„Studia i Materiały Archeologiczne”

Seria wydawana przez Instytut Archeologii UW od 1980 roku. W „Studiach i Materiałach Archeologicznych” są publikowane artykuły młodych badaczy. Od 2000 roku redaktorem jest Tomasz Scholl.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

„Studia Archeologiczne”

t. 1 (1981)
t. 2 (1984)
t. 3 (1982)
t. 4 (1985)

„Studia i Materiały Archeologiczne”

t. 5 (1987)
t. 6 (1987)
t. 7 (1989)
t. 8 (1991)
t. 9 (1992)
t. 10 (2000)
t. 11 (2003)
t. 12 (2005)
t. 13 (2006)
t. 14 (2009)
t. 15 (2016)
t. 16 (2019)

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj.