Ćwiczenia terenowe

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będą koordynowane przez sekcję studencką dziekanatu. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora lub prodziekan ds. studenckich.

UWAGA: zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu ćwiczeń terenowych studenci I roku mają obowiązek udziału w wykopaliskach zorganizowanych przez Wydział Archeologii UW.

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła WYŁĄCZNIE na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna 2023

Zapisy u prowadzących

 

Puszcza Kampinoska

Pozostałości osadnictwa od epoki kamienia do czasów nowożytnych

Prowadząca: dr Katarzyna Pyżewicz

Termin: 20.03-24.03.2023r.

Liczba osób:  lista zamknięta

English speaking students are welcomed.

 

 

Oleśnica, woj. świętokrzyskie

Prowadzący:  mgr Artur Grabarek

Termin: 20.03-24.03.2023r.

Liczba uczestników: do 8 osób jeśli tylko samochód prowadzącego (dwa kursy na stanowisko), do 12 osób jeśli będą inne auta. Proszę zatem o deklaracje kto z Państwa dojedzie własnym samochodem.

Charakter prac: badania powierzchniowe o charakterze weryfikacyjnym, które będą prowadzone na st. 62 (k. ceramiki wstęgowej rytej, k. ceramiki sznurowej, kultura trzciniecka, k. łużycka, k. przeworska?). Ponieważ stanowisko jest intensywnie niszczone przez ciężki sprzęt (budowa stawów), w związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że będą to również prace wykopaliskowe, których zasadniczym celem będzie ratowanie obiektów przed postępującą degradacją.
Obowiązki uczestników: nauka zakładania siatki arowej i metrowej, wypełnianie kart KEZA, obsługa GPS, plantowanie, dokumentowanie rysunkowe obiektów na papierze milimetrowym, eksploracja wypełnisk obiektów oraz inwentaryzacja i mycie materiału zabytkowego. O ile będzie taka potrzeba, to również pobieranie próbek i sianie.
Sprzęt wykopaliskowy: zapewnia prowadzący, chyba że ktoś ma własne preferencje.
Obuwie: ponieważ calec stanowi piach, to przede wszystkim należy wziąć buty na płaskiej podeszwie (tzn. bez grubego protektora!!!!!!!!). Należy też zabrać buty gumowce do ewentualnych prospekcji terenowych wokół stawów.
Zakwaterowanie: Hotel Oaza, pokoje z łazienkami, tv, restauracja na dole, wyżywienie we własnym zakresie, sklep Dino – 700m.

Dojazd: cztery osoby z prowadzącym, pozostali we własnym zakresie, najlepiej dworzec autobusowy w Stopnicy lub Połaniec. Odległość z Zajazdu Oaza do stanowiska 1,8 km, więc jak ktoś chce to może wziąć sobie rower, ale we własnym zakresie.

English speaking students are welcomed.

 

 

Północne Mazowsze: Ciechanów, Zgliczyn Pobodzy

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin : 27-31.03.2023

Zakwaterowanie: agroturystyka, pokoje z łazienkami
wyżywienie: we własnym zakresie, dostęp do kuchni
dojazd: grupowy busem wydziałowym. Kontakt z wykładowcą: a.szela@uw.edu.pl

 

Puck

Prowadzący: dr Michał Starski

Termin: 20-24.03.2023

Liczba osób: lista zamknięta

 

 

Lipsk nad Biebrzą, woj. podlaskie lub Jastrzębia Góra woj. pomorskie

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 20-24.03.2023

 

 

Łęg Piekarski, gm. Dobra, pow. turecki, woj. wielkopolskie

Prowadzący: dr Ireneusz Jakubczyk

Termin: 20-24.03.2023

Liczba osób: 6-8

 

Kartowanie Jaskiń, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Podlesice

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk

Termin: 17.04.- 22.04. 2023

Liczba studentów: 12

Głównym elementem prowadzonych zajęć terenowych są ćwiczenia z tworzenia dokumentacji jaskiń z użyciem narzędzi i technik stosowanych w speleologii. Będzie to wymagało instruktażowych zajęć wprowadzających, oraz skompletowania wyposażenia osobistego przez wszystkich uczestników zajęć. Poza jaskiniami, cwiczenia będą także prowadzone w obrębie zespołu grodziska wczesnośredniowiecznego.
Szczegóły i zapisy u prowadzącego.

 

 

 

 

 

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim należy zrealizować 450 godzin (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim należy zrealizować 150 godzin w przypadku studiów stacjonarnych oraz 300 godzin podczas studiów niestacjonarnych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl


Oferta wykopalisk 2022

Wykopaliska Wydziału Archeologii

Zapisy u osób prowadzących

 

Nowy Chorów, pow. słupski, woj. pomorskie

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowach kamiennych (typ Orzeszkowo)

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl

Termin: 4-30 lipca 2022r.

