Przypomnienie o zgłaszaniu zmian do programu do 16.05

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że tylko do końca weekendu (do 16.05) zbieramy informacje dotyczące proponowanych zmian do programu studiów na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English). Formularze zgłaszania zmian dostępne są poniżej. W imieniu rady dydaktycznej z góry chciałybyśmy podziękować wszystkim, którzy zechcą się podzielić swoimi pomysłami i opiniami (albo już to zrobili).

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Rady Dydaktycznej dla kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English)

Karolina Blusiewicz
Elżbieta Jaskulska

Link do formularza dla wykładowców i pracowników administracji:
https://forms.gle/kaLvsyfy2s9gfPuu9
Link do formularza dla studentów (formularz polskojęzyczny):
https://forms.gle/LsA6f1MNwb2FttK1A
Link do formularza dla studentów (formularz anglojęzyczny):
https://forms.gle/tY2eYXmzHarbnhXA7

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Biuro Spraw Pracowniczych przesyła informacjie na temat szkoleń dla nauczycieli akademickich.

Rozpoczynamy warsztaty i konsultacje zmierzające do stworzenia Modelu kompetencji dydaktyka rozpoczynającego prowadzenie zajęć ze studentami w naszej uczelni, który posłuży opracowaniu programu dla Młodych Dydaktyków w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju na rzecz UW. Zapraszamy dydaktyczki i dydaktyków będących na początku swojej kariery zawodowej do podzielenia się doświadczeniami, z jakimi zetknęli się na początku swojej pracy i opiniami nt. kompetencji potrzebnych nauczycielom akademickim rozpoczynającym pracę dydaktyczną.

Warsztaty pt. „Jaki model kompetencyjny dla dydaktyków na początku kariery akademickiej?” odbędą się w terminach: 29 kwietnia, 5 i 10 maja. Więcej informacji znajduje się na platformie szkoleniowej w kategorii Program „Młodzi Dydaktycy” i w załączonym harmonogramie.

W maju przygotowaliśmy również szkolenia „Zdalne egzaminy ustne i pisemne – przygotowanie do sesji”, które będą dostępne w dwóch terminach: 10-11.05 oraz 25-26.05. Ponadto w kategorii szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych znajdą Państwo kolejne terminy z zaawansowanych funkcjonalności i dodatków Google Classroom  (19-20.05) oraz interaktywnych prezentacji (14.05).

W ramach szkoleń dydaktycznych rozpoczynamy II edycję cyklu szkoleń przygotowujących do pracy ze studentami metodą warsztatową (pierwsze zajęcia już 10 maja w godz. 14:00-17:30).

W ofercie dla badaczy w ramach programu IDUB wprowadziliśmy nowy temat „Narzędzia GSuite przydatne w pracy zespołów badawczych: GMail i dodatki, Dysk i Dokumenty Google oraz Witryny Google” (20, 27 i 29.05).

Pozostałe tematy szkoleń oraz szczegółowe informacje nt. terminów znajdą Państwo w załączonym harmonogramie.

 W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie  harmonogram szkoleń  NA do 31.05.2021 lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

 *W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

  • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;
  • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: nauczyciele akademiccy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Więcej szczegółów na temat warunków udziału znajduje się w opisach szkoleń na platformie. Bieżące informacje są również dostępne na stronach www.zip.uw.edu.pl i www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Biuro Spraw Pracowniczych

tel.:  22 5524241, 22 55 24242

Informator “Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rekomendacjami rektora Sławomira Żółtka przesyłam „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, przygotowany przez zespół ekspercki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informator został zamieszczony na  stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wersja PDF informatora o przeciwdzialaniu molestowaniu seksualnemu

dr hab. Julia Kubisa
główna specjalistka ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim
equal opportunities chief specialist at the University of Warsaw
rownouprawnienie@uw.edu.pl
tel. 22 552 71 85

Webinarium w zakresie OWI

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT UW) wraz z naszym odpowiednikiem na UJ – Centrum Transferu Technologi CITTRU – organizuje webinarium w ramach obchodów światowego dnia ochrony własności intelektualnej. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Partnerem spotkania jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to otwarte webinarium, które powinno być interesujące dla pracowników naukowych, dla studentów i doktorantów.

AGENDA 

29.04.2021 r.,

godz. 13.25-17.00

  • 13.25-13.30 Przywitanie uczestników
  • 13.30-15.00 Prawne aspekty udostępniania danych badawczych, dr Krzysztof Siewicz (ICM UW)
  • 15.00-15.30 Przerwa
  • 15.30-17.00 ABC własności intelektualnej w trakcie studiów, dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ)
Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji znajduje się na stronie PACTT: https://pactt.pl/aktualnosci/ip-week-z-pactt-56.html
W imieniu UOTT UW serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.

