Ćwiczenia terenowe

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będą koordynowane przez sekcję studencką dziekanatu. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora lub prodziekan ds. studenckich.

UWAGA: zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu ćwiczeń terenowych studenci I roku mają obowiązek udziału w wykopaliskach zorganizowanych przez Wydział Archeologii UW.

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła WYŁĄCZNIE na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna 2023

Zapisy u prowadzących

 

Puszcza Kampinoska

Pozostałości osadnictwa od epoki kamienia do czasów nowożytnych

Prowadząca: dr Katarzyna Pyżewicz

Termin: 20.03-24.03.2023r.

Liczba osób:  lista zamknięta

English speaking students are welcomed.

 

 

Oleśnica, woj. świętokrzyskie

Prowadzący:  mgr Artur Grabarek

Termin: 20.03-24.03.2023r.

Liczba uczestników: do 8 osób jeśli tylko samochód prowadzącego (dwa kursy na stanowisko), do 12 osób jeśli będą inne auta. Proszę zatem o deklaracje kto z Państwa dojedzie własnym samochodem.

Charakter prac: badania powierzchniowe o charakterze weryfikacyjnym, które będą prowadzone na st. 62 (k. ceramiki wstęgowej rytej, k. ceramiki sznurowej, kultura trzciniecka, k. łużycka, k. przeworska?). Ponieważ stanowisko jest intensywnie niszczone przez ciężki sprzęt (budowa stawów), w związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że będą to również prace wykopaliskowe, których zasadniczym celem będzie ratowanie obiektów przed postępującą degradacją.
Obowiązki uczestników: nauka zakładania siatki arowej i metrowej, wypełnianie kart KEZA, obsługa GPS, plantowanie, dokumentowanie rysunkowe obiektów na papierze milimetrowym, eksploracja wypełnisk obiektów oraz inwentaryzacja i mycie materiału zabytkowego. O ile będzie taka potrzeba, to również pobieranie próbek i sianie.
Sprzęt wykopaliskowy: zapewnia prowadzący, chyba że ktoś ma własne preferencje.
Obuwie: ponieważ calec stanowi piach, to przede wszystkim należy wziąć buty na płaskiej podeszwie (tzn. bez grubego protektora!!!!!!!!). Należy też zabrać buty gumowce do ewentualnych prospekcji terenowych wokół stawów.
Zakwaterowanie: Hotel Oaza, pokoje z łazienkami, tv, restauracja na dole, wyżywienie we własnym zakresie, sklep Dino – 700m.

Dojazd: cztery osoby z prowadzącym, pozostali we własnym zakresie, najlepiej dworzec autobusowy w Stopnicy lub Połaniec. Odległość z Zajazdu Oaza do stanowiska 1,8 km, więc jak ktoś chce to może wziąć sobie rower, ale we własnym zakresie.

English speaking students are welcomed.

 

 

Północne Mazowsze: Ciechanów, Zgliczyn Pobodzy

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin : 27-31.03.2023

Zakwaterowanie: agroturystyka, pokoje z łazienkami
wyżywienie: we własnym zakresie, dostęp do kuchni
dojazd: grupowy busem wydziałowym. Kontakt z wykładowcą: a.szela@uw.edu.pl

 

Puck

Prowadzący: dr Michał Starski

Termin: 20-24.03.2023

Liczba osób: lista zamknięta

 

 

Lipsk nad Biebrzą, woj. podlaskie lub Jastrzębia Góra woj. pomorskie

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 20-24.03.2023

 

 

Łęg Piekarski, gm. Dobra, pow. turecki, woj. wielkopolskie

Prowadzący: dr Ireneusz Jakubczyk

Termin: 20-24.03.2023

Liczba osób: 6-8

 

Kartowanie Jaskiń, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Podlesice

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk

Termin: 17.04.- 22.04. 2023

Liczba studentów: 12

Głównym elementem prowadzonych zajęć terenowych są ćwiczenia z tworzenia dokumentacji jaskiń z użyciem narzędzi i technik stosowanych w speleologii. Będzie to wymagało instruktażowych zajęć wprowadzających, oraz skompletowania wyposażenia osobistego przez wszystkich uczestników zajęć. Poza jaskiniami, cwiczenia będą także prowadzone w obrębie zespołu grodziska wczesnośredniowiecznego.
Szczegóły i zapisy u prowadzącego.