Liczba studentów: 12

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: 25 kwietnia 2022r., godz. 15.00

Baza wykopaliskowa: szkoła w Kępicach, wyżywienie: obiady zorganizowane, śniadania i kolacje we własnym zakresie

 

Jezioro Lubanowo

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

Termin: 18- 30 lipca 2022r.

Liczba studentów: 15

English speaking students are welcomed under condition of diving skills, confirmed by an appropriate certificate (P1, OWD)

Termin spotkania organizacyjnego:

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność płetwonurkowania poświadczona certyfikatem.

 

 

Zgliczyn-Pobodzyn, płn. Mazowsze

Cmentarzysko i osada z II w. p.n.e.- V w. n.e.

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: 1-26 sierpnia 2022r.

Liczba studentów: 10

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: czerwiec (on-line)

Więcej informacji:   https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

 

 

Nea Paphos, Cypr

Sanktuarium na stanowisku Fabrika (okres hellenistyczny i wczesnorzymski)

Prowadzący: prof. Jolanta Młynarczyk (Wydz. Archeologii UW), we współpracy z dr Claire Balandier (Uniwersytet w Avignon, Francja)

Termin:  23 maja- 18 czerwca 2022r. (możliwe są dwa turnusy 23 maja- 4 czerwca i 6- 18 czerwca)

Liczba studentów: 9

English speaking students are welcomed.

Spotkanie informacyjne: 26 lub 27 marca (on-line), kontakt jolantamlynarczyk@uw.edu.pl

Warunki : zakwaterowanie w wynajętych mieszkaniach, pok. 2-3 osobowe, kuchnia z wyposażeniem (wyżywienie we własnym zakresie, ryczałt na praktyki studenckie), łazienka+WC, pralka, Wi-Fi, TV. Koszt zakwaterowania pokrywa kierownik misji, koszty dojazdu (bilet lotniczy tanich linii z Modlina bezpośrednio do Paphos, autobus z lotniska do miasta) ponosi student

Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 150 przy czterech tygodniach uczestnictwa, 75 h- przy dwóch tygodniach uczestnictwa

 

 

Wólka Prusinowska, gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko ciałopalne grupy olsztyńskiej ze schyłku okresu wędrówek ludów koniec VI i VII w. n.e.

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 3- 16 lipca 2022r.

Liczba studentów: 8

Studenci anglojęzyczni: nie

Informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego   pmszyman@uw.edu.pl

Noclegi w ow. Mojtyny w drewnianych domkach letniskowych, węzeł sanitarny w osobnym budynku. Wspólne posiłki, obiady przygotowywane przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie, koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego). Student może zaliczyć 75 h praktyk. Badania we współpracy z fundacją Terra Desolata.

Wykopaliska na stanowisku w Wólce Prusinowskiej

Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów (V- VI w. n.e.)

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 7- 27 sierpnia 2022r.

Liczba studentów: 10

Studenci anglojęzyczni: nie

Informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego   pmszyman@uw.edu.pl

Noclegi w prywatnym gospodarstwie na skraju Puszczy Boreckiej , noclegi w namiotach, w domu pokoje na stołówkę i pracownię oraz łazienka, prysznic z gorącą wodą osobno. Wspólne posiłki, obiady przygotowywane przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie, koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego). Student może zaliczyć 150 h praktyk.

Strona główna

 

Puck

Stanowisko miejskie, cmentarz przykościelny, średniowieczna działka mieszczańska.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz (udział dr Michał Starski)

I termin: 4- 29 lipca 2022r.

 

Prowadzący: dr Michał Starski (udział dr Karolina Blusiewicz)

II termin: 1-26 sierpnia 2022r.

 

Liczba studentów: I termin- 15,  II termin- 15

English speaking students are welcomed.

Spotkanie informacyjne: 12 maja (wstępnie)

Zakwaterowanie- kwatera prywatna, łóżka, pościel, lodówka, kuchnia polowa. Zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów zakwaterowania. Możliwość krótszego okresu praktyk (2-3-4 tygodnie).

 

 

Weklice, st. 7, gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Największe w Europie birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej

Prowadzący: dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła (IAiE PAN)

Termin: 26 czerwca- 24 lipca 2022r.

Liczba studentów:

Studenci anglojęzyczni:

Zainteresowani proszeni są o kontakt do końca kwietnia:       m_natuniewicz@yahoo.com

Po tym terminie odbędzie się spotkanie informacyjne.

Zakwaterowanie Szkoła podstawowa w Pilonie (82-300, Elbląg 2).

Wyżywienie we własnym zakresie.

