Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału:

Pracownicy samodzielni:
dr hab. Barwik Mirosław
prof. dr hab. Bursche Aleksander
dr hab. Chowaniec Roksana
dr hab. Cieśliński Adam
dr hab. Ciołek Renata
prof. dr hab. Derda Tomasz
prof. dr hab. Dyczek Piotr
dr hab. Giersz Miłosz
dr hab. Krzysztof Jakubiak
prof. dr hab. Kaim Barbara
dr hab. Karasiewicz-Szczypiorski Radosław
dr hab. Kontny Bartosz
dr hab. Kowalski Hubert
prof. dr hab. Lewartowski Kazimierz
prof. dr hab. Łajtar Adam
dr hab. Ławecka Dorota
prof. dr hab. Łukaszewicz Adam
dr hab. Manasterski Dariusz
dr hab. Misiewicz Krzysztof
prof. dr hab. Miziołek Jerzy
prof. dr hab. Modrzewska-Pianetti Iwona
dr hab. Nowakiewicz Tomasz
dr hab. Olszewski Marek
dr hab. Piątkowska-Małecka Joanna
dr hab. Rzepka Sławomir
dr hab. Scholl Tomasz
dr hab. Smogorzewska Anna
dr hab. Sołtysiak Arkadiusz
dr hab. Szeląg Dariusz
dr hab. Szymański Paweł
prof. dr hab. Szymczak Karol
dr hab. Tomas Agnieszka
dr hab. Waliszewski Tomasz
dr hab. Więckowski Wiesław
dr hab. Wodzińska Anna
dr hab. Wołoszyn Janusz
prof. dr hab. Ziółkowski Mariusz
dr hab. Żelazowski Jerzy
dr hab. Burdajewicz Mariusz
dr hab. Dzbyński Aleksander

Grupa niesamodzielnych nauczycieli akademickich:
dr Blusiewicz Karolina
dr Błaszczyk Dariuszdr Fetner Rafał
dr Gręzak Anna
dr Jaskulska Elżbieta
dr Jaworski Piotr
dr Kot Małgorzata
dr Matera Marcin
mgr Płóciennik Tomasz
dr Sobczyk Maciej
dr Starski Michał
dr Szymański Jan
dr Ulanowska Agata
dr Wielgosz-Rondolino Dagmara
dr Zielińska Dobrochna

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
dr Bogacki Miron
mgr Nazaruk Ireneusz

Przedstawiciele studentów i doktorantów
Jan Chmielewski-Gil
Jaszczurowska Aleksandra
Kurczyński Filip Piotr
Nowak Karolina Monika
Pękala Aleksandra Agata
Łapińska Monika Urszula
Szwed Iga Barbara
mgr Madej Adrianna

Osoby zaproszone do RW bez prawa do głosowania:
mgr Dudzińska Krystyna – Pełnomocnik Kwestora WA UW
mgr Nowakowska Magdalena – Dyrektor Administracyjny WA UW
mgr Piechura-Masztak Aleksandra – Przedstawicielka Związków Zawodowych

Protokoły:

Rada Wydziału 22.09.2020