Ćwiczenia terenowe

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będą koordynowane przez sekcję studencką dziekanatu. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora lub prodziekan ds. studenckich.

UWAGA: zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu ćwiczeń terenowych studenci I roku mają obowiązek udziału w wykopaliskach zorganizowanych przez Wydział Archeologii UW.

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła WYŁĄCZNIE na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna  2022

Zapisy u prowadzących

Termin praktyk- 28 marca- 1 kwietnia 2022

dr hab. Adam Cieśliński, Sebastian Chrupek

Miejsce: Mikroregion Zaborów, gmina Leszno, pow. warszawski zachodni (mikroregion osadniczy z późnej starożytności i wczesnego średniowiecza)

Liczba studentów: brak miejsc

Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: Tak

Dodatkowe uwagi: Mikroregion z widokiem na Kampinowski Park Narodowy. Codzienny dojazd z Warszawy komunikacją miejską, ewentualnie w podgrupach samochodami osobowymi. Planowana wizyta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Różne metody prospekcji, w tym z wykorzystaniem wykrywaczy metali.

 

Termin praktyk- 28 marca- 1 kwietnia

dr Sylwia Domaradzka

Miejsce: okolice Borzęcina Dużego oraz Pruszkowa (powiat pruszkowski i warszawski zachodni)
Liczba studentów: 8
Studenci anglojęzyczni: Nie
Zapisy: u prowadzącego
Dodatkowe uwagi: codzienny dojazd z Warszawy komunikacją miejską lub dowóz samochodem; badania prowadzone we współpracy z dr hab. A. Cieślińskim (grupa powierzchniówka mikroregion Zaborów), możliwa wspólna wizyta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

 

dr Andrzej Szela

Miejsce ćwiczeń: północne Mazowsze ­ Żuromin i okolice

Termin 28 marca-1 kwietnia

Liczba studentów: 6 osób

Obcojęzyczni: tak

Uwagi noclegi w pokojach z łazienkami, dostęp do kuchni, wyżywienie we własnym zakresie

Zapisy i dodatkowe informacje u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

 

dr Michał Przeździecki, Maciej Miścicki

Termin: 28.03-1.04
Miejsce: Gnieżdżewo/Puck
Liczba studentów: brak miejsc
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych:
Dodatkowe uwagi: Ćwiczenia  będą realizowane w formie badań wykopaliskowych.

 

dr Katarzyna Pyżewicz

Termin: 03 kwietnia – 08 kwietnia 2022
Miejsce: stanowisko Iłża „Krzemieniec II”, woj.  mazowieckie, obozowiska i pracownie neandertalskie
Liczba studentów:  brak miejsc
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: English-speaking students are welcomed
Dodatkowe uwagi: noclegi w pokojach z łazienkami, dostęp do kuchni, wyżywienie we własnym zakresie
Zapisy i dodatkowe informacje u prowadzącej: k.pyzewicz@uw.edu.pl

 

dr Maciej Sobczyk
Termin: 4.04.- 9.04. 2022
Miejsce: Kartowanie Jaskiń, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Podlesice
Liczba studentów: brak miejsc
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: nie
Dodatkowe uwagi: Głównym elementem prowadzonych zajęć terenowych są ćwiczenia z tworzenia dokumentacji jaskiń z użyciem narzędzi i technik stosowanych w speleologii. Będzie to wymagało instruktażowych zajęć wprowadzających, oraz skompletowania wyposażenia osobistego przez wszystkich uczestników zajęć.

 

mgr Artur Brzóska, prof. Bartosz Kontny

Termin: 7-12.05,2022
Miejsce: Jezioro Śniardwy
Liczba studentów: 6
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: Tak
Dodatkowe uwagi: Tylko osoby nurkujące – zapisy u prowadzących
mgr Artur Brzóska
Termin: 27.03-01.04.2022
Miejsce: Pojezierze Augustowskie
Liczba studentów:4
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: Nie
Dodatkowe uwagi: Dla studentów chcących specjalizować się w archeologii podwodnej bez konieczności posiadania certyfikatów nurkowych – zapisy u prowadzącego.
dr Witold Gumiński
Terminy: pierwszy: 28.03 – 1.04 oraz termin drugi: 25.04 – 29.04.
Miejsce: północne obrzeża i okolice Warszawy
Liczba studentów: do 6 na każdy termin
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: tak
Dodatkowe uwagi: dojazd każdorazowo na wcześniej umówione miejsce komunikacją miejską lub podmiejską.
dr Ewa Łukaszewicz
Termin: 28.03-01.04.2022
Miejsce: Wysoczyzna Kolneńska
Liczba studentów: 6-7 osób
mgr Artur Grabarek
Termin 28.03-01.04.2022
Miejsce – gm. Pacanów, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie.Badania weryfikacyjne stanowisk neolitycznych, w tym cmentarzyska KPL oraz osad KCWR. Mezoregion Niecki Połanieckiej oraz Garbu Pińczowskiego należących do Wyżyny Małopolskiej.
Liczba osób 4.

