Studia


dr Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich
Katedra Bioarcheologii

kontakt:
ze studentami: wa.student@uw.edu.pl
w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl

dyżury:
dziekańskie:
czwartek 11.00–13.00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

W kwestiach niezwiązanych z funkcją p.o. Prodziekana ds. Studenckich proszę indywidualnie umawiać się na spotkania mailem (w innych terminach).

zainteresowania naukowe:
– bioarcheologia
– paleopatologia
– analiza szczątków ciałopalnych

inne:
Cremains Workshop: http://www.archeo.uw.edu.pl/cremainsworkshop/index.html

WHO IS WHO NA UCZELNI?

Wyjaśnienia kilku ważnych pojęć i osób, do których możesz zwrócić się z konkretnymi sprawami.

🎓🎓 REKTOR

Najważniejsza osoba na uczelni. Jego kadencja jest czteroletnia, a funkcję tę pełni na UW prof. Alojzy Z. Nowak. Rektor nadzoruje administrację i gospodarkę, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. W jego działaniach wspiera go czwórka prorektorów, z czego dla Was najważniejszym będzie prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Sławomir Żółtek.

🎓 DZIEKAN

Stoi na czele wydziału, dba o jego funkcjonowanie i reprezentowanie na zewnątrz. W pracach tych wspomagają go prodziekani, którzy wspólnie tworzą kolegium dziekańskie. Z perspektywy studenta warto kojarzyć prodziekana ds. studenckich (zwanego również Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej – KJD), bo to on może być właściwą instancją do rozwiązania bardziej skomplikowanych spraw związanych ze studiowaniem.

🙋‍♀️ DZIEKANAT (SEKCJA STUDENCKA)

Główne miejsce, w którym rozwiążesz najbardziej przyziemne sprawy związane ze studiowaniem. Tu przepiszesz zajęcia, tu rozwiążesz problemy z rejestracją na przedmioty, tu będziesz składać wszystkie wnioski związane z tokiem studiów.

👨‍🎓 KIEROWNIK STUDIÓW

To najprawdopodobniej do niego będziesz adresować podania związane z tokiem studiów, np. podanie o warunkowe zaliczenie przedmiotu czy zwolnienie z opłat. Na stronie jednostki dowiesz się, kto jest kierownikiem studiów Twojego kierunku. Jeżeli kierunek nie ma powołanego kierownika studiów jego funkcję pełni prodziekan ds. studenckich.

❗️ Pamiętaj, że nie każdą sprawę musisz kierować do pracowników uczelni. Przed kontaktem z dziekanatem czy kierownikiem studiów, sprawdź np. na grupie FB (https://www.facebook.com/groups/UWstudenci/), czy ktoś nie miał podobnego problemu i czy można rozwiązać go od ręki. Jeśli potrzebujesz pilnej odpowiedzi, warto też zadać pytanie koleżankom i kolegom wyższych roczników, np. działających w samorządzie studentów danej jednostki.

USOS – co musisz wiedzieć?

USOS jest najważniejszym źródłem informacji dla studentów, czas zatem rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące USOS-a… a właściwie to USOSweba.

Czym się różnią? W praktyce USOSweb to studencka wersja USOS-a (obsługiwanego przez pracowników), z której będziesz korzystać podczas studiów. Popularny USOS to zintegrowany system, który jest wirtualnym sercem uczelni. To tu zapiszesz się na zajęcia, sprawdzisz oceny z egzaminów, poznasz program przedmiotu, złożysz wniosek o akademik, wyślesz podanie czy wypełnisz ankietę po zakończeniu zajęć.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO USOSWEBA?

Możesz skorzystać z wersji przeglądarkowej, wpisując adres strony: https://usosweb.uw.edu.pl/ lub pobrać aplikację na telefon – Mobilny USOS. 📲 Aby zalogować się, potrzebujesz loginu, czyli Twojego numeru PESEL, a także hasła – będzie takie samo jak do konta w IRK.

Uwaga: Wydziały: Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Fizyki; Chemii; Nauk Ekonomicznych i Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych mają własne wersje USOSweba. Linki do nich dostępne są na głównej stronie USOSweba.

NIE MAM DOSTĘPU DO USOSWEBA. KIEDY GO OTRZYMAM?