 

 

Dolina Wisły-okolice Warszawy

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Liczba miejsc: 8

English speaking students are welcomed

Dojazd codziennie z Warszawy

Termin: 20-24.03.2023

 

Grabnik, gmina Jaktorów, pow. Grodzisk Maz., woj. mazowieckie (weryfikacja cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich?)

Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW & mgr Marek Baczewski

Termin: 20‒24.03.2023.

Liczba studentów: 12

English speaking students are welcomed.

Dodatkowe uwagi: Codzienny dojazd z Warszawy koleją do stacji Jaktorów (40‒50 minut), ewentualnie w podgrupach samochodami osobowymi. Przy złej pogodzie planowana wizyta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Różne metody prospekcji, w tym metody nieinwazyjne (geomagnetyka, georadar, fotografia lotnicza) i wykorzystanie wykrywaczy metali.

Informacje i zapisy: mgr Marek Baczewski (m.baczewski@uw.edu.pl)

 

Okolice Woli Duckiej, mazowieckie

Prowadzący:  dr Sylwia Domaradzka

Termin: 20-24.03.2023r.

Dodatkowe informacje: dojazdy z Warszawy

 

 

Mustis, el-Krib, Tunezja,

Prowadząca: Julia Chyla (WA UW),  Piotr Makowski (IA UJ), Tomasz Waliszewski (WA UW)

Termin: około 27/28.08-15.09

Liczba osób: 5

zapewniamy nocleg i wyżywienie

Wymagania od studentów:
umiejętność i doświadczenie w dokumentacji opisowej, rysunkowej lub fotograficznej materiału zabytkowego głównie z okresu późnego antyku, dla obszaru północnej Afryki,
doświadczenie w dokumentacji z użyciem mobilnego GIS na stanowiskach północnoafrykańskich,
doświadczenie w dokumentacji opisowej lub fotograficznej północnoafrykańskich stanowisk archeologicznych.

 

Nowy Chorów, pow. słupski

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska kurhanowe

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl

Termin: 20.03-24.03.2023r.

Liczba osób: lista zamknięta

 

Grabnik, gmina Jaktorów, pow. Grodzisk Maz., woj. mazowieckie (weryfikacja cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich?)

Prowadzący:  dr V. Beliavets, adiunkt 

Termin: 20‒24.03.2023

Liczba studentów: 8

English speaking students are welcomed.

Dodatkowe uwagi: Codzienny dojazd z Warszawy koleją do stacji Jaktorów (40‒50 minut), ewentualnie w podgrupach samochodami osobowymi. Przy złej pogodzie planowana wizyta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Różne metody prospekcji, w tym metody nieinwazyjne (geomagnetyka, georadar, fotografia lotnicza) i wykorzystanie wykrywaczy metali.

Informacje i zapisy:   dr Vadzim Beliavets (v.beliavets@uw.edu.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim należy zrealizować 450 godzin (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim należy zrealizować 150 godzin w przypadku studiów stacjonarnych oraz 300 godzin podczas studiów niestacjonarnych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl


Oferta wykopalisk 2023

 

Novae- Bułgaria (twierdza legionowa i miasto późnoantyczne)

Prowadzący:  dr hab. Agnieszka Tomas

Termin: 7.08-2.09.2023

Liczba miejsc: 10 (na 4 tygodnie); aktualnie dostępne 2 miejsca

Kontakt:    agnieszka.tomas@uw.edu.pl

 

Risan- Czarnogóra (dawna stolica Ilirii)

Prowadzący: Prof. dr hab. Piotr Dyczek

Termin: 15.06-12.07.2023r.

Liczba miejsc ograniczona

Kontakt:    Novae@uw.edu.pl    (imię, nazwisko i rok studiów)

 

Novae- Bułgaria (twierdza legionowa i miasto późnoantyczne i średniowieczne)

Prowadzący: Prof. dr hab. Piotr Dyczek

Termin: 1.08-31.08.2023

Liczba miejsc ograniczona

Kontakt:    Novae@uw.edu.pl    (imię, nazwisko i rok studiów)

 

Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów (V- VI w. n.e.) oraz dwa inne stanowiska  z okresu rzymskiego i z okresu wczesnego średniowiecza

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański, mgr. Iwona Lewoc

Termin: 30 lipca – 26 sierpnia 2023 r.

