Biblioteka Wydziału Archeologii

Rękopis, fot. Miron Bogacki

O Bibliotece

Biblioteka Wydziału Archeologii powstała w wyniku połączenia księgozbiorów Biblioteki Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej i Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej. Ze zbiorów można korzystać wyłącznie na miejscu jednak możliwość wypożyczania mają pracownicy naukowi Wydziału Archeologii i innych ośrodków w ramach wymiany międzybibliotecznej a także studenci Wydziału Archeologii UW (w ograniczonym zakresie – w ramach zasad przyjętych w bibliotece).


Kontakt i godziny otwarcia

Biblioteka Wydziału Archeologii UW
Budynek Szkoły Głównej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
telefony: (22) 55 22 831, -833 lub -834
e-mail:  biblioteka.archeologia@uw.edu.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek:  9:00 – 17:00

Podczas zjazdów Studium Zaocznego:
niedziela: 10:00 – 16:00
sobota (tylko w sesji egzaminacyjnej): 10:00 – 16:00

Nasza strona w serwisie Facebook


Czytelnia

Od 4 października 2021 roku obowiązują zmienione zasady korzystania z Czyteni:

  • Limit czytelników: 6 osób
  • Wejście tylko na podstawie ważnej karty bibliotecznej BUW
  • Miejsca dostępne są w pierwszej kolejności dla pracowników i studentów Wydziału Archeologii UW
  • Osoby spoza Wydziału Archeologii i UW – tylko po ustaleniu daty, czasu i zakresu wizyty poprzez kontakt z Biblioteką pisząc na  e-mail: biblioteka.archeologia@uw.edu.pl

 

 


Pracownicy

Kierownik: Elżbieta Roszyk

Elżbieta Roszyk
Elżbieta Roszyk

Bibliotekarze:

Aleksandra Piechura-Masztak
Aleksandra Piechura-Masztak
Magdalena Różycka
Magdalena Różycka
Mirosław Blicharski
Mirosław Blicharski