Aby móc przejść procedurę logowania, dziekanat lub sekcja studencka Twojej jednostki musi założyć Ci profil w USOSwebie. Nie ma jednego terminu zakładania kont – może to nastąpić jeszcze w lipcu lub w sierpniu albo na początku września. 📅
Jeżeli chcesz aplikować o miejsce w akademiku, a nie masz jeszcze dostępu do USOSweba, skontaktuj się z dziekanatem lub sekcją studencką jednostki z prośbą o szybsze założenie profilu w systemie.

MAM DOSTĘP DO USOSWEBA. CO DALEJ?

To zależy. Jeśli zamierzasz starać się o miejsce w akademiku, złóż wniosek i oświadczenie o dochodach w USOSwebie. Jeśli nie, możesz zapomnieć o USOSwebie do września. Dopiero wtedy rozpoczynają się rejestracje na przedmioty swobodnego wyboru (WF-y, lektoraty, OGUN-y) oraz w przypadku niektórych kierunków na przedmioty i do grup.

ZAJĘCIA I EGZAMINY

📅 Choć do pierwszych zajęć w nowym roku akademickim pozostał jeszcze czas, warto już dziś nieco więcej wiedzieć, jak wygląda system ich prowadzenia na uczelni. Tu czeka Was dużo zmian w porównaniu ze szkołą średnią.
Zajęcia na studiach trwają 90 minut, a nie 45 minut jak w szkole. W dobrym tonie jest przychodzenie punktualnie na zajęcia, jednak część prowadzących dopuszcza 15-minutowe spóźnienie – tzw. kwadrans akademicki. ⏱
Studiując, spotkasz się z różnymi typami zajęć i pojęciami związanymi z ich zaliczaniem. Te najważniejsze omówione są poniżej:


Wykład – forma zajęć oparta na przekazaniu wiedzy przez prowadzącego. Zgodnie z tradycją akademicką obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, choć wykładowca może postanowić inaczej. Nie oznacza to jednak, że materiał omawiany na wykładzie Cię nie obowiązuje. Wręcz przeciwnie – zaliczenie wykładu odbywa się zwykle na podstawie egzaminu przeprowadzanego w sesji (o tym niżej).


Ćwiczenia – zakładają interakcję studentów z prowadzącym. Do takich zajęć należy się przygotować, opanowując literaturę przedmiotu proponowaną przez prowadzącego na konkretne spotkanie. Nieprzygotowanie do zajęć może skutkować odrobieniem materiału na dyżurze. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, z reguły dopuszcza się 2 nieobecności dla każdych zajęć. Zaliczenie zajęć odbywa się w trakcie semestru, a prowadzący może wymagać od studentów przygotowania projektu, prezentacji, eseju czy wykazania się wiedzą podczas kolokwium.


Konwersatorium – forma zajęć łącząca w sobie elementy wykładu i ćwiczeń, zwykle spotykana na kierunkach humanistycznych i społecznych. Zasady dot. obecności są takie same jak w przypadku ćwiczeń.


Laboratorium – rodzaj zajęć praktycznych prowadzonych w specjalnych pracowniach, których celem jest samodzielne dokonanie analiz i badań. To nieodłączny element kierunków ścisłych i przyrodniczych.


Sylabus – dokument przygotowany przez prowadzącego zajęcia, w którym znajdziecie program i tematykę wszystkich spotkań w ramach semestru, niezbędną literaturę do przeczytania na dane zajęcia oraz zasady zaliczania przedmiotu i dane kontaktowe do prowadzącego.


Dyżur – Jeżeli potrzebujesz spotkać się z wykładowcą poza wyznaczonym terminem zajęć, koniecznie sprawdź kiedy ma on wyznaczone dyżury. Podczas dyżurów możesz wyjaśnić problemy techniczne, np. związane z nieobecnościami, ale również dopytać o kwestie merytoryczne, czy poprosić o radę.


Sesja – czas przeznaczony na zaliczenie egzaminów po zakończeniu semestru. Sesja ma miejsce 2 razy w roku (zimowa – na przełomie stycznia i lutego, letnia – w czerwcu).


Poprawka – jeżeli nie zaliczysz egzaminu w sesji, masz prawo do poprawienia go w sesji poprawkowej. Dla semestru zimowego poprawki odbywają się w marcu, a dla letniego we wrześniu.