Zakwaterowanie Zajazd Oaza, łazienki w pokojach, prawdopodobnie TV. wyżywienie we własnym zakresie, na dole restauracja/pizzeria. Możliwy dojazd z prowadzącym.

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim należy zrealizować 450 godzin (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim należy zrealizować 150 godzin w przypadku studiów stacjonarnych oraz 300 godzin podczas studiów niestacjonarnych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl


Oferta wykopalisk 2022

Wykopaliska Wydziału Archeologii

Zapisy u osób prowadzących

 

Nowy Chorów, pow. słupski, woj. pomorskie

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowach kamiennych (typ Orzeszkowo)

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl

Termin: 4-30 lipca 2022r.

Liczba studentów: 12

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: 25 kwietnia 2022r., godz. 15.00

Baza wykopaliskowa: szkoła w Kępicach, wyżywienie: obiady zorganizowane, śniadania i kolacje we własnym zakresie

 

Jezioro Lubanowo

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

Termin: 18- 30 lipca 2022r.

Liczba studentów: 15

English speaking students are welcomed under condition of diving skills, confirmed by an appropriate certificate (P1, OWD)

Termin spotkania organizacyjnego:

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność płetwonurkowania poświadczona certyfikatem.

 

 

Zgliczyn-Pobodzyn, płn. Mazowsze

Cmentarzysko i osada z II w. p.n.e.- V w. n.e.

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: 1-26 sierpnia 2022r.

Liczba studentów: 10

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: czerwiec (on-line)

Więcej informacji:   https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

 

 

Nea Paphos, Cypr

Sanktuarium na stanowisku Fabrika (okres hellenistyczny i wczesnorzymski)

Prowadzący: prof. Jolanta Młynarczyk (Wydz. Archeologii UW), we współpracy z dr Claire Balandier (Uniwersytet w Avignon, Francja)

Termin:  23 maja- 18 czerwca 2022r. (możliwe są dwa turnusy 23 maja- 4 czerwca i 6- 18 czerwca)

Liczba studentów: 9

English speaking students are welcomed.

Spotkanie informacyjne: 26 lub 27 marca (on-line), kontakt jolantamlynarczyk@uw.edu.pl

Warunki : zakwaterowanie w wynajętych mieszkaniach, pok. 2-3 osobowe, kuchnia z wyposażeniem (wyżywienie we własnym zakresie, ryczałt na praktyki studenckie), łazienka+WC, pralka, Wi-Fi, TV. Koszt zakwaterowania pokrywa kierownik misji, koszty dojazdu (bilet lotniczy tanich linii z Modlina bezpośrednio do Paphos, autobus z lotniska do miasta) ponosi student

Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 150 przy czterech tygodniach uczestnictwa, 75 h- przy dwóch tygodniach uczestnictwa

 

 

Wólka Prusinowska, gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko ciałopalne grupy olsztyńskiej ze schyłku okresu wędrówek ludów koniec VI i VII w. n.e.

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 3- 16 lipca 2022r.

Liczba studentów: 8

Studenci anglojęzyczni: nie

Informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego   pmszyman@uw.edu.pl

Noclegi w ow. Mojtyny w drewnianych domkach letniskowych, węzeł sanitarny w osobnym budynku. Wspólne posiłki, obiady przygotowywane przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie, koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego). Student może zaliczyć 75 h praktyk. Badania we współpracy z fundacją Terra Desolata.

Wykopaliska na stanowisku w Wólce Prusinowskiej

Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów (V- VI w. n.e.)

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 7- 27 sierpnia 2022r.

Liczba studentów: 10

Studenci anglojęzyczni: nie

Informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego   pmszyman@uw.edu.pl

Noclegi w prywatnym gospodarstwie na skraju Puszczy Boreckiej , noclegi w namiotach, w domu pokoje na stołówkę i pracownię oraz łazienka, prysznic z gorącą wodą osobno. Wspólne posiłki, obiady przygotowywane przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie, koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego). Student może zaliczyć 150 h praktyk.

