Informator “Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rekomendacjami rektora Sławomira Żółtka przesyłam „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, przygotowany przez zespół ekspercki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informator został zamieszczony na  stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wersja PDF informatora o przeciwdzialaniu molestowaniu seksualnemu

dr hab. Julia Kubisa
główna specjalistka ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim
equal opportunities chief specialist at the University of Warsaw
rownouprawnienie@uw.edu.pl
tel. 22 552 71 85