Konkurs Old World 2024 na najlepszy artykuł dla młodych naukowców: „Kobiety świata przednowoczesnego”

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy artykuł dla młodych naukowców ogłoszony przez Old World: Journal of Ancient Africa and Eurasia. Temat w roku 2024 to „Kobiety w świecie przednowoczesnym”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy w wieku do 35 lat (urodzeni 20 września 1988 r. lub później). Nagroda wynosi 1000 dolarów.

Czytaj dalej „Konkurs Old World 2024 na najlepszy artykuł dla młodych naukowców: „Kobiety świata przednowoczesnego””

Finałowa konferencja EuroWeb na Uniwersytecie Warszawskim w dn. 20-21 maja

EuroWeb to czteroletnia akcja badawcza integrująca multidyscyplinarne badania nad tekstyliami i włókiennictwem europejskim od starożytności po współczesność. Kierowana jest przez dr hab. Agatę Ulanowską prof. ucz.  W akcji udział wzięło blisko 250 naukowców, twórców i projektantów.

Czytaj dalej „Finałowa konferencja EuroWeb na Uniwersytecie Warszawskim w dn. 20-21 maja”

Akcja EuroWeb na Festiwalu „New European Bauhaus” w Brukseli

Akcja „Europe through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities” CA 191131 o akronimie EuroWeb, finansowana przez Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Komisję Europejską, a kierowana przez dr hab. Agatę Ulanowską, prof. ucz. z Wydziału Archeologii jest pierwszą tego typu akcją prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski.

Czytaj dalej „Akcja EuroWeb na Festiwalu „New European Bauhaus” w Brukseli”

Dni dziekańskie 29.-30. kwietnia

Szanowni Państwo,
Po przeprowadzeniu konsultacji w gronie dziekańskim podjęłam decyzję o ogłoszeniu 29 i 30 kwietnia dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na Wydziale Archeologii UW (uwaga! nie dotyczy to zajęć prowadzonych poza wydziałem, typu OGUN, lektoraty i W-F – tutaj należy dostosować się do wytycznych innych jednostek).
Mam nadzieję, że po przedłużonej majówce wrócą Państwo do nauki pełni zapału.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW