Ćwiczenia terenowe

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będzie koordynował koordynator ćwiczeń – dr Marcin Matera. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora.

UWAGA: studenci, którzy mają zaległości większe niż 1 miesiąc wykopalisk, mogą realizować ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Należy skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem ćwiczeń. Prosimy nie organizować sobie ekwiwalentów na własną rękę!

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych . Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadki ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich. Odbywają się zwykle na drugim roku zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego (niektórzy prowadzą zapisy sami) lub zapisać w USOS.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: marcinmatera@uw.edu.pl

______________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna 2021

Powierzchniówki w terminie 12.04-16.04 zostały odwołane z uwagi na sytuację pandemiczną.

Powierzchniówki podwodne – Jezioro Szarż k. Mrągowa

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 17.05.-21.05.2021 r.

Liczba miejsc: 4

Dodatkowe informacje: Tylko dla osób nurkujących!!!

Szczegółowe informacje i zapisy u Prowadzącego: a.brzoska6@uw.edu.pl

 

Zaborów, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Tomas, mgr Sebastian Chrupek

Opiekun naukowy: dr hab. Adam Cieśliński

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: 10

Dodatkowe informacje: pierwszy dzień (19.04) zajęcia zdalne prowadzone przez mgr. Sebastiana Chrupka. Teren od 20. do 23.04. Dojazd we własnym zakresie (autobus 719); na ćwiczenia będą w pierwszej kolejności przyjmowane osoby z III roku st. lic. oraz II roku st. mgr, którym brakuje tych zajęć w celu ukończenia studiów; w dalszej kolejności studenci, którzy nigdy nie brali jeszcze udziału w powierzchniówkach.

Zapisy u koordynatora ćwiczeń terenowych dr. Marcina Matery: marcinmatera@uw.edu.pl

 

Lipsk nad Biebrzą, woj. podlaskie

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 12.04.-16.04.2021 r. lub 19.04.-23.04.2021 r.

Nowy termin: 10.05.-14.05.2021 r. lub 17.05.-21.05.2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: m.przezdziecki@uw.edu.pl

 

Podlesice, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska (kartowanie jaskiń)

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk

Nowy termin dla studentów 1 grupy ćwiczeniowej: 19.04.-23.04.2021 r.

Termin dla studentów 2 grupy ćwiczeniowej:  26.04.-30.04.2021 r.

Liczba miejsc: 8-10

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: m.sobczyk@uw.edu.pl

brak wolnych miejsc

 

Puszcza Kampinoska

Prowadząca: dr Katarzyna Pyżewicz

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: 7

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącej: k.pyzewicz@uw.edu.pl

brak wolnych miejsc

 

Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie

Prowadzący: mgr Maciej Miścicki

Nowy termin: 19.04.-23.04. 2021 r.

Liczba miejsc: 8

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: mmiscicki@uw.edu.pl

 

Zgliczyn Pobodzy, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: druga połowa kwietnia 2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

 

Żagań, woj. lubuskie

Prowadząca: dr Sylwia Domaradzka

Nowy termin: 25.04.-30.04.2021 r.

Liczba miejsc: 4

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącej: s.domaradzka@uw.edu.pl

 

Okolice Warszawy

Prowadzący: dr Witold Gumiński

Termin: 15.03.-19.03. 2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: w.guminski@uw.edu.pl

 

Okolice Warszawy

Prowadzący: dr Witold Gumiński

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: w.guminski@uw.edu.pl

Dodatkowo ekwiwalent: magazyny na ul. Smyczkowej w Warszawie

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: minimum 4

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: a.grabarek@uw.edu.pl

Uwaga zmiana: ćwiczenia powierzchniowe prowadzone przez mgr. Artura Grabarka odbywać się będą w formie ekwiwalentu w magazynach przy ulicy Smyczkowej. Termin pozostaje bez zmian.

 

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim limit godzin to 450 (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim limit to 200 godzin (najczęściej 1,5 miesiąca) dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin dla studiów niestacjonarnych.

W programie obowiązującym od 2019 roku – 450 godzin na studiach licencjackich i 150 godzin dla studiów magisterskich dziennych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: marcinmatera@uw.edu.pl


W związku z sytuacją panującą w kraju i na świecie informacje zamieszczone poniżej mogą ulec zmianie.

Będziemy na bieżąco informować o zmianach.


Oferta wykopalisk 2021

Oferta wykopalisk na rok 2021 jest aktualnie przygotowywana. Planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń wykopaliskowych na terenie kraju. Władze Wydziału będą starały się zapewnić miejsca wszystkim studentom.

Realizacja ćwiczeń w terenie będzie jednak zależna od rozwoju sytuacji epidemicznej i zarządzeń odpowiednich władz państwowych i uniwersyteckich. W tej kwestii informacje będą podawane na bieżąco.

UWAGA: studenci, którzy mają zaległości większe niż 1 miesiąc wykopalisk, mogą realizować ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Należy skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem ćw. terenowych na Wydziale Archeologii. Prosimy nie organizować sobie ekwiwalentów na własną rękę!

Po odbyciu ekwiwalentu praktyk, należy poprosić daną instytucję lub opiekuna o zaświadczenie o odbyciu praktyk z podaniem wymiaru godzin, złożyć podanie w USOS wraz załącznikiem (zaświadczeniem) do prodziekan ds. studenckich o uznanie ekwiwalentu praktyk.

Ekwiwalenty ćwiczeń terenowych realizowane pod opieką Kadry Naukowej Wydziału Archeologii – oferta

Digitalizacja i porządkowanie materiałów związanych z projektami realizowanymi przez Pracownię Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu i Centrum Badań Andyjskich
Liczba miejsc:  2 grupy po 6 osób
Termin rozpoczęcia: po 20 kwietnia 2021 r.
Miejsce realizacji : Uniwersytet Warszawski;  Pracownia Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu WA i  Centrum Badań Andyjskich
Kontakt: m.sobczyk@uw.edu.pl

Uzupełnianie katalogu elektronicznego Biblioteki Papirologii, porządkowanie księgozbioru
Liczba miejsc: 2
Termin: kwiecień – czerwiec 2021 r.
Miejsce realizacji: Uniwersytet Warszawski; Biblioteka Papirologii
Kontakt: j.jablonowska@uw.edu.pl

Digitalizacja dokumentacji archeologicznej
Liczba miejsc: 4
Termin: kwiecień – sierpień 2021 r.
Miejsce realizacji: możliwość wypożyczenia dokumentacji i realizacji
ekwiwalentu w domu
Warunki: konieczność posiadania skanera
Kontakt: bkaim@uw.edu.pl

 

Inwentaryzacja i digitalizacja dokumentacji wykopaliskowej
Liczba miejsc: 3 (praca rotacyjna)
Termin: kwiecień-maj-czerwiec 2021 r. (dokładne daty do ustalenia z opiekunem)
Miejsce realizacji: Wydział Archeologii UW, p. 305
Kontakt: agnieszka.tomas@uw.edu.pl