Liczba studentów: 10

Prace wykopaliskowe będą prowadzone po kolei na kilku stanowiskach położonych w Puszczy Boreckiej: na cmentarzysku kurhanowym kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów (V-VI w. – 19 sezon badań) oraz sondaże na nowoodkrytych stanowiskach: osadzie z okresu wpływów rzymskich (II-IV w.) oraz na stanowisku o jeszcze nie znanej funkcji, gdzie zalegają liczne przedmioty brązowe z okresu wczesnego średniowiecza (IX-XII w. – cmentarzysko? miejsce kultu? depozyty?).

Baza wykopaliskowa znajduje się w prywatnym gospodarstwie na skraju Puszczy Boreckiej, noclegi w namiotach, w domu wynajęte zostały pokoje przeznaczone na stołówkę i pracownię oraz łazienka, ponadto dodatkowy prysznic z gorącą wodą. Posiłki są wspólne, obiady przygotowywane są przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie natomiast koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd na wykopaliska z Warszawy i powrót we własnym zakresie (zwroty za bilety transportu publicznego). Praktykant może zaliczyć 150 h praktyk.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego: pmszyman@uw.edu.pl

Informacje dodatkowe dotyczące dotychczasowych badań w Czerwonym Dworze: https://czerwonydwor.edu.pl/

 

Dudka, gm. Wydminy, pow. Giżycko, Mazury

Cmentarzysko mezolityczne i paraneolityczne z bardzo różnorodnymi formami pochówków oraz osadnicze stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia z zachowanymi kośćmi.

Prowadzący: dr hab. Witold Gumiński i dr Karolina Bugajska

Termin: 2–29 lipca 2023r

Liczba studentów: 10.

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: Domek letniskowy (Gościeniec Wydminy) nad Jez. Wydmińskim. 3 sypialnie, 2 łazienki i aneks kuchenny. Na miejscu możliwość grilla i restauracja. Stanowisko odległe jest o 4 km od miejsca zakwaterowania, dobrze więc mieć z sobą rower. Przy stanowisku będzie namiot-hangar z możliwością zrobienia sobie drugiego śniadania i herbaty. Tam też będzie namiot magazynowo-biurowy, gdzie będziemy prowadzić prace inwetaryzacyjne w czasie wykopalisk. Wyżywienie we własnym zakresie. Oprócz Gościńca Wydminy są jeszcze inne restauracje i bary w Wydminach oraz dobrze zaopatrzone sklepy, m.in. Biedronka. Dojazd z Warszawy do Wydmin pociągiem lub autobusami (z przesiadką w Ełku lub Giżycku).

Kontakt i zapisy: bezpośrednio mailem: w.guminski@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne będzie najprawdopodobniej w maju, dokładny termin podany będzie później.

 

 

Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie (kompleks stanowisk z okresu przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza – cmentarzysko i osady, w tym związane z produkcją żelaza)

Prowadzący: Dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW

Termin: 31.7‒25.8.2023

Liczba studentów: 12, a nawet więcej

English speaking students are welcomed

Termin spotkania organizacyjnego: początek czerwca, dokładny termin zostanie podany później

https://www.facebook.com/BadaniaArcheologiczneWZaborowie

Dodatkowe uwagi: noclegi w szkole podstawowej w Zaborowie (sale kilkuosobowe, zapewniamy łóżka, prysznic z ciepłą wodą, kuchnię, boiska sportowe, ale przede wszystkim piękną scenerię Kampinoskiego Parku Narodowego!)

 

Gonio-Apsaros, Gruzja

Prowadzący: dr Marcin Matera

Termin: 02.09-30.09.2023

Lista uczestników ćwiczeń jest już zamknięta

 

 

Zgliczyn Pobodzy, gm. Bieżuń woj. mazowieckie

Niezwykle ciekawe i bogate cmentarzyska i osady z II w. p.n.e ‑ V w. n.e.,

związane z obecnością plemion gockich i wandalskich na terenie Polski.

Groby ciałopalne i szkieletowe, unikalne groby z uzbrojeniem, a nawet grobowce książęce, liczny materiał zabytkowy.

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin:  sierpień

ostatnie wolne miejsca

Zakwaterowanie: mały internat w Bieżuniu na wyłączność, pokoje 2-4 osobowe, dwie łazienki z prysznicami, ciepła woda, do dyspozycji duża, w pełni wyposażona kuchnia. Sklepy w sąsiedztwie. Dojazd na stanowisko busem wydziałowym.

