Studencki ruch naukowy

Studencki ruch naukowy i organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. Organizacje studenckie obejmują zarówno koła naukowe, jak i organizacje kulturalne i sportowe, zrzeszenia, fundacje, poradnie i wiele innych.

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Archeologii UW

SKN „Puerta del Sol”:
Prezes: Gabriela Prejs
Opiekun: dr Maciej Sobczyk
Studenckie koło naukowe „Puerta del Sol” zostało założone w 1994 roku w celu popularyzacji archeologii, jak i przybliżenia studentom kultur, tradycji i życia na terenie Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej przed przybyciem Kolumba, a także Oceanii. W ramach działalności popularyzatorskiej, koło organizuje m.in. spotkania i wykłady ze specjalistami w określonej tematyce, aby zapewnić członkom dostęp do zdobycia jak najlepszej wiedzy.

SKN Starożytnego Egiptu „KeMeT”:
Prezes: Jan Świsłocki
Opiekun: dr hab. Anna Wodzińska
Koło powstało w 2000 roku i skupia studentów zainteresowanych archeologią Egiptu i Nubii. Celem organizacji jest rozwijanie i szerzenie wiedzy na temat cywilizacji kraju faraonów poprzez m.in. organizację wykładów i objazdów naukowych.

SKN Bioarcheologii:
Prezes: Aleksandra Jaworska
Opiekun: dr Elżbieta Jaskulska
Strona: https://www.facebook.com/antropoiauw
Mail: knbioarcheologiiuw@gmail.com

Nasze koło składa się z dynamicznych ludzi czerpiących radość z tego co robią! Koło Bioarcheologii istnieje abyśmy bez skrępowania mogli rozwijać nasze pasje oraz zainteresowania związane z szeroko pojętą bioarcheologią. Antropologia, archeozoologia, archeobotanika i inne – na to wszystko mamy przestrzeń w SKN Bioarcheologii UW! Nie boimy się stawiać przed sobą wyzwań więc nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Organizujemy wykłady, projekty, a historia nam świadkiem że urządzaliśmy wycieczki i mało tego – będziemy je urządzać! A to dopiero początek – masz pomysł na inicjatywę naukową lub popularyzatorską związaną z naszą tematyką? Jeśli czytasz to bo nie wiesz jakie koło naukowe jest dla Ciebie, to właśnie to koło! Czekamy na wszystkich bioarcheologicznie ciekawych!


Koła Naukowe

Na Uniwersytecie zarejestrowanych jest około 200 studenckich oraz doktoranckich kół naukowych i artystycznych. Działa w nich kilka tys. osób. Każda grupa ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa – tę funkcję pełni jeden ze studentów. Pieczę nad kołami sprawuje Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, na czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu UW. Rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

Dotacje dla kół naukowych na UW

Rada Konsultacyjna UW udziela dotacji na działalność kół naukowych na UW. Ten przewodnik podpowiada jak uzyskać dotacje: Dotacje dla kół naukowych

Jak założyć koło naukowe

Aby założyć koło naukowe należy:

  • zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 152
  • na podstawie załącznika nr 1 tego Zarządzenia wypełnić dokument Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
  • na podstawie załącznika nr 2 tego Zarządzenia przygotować Regulamin Koła
  • dokumenty należy złożyć do Biura Spraw Studenckich, Pałac Kazimierzowski, pokój 31 C, II piętro, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15 (w trakcie pandemii kontakt mailowy na adres bsstud@adm.uw.edu.pl)

Przed rozpoczęciem działalności dobrze jest przejrzeć następujące strony:

Informacje o organizacjach studenckich na głównej stronie UW

Biuro Spraw Studenckich o organizacjach studenckich

Strona Rady Konsultacyjnej UW

Organizacje kulturalne i sportowe

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Jest największym zespołem muzycznym na uczelni. Powstał w 1921 r. i jest jednym z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Swoją karierę rozpoczynał tu Jan Kiepura. W repertuarze chóru można znaleźć muzykę renesansową, ale i współczesną – od programów a cappella po duże utwory wokalno-instrumentalne. Szerszej publiczności Chór Akademicki UW zaprezentował się w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Chór kameralny Collegium Musicum UW

Chór tworzą studenci, pracownicy i absolwenci UW. Chórzyści wykonują utwory dawne i współczesne, kolędy z całego świata, utwory wokalno-instrumentalne od kantat Bacha i Haendla po współczesne msze i pieśni.

Zespół Pieśni i Tańca UW Warszawianka

Zespół tworzą studenci i absolwenci UW oraz innych stołecznych uczelni. W swoim repertuarze Warszawianka ma tańce narodowe, obrazki sceniczne z różnych regionów kraju, widowiska związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

Teatr Hybrydy UW

To kulturalny i ideowy kontynuator dawnych Hybryd (Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego) założonych w 1957 r., z których wywodzą się tacy artyści, jak Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jan Pietrzak, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Krzysztof Komeda. Artyści teatru prezentują spektakle dramatyczne, widowiska poetyckie, etiudy i koncerty podczas imprez przygotowywanych przez UW, instytucje kulturalne i edukacyjne, na przeglądach i festiwalach.

Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim nie podlegające rejestracji Rektora