Strona główna

 

Puck

Stanowisko miejskie, cmentarz przykościelny, średniowieczna działka mieszczańska.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz (udział dr Michał Starski)

I termin: 4- 29 lipca 2022r.

 

Prowadzący: dr Michał Starski (udział dr Karolina Blusiewicz)

II termin: 1-26 sierpnia 2022r.

 

Liczba studentów: I termin- 15,  II termin- 15

English speaking students are welcomed.

Spotkanie informacyjne: 12 maja (wstępnie)

Zakwaterowanie- kwatera prywatna, łóżka, pościel, lodówka, kuchnia polowa. Zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów zakwaterowania. Możliwość krótszego okresu praktyk (2-3-4 tygodnie).

 

 

Weklice, st. 7, gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Największe w Europie birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej

Prowadzący: dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła (IAiE PAN)

Termin: 26 czerwca- 24 lipca 2022r.

Liczba studentów:

Studenci anglojęzyczni:

Zainteresowani proszeni są o kontakt do końca kwietnia:       m_natuniewicz@yahoo.com

Po tym terminie odbędzie się spotkanie informacyjne.

Zakwaterowanie Szkoła podstawowa w Pilonie (82-300, Elbląg 2).

Wyżywienie we własnym zakresie.

 

 

Dudka, gm. Wydminy, pow. Giżycko, Mazury

Cmentarzysko z bardzo różnorodnymi formami pochówków i osadnicze stanowisko torfowe z zachowanymi kośćmi, mezolit-paraneolit.

Prowadzący: dr Witold Gumiński, dr Karolina Bugajska

Termin: 4 – 30 lipca 2022r.

Liczba studentów: 12

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: obóz ekspedycji i miejsce wykopalisk na odludziu, na łące pod lasem. Student powinien przywieźć własny namiot, materac i śpiwór. Baza kuchenno-stołowa i pracowniano-biurowa w namiotach- hangarach. Prysznice i umywalki turystyczne, toaleta nowa. Woda sanitarna z beczkowozu, pitna kupowana w baniakach i butelkach. Kuchnia polowa na gaz z podstawowym sprzętem, lodówka, ładowanie telefonów i laptopa z generatora solarnego. Wyżywienie we własnym zakresie, w praktyce bar „Kuba” w Wydminach (ok. 4 km) z bardzo dobrym jedzeniem. Tam też sklepy i jezioro. Przydatny rower. Dojazd z Warszawy do Wydmin pociągiem, ze stacji możliwość odbioru.

Kontakt i zapisy:        w.guminski@uw.edu.pl

Termin spotkania będzie ustalony po wstępnym zgłoszeniu się studentów.

 

 

Peru, departament Arequipa, prowincje Condesuyo i Castilla,

Muyu Muyu i Maucallacta oraz ich stanowiska satelickie w rejonie wulkanów Coropuna i Solimana

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk, mgr Jan Kłaput

Termin:  15.07-30.09.2022r.

Liczba studentów:  3 osoby od połowy lipca do połowy sierpnia, 6 osób we wrześniu.

English speaking students are welcomed under condition to knowledge of the Spanish language.

Spotkanie informacyjne: 13.04.2022r. o godz. 17.00 online, link do spotkania zostanie przesłany osobom zainteresowanym po kontakcie mailowym pod adresem       m.sobczyk@uw.edu.pl

Ćwiczenia wykopaliskowe będą się odbywały w dwóch turach. Część pierwsza od połowy lipca na stanowisku Muyu Muyu, w rejonie wulkanu Solimana, planujemy 3 miejsca dla studentów archeologii. Druga część we wrześniu na stanowisku Maucallacta oraz stanowiskach satelickich, w rejonie wulkanu Coropuna, planujemy 6 miejsc dla studentów archeologii. Jest możliwość udziału w obu częściach. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na spotkaniach informacyjnych.

 

Jaskinia Wisieluch, Kostkowice, gm. Zawiercie

Prowadząca: dr Małgorzata Kot

Termin: 02.09.2022r.- 30.09.2022r.

Liczba studentów: 6

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: maj 2022r. (informacja mailowa w późniejszym terminie)

Prowadząca oferuje zakwaterowanie w agroturystyce i obiad.

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy    m.kot@uw.edu.pl

 

 

Novae, Bułgaria

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Tomas

Termin: 08.08-31.08.2022r.