Więcej informacji na stronach:

https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

https://www.archeologia.uw.edu.pl/andrzej-szela/

dodatkowe pytania i zapisy u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

 

Puck: działka mieszczańska w obrębie dawnego miasta lokacyjnego

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz, mgr Maciej Miścicki, dr Michał Starski

Termin lipcowy: 3-28.07.2023

Termin sierpniowy: 7-31.08.2023

Liczba miejsc: do 15 osób na lipiec i do 15 osób na sierpień

Zakwaterowanie: kwatera prywatna w Pucku, 5 minut drogi od stanowiska

Wstępny termin spotkania informacyjnego początek maja, zapisy i informacje u prowadzących w pok. 0.36

Kontakt:  m.starski@uw.edu.pl

 

 

Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie (obozowisko z epoki kamienia)

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 21.08- 15.09.2023

Lista osób zamknięta

Kontakt:  m.przezdziecki@uw.edu.pl

Zakwaterowanie: Leśniczówka na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

 

 

Ciepłe, pow. gniewski, woj. pomorskie

Wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl

Termin: 2.07-12.08.2023 r. (możliwy udział w terminie 2-29.07.2023 r. lub 16.07-12.08.2023 r.)

Liczba studentów: 12

Termin spotkania organizacyjnego : 18.05.2023 r.  godz. 18.15

Dodatkowe uwagi: baza w Gniewie, obiady w formie caternigu

Zapisy:    s.wadyl@uw.edu.pl

 

Castillo de Huarmey, Peru

Prowadzący/koordynator: dr hab. Miłosz Giersz, prof. UW

Praktyki wykopaliskowe dla studentów WAUW w Peru w 2023 roku prowadzone będą na  stanowisku Castillo de Huarmey położonym na nadpacyficznej pustyni, 300 km na północ od stolicy Peru, Limy, gdzie od 2010 r. międzynarodowa ekipa badawcza pod kierownictwem dr hab. Miłosza Giersza, prof. UW z WAUW prowadzi multidyscyplinarne badania jedynego znanego ośrodka władzy i głównej nekropolii pierwszego prekolumbijskiego imperium Wari (650-1050 n.e.) na Północnym Wybrzeżu Peru. W 2012/2013 r. odkryto tam królewskie mauzoleum z niewyrabowaną komorą grobową ponad 60 preinkaskich arystokratek z bardzo bogatym wyposażeniem grobowym. W czerwcu/lipcu 2023 planowane jest kontunuowanie prac badawczych na wyżej wymienionym stanowisku oraz prace laboratoryjne na pozyskanym tamże materiale archeologicznym i bioarcheologicznym.

Chronologia stanowiska: Castillo de Huarmey: Okres Imperium Wari (650-1050 n.e.)

Termin: 12.06- 07.07.2023 (4 tygodnie)

Dni tygodnia i godziny pracy na stanowisku: 

system pracy 5/2 (poniedziałek-piątek: dni pracujące, sobota, niedziela: dni wolne); praca w godzinach 8-17 z przerwą godzinną o 13 na obiad.

 Częstotliwość i godziny pracy gabinetowej:

co drugi dzień, w godzinach 14-17; zależne od pozyskanego w trakcie prac materiału archeologicznego.

 Odległość bazy od stanowiska800 m

Sposób przemieszczania się na stanowisko: samochód/ pieszo

Warunki zakwaterowania: wynajęte pokoje w centrum miasta Huarmey (warunki typu hostel, pokoje 1, 2 lub 4 osobowe); warunki spania: łóżko; dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody; toaleta w budynku mieszkalnym (sedes klasyczny, ze zbiornikiem ceramicznym montowanym na muszli);

Zaplecze kuchenne: istnieje możliwość wykupienia tanich posiłków na miejscu (uwaga: dania uwzględniają miejscowe specjały, takie jak owoce morza, świnki morskie, itp.]).

 

Podlesie, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 08.07.- 31.07. 2023

Liczba studentów: 9

Dojazd we własnym zakresie.
Zakwaterowanie: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
Noclegi: sale lekcyjne. Do spania można wykorzystać materace do gimnastyki.
Inne: Pod szkołą, monitorowany parking dla samochodów. Sklep
Delikatesy około 200 m. Około 1,3 km znajduje się Zajazd Oaza. W
szkole jest lodówka, prysznice z ciepłą wodą, sala gimnastyczna.

Zapisy:   a.grabarek@uw.edu.pl

Spotkanie organizacyjne: początek maja.