Warunek – może się tak zdarzyć (czego nie życzymy), że nie zaliczysz ani egzaminu w pierwszym terminie, ani w drugim. W takiej sytuacji musisz odpłatnie powtarzać dany przedmiot w kolejnym roku akademickim i tym samym wnieść podanie o warunkowe zaliczenie obecnego roku.

OGUN – czyli kilka słów o przedmiotach ogólnouniwersyteckich

Termin ten zobaczysz zapewne w swoim programie studiów i zapewne zaczniesz się zastanawiać, co kryje się pod tym tajemniczym skrótowcem. Żeby trochę rozjaśnić sytuację, poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie dotyczące OGUN-ów 🤓

👩‍🏫 OGUN to przedmiot ogólnouniwersytecki, który pozwala poszerzyć wiedzę ogólną z wielu dyscyplin – poza dziedziną, którą studiujesz; pozwala też poznać inne jednostki UW.

👉 OGUN-y dzielą się na: humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i te spoza UW. Co ważne: program studiów określa, jaki typ zajęć musisz wybrać.

📑 W programie studiów znajdziesz informację nt. ewentualnego obowiązku zaliczenia OGUN-u w danym semestrze. Jeśli dopiero zaczynasz studia I stopnia i nie masz obowiązku “wyrobienia” tych zajęć w I semestrze, rekomendujemy oswoić się najpierw z zajęciami, poznać zasady funkcjonowania na uczelni i wydziale, a na OGUN zapisać się w kolejnych semestrach (przed podjęciem takiej decyzji koniecznie sprawdź wymagania określone w Twoim programie studiów!).


🎯 Na OGUN-y rejestrujesz się w ramach rejestracji żetonowej (do logowania używasz tych samych danych, co w USOS-ie), która startuje, tradycyjnie, o godz. 21.00.


🙋 Rejestracja odbywa się na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli w systemie nie widzisz szczegółów dot. danego przedmiotu, oznacza to, że limit miejsc jest już wyczerpany (prawdopodobnie miejsca zostały zajęte przez starsze roczniki, które na zajęcia mogły rejestrować się już w czerwcu).
Jeśli na dany przedmiot są wolne miejsca, po starcie zapisów zobaczysz 🛒 zielony koszyk (teraz jest on szary), w który musisz kliknąć. Klikasz i… jesteś na zajęciach 😬
Jeśli jednak po jakimś czasie się rozmyślisz lub zmienisz wybrany przedmiot, spokojnie i bez konsekwencji możesz się z niego wypisać (w ciągu trzech pierwszych tygodni zajęć). Po upłynięciu tego terminu wypisanie się z zajęć jest dopuszczalne tylko w szczególnych okolicznościach!

 


Rejestrację na OGUN-y oraz ich pełną ofertę znajdziesz pod linkiem
👉 bit.ly/oguny-22 👈

LEKTORATY I JĘZYKI OBCE

Cześć! Hello! Hola! Ciao! Salut! 👋
Dzisiaj parę słów na temat lektoratów i języków obcych, których możesz uczyć się na UW (poza zajęciami kierunkowymi).

👨‍🏫 W trakcie studiów I stopnia i jednolitych magisterskich musisz zrealizować wybraną liczbę godzin zajęć z języka obcego (LEKTORAT) – zazwyczaj są to 4 semestry; szczegółowe wymagania znajdziesz w programie studiów swojego kierunku.

👉 Oferta lektoratów jest baaardzo szeroka – od “klasyków” takich jak: angielski, hiszpański, francuski, po fiński, perski, niderlandzki, hebrajski czy wietnamski (całą ofertę znajdziesz na stronie rejestracji żetonowej jeszcze przed startem zapisów).

👉 Dostępne są też lektoraty o profilu prawniczym, ekonomicznym i specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych.

👉 Grupę zajęciową możesz wybrać na podstawie poziomu języka (ten w wielu przypadkach możesz sprawdzić przy pomocy udostępnionego testu), miejsca i czasu odbywania się zajęć.

✍️ EGZAMIN certyfikacyjny biegłości językowej na poziomie co najmniej B2 musisz zdać również w trakcie studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Przy tym pamiętaj, że:

1️⃣ zaliczenie lektoratu to nie to samo co zdanie egzaminu,
2️⃣ oferta lektoratów nie równa się ofercie egzaminów certyfikacyjnych, które możesz zdać,
3️⃣ z egzaminu mogą być zwolnione osoby posiadające odpowiedni certyfikat poświadczający znajomość danego języka, który jest akceptowany przez UW.


