Program studiów magisterskich zaocznych

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

Uwaga! Poniższy program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020.

I rok

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) 45 h zal 8
Wykład monograficzny 3 × wykład 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii 2 × wykład 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0,5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0,5
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 1
Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące 2 × 150 h zal 18

 

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 7 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) 45 h zal 8
Wykład monograficzny 4 × wykład 30 h 4 × egz 12
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 5
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Wykład ogólnouniwersytecki – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Przygotowanie pracy magisterskiej 22