 

 

Polacy nad Nilem

Po przerwie spowodowanej pandemią, Katedra Archeologii Egiptu i Nubii na Wydziale Archeologii UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ponownie organizują konferencję „Polacy nad Nilem”. Będą na niej prezentowane najświeższe wyniki badań terenowych prowadzonych przez polskie ekspedycje archeologiczne w Egipcie, Sudanie i Etiopii.

Konferencja odbędzie się w dniach 21.-23. czerwca 2021. Ze względu na sytuację pandemiczną spotkania realizowane będą zdalnie, na platformie Google Meet lub Zoom (o szczegółach poinformujemy wkrótce na stronie www.polacynadnilem.uw.edu.pl).

W imieniu Organizatorów Konferencji

dr hab. Sławomir Rzepka

Kierownik Katedry Archeologii Egiptu i Nubii, WA UW

dr hab. Artur Obłuski

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Prośba o zgłaszanie zmian do programu – formularz

Szanowni Państwo!

Po ponad półtora roku od wprowadzenia nowego programu na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English) nadszedł najwyższy czas na podsumowywanie doświadczeń i podjęcie działań mających na celu doskonalenie kształcenia w zakresie archeologii. Konfrontacja założeń teoretycznych ogłoszonego programu z praktyką, szczególnie w związku z wyzwaniami, jakie postawiło przed nami przejście na nauczanie zdalne dowiodła konieczności poprawek i zmian. Niektórzy uczestnicy procesu dydaktycznego (zarówno wykładowcy, jak i studenci, a do pewnego stopnia również pracownicy pionu administracyjnego) zgłaszali już swoje uwagi, a co cenniejsze również propozycje rozwiązań zaobserwowanych problemów, z których część wdrożona zostanie w nadchodzącym roku akademickim. Obecnie naszym celem jest przygotowanie kompleksowych poprawek do programu na bazie Państwa wskazówek.  W związku z tym chcielibyśmy w miarę możliwości ujednolicić i usprawnić proces zgłaszania propozycji. W tym celu opracowany został formularz Google’a pozwalający na zbieranie uwag do programu (osobny skierowany do wykładowców i kadry administracyjnej i dwa skierowane do studentów – w języku polskim i w języku angielskim). Liczymy na to, że taka forma zbierania informacji spotka się z przychylnym przyjęciem przez Państwa, nam natomiast pozwoli na uporządkowanie napływających propozycji. Mamy nadzieję na owocną współpracę we wspólnym opracowaniu zmian, które pozwolą nam udoskonalić proces kształcenia w dyscyplinie archeologia.

Wszelkie zmiany programowe wymagają dyskusji i  akceptacji władz uniwersyteckich zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Dlatego bardzo prosimy o przesyłanie propozycji do 16. maja bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku,

 

W imieniu Rady Dydaktycznej dla kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English)

Karolina Blusiewicz

Elżbieta Jaskulska

 

Link do formularza dla wykładowców i pracowników administracji:

https://forms.gle/kaLvsyfy2s9gfPuu9

Link do formularza dla studentów (formularz polskojęzyczny):

https://forms.gle/LsA6f1MNwb2FttK1A

Link do formularza dla studentów (formularz anglojęzyczny):

https://forms.gle/tY2eYXmzHarbnhXA7

SYLABUSY – otwarty dostęp do systemu USOSweb

Przypomnienie o komunikacie:

Szanowni Państwo!

W dniach 6.04.2021 godz. 00:01 do 30.05.2021, godz. 23:59 będą mieli Państwo otwarty dostęp do systemu USOSweb. W tych dniach można wprowadzać samodzielnie sylabusy zajęć. Proszę o sprawdzenie, czy w systemie są sylabusy do Państwa zajęć prowadzonych w tym roku akademickim.
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Tomas

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”,

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”, zorganizowanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. prof. Stefana Krukowskiego.

Polska archeologia wybrzeży Morza Czarnego posiada długą i wspaniałą tradycję. Wywodzi się z niej wielu badaczy działających obecnie na polu żywiołowo rozwijającej się archeologii Kaukazu. Mając świadomość wartości dorobku polskiej archeologii pontyjskiej i kaukaskiej, postanowiliśmy zapoczątkować konferencję, pomyślaną jako doroczne wydarzenie o wymiarze ogólnopolskim, która stanowić będzie swego rodzaju laboratorium służące prezentacji najnowszych odkryć i dyskusji nad aktualnymi hipotezami i problemami archeologii obu regionów.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 i 30 marca 2021 r. za pośrednictwem serwisu Google Meet. Do wydarzenia można dołączyć poprzez link: meet.google.com/bqb-nies-pkc.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, który dołączamy do niniejszego zaproszenia

Chrysomallos_program

Komitet organizacyjny

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Dr Piotr Jaworski

Dr Marcin Matera