ℹ️ Przydatne linki:
Rejestracja na lektoraty: http://jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/rejestracja-studentow/
Egzamin certyfikacyjny: http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/
Uznawanie certyfikatów z zewnątrz: https://bit.ly/certyfikaty-zewnetrzne

Sport i zajęcia WF

Studia na UW nie ograniczają się tylko do przedmiotów kierunkowych. W najbliższych tygodniach w naszych postach pokażemy, jakie możliwości rozwoju swoich zainteresowań czekają na Ciebie na Uniwersytecie Warszawskim. Na pierwszy ogień idą sport i zajęcia WF. ⚽️

Studenci studiów stacjonarnych licencjackich w ramach programów studiów muszą zaliczyć 3 semestry zajęć z wychowania fizycznego (jedne zajęcia w tygodniu). Oferta jest niezwykle bogata i każdy znajdzie coś dla siebie. Pływanie 🏊‍♀️, gry zespołowe 🏐, aerobik 🤸‍♀️, taniec towarzyski 💃, nordic walking 🚶, judo 🥋, a może wspinaczka? 🧗

Są też zajęcia płatne takie jak joga, krav-maga, łucznictwo, narciarstwo alpejskie czy zumba. Na te i więcej zajęć bezpłatnie zapiszesz się w ramach rejestracji żetonowej (procedura rejestracji jest wyjaśniona na osobnej stronie).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW lub sekcje Akademickiego Związku Sportowego UW, a większość odbywa się w uniwersyteckich obiektach sportowych. To m.in. Centrum Sportu i Rekreacji UW na Kampusie Ochota, siłownia na poziomie -1 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (Powiśle), sala sportowa na Wydziale Zarządzania (Kampus Służew) czy sala treningowa na Wydziale Socjologii (Kampus Główny).

Zajęcia WF to nie wszystko. Wszystkich, którzy trenują daną dyscyplinę sportu, zachęcamy do wstąpienia do Akademickiego Związku Sportowego UW. 🏅 W ramach AZS UW funkcjonuje aż 29 sekcji. a dołączając do klubu nie tylko wejdziesz na nowy poziom, ale także będziesz reprezentować UW na najważniejszych zawodach akademickich o randze ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Rekrutacja do sekcji odbywa się zwykle na początku roku akademickiego.

PRZYDATNE LINKI:

Oferta zajęć WF – rejestracja żetonowa: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW: http://wfisport.uw.edu.pl/

Akademicki Związek Sportowy UW: http://azs.uw.edu.pl/

WYMIANY STYPENDIALNE – Erasmus+, MOST itp.

Studia na UW realizowane np. w Gdańsku czy Barcelonie? To możliwe! Jako studentka/student UW możesz wyjechać na studia do innego kraju, miasta w Polsce czy nawet na inny kontynent! Zapewnią Ci to wymiany stypendialne i współpraca międzynarodowa. Sprawdź, jakie możliwości na Ciebie czekają! 🧳

🇵🇱 PROGRAM MOST

Umożliwia studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednej z 29 polskich uczelni. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Aktualną ofertę MOST-u oraz zasady rekrutacji znajdziesz pod linkiem: www.most.amu.edu.pl

🌍 PROGRAM ERASMUS+

W ramach tego programu możesz wyjechać (na semestr lub cały rok akademicki) do szkół wyższych państw członkowskich UE i stowarzyszonych z programem, czyli np. Islandii, Liechtensteinu, Serbii czy Turcji. W ramach wymiany przyznawane jest stypendium (jego kwota zależy od kraju wyjazdu).

Szczegółowe informacje: https://www.archeologia.uw.edu.pl/erasmus/

👩‍💻 PRAKTYKI ERASMUS+

W ramach programu możesz odbyć praktykę w firmach i instytucjach za granicą, tym samym nabywając nowe umiejętności i podnosząc kompetencje językowe. Możesz wyjechać na praktyki długoterminowe (minimum 2 miesiące) i krótkoterminowe (od 5 do 30 dni). W tym wypadku również otrzymujesz dodatkowe stypendium, którego kwota różni się w zależności od kraju odbywania praktyki.

