenzja

Schmid-recenzja

Obrona doktoratu Mateusza Iskry

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Mateusza Iskry pod tytułem: „Dolina Araracka we wczesnej i środkowej epoce żelaza” 27 października o godz. 13:00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rnd.arch@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 00:00 w dniu 15.10.2021 r. do godz. 24:00 w dniu 22.10.2021.

Zawiadomienie o obronie

prof. Mielczarek – recenzja

prof. Bieliński – recenzja

Streszczenie dysertacji