Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna kierunków Archeologia
i Archaeology (Studies in English)

Do 31.12.2019 w ramach Instytutu Archeologii UW funkcjonowała Komisja Dydaktyczna – archiwum dokumentów Komisji

Lista uchwał Rady Dydaktycznej 2019/20, 2020/21 

Skład Rady Dydaktycznej (skład na kadencję 2021-2024 zaktualizowany od 10.11.2022r.):

Nauczyciele akademiccy:
Dr Elżbieta Jaskulska — Przewodnicząca Rady
Dr Karolina Blusiewicz — Wiceprzewodnicząca Rady

Dr Marcin Matera
Mgr Tomasz Płóciennik
Dr Michał Przeździecki
Dr hab. Agnieszka Tomas
Dr hab. Wiesław Więckowski

Studenci:
Franciszek Mendzelewski
Iga Szwed
wakat

Doktoranci:
Mgr Aleksandra Cetwińska
wakat

Powołanie Rady Dydaktycznej nastąpiło na podstawie Zarządzenia Rektora nr 169 (Monitor UW z 2019 r. poz. 367) na podstawie przepisów Statutu UW (Monitor UW z 2019, poz. 190, par. 68 i 69) i Regulaminu Studiów na UW (Monitor UW z 2019, poz. 186, par. 5).  Skład Rady został wyłoniony w wyborach i zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Historycznego UW w dniu 18 grudnia 2019 roku.


Ważne informacje dotyczące dydaktyki:

Dziennik Rady Dydaktycznej dla kierunków Archaeology (Studies in English) i archeologia

kierunek archeologia https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DRD/Lists/Dziennik/archeologia.aspx

kierunek Archaeology (Studies in English) https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DRD/Lists/Dziennik/Archaeology%20Studies%20in%20English.aspx