Biblioteka Wydziału Archeologii

Rękopis, fot. Miron BogackiO Bibliotece

Biblioteka Wydziału Archeologii powstała w wyniku połączenia księgozbiorów Biblioteki Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej i Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej. Ze zbiorów można korzystać wyłącznie na miejscu jednak możliwość wypożyczania mają pracownicy naukowi Wydziału Archeologii i innych ośrodków w ramach wymiany międzybibliotecznej a także studenci Wydziału Archeologii UW (w ograniczonym zakresie – w ramach zasad przyjętych w bibliotece).


Kontakt i godziny otwarcia

Biblioteka Wydziału Archeologii UW
Budynek Szkoły Głównej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
telefony: (22) 55 22 831, -833 lub -834
e-mail:  biblioteka.archeologia@uw.edu.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek:  9:00 – 17:00

Podczas zjazdów Studium Zaocznego:
niedziela: 10:00 – 16:00
sobota (tylko w sesji egzaminacyjnej): 10:00 – 16:00

Nasza strona w serwisie Facebook


Czytelnia

Od 4 października 2021 roku obowiązują zmienione zasady korzystania z Czytelni:

  • Limit czytelników: 6 osób
  • Wejście tylko na podstawie ważnej karty bibliotecznej BUW
  • Miejsca dostępne są w pierwszej kolejności dla pracowników i studentów Wydziału Archeologii UW
  • Osoby spoza Wydziału Archeologii i UW – tylko po ustaleniu daty, czasu i zakresu wizyty poprzez kontakt z Biblioteką pisząc na  e-mail: biblioteka.archeologia@uw.edu.pl

Biblioteka Wydziału Archeologii UW posiada dwa katalogi:

KATALOG KARTKOWY (który od roku 2011 nie jest już uzupełniany)

KATALOG ON-LINE
(wspólny dla bibliotek Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego). Znajduje się on na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). Dostęp do niego możliwy jest z komputerów dostępnych w naszej Czytelni.


Wykupiona  subskrypcja do bazy zawierającej spis wszystkich publikacji akademickich należących do Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Rzymie. Publikacje te na ogół dotyczą zagadnień z zakresu studiów klasycznych , czyli historii i archeologii regionu Morza Śródziemnego od ok. 800 p.n.e. do 476 r. n.e.

DYABOLA – Bibliographia zur Archäologie

hasło: HteWsdP4


BAZY ON-LINE


Przydatne linki:

Ancient Maps of Jerusalem
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Biblioteka Instytutu Historii PAN
Biblioteka Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Biblioteka Instytutu Sztuki PAN
Biblioteka Państwowego Muzeum Archeologicznego
Central and Eastern European Online Library
Czasopismo „Muzealnictwo”
Europejska Biblioteka Cyfrowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Internet Archive
Internet Medieval Sourcebook
International Encyclopedia of the First World War
Karo
Library of Congress: Home
Monastic Manuscript Project
Naukowa Biblioteka Cyfrowa
Otwarty System Archiwizacji: OSA
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
The Library of Congress Maps
World War Image Archive


Nowości:
2019 (1)
2019 (2)
2020
2021 (1)
2021 (2)
2021 (3)


Pracownicy

Kierownik: Elżbieta Roszyk

Elżbieta Roszyk
Elżbieta Roszyk

Bibliotekarze:

Aleksandra Piechura-Masztak
Aleksandra Piechura-Masztak
Magdalena Różycka
Magdalena Różycka
Mirosław Blicharski
Mirosław Blicharski