Studencki ruch naukowy

Studencki ruch naukowy i organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. Organizacje studenckie obejmują zarówno koła naukowe, jak i organizacje kulturalne i sportowe, zrzeszenia, fundacje, poradnie i wiele innych.

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Archeologii UW

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum zostało założone w 1994 roku z inicjatywy studentów ówczesnego Instytutu Archeologii UW. Zajmuje się tematyką obejmującą obszar Morza Egejskiego oraz kultur rozwijających się tam od epoki brązu do okresu klasycznego.

Strona FB  Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Grecji – Mare Nostrum


Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol”

Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol” zostało założone w 1994 roku w celu popularyzacji archeologii, jak i przybliżenia studentom kultur, tradycji i życia na terenie Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej przed przybyciem Kolumba, a także Oceanii. W ramach działalności popularyzatorskiej, koło organizuje m.in. spotkania i wykłady ze specjalistami w określonej tematyce, aby zapewnić członkom dostęp do zdobycia jak najlepszej wiedzy.

Prezes: Gabriela Prejs
Opiekun: dr Maciej Sobczyk
Mail: skn.puertadelsol@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego „Puerta del Sol”


Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA

Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA jest studencko-doktoranckim kołem naukowym działającym przy Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. HUMANICA zajmuje się realizacją projektów naukowych związanych głównie z archeologią klasyczną oraz podwodną. Do działań koła zaliczyć można organizację warsztatów, wykładów, konferencji naukowych, a także pomoc w przygotowaniu wystaw. Członkowie koła ściśle współpracują z redakcją Kwartalnika Akademickiego AD REM.

Strona  FB Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan”

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan” zostało założone w 2007 r. Koło zajmuje się rozwijaniem i promowaniem wiedzy oraz ogólnopojętą popularyzacją archeologii terenów Dalekiego Wschodu, poprzez m.in. organizację wykładów czy publikowanie ciekawostek archeologicznych na fanpage’u na facebook’u i na Instagramie.

Prezes: Joanna Skiba
Opiekun: dr Marta Żuchowska
Mail: skn.adw@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan”
Instagram Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan” 


KNAP- Koło Naukowe Archeologii Podwodnej

Nasze koło zajmuje się archeologia podwodną. Członkowie naszego koła czynnie biorą udział w projektach, kursach oraz szkoleniach organizowanych przez KNAP. Pomagamy również przy organizacji konferencji naukowych i wszelkich inicjatywach studenckich. Jako członek naszego koła możesz odbyć praktyki studenckie w Polsce i zagranicą.

Strona FB  Koła Naukowego Archeologii Podwodnej


Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii

Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii zajmuje się zastosowaniami różnych dyscyplin naukowych w archeologii. Organizowane przez koło wykłady dotyczą różnorodnej tematyki, od badań kopalnego DNA po wykorzystanie substancji psychoaktywnych przez dawne społeczności. Celem koła jest propagowanie wiedzy o możliwościach wykorzystania w badaniach archeologicznych metod charakterystycznych dla innych nauk, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

Strona FB  Koła Metod Interdyscyplinarnych Archeologii 


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej zajmuje się szeroko pojętymi pradziejami czyli okresem od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, aż do epoki żelaza. Posiada szeroką ofertę możliwości dodatkowego rozwoju. Organizuje liczne spotkania m.in. wykłady, warsztaty, pokazy czy też wyjścia do muzeów. Koło oferuje również udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Oprócz wydarzeń na tle naukowym członkowie koła spotykają się w trakcie mniej formalnych wydarzeń, grając np. w kalambury:)

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Pradziejowej


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej zrzesza studentów (i nie tylko) zainteresowanych archeologią eksperymentalną. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i promowanie archeologii eksperymentalnej. Jesteśmy nowym Kołem i mamy głowy pełne pomysłów. Nasi członkowie w ramach działalności Koła realizują swoje eksperymenty. Choć jak każde Koło mamy ustalony harmonogram działań, zawsze pozostajemy otwarci na nowe projekty i propozycje eksperymentów.

