Samorząd studencki

Czym jest Samorząd Studentów IA UW?

Samorząd Studentów IA UW tworzą wszyscy studenci naszego Instytutu.
Zarząd Samorządu Studentów IA UW reprezentuje wszystkich studentów niezależnie od toku studiów.

Czym się zajmujemy?

Zarząd Samorządu Studentów IA UW pomaga rozwiązywać wszystkie Wasze problemy, organizuje imprezy kulturalne i bezalkoholowej oczywiście!!, wystawy, spotkania okolicznościowe. Najkrócej mówiąc zajmuje się umilaniem i ułatwianiem studenckiego-archeologicznego życia.
Organizujemy cykliczne imprezy, większość w Uniwersyteckich Klubach Studenckich np. Otrzęsiny, Połowinki, Wigilię oraz Juwenalia Archeologów, czyli „DNI ARCHEOLOGA”

Gdzie jeszcze jesteśmy?

Mamy także studenckich przedstawicieli w Radzie Naukowej Instytutu oraz Radzie  Naukowej Wydziału, którzy mogą zgłaszać wnioski w sprawach związanych, np. z warunkami zaliczania roku studiów oraz sesji itp.
Jesteśmy również reprezentowani w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod dyskusję poddawane są problemy wszystkich studentów Uniwersytetu.

Gdzie nas szukać?

Zarząd Samorządu Studentów IA UW dyżuruje przy:
-ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 pokój nr 031
-tel.( 022)5522846
-e-mail  zssiauw@uw.edu.pl

Regulamin Samorządu studenckiego PDF