Konkurs „Graj o dziedzictwo”

Narodowy Instytut Dziedzictwa przedłuża termin zgłoszeń w konkursie „Graj o dziedzictwo” na opracowanie prototypu gry edukacyjnej, która ma pomóc w zdobywaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Zwycięska gra będzie zostanie wyprodukowana i będzie wykorzystywana m.in. w ramach zajęć dydaktycznych z młodzieżą powyżej 13 roku życia. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych oraz do osób prawnych. Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia br., na zwycięzcę czeka 10 000 zł.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Informacja o konkursie: http://edu.nid.pl/wydarzenia/graj-o-dziedzictwo-konkurs-na-opracowanie-prototypu-gry-edukacyjnej

Paulina Soboniak

Specjalista
Zespół Biura Dyrektora

t: 22 826 02 39
e: psoboniak@nid.pl

ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
www.nid.plwww.zabytek.pl

Plan zajęć studiów dziennych 2021/22

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo plan zajęć na kierunku archeologia (studia dzienne w języku polskim I i II stopnia). Możliwe są drobne zmiany w planie, o czym będą Państwo informowani na bieżąco. Plany studiów w języku angielskim i dla studiów niestacjonarnych będą opublikowane wkrótce.

Plan zajęć dzienne PL 2021/22

Konferencja “Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”,

Szanowni Państwo! Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję “Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”, która odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia 2021 r. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Pierwotnie konferencja ta miała odbyć się w lipcu 2020 r., jednak z przyczyn oczywistych (pandemia) została przełożona na rok bieżący.

Jeśli są Państwo zainteresowani wygłoszeniem referatu bądź wzięciem udziału w konferencji jako słuchacz, prosimy o wypełnienie załączonego do tej wiadomości formularza i przesłanie go wraz z abstraktem (max. 2000 znaków). w j. polskim i jeśli to możliwe także w j. angielskim, do 31 lipca na adres e-mail: m.przymorska@biskupin.pl

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Przymorska-Sztuczka Sekretariat Konferencji

dr Magdalena Przymorska-Sztuczka
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
tel. [52] 30 25 025 wew. 20
e-mail m.przymorska@biskupin.pl

Wykopaliska zewnętrzne

Szanowni Państwo,
przypominam, że zgodnie z Regulaminem Ćwiczeń Wykopaliskowych na kierunku archeologia (https://www.archeologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Uchwala_10_2020_zal_1-1.pdf):
“2. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać ćwiczenia terenowe spoza oferty Wydziału Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2a. Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody
Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego. Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe.”
Ponadto, z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z pandemią, a czasem bardzo złą sytuacją w niektórych krajach, każdy wyjazd na wykopaliska organizowane przez instytucje zewnętrzne oraz wyjazdy poza UE, wymagają wcześniejszej zgody Prodziekan ds. studenckich. Wyjazd bez zgody będzie uznany za wyjazd prywatny, nie wliczany do programu studiów.

Biblioteka w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w lipcu Biblioteka WA UW jest otwarta od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 15.00. W sierpniu natomiast Czytelnia będzie nieczynna. Jednak w wyjątkowych sytuacjach prosimy kontaktować się z nami pisząc na maila: biblioteka.archeologia@uw.edu.pl.

Przydział pensum

Szanowni Państwo,
puszczam w świat pierwszą wersję przydział pensum (1)

Prace nad harmonogramem zajęć  nadal trwają. W chwili obecnej aktualne są tylko terminy dotyczace studiów dziennych w języku polskim w semestrze zimowym oraz terminy przedmiotów całorocznych (semestr letni
nie jest jeszcze kompletny).
Proszę o uwagi, szczególnie w przypadku nakładania się zajęć w ramach
specjalności.
Co do “życzeniowych” zmian podanych terminów zajęć to pole manewru
jest praktycznie “zerowe”. Specyfika przydziału wykładowców do
prowadzenia poszczególnych zajęć (po 2-3 a czasami 4 osoby) bardzo
ogranicza  możliwość korekty.
Uwagi proszę zgłaszać do 11 lipca na adres wauw@uw.edu.pl

Pozdrawiam serdecznie
Krystyna Meglicka

Harmonogram studiów zaocznych pojawi się wkrótce.
Uwagi dotyczące studiów w języku angielskim proszę zgłaszać do  p.
Elżbiety Jaskulskiej: ejaskulska@uw.edu.pl

Godziny otwarcia budynku WA UW w okresie wakacyjnym

Budynek Wydziału Archeologii UW w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) otwarty będzie w godzinach: 9.00 – 16.00

W dniach: 12, 13 i 14 lipca br. z uwagi na rekrutację budynek otwarty będzie
w godzinach: 9.00 – 18.00

Sekretariat – Dziekanat ds. ogólnych otwarty będzie
w godzinach: 10.00 – 14.00

Biblioteka WA UW czynna będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00 – 15.00

Nowe wzory Kart ćwiczeń wykopaliskowych i ankiety ćwiczeń terenowych

Szanowni Państwo!
Rada Dydaktyczna przyjęła kilka bardzo ważnych dokumentów, w tym nowe wzory ankiet oceny ćwiczeń terenowych oraz kartę wykopalisk. Ćwiczenia terenowe będą teraz oceniane przez studentów w systemie USOS (ankiety PEJK), oceniane przez studentów w ankietach wydziałowych, a dodatkowo, w ankietach wydziałowych znajdują się pytania dotyczące specyfiki naszego kierunku oraz – co szczególnie istotne – znalazł się blok pytań dotyczących zasad BHP oraz etyki zawodowej, w tym zasad zapobiegania nieetycznym zachowaniom (mobbing, molestowanie, dyskryminacja)
Ponadto, zmianie uległ stary wzór Karty ćwiczeń wykopaliskowych. Aktualnie karta uwzględnia nowe zasady zaliczania modułów godzin ćwiczeń terenowych (75, 115, 150 oraz 190), ocenę użycia nowoczesnych metod dokumentacji i nowoczesnych narzędzi pomiarowych.
Zarówno Karta ćwiczeń wykopaliskowych, jak i ankiety oceny ćwiczeń wykopaliskowych mają również wersje anglojęzyczne.
Nowe wzory mogą Państwo obejrzeć na stronie Wydziału po kliknięciu w link: https://www.archeologia.uw.edu.pl/…/uchwaly-rady…/

Podsumowanie całorocznych działań dotyczących ćwiczeń terenowych znajdą Państwo w poście na stronie:

Ranking kierunków studiów PERSPEKTYWY 2021

Według rankingu PERSPEKTYW kierunek Archeologia prowadzony na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest najlepszy w Polsce!!!
“Badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów – tego oczekują od uczelni jej studenci i absolwenci, a także jej partnerzy i otoczenie społeczno-gospodarcze.” www.2021.ranking.perspektywy.pl

Wyniki I Edycji Konkursu “Minigranty Studenckie”

Szanowni Państwo, w imieniu Komisji Konkursowej mam przyjemność poinformować, że w I Edycji Konkursu “Minigranty Studenckie” wszystkie wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursowego zostały nagrodzone.

Ranking Konkursu:

  1. Bartosz Placak: 563 pkt.
  2. Damian Bursa: 521 pkt.
  3. Paweł Rongies: 519 pkt

Gratulujemy nagrodzonym!