Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału:

Pracownicy samodzielni:
dr hab. Berto Claudio
dr hab. Burdajewicz Mariusz
prof. dr hab. Bursche Aleksander
dr hab. Chowaniec Roksana
dr hab. Cieśliński Adam
dr hab. Ciołek Renata
prof. dr hab. Derda Tomasz
prof. dr hab. Dyczek Piotr
dr hab. Dzbyński Aleksander
dr hab. Giersz Miłosz
dr hab. Gumiński Witold
dr hab.  Jakubiak Krzysztof
prof. dr hab. Kaim Barbara
dr hab. Kontny Bartosz
dr.hab. Kot Małgorzata
dr hab. Kowalski Hubert
prof. dr hab. Lewartowski Kazimierz
prof. dr hab. Łajtar Adam
dr hab. Ławecka Dorota
prof. dr hab. Łukaszewicz Adam
dr hab. Manasterski Dariusz
prof. dr hab. Miziołek Jerzy
prof. dr hab. Modrzewska-Pianetti Iwona
dr hab. Mueller-Bieniek Aldona
dr. hab. Myzgin Kyrylo
dr hab. Nowakiewicz Tomasz
dr hab. Piątkowska-Małecka Joanna
dr hab. Pyżewicz Katarzyna
dr hab. Rzepka Sławomir
dr hab. Smogorzewska Anna
dr hab. Sołtysiak Arkadiusz
dr hab. Szeląg Dariusz
dr hab. Szymański Paweł
prof. dr hab. Szymczak Karol
dr hab. Tomas Agnieszka
dr hab. Ulanowska Agata
dr hab. Waliszewski Tomasz
dr hab. Więckowski Wiesław, prof. ucz.
dr hab. Wodzińska Anna
dr hab. Wołoszyn Janusz
dr hab. Zielińska Dobrochna
dr hab. Żelazowski Jerzy

Grupa niesamodzielnych nauczycieli akademickich:
dr Blusiewicz Karolina
dr Błaszczyk Dariusz
dr Chyla Julia
dr Fetner Rafał
dr Gręzak Anna
mgr Jarmużek Łukasz
dr Jaskulska Elżbieta
dr Jaworski Piotr
dr Lemke Martin
dr Matera Marcin
mgr Płóciennik Tomasz
dr Sobczyk Maciej
dr Starski Michał
dr Szymański Jan
dr Wielgosz-Rondolino Dagmara
dr  Żuchowska Marta

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
dr Bogacki Miron
mgr Nazaruk Ireneusz

Przedstawiciele studentów i doktorantów
Banach Karol
Góralewski Kazimierz Piotr
Konofał Kacper
Mońka Paulina
mgr Gryczewska Natalia

Osoby zaproszone do RW bez prawa do głosowania:
mgr Dudzińska Krystyna – Pełnomocniczka Kwestora WA UW
mgr Nowakowska Magdalena – Dyrektor Administracyjna WA UW
mgr Piechura-Masztak Aleksandra – Przedstawicielka Związków Zawodowych
mgr Stasiak Zbigniew – Wicedyrektor Administracyjny WA UW
mgr Katarzyna Żebrowska – Protokolantka

Protokoły:

Rada Wydziału 22.09.2020
Rada Wydziału 28.10.2020
Rada Wydziału 25.11.2020
Rada Wydziału 22.12.2020
Rada Wydziału 27.01.2021

Folder z materiałami obiegiem

Regulamin WA 17.02.2021
Struktura do opinii
Pracownie
Konkurs
2 konkursy 14.04.2021

Materiały na Radę Wydziału 23.06.2021

RWA 28.IV.2021_protokół
Protokół Komisji ds. zatrudnienia – dr hab. A. Dzbyński-zabezpieczony
Pismo do dziekana WA o wszczęcie procedury.docx
Materiał na posiedzenie Rady Wydziału Archeologii UW (2)
Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza – sztuka, kultura, zabytki RAMOWY
Dziedzictwo Kulturowe – ochrona, konserwacja, zarządzanie RAMOWY

Materiały na Radę Wydziału 28.10.2021

Protokół z posiedzenia RWA 23.VI.2021
protokół_awans_a_cieslinski2021
protokół_awans_k_jakubiak2021
protokół_awans_p_szymanski2021
PROTOKÓŁ_h_kowalski
2021 PROTOKÓŁ_r_ciolek2021

Materiały na Radę Wydziału 21.12.2021 (wtorek) godz. 15.00

RWA 28.10.2021_protokół_kod
Konkurs Katedra BiPR_kod
PROTOKÓŁ_s_jellonek2021
protokół_przedłużenie_A_MuellerBieniek2021

Materiały na Radę Wydziału 9 marca 2022, godz. 15.00

RWA_21.12.2021_protokół

CV C. von Carnap-Bornheim
Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych
MMileszczyk-CV-2022 pl
Warunki konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Egiptu i Nubii
Warunki konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Epoki Kamienia
Warunki konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Orientu

Materiały na Radę Wydziału 8 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 1500

RWA 09.III.2022_protokół

Sprawozdanie Dziekana WA UW za 2021 r
Sprawozdanie Dyrektora administracyjnego za rok 2021_22_haslo
Sprawozdanie Biblioteki Wydziału Archeologii UW za rok 2021 17 maj
2022

Sprawozdanie Biblioteka PiPR im. RT 2021
protokół_przedłużenie_K_Balamoshev2022
PROTOKÓŁ_Konkurs KABiPR
protokół_awans_s_wadyl

Materiały na Radę Wydziału wrzesień 2022 r.

RWA 08.VI.2022_protokół (1)
PROTOKÓŁ Makowski
PROTOKÓŁ_M_Kaczanowicz_2022
PROTOKÓŁ_M_Kot_2022
Wyniki KAEK
Wyniki KAEN
Wyniki KAO

Materiały na Radę Wydziału listopad 2022 r.

RWA 12.IX.2022_protokół_szyfr
Konkurs_Pracownia Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu

Materiały na Radę Wydziału 4 stycznia 2023 r.

Konkurs Katedra Archeologii Ameryk_szyfr
Konkurs_Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa_szyfr
RWA 09.XI.2022_protokół_szyfr
protokół_awans

Materiały na Radę Wydziału 22 lutego 2023 r.

RWA 11.I.2023_protokół
Publikacje 2022
Ankieta o badaniach – wyniki

Materiały na Radę Wydziału 17 maja 2023 r.

https://drive.google.com/drive/folders/1m42A628gEIxSkBYGHSmo85NJmQA0lO8c?usp=share_link

Materiały na Radę Wydziału 26 czerwca 2023 r.

https://drive.google.com/drive/folders/1WN0KKn-XXIxm0ErteP2TaYSnFERNhSwM?usp=sharing

Materiały na Radę Wydziału 19 września 2023 r.

https://drive.google.com/drive/folders/10BRKs05M8MUpMyRFoUTKXKpVnzYkRD1o?usp=sharing

Materiały na Radę Wydziału 29 listopada 2023 r.

RWA 19.IX.2023_protokół 
Pracownia Archeologii Europy Wschodniej – zadania protokół_awans_A_Mueller_Bieniek2023
protokół_awans_A_Tomas2023
protokół_awans_W_Więckowski2023 
protokół_przedłużenie_K_Pyżewicz2023 protokół_przedłużenie_M_Plavinski2023
Warunki konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Archeologii Podowodnej

Materiały na Radę Wydziału 21 lutego 2024 r.

https://drive.google.com/drive/folders/1qW-QrdqT8t0RcXqEv4ZcBZlqCb-WOVnu?usp=sharing

Materiały na Radę Wydziału 15 maja 2024 r.

RWA 21.II.2024 PROTOKÓŁ_szyfr
Protokół komisja awansowa 19.04.2024_szyfr
Protokół Komisja – Ludwika Jończyk_szyfr
Warunki ogólne konkursu TEXTaiLES_szyfr
Sprawozdanie Dziekana WA UW za 2023 rok_szyfr. 
Sprawozdanie dyr.adm._2023_szyfr
Sprawozdanie Biblioteka Wydziału Archeologii za 2023 rok_szyfr 
Sprawozdanie Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego 2023_szyfr

LOGO
Biblioteka