 

Peru, departament Arequipa, prowincje Condesuyo i Castilla,

Muyu Muyu i Maucallacta oraz ich stanowiska satelickie w rejonie wulkanów Coropuna i Solimana

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk, mgr Jan Kłaput

Termin:  15.07-30.09.2022r.

Liczba studentów:  3 osoby od połowy lipca do połowy sierpnia, 6 osób we wrześniu.

English speaking students are welcomed under condition to knowledge of the Spanish language.

Spotkanie informacyjne: 13.04.2022r. o godz. 17.00 online, link do spotkania zostanie przesłany osobom zainteresowanym po kontakcie mailowym pod adresem       m.sobczyk@uw.edu.pl

Ćwiczenia wykopaliskowe będą się odbywały w dwóch turach. Część pierwsza od połowy lipca na stanowisku Muyu Muyu, w rejonie wulkanu Solimana, planujemy 3 miejsca dla studentów archeologii. Druga część we wrześniu na stanowisku Maucallacta oraz stanowiskach satelickich, w rejonie wulkanu Coropuna, planujemy 6 miejsc dla studentów archeologii. Jest możliwość udziału w obu częściach. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na spotkaniach informacyjnych.

 

Jaskinia Wisieluch, Kostkowice, gm. Zawiercie

Prowadząca: dr Małgorzata Kot

Termin: 02.09.2022r.- 30.09.2022r.

Liczba studentów: 6

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: maj 2022r. (informacja mailowa w późniejszym terminie)

Prowadząca oferuje zakwaterowanie w agroturystyce i obiad.

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy    m.kot@uw.edu.pl

 

 

Novae, Bułgaria

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Tomas

Termin: 08.08-31.08.2022r.

Liczba studentów:  8

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego:  24.03.2022r. godz. 19.00

Uwagi: po dacie spotkania można nadal przesyłać zgłoszenia na adres:

t.dziurdzik@gmail.com

 

 

Jezioro Białe Augustowskie

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 07-19.08.2022r.

Liczba studentów: 4

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Uwagi: Tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia nurkowe.

 

 

Toro Muerto, Corire, dep. Arequipa, Peru

Jeden z największych kompleksów sztuki naskalnej na świecie.

Prowadzący: dr hab. Janusz Wołoszyn

Termin:  18.06-14.08.2022r.

Liczba studentów:  6 (wymagana znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poz. podstawowym)

English speaking students are welcomed under condition to knowledge of the Spanish language.

Termin spotkania organizacyjnego- zgłoszenia na adres mailowy:

januszwoloszyn@uw.edu.pl            do połowy maja.

Uwagi: projekt prowadzony od 2017 r., zainteresowani mogą zapoznać się  z celami projektu, warunkami i charakterystyką prowadzonych prac na stronie:

toromuerto.org

 

 

Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński

Termin: 1.08-26.08.2022r.

Liczba studentów: 12 (lub więcej, w zależności od możliwości lokalowych, sprawa w toku, ew. opcja przyjęcia dwóch grup ćwiczeniowych, wówczas 2 prowadzących).

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: początek czerwca, jeszcze do ustalenia.

Uwagi: noclegi zapewne w szkole podstawowej w Zaborowie.

 

 

Człuchów, zamek krzyżacki i starościński

Prowadzący: mgr Marek Truszkowski, (współudział dr Michał Starski)

Termin: 4-29.07.2022r.

Liczba studentów: 6

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: 12 maja (wstępnie)

Uwagi: zakwaterowanie na terenie OSiR w Człuchowie, łóżka, pościel, lodówka, kuchnia. Zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów zakwaterowania.

 

 

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

Prowadzący: mgr Marcin Wagner

Termin: 04.07- 05.08.2022r.

Liczba studentów: 20

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: połowa maja (będzie ogłoszony przez prowadzącego)

 

 

Cmentarz Żydowski na Bródnie w Warszawie

Prowadzący: mgr Marcin Wagner

Termin: 05.09- 30.09.2022r.

Liczba studentów: 20 (BRAK MIEJSC!)

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: połowa maja (będzie ogłoszony przez prowadzącego)

 

Podlesie,  gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie

Jedna z najciekawszych i najlepiej zachowanych osad społeczności pierwszych rolników na ziemiach polskich.

Chronologia: wczesny neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej (5450- 4900 BC)

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 04.07-23.07.2022r.- zaliczenie 150 godzin

English speaking students are welcomed.

Liczba studentów: max 10 osób

Zakwaterowanie w szkole podstawowej w Oleśnicy. Spanie na materacach w salach lekcyjnych. Wyżywienie we własnym zakresie. W szkole znajdują się prysznice z ciepłą wodą, lodówka, czajniki elektryczne, parking przed szkołą. Do dyspozycji również hala sportowa i boiska. Do sklepu ok. 150 m, do restauracji ok. 1,5 km.