🎓 UMOWY O BEZPOŚREDNIEJ WSPÓŁPRACY

Uniwersytet współpracuje z ponad 350 zagranicznymi instytucjami z ponad 70 krajów w ramach umów o bezpośredniej współpracy: z uczelniami europejskimi, azjatyckimi, amerykańskimi i afrykańskimi. Dzięki nim można odbyć część studiów lub kurs letni w niektórych uczelniach partnerskich m.in. we Francji, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, USA czy w Chinach.

🤝 SOJUSZ 4EU+

To inicjatywa siedmiu europejskich uczelni – UW, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Mediolanie, a od 2022 roku także Uniwersytetu Genewskiego. W ramach tej współpracy możesz wziąć udział w kursach, warsztatach czy szkołach letnich prowadzonych na uczelniach partnerskich.

🤓 STYPENDIA RZĄDOWE

W ramach umów rządowych możesz wyjechać na studia częściowe, staże, misje naukowe oraz kursy językowe m.in. do: Armenii, Austrii, Czech, Egiptu, Finlandii, Japonii, Meksyku i wielu innych krajów.


ℹ️ Szczegóły na temat wymian stypendialnych znajdziesz na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (http://bwz.uw.edu.pl/).

WSPARCIE MATERIALNE NA UW – stypendium socjalne, rektora, zapomoga

Na UW możesz skorzystać ze świadczeń socjalnych, a Twoje osiągnięcia mogą być docenione w ramach stypendium rektora. Sprawdź, komu przysługuje każda z tych form wsparcia i dowiedz się, jak z niej skorzystać ⬇️

👉 STYPENDIUM SOCJALNE

Przeznaczone jest dla osób w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu. Wypłacane jest co miesiąc w stałej wysokości, która zależy od dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek o stypendium socjalne można składać przez cały rok, ale uzyskuje się je na semestr (żeby otrzymać je na cały rok, wniosek trzeba złożyć w każdym semestrze). W roku akademickim 2021/2022 stypendium socjalne wynosi od 550 zł do 1350 zł.

👉 STYPENDIUM REKTORA

Ma na celu nagradzanie najlepszych studentów danego roku, danego kierunku. Studenci konkurują o przyznanie stypendium na podstawie wyróżniających się wyników w nauce (tj. średniej ocen), osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych. O stypendium rektora można ubiegać się na początku roku akademickiego. Wysokość stypendium to 915 zł.

👉 ZAPOMOGA

To jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu. Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki, również w czasie wakacji. Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł. Zapomogę można uzyskać 2 razy w roku akademickim.

👉 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Mogą ubiegać się o nie studenci z niepełnosprawnością, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci z niepełnosprawnością, pobierając to stypendium, mogą jednocześnie otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora oraz zapomogę. Obsługę merytoryczną wniosków o stypendium zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

💡 Osoby ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami albo osiągnięciami sportowymi mogą ubiegać się także o stypendium ministra.

 


ℹ️ Więcej informacji znajdziesz na stronie Biura Pomocy Materialnej: https://bpm.uw.edu.pl/

Opłaty należy wysyłać na adres:

Wydział Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny numer konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

Opłaty dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 wykazane są:

na stronach 12 i 13 ZARZĄDZENIA NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na stronach 10 i 11 ZARZĄDZENIA NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim 

Wykaz opłat z poprzednich lat można znaleźć  tutaj

Minigranty Wydziału Archeologii (edycje od 2020/21)

Organizatorem Konkursu Minigranty Studenckie jest Wydział Archeologii. Celem Konkursu jest wspieranie aktywności związanej z procesem kształcenia oraz rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów, a przez to podnoszenie ich kwalifikacji, poprzez wspieranie zadań związanych bezpośrednio z realizacją tematów ich prac dyplomowych. Dodatkowym celem Konkursu jest rozwój studentów w zakresie umiejętności właściwego formułowania wniosków grantowych oraz realizacji i rozliczania projektów. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych kierunków archeologia i Archaeology „Studies in English” Wydziału Archeologii UW, którzy uzyskali średnią ocen 4.0 w roku poprzedzającym Konkurs. Opiekunem projektu realizowanego w ramach Konkursu może być wyłącznie pracownik Wydziału posiadający co najmniej stopień doktora. Ocