Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna kierunków Archeologia
i Archaeology (Studies in English)

Do 31.12.2019 w ramach Instytutu Archeologii UW funkcjonowała Komisja Dydaktyczna – archiwum dokumentów Komisji

Lista uchwał Rady Dydaktycznej 2019/20, 2020/21 

Skład Rady Dydaktycznej (skład na kadencję 2021–2024 zaktualizowany od 10.11.2022r.):

Nauczyciele akademiccy:
dr Elżbieta Jaskulska — Przewodnicząca Rady
dr Karolina Blusiewicz — Wiceprzewodnicząca Rady

dr Marcin Matera
mgr Tomasz Płóciennik
dr Michał Przeździecki
dr hab. Agnieszka Tomas
dr hab. Wiesław Więckowski

Studenci:
Franciszek Mendzelewski
Iga Szwed
wakat

Doktoranci:
Mgr Maciej Miścicki
wakat

Powołanie Rady Dydaktycznej nastąpiło na podstawie Zarządzenia Rektora nr 169 (Monitor UW z 2019 r. poz. 367) na podstawie przepisów Statutu UW (Monitor UW z 2019, poz. 190, par. 68 i 69) i Regulaminu Studiów na UW (Monitor UW z 2019, poz. 186, par. 5).  Skład Rady został wyłoniony w wyborach i zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Historycznego UW w dniu 18 grudnia 2019 roku.


Podstawowe dokumenty dotyczące dydaktyki:

Program studiów na kierunku archeologia:

Program studiów licencjackich obowiązujący studentów rozpoczynających studia w 2019 i 2020 r.

Program studiów magisterskich obowiązujący studentów rozpoczynających studia w 2019 i 2020 r.

Program studiów licencjackich obowiązujący studentów rozpoczynających studia od 2021 r.

Program studiów magisterskich w trybie dziennym obowiązujący studentów rozpoczynających studia od 2021 r.

Program studiów magisterskich w trybie zaocznym obowiązujący studentów rozpoczynających studia od 2022 r.

Zasady dyplomowania na kierunku archeologia:

Regulamin przygotowywania i obrony pracy licencjackiej

Regulamin przygotowywania i obrony pracy magisterskiej

Zasady dyplomowania na kierunku Archaeology (Studies in English):

Regulamin przygotowywania i obrony pracy licencjackiej

Regulamin przygotowywania i obrony pracy magisterskiej

Zasady egzaminowania i zaliczeń na kierunku archeologia:

Zasady egzaminowania i zaliczeń na kierunku archeologia

Zasady egzaminowania i zaliczeń na kierunku Archaeology (Studies in English):

Zasady egzaminowania i zaliczeń na kierunku Archaeology (Studies in English)

Regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia:

Regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia

Wzory formularzy hospitacyjnych:

Hospitacja wykładów studia polskojęzyczne

Hospitacja wykładów studia anglojęzyczne

Hospitacja pozostałych zajęć studia polskojęzyczne

Hospitacja pozostałych zajęć studia anglojęzyczne

Ważne informacje dotyczące dydaktyki:

Dziennik Rady Dydaktycznej dla kierunków Archaeology (Studies in English) i archeologia

kierunek archeologia https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DRD/Lists/Dziennik/archeologia.aspx

kierunek Archaeology (Studies in English) https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DRD/Lists/Dziennik/Archaeology%20Studies%20in%20English.aspx