 

 

Chodlik, gm. Karczmiska, woj. lubelskie, cmentarzysko wczesnośredniowieczne.

Jeden z najbogatszych w tej części kraju kompleksów osadnictwa wczesnośredniowiecznego z tzw. okresu plemiennego (VIII- X w.).

Wykopaliska zewnętrzne realizowane we współpracy z WA UW.

Prowadzący: dr Łukasz Miechowicz, IAiE PAN

Termin: 3.07- 14.08.2022r.

Liczba studentów: 7

Kontakt i zapisy: archeologia.chodlik@gmail.com

Szczegółowe informacje poniżej:

Chodlik_2022_badania wykopaliskowe_oferta

 

 

Skarszewy, woj. pomorskie

Parcela mieszczańska w mieście lokacyjnym.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz

Termin:  8.08- 3.09.2022r.

Liczba studentów: 8 osób

Termin spotkania informacyjnego:  12 maja, godz. 14.45, s. 1.18

Zakwaterowanie w wieloosobowym domku typu Brda w ośrodku Borówno, nad jeziorem, ok. 1,5 km od miasteczka i miejsca badań, przydatny rower. Domek z prysznicem i kuchenką elektryczną, lodówka, wyżywienie we własnym zakresie. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i przejazdów do/z Skarszew komunikacją publiczną (na podstawie biletów PKP 2 kl, PKS).

 

Novae, Bułgaria

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Dyczek

Termin: 08.08- 02.09.2022r.

Liczba studentów:  7 (zostały 2 wolne miejsca dla studentek)

Zakwaterowanie: pokoje 4 i 3 osobowe

Kontakt: m.lemke@uw.edu.pl

 

Peru, Castillo de Huarmey

Prowadzący: dr hab. Miłosz Giersz, prof. UW

Praktyki wykopaliskowe dla studentów IAUW w Peru w 2022 roku prowadzone będą na stanowisku Castillo de Huarmey położonym na nadpacyficznej pustyni, 300 km na północ od stolicy Peru, Limy, gdzie od 2010r. międzynarodowa ekipa badawcza prowadzi multidyscyplinarne badania jedynego znanego ośrodka władzy i głównej nekropoli pierwszego prekolumbijskiego imperium Wari (650-1050 n.e.) na Północnym Wybrzeżu Peru. W 2012/2013 r. odkryto tam królewskie mauzoleum z niewyrabowaną komorą grobową ponad 60 preinkaskich arystokratek z bardzo bogatym wyposażeniem grobowym. W sierpniu 2022 planowane jest kontynuowanie prac badawczych na wyżej wymienionym stanowisku oraz prace laboratoryjne na pozyskanym tamże materiale archeologicznym i bioarcheologicznym.

Chronologia stanowiska: Castillo de Huarmey: Okres Imperium Wari (650-1050 n.e,)

Termin praktyk: 08 sierpnia- 02 września 2022 (4 tygodnie)

Liczba studentów:

Dni tygodnia i godziny pracy na stanowisku: system pracy 5/2 (poniedziałek- piątek dni pracujące, sobota , niedziela: dni wolne); praca w godzinach 8-17 z przerwą godzinną o 13 na obiad.

Częstotliwość i godziny pracy gabinetowej: co drugi dzień, w godzinach 14-17; zależnie od pozyskanego w trakcie prac materiału archeologicznego.

Odległość bazy od stanowiska: 800 m.

Sposób przemieszczania się na stanowisko: samochód/pieszo

Warunki zakwaterowania: wynajęte pokoje w centrum miasta Huarmey (warunki typu hostel, pokoje 1, 2 lub 4 osobowe); warunki spania: łóżko; dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody; toaleta w budynku mieszkalnym (sedes klasyczny, ze zbiornikiem ceramicznym montowanym na muszli);

Zaplecze kuchenne: istnieje możliwość wykupienia tanich posiłków na miejscu ( uwaga: dania uwzględniają miejscowe specjały, takie jak owoce morza, świnki morskie, itp.}).

 

Wiktorowo, stan. 1, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Średniowieczne grodzisko typu Tornow.

Prowadzący: dr Dariusz Błaszczyk

Termin: 5- 25 września 2022r.

Liczba studentów: 4

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego:  13 czerwca (kontakt d.blaszczyk@uw.edu.pl)

 

Jezioro Hammersoe, Bornholm (Dania)

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

Termin: 04.09-11.09.2022r.

Noclegi na kempingu w Aakirkeby. Domki 4-osobowe, toalety , prysznice, kuchnia w osobnym budynku.

Wymagana umiejętność płetwonurkowania, potwierdzona certyfikatem.