Wykład dr. hab. Arkadiusza Sołtysiaka na Seminarium Archeoorientalistycznym

Serdecznie zapraszamy w imieniu zespołu Archeoorientalistyki na wykład dr. hab. Arkadiusza Sołtysiaka pt. „Nowy obszar badań bioarcheologii: połączenie histologii z metodami izotopowymi”, który odbędzie się w dn. 14 marca br., o godz. 11:30 na platformie Zoom.

Link do spotkania na platformie Zoom:Abstrakt:

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w bioarcheologii nastąpił gwałtowny rozwój narzędzi analitycznych. Szczególnie popularne stały się metody izotopowe, umożliwiające rekonstrukcje diety i sposobów gospodarowania (izotopy trwałe węgla i azotu w kolagenie), mobilności (izotopy strontu w bioapatycie) oraz warunków środowiskowych (izotopy tlenu i węgla w bioapatycie).
Równolegle rozwijane były analizy mikroskopowe tkanek kości i zębów, umożliwiające identyfikację różnych jednostek chorobowych, określenie historii stresu oraz bardziej precyzyjne oszacowanie wieku w chwili śmierci. Dopiero niedawno podjęte zostały próby połączenia metod histologicznych z izotopowymi, których celem jest bardziej precyzyjne określenie historii życia poszczególnych osobników. Pomiar proporcji izotopów tlenu w warstewkach szkliwa o precyzyjnie określonej chronologii pozwala zrekonstruować zmiany klimatu w skali miesięcy oraz uchwycić sezonowość diety i lokalizacji, na przykład wynikające z transhumancji. Z kolei pomiary proporcji izotopów tlenu i strontu w pierwotnych i wtórnych strukturach kostnych mogą być alternatywą dla tradycyjnych metod rekonstruowania mobilności w dawnych ludzkich społecznościach.

Wykład / Lecture (5.01) – Prof. Timothy Insoll: Cairo, an African Metropolis

Szanowni Państwo,
W imieniu dr hab. Anny Wodzińskiej, prof. UW, kierowniczki Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze, mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład, który odbędzie się w cyklu Kazimierz Michałowski Memorial Lectures:
Prof Timothy Insoll
Kierownik Centrum Archeologii Islamskiej w Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich na Uniwersytecie w Exeter
Cairo – an African Metropolis. Archeological Perspectives on Contacts between Cairo and Eastern Ethiopia in the 12th to 15th Centuries

Środa, 5 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 czasu kairskiego (czyli o godz. 17:00 czasu polskiego)
 
Wykład będzie miał formę hybrydową – odbędzie się  w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze (ul. Mahalla 11, Kair–Heliopolis) oraz na platformie Zoom.
Chętnych do udziału prosimy o kontakt mailowy: cairo2.pcma@uw.edu.pl
Abstrakt: Materiały archeologiczne z najnowszych wykopalisk w średniowiecznym ośrodku handlowym Harlaa we wschodniej Etiopii sugerują, że utrzymywano tam znaczące kontakty z Egiptem, szczególnie w okresie ajjubidzkim i mameluckim, ale były one tylko jednym z elementów szerszej czerwonomorskiej wymiany handlowej. Miejsce Harlaa zostanie opisane zarówno w kontekście regionalnym, jak i międzynarodowym, przedstawione zostaną też konkretne dowody na powiązania tego stanowiska zarówno z samym Kairem, jak i bardziej ogólnie z Egiptem. Są wśród nich: ceramika glazurowana i konkretne typu ceramiki nieglazurowanej, wyroby szklane i monety. Ale są też specyficzne rozwiązania technologiczne, szczególnie wykorzystanie importowanych z Egiptu rzeźbionych form kamiennych do produkcji biżuterii;  w zamian za nie eksportowano do Egiptu obrabiane muszle morskie i, być może, tekstylia. Te dowody będą rozpatrywane w celu rozpoczęcia rekonstrukcji relacji pomiędzy Kairem a wschodnią Etiopią, a także ustalenia dlaczego dobiegły one końca w XV wieku.
//

Dear Friends and Colleagues,

Prof. Dr. Anna Wodzińska, director of the Research Centre in Cairo, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw would like to invite you to a Kazimierz Michałowski Memorial Lectures by:

Prof Timothy Insoll
Al-Qasimi Professor of African and Islamic Archeology, Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter
Cairo – an African Metropolis. Archeological Perspectives on Contacts between Cairo and Eastern Ethiopia in the 12th to 15th Centuries
which will be held at 6:00 p.m., on Wednesday, 5th of January 2022
at the Research Centre in Cairo 11, Mahalla St., Heliopolis.
Archaeological material from recent excavations in the medieval trading centre of Harlaa in eastern Ethiopia suggests significant contacts were maintained with Egypt, particularly in the Ayyubid and Mamluk periods, but filtered through the broader agency of Red Sea trade. The place of Harlaa in its regional and international context will be described before assessing the specific evidence for links with both Cairo, and Egypt more generally. This includes glazed ceramics and more specialized types of unglazed ceramics, glass wares, and coins as well as technological knowledge, specifically in relation to the use of carved stone moulds for jewellery production that were imported from Egypt, with worked marine shell and possibly textiles exported to Egypt in return. This evidence will be considered so as to begin to reconstruct the relationship between Cairo and eastern Ethiopia, and to assess why this came to an end in the fifteenth century.
Please, write to cairo2.pcma@uw.edu.pl to attend in person* or obtain a link.
Z poważaniem
//
Kind regards,
Agnieszka Szymczak
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Uniwersytet Warszawski
Polish Centre of Mediterranean Archaeology
University of Warsaw

