System identyfikacji wizualnej Wydziału Archeologii UW

 

Przed zastosowaniem logo w projektach prosimy o przeczytanie zasad w załączonej powyżej prezentacji.

 

Studenci oraz instytucje partnerskie zobowiązane są każdorazowo do uzyskania akceptacji wykorzystania logo WAUW.

Logo WAUW poziome – podstawowe do pobrania

Logo WAUW w wersji polskiej Logo WAUW w wersji angielskiej
.eps .eps
.jpg .jpg

Logo WAUW w wersji polskiej Logo WAUW w wersji angielskiej
.eps .eps
.jpg .jpg

Logo WAUW w wersji polskiej Logo WAUW w wersji angielskiej
.eps .eps
.tiff .tiff

 

Logo WAUW pionowe do pobrania

Logo WAUW w wersji polskiej Logo WAUW w wersji angielskiej
.eps .eps
.jpg .jpg

Logo WAUW w wersji polskiej Logo WAUW w wersji angielskiej
.eps .eps
.jpg .jpg

Logo WAUW w wersji polskiej Logo WAUW w wersji angielskiej
.eps .eps
.tiff .tiff

 

Logo WAUW w wersji łacińskiej jest dostępne w Zespole ds. Promocji WAUW

 

 

Papier firmowy do pobrania

 

Papier firmowy WAUW – wersja polska
Papier firmowy WAUW – wersja angielska

 

 

 

 

 

 

 

Wzory prezentacji do pobrania – rozmiar standardowy (4:3)

Podkład do prezentacji standardowy gładki w wersji polskiej

 

Podkład do prezentacji standardowy gładki w wersji angielskiej

 

Podkład do prezentacji standardowy kolorowy w wersji polskiej

 

Podkład do prezentacji standardowy kolorowy w wersji angielskiej

 

Wzory prezentacji do pobrania – rozmiar panoramiczny (16:9)

 

Podkład do prezentacji panoramiczny gładki w wersji polskiej

 

Podkład do prezentacji panoramiczny gładki w wersji angielskiej

 

Podkład do prezentacji panoramiczny kolorowy w wersji polskiej

 

Podkład do prezentacji panoramiczny kolorowy w wersji angielskiej