Plan zajęć – studia zaoczne

ROK I
UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych


Zajęcia w roku akad. 2023/24

 

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia prowadzone zdalnie:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW 
  Wykład obowiązkowy dla I roku, on-line asynchronicznie (platforma KAMPUS)
 • Historia archeologii pradziejowej, Prof. dr hab. W. Nowakowski
  Wykład obowiązkowy dla I roku, 30h, on-line asynchronicznie (platforma KAMPUS)
SOBOTA
8:00-11:00 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
 Archeobotanika jako narzędzie archeologii środowiskowej
prowadzący: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
sala:   2.09
8:00-11:00 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Badania archeozoologiczne w teorii i praktyce
prowadzący: dr hab. Joanna Piątkowska Małecka
sala:   2.07
11:15-14:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Barbarzyńcy tworzą nową Europę 
prowadzący: dr Andrzej Maciałowicz, dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW, dr Sławomir Wadyl, dr Michał Starski, dr Karolina Blusiewicz
sala:  2.09
14.15-15.00 PRZERWA OBIADOWA
Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
15:00-17:15 Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński, prof. UW, dr S. Wadyl
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Grecji i Rzymu
prowadzący: dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW, dr P. Jaworski
sala: 2.07
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-12:00 Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz sala: 2.07

SEMESTR LETNI

 

Zajęcia prowadzone zdalnie:

 • Ochrona własności intelektualnej, dr Elżbieta Jaskulska
  Wykład obowiązkowy dla I roku, on-line asynchronicznie (platforma KAMPUS)
 • Wykład OGUN (nauki społeczne), dr hab. Anna Malewska-Szałygin
  Antropologia kulturowa dla archeologów, wykład ogólnouniwersytecki (obowiązkowy dla I i II roku)
SOBOTA
8:00-11:00 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Archeologia dawnej Rusi i jej sąsiadów
prowadzący: dr Mikalai Plavinski
sala:  2.09
11:15-14.15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Kluczowe zagadnienia współczesnej archeologii Grecji i Rzymu
prowadzący: dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW, dr P. Jaworski sala:  2.09
     
14:15-15:00 PRZERWA OBIADOWA
   
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Grecji i Rzymu
prowadzący dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW, dr P. Jaworski sala 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący dr hab. D. Manasterski sala 2.09
     
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
17:30-19:45 Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,

dr S. Wadyl

sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-13.30 Translatorium
 Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym (translatorium)
prowadzący: Aleksandra Grzegorska sala: 2.11

Ćwiczenia terenowe, 300 godzin (= 8 tygodni, w tym 4 tygodnie wykopalisk)

W przypadku studentów studiujących w trybie niestacjonarnym istnieje możliwość realizacji ćwiczeń terenowych w wymiarze pełnym (300 h = 2 miesiące) lub mieszanym (150h = 1 miesiąc wykopalisk + 150h = 1 miesiąc ekwiwalentu, np. praktyk w muzeum, dodatkowych prac archiwalnych itp.). Wybór ekwiwalentu należy uzgodnić z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą.

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2021/22 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2022 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą bliżej marca.

Ćwiczenia powierzchniowe, 1 tydzień (30 h), w terminie jesiennym lub wiosennym

Program studiów II stopnia przewiduje 1 tydzień (5 dni roboczych, tj. 30 h zajęć) badań powierzchniowych. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Prosimy zapoznać się ze stroną: Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

ROK II

UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych


Zajęcia w roku akad. 2023/24

 

SEMESTR ZIMOWY

8:00-11:00 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
 Archeobotanika jako narzędzie archeologii środowiskowej
prowadzący: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
sala:   1.18
8:00-11:00 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Badania archeozoologiczne w teorii i praktyce
prowadzący: dr hab. Joanna Piątkowska Małecka
sala:   2.07
11:15-14:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Barbarzyńcy tworzą nową Europę 
prowadzący: dr Andrzej Maciałowicz, dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW, dr Sławomir Wadyl, dr Michał Starski, dr Karolina Blusiewicz
sala:  2.09
14.15-15.00 PRZERWA OBIADOWA
Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
15:00-17:15 Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński, prof. UW, dr S. Wadyl
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Grecji i Rzymu
prowadzący: dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW, dr P. Jaworski
sala: 2.07
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
NIEDZIELA
8:00-11.00 Wykład OGUN obowiązkowy dla II roku, 30 godzin
Problematyka etnogenezy Słowian w badaniach interdyscyplinarnych: perspektywa nauki wschodnioeuropejskiej
prowadzący: dr V. Beliavets sala: 2.09
     
11:15-14.30 Wykład obowiązkowy dla II roku, 30 godzin
Metodologia archeologii
prowadzący: prof. dr hab. K. Szymczak sala: 2.09

SEMESTR LETNI

Zajęcia prowadzone zdalnie:

 • Wykład OGUN (nauki społeczne), dr hab. Anna Malewska-Szałygin
  Antropologia kulturowa dla archeologów, wykład ogólnouniwersytecki (obowiązkowy dla I i II roku)
SOBOTA
8:00-11:00 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Archeologia dawnej Rusi i jej sąsiadów
prowadzący: dr Mikalai Plavinski
sala:  2.09
11:15-14.15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Kluczowe zagadnienia współczesnej archeologii Grecji i Rzymu
prowadzący: dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW, dr P. Jaworski sala:  2.09
     
14:15-15:00 PRZERWA OBIADOWA
 
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Grecji i Rzymu
prowadzący dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW, dr P. Jaworski sala 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący dr hab. D. Manasterski sala 2.09
     
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
17:30-19:45 Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,  dr S. Wadyl sala: 2.09
NIEDZIELA
8:00-11:00 Warsztaty obowiązkowe dla II roku studiów zaocznych
Prezentacja wyników badań – warsztaty praktyczne
prowadzący: dr Piotr Makowski
sala:  1.11