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
tel. (+48) 22 553 13 28
www.pcma.uw.edu.pl

Ostatni łowcy-zbieracze na ziemiach polskich – wykład

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na wystąpienie dr. Michała Przeździeckiego oraz Adama Wawrusiewicza, którzy opowiedzą o ostatnich łowcach-zbieraczach na ziemiach polskich.

Wydarzenie odbędzie się w formie on-line na platformie Google Meet w piątek, 17go grudnia, o godzinie 18.30. Wydarzenie ma charakter otwarty!

Link do wydarzenia: https://meet.google.com/myx-cwcj-tda

Szczegóły na FB: https://www.facebook.com/events/453953526345651/

Muzeum Narodowe, wykład z okazji 60-lecia odkrycia katedry w Faras

60 lat temu polscy archeolodzy odkryli katedrę w Faras. Zapoczątkowali w ten sposób nową gałąź nauki – nubiologię. Od tego czasu kolejne pokolenia badaczy wypełniają białe karty historii Nubii, krainy rozciągającej się na południe od Egiptu.
28 października / czwartek / 18.00
O znaleziskach tekstowych z polskich wykopalisk w Faras opowie prof. dr hab. Adam Łajtar
W Faras oprócz malowideł znaleziono także liczne napisy – greckie, koptyjskie, staronubijskie, wyryte lub zapisane farbą na ścianach budowli, wykute na kamiennych stelach, a także zapisane na kartach pergaminowych. Znajdziemy wśród nich cytaty z Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, hymny, legendy do malowideł, podpisy wiernych, inskrypcje fundacyjne i nagrobne. Ten bogaty materiał zostanie omówiony na tle piśmiennictwa Nubii chrześcijańskiej.
Kino MUZ
Bezpłatne wejściówki dostępne od wtorku poprzedzającego dzień wykładu,  liczba miejsc ograniczona
Wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku.

Iron Men, czyli o kulturze przeworskiej – KONTEKST

24.06.   20.00

,,Kim byli twórcy społeczności, których relikty nazywamy kulturą przeworską? Skąd się wzięli? Jak wyglądało ich życie? Co po sobie pozostawili?”

O tym w  kolejnym otwartym spotkaniu z cyklu KONTEKST, które odbędzie się 24 czerwca o godz. 20:00, opowiadać będą:

dr hab. Bartosz Kontny, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Archeologii UW, specjalizujący się w archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie.

– oraz dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, archeolog, również specjalizujący się w badaniach, nie tylko osadnictwa, ale m.in. również uzbrojenia ludności, żyjącej we wspomnianych okresach na terenach dzisiejszej Polski.

Organizatorzy: ,,Archeologia Żywa”-magazyn, ,,Odkrywca”-wydawca

Wydarzenie dostępne Online w Facebook Live.

Rola doświadczenia w badaniach eksperymentalnych na podstawie neolitycznej metalurgii miedzi

 

15.06  18:30

Eksperymentalne Obozowisko Epoki Kamienia wraz z KNSA WA, SKNAP UW, a także RSS WA pragnie zaprosić na kolejny wykład związany z archeologią eksperymentalną. Jan Dołgowicz opowie o roli doświadczenia w eksperymencie archeologicznym na podstawie swoich prób z neolityczną metalurgią miedzi. Posiadając niewiele danych archeologicznych dotyczących procesu wytopu miedzi oraz mając do dyspozycji niedużą pulę literatury dotykającej tego zagadnienia, Jan wszystkie swoje założenia musiał opierać na podstawie doświadczenia. Zdobywał je w trakcie prac, stawiając sobie kolejne pytania badawcze i weryfikując je w trakcie prób eksperymentalnych.

Zapraszamy serdecznie we wtorek 15 czerwca o godzinie 18:30 na platformę Google Meet.

Królestwo Smoka. Podróż archeologiczna po Wietnamie.

11.06 piątek 18:30
SKN Archeologii Dalekiego Wschodu serdecznie zaprasza na wykład pt. „Królestwo Smoka. Podróż archeologiczna po Wietnamie.”, który zostanie poprowadzony przez mgr Katarzynę Czapską.
Wietnam to niezwykle różnorodny kraj nie tylko pod względem kulturowym czy religijnym, ale przede wszystkim archeologicznym. W każdym zakątku tego państwa odkrywamy pozostałości dawnych kultur widoczne w architekturze i pięknych zabytkach. Dla archeologa Dalekiego Wschodu jest to idealne miejsce do badań od czasów prehistorycznych po dziś dzień. Przewijają się tu tematy z pogranicza różnych dziedzin takich jak etnoarcheologia, bioarcheologia czy archeologia współczesności.