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Eksperymentalnej


Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii

Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii ma swoje początki już w 1997 roku, kiedy to studenci założyli Koło Naukowe Studentów Zakładu Antropologii Historycznej przy Instytucie Archeologii UW. Opiekunem naukowym był wtedy dr hab. Karol Piasecki. Koło przez lata ewoluowało i zostało ostatecznie reaktywowane w 2021 z dr. Elżbietą Jaskulską na czele, jako opiekunką koła oraz Aleksandrą Jaworską jako prezesem. Celem koła jest rozwijanie pasji i zainteresowań studentów związanych z szeroko pojętą bioarcheologią, antropologią, archeozoologią, archeobotaniką i środowiskiem. Nie boimy się stawiać przed sobą wyzwań, więc nie ma dla członków koła rzeczy niemożliwych. Organizujemy wykłady, projekty i wycieczki! A to dopiero początek. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i bardzo chętnie podejmiemy się każdego wyzwania. Czekamy na wszystkich bioarcheologicznie ciekawych!

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Bioarcheologii 


Studenckie Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „KeMeT”

Koło powstało w 2000 roku i skupia studentów zainteresowanych archeologią Egiptu i Nubii. Celem organizacji jest rozwijanie i szerzenie wiedzy na temat cywilizacji kraju faraonów poprzez m.in. organizację wykładów i objazdów naukowych.


prezes – Olga Chatys
wiceprezes – Beata Zaborowska
sekretarz/skarbnik – Beata Zaborowska

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Starożytnego Egiptu „KeMeT”


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Wojny

Główną rolą naszego koła jest poszerzanie wiedzy związanej z tematyką działań wojennych. Skupiamy się zarówno na historii poszczególnych konfliktów, jak i uzbrojeniu oraz technologii używanych w dawnych czasach.

 

 

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Wojny


Koła Naukowe

Na Uniwersytecie zarejestrowanych jest około 200 studenckich oraz doktoranckich kół naukowych i artystycznych. Działa w nich kilka tys. osób. Każda grupa ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa – tę funkcję pełni jeden ze studentów. Pieczę nad kołami sprawuje Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, na czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu UW. Rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

Dotacje dla kół naukowych na UW

Rada Konsultacyjna UW udziela dotacji na działalność kół naukowych na UW. Ten przewodnik podpowiada jak uzyskać dotacje: Dotacje dla kół naukowych

Jak założyć koło naukowe

Aby założyć koło naukowe należy:

  • zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 152
  • na podstawie załącznika nr 1 tego Zarządzenia wypełnić dokument Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
  • na podstawie załącznika nr 2 tego Zarządzenia przygotować Regulamin Koła
  • dokumenty należy złożyć do Biura Spraw Studenckich, Pałac Kazimierzowski, pokój 31 C, II piętro, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15 (w trakcie pandemii kontakt mailowy na adres bsstud@adm.uw.edu.pl)

Przed rozpoczęciem działalności dobrze jest przejrzeć następujące strony:

Informacje o organizacjach studenckich na głównej stronie UW

Biuro Spraw Studenckich o organizacjach studenckich

Strona Rady Konsultacyjnej UW

Organizacje kulturalne i sportowe

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Jest największym zespołem muzycznym na uczelni. Powstał w 1921 r. i jest jednym z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Swoją karierę rozpoczynał tu Jan Kiepura. W repertuarze chóru można znaleźć muzykę renesansową, ale i współczesną – od programów a cappella po duże utwory wokalno-instrumentalne. Szerszej publiczności Chór Akademicki UW zaprezentował się w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Chór kameralny Collegium Musicum UW

Chór tworzą studenci, pracownicy i absolwenci UW. Chórzyści wykonują utwory dawne i współczesne, kolędy z całego świata, utwory wokalno-instrumentalne od kantat Bacha i Haendla po współczesne msze i pieśni.

Zespół Pieśni i Tańca UW Warszawianka

Zespół tworzą studenci i absolwenci UW oraz innych stołecznych uczelni. W swoim repertuarze Warszawianka ma tańce narodowe, obrazki sceniczne z różnych regionów kraju, widowiska związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

Teatr Hybrydy UW

To kulturalny i ideowy kontynuator dawnych Hybryd (Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego) założonych w 1957 r., z których wywodzą się tacy artyści, jak Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jan Pietrzak, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Krzysztof Komeda. Artyści teatru prezentują spektakle dramatyczne, widowiska poetyckie, etiudy i koncerty podczas imprez przygotowywanych przez UW, instytucje kulturalne i edukacyjne, na przeglądach i festiwalach.

Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim nie podlegające rejestracji Rektora