“Światowit”

Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
www.swiatowitwuw.pl

Światowit
Winieta „Światowita” od 1900 roku autorstwa Mariana Wawrzenieckiego

„Światowit” jest czasopismem naukowym skierowanym do całej archeologicznej społeczności badaczy w Polsce i zagranicą, uwzględniającym najnowsze metody badawcze i różne archeologiczne specjalności. Szeroki zakres badań prezentowanych w czasopiśmie, zróżnicowanych kulturowo, chronologicznie i terytorialnie służy naukowym dyskusjom i poszukiwaniu inspiracji badawczych.


Redakcja „Światowita”

Jerzy Żelazowski – redaktor naczelny
Dariusz Manasterski – zastępca redaktora naczelnego
Karolina Blusiewicz – sekretarz redakcji

członkowie redakcji:
Rafał Fetner
Marcin Matera
Dariusz Szeląg

kontakt: swiatowit@uw.edu.pl


Tomy “Światowita” od 1899 roku