Liczba studentów:  8

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego:  24.03.2022r. godz. 19.00

Uwagi: po dacie spotkania można nadal przesyłać zgłoszenia na adres:

t.dziurdzik@gmail.com

 

 

Jezioro Białe Augustowskie

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 07-19.08.2022r.

Liczba studentów: 4

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Uwagi: Tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia nurkowe.

 

 

Toro Muerto, Corire, dep. Arequipa, Peru

Jeden z największych kompleksów sztuki naskalnej na świecie.

Prowadzący: dr hab. Janusz Wołoszyn

Termin:  18.06-14.08.2022r.

Liczba studentów:  6 (wymagana znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poz. podstawowym)

English speaking students are welcomed under condition to knowledge of the Spanish language.

Termin spotkania organizacyjnego- zgłoszenia na adres mailowy:

januszwoloszyn@uw.edu.pl            do połowy maja.

Uwagi: projekt prowadzony od 2017 r., zainteresowani mogą zapoznać się  z celami projektu, warunkami i charakterystyką prowadzonych prac na stronie:

toromuerto.org

 

 

Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński

Termin: 1.08-26.08.2022r.

Liczba studentów: 12 (lub więcej, w zależności od możliwości lokalowych, sprawa w toku, ew. opcja przyjęcia dwóch grup ćwiczeniowych, wówczas 2 prowadzących).

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: początek czerwca, jeszcze do ustalenia.

Uwagi: noclegi zapewne w szkole podstawowej w Zaborowie.

 

 

Człuchów, zamek krzyżacki i starościński

Prowadzący: mgr Marek Truszkowski, (współudział dr Michał Starski)

Termin: 4-29.07.2022r.

Liczba studentów: 6

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: 12 maja (wstępnie)

Uwagi: zakwaterowanie na terenie OSiR w Człuchowie, łóżka, pościel, lodówka, kuchnia. Zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów zakwaterowania.

 

 

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

Prowadzący: mgr Marcin Wagner

Termin: 04.07- 05.08.2022r.

Liczba studentów: 20

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: połowa maja (będzie ogłoszony przez prowadzącego)

 

 

Cmentarz Żydowski na Bródnie w Warszawie

Prowadzący: mgr Marcin Wagner

Termin: 05.09- 30.09.2022r.

Liczba studentów: 20 (BRAK MIEJSC!)

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: połowa maja (będzie ogłoszony przez prowadzącego)

 

Podlesie,  gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie

Jedna z najciekawszych i najlepiej zachowanych osad społeczności pierwszych rolników na ziemiach polskich.

Chronologia: wczesny neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej (5450- 4900 BC)

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 04.07-23.07.2022r.- zaliczenie 150 godzin

English speaking students are welcomed.

Liczba studentów: max 10 osób

Zakwaterowanie w szkole podstawowej w Oleśnicy. Spanie na materacach w salach lekcyjnych. Wyżywienie we własnym zakresie. W szkole znajdują się prysznice z ciepłą wodą, lodówka, czajniki elektryczne, parking przed szkołą. Do dyspozycji również hala sportowa i boiska. Do sklepu ok. 150 m, do restauracji ok. 1,5 km.

 

 

Chodlik, gm. Karczmiska, woj. lubelskie, cmentarzysko wczesnośredniowieczne.

Jeden z najbogatszych w tej części kraju kompleksów osadnictwa wczesnośredniowiecznego z tzw. okresu plemiennego (VIII- X w.).

Wykopaliska zewnętrzne realizowane we współpracy z WA UW.

Prowadzący: dr Łukasz Miechowicz, IAiE PAN

Termin: 3.07- 14.08.2022r.

Liczba studentów: 7

Kontakt i zapisy: archeologia.chodlik@gmail.com

Szczegółowe informacje poniżej:

Chodlik_2022_badania wykopaliskowe_oferta

 

 

Skarszewy, woj. pomorskie

Parcela mieszczańska w mieście lokacyjnym.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz

Termin:  8.08- 3.09.2022r.

Liczba studentów: 8 osób

Termin spotkania informacyjnego:  12 maja, godz. 14.45, s. 1.18

Zakwaterowanie w wieloosobowym domku typu Brda w ośrodku Borówno, nad jeziorem, ok. 1,5 km od miasteczka i miejsca badań, przydatny rower. Domek z prysznicem i kuchenką elektryczną, lodówka, wyżywienie we własnym zakresie. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i przejazdów do/z Skarszew komunikacją publiczną (na podstawie biletów PKP 2 kl, PKS).