Informacje o stanowisku:
Badania nad początkami neolityzacji ziemi polskich. Jedna z najlepiej
zachowanych osad społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej, którą
śmiało można datować na 5200-5000 BC. Prace prowadzone są na
stanowisku od 2014. Dotychczas przebadano powierzchnię 12,2 ara, z
której pozyskano blisko 24300 zabytków, w tym, jedyne w Polsce,
naczynie gliniane w formie koszyka, a także naczynia należące do
kultury ceramiki wschodniolinearnej oraz kultury malickiej. Ponadto
bogaty inwentarz lityczny (145 obsydianów).

 

Nekla (gm. Nekla, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie)

Prowadzący: dr Dariusz Błaszczyk

Termin: 24 lipca – 13 sierpnia

Liczba studentów: 4

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: 8 maja (kontakt d.blaszczyk@uw.edu.pl)

Dodatkowe uwagi: prawdopodobne średniowieczne grodzisko typu stożkowatego (badania weryfikacyjne)

 

Jezioro Białe Augustowskie

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 06-18.08.2023

Liczba studentów: 4

Termin spotkania organizacyjnego: zostanie ustalony w późniejszym terminie

Dodatkowe uwagi:  Badania lądowo – podwodne. Tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia nurkowe (w przypadku braku wymaganej ilości studentów z uprawnieniami nurkowymi przyjmowane będą zgłoszenia studentów bez takich uprawnień).

 

Archeologia Wysokogórska w regionie wulkanów Coropuna i Solimana, Peru.

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk, mgr Jan Kłaput

Termin 1: Lipiec – 15 Sierpień 2023 – Badania na stanowisku Muyu Muyu

Kontakt: Jan Kłaput  j.klaput@uw.edu.pl

Liczba miejsc: 4.

Termin 2: Wrzesień 2023 – Badania na stanowiskach wysokogórskich wulkanu Coropuna

Kontakt: Maciej Sobczyk m.sobczyk@uw.edu.pl

Liczba miejsc: 4

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z prowadzącymi. Szczegóły zostaną przekazane indywidualnie, podczas spotkań informacyjnych. Oczywiście jest możliwość udziału badaniach w obu terminach. Wymagana podstawowa znajomość języka hiszpańskiego.

 

Metsamor (Armenia)

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. UW

Termin: 15.08- 15.09.2023r.

Liczba osób: 6

Informacje o stanowisku. Badania są prowadzone na stanowisku miejskim, wielofazowym, gdzie badane relikty pochodzą głównie z początków epoki żelaza. Są także fazy późniejsze. Stanowisko Metsamor znajduje się w dolinie ararackiej i jest oddalone o około 35 km od stolicy Armanii Erywania.

Misja zamieszkuje w domu gościnnym przy muzeum w Sardarapat. Pokoje są kilkuosobowe z toaletami i prysznicami. Mamy też dostęp do pełniej infrastruktury ośrodka.

English speaking students are welcomed.

Zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

Jezioro Lubanowo

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny prof. UW

Termin: 16-29.07.2023 r.

Liczba studentów: 15

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: czerwiec 2023 r.

Dodatkowe uwagi: warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach jest umiejętność płetwonurkowania poświadczona certyfikatem.

Zakwaterowanie: budynek szkoły w Lubanowie (łazienki, toalety, kuchnia).

 

Augustów- Wyspa Wianek na jeziorze Rospuda

Stanowisko z młodszej epoki kamienia

Prowadzący: dr hab. Dariusz Manasterski

Termin: 28.08- 15.09.2023r. (150 godz.)

Liczba miejsc: 3 (preferowane osoby zajmujące się epoką kamienia)

Warunki zakwaterowania: dom agroturystyczny (w Puszczy Augustowskiej) z pokojami 2 i 3 osobowymi, kuchnią ze sprzętami kuchennymi oraz łazienką (wc i prysznic). Jest oddalony od centrum Augustowa o ok. 15 min. jazdy samochodem. Wyżywienie we własnym zakresie.

Sposób dojazdu: pociąg, autobus dalekobieżny, samochody prywatne.

Koszty zakwaterowania i pobytu: studenci nie ponoszą kosztów zakwaterowania, ale koszty dojazdu i wyżywienia pozostają w gestii każdego studenta.

Zgłoszenia u prowadzącego zajęcia.

Planowany termin spotkania organizacyjnego ze studentami 26.06.2023r. w godzinach popołudniowych- link zostanie rozesłany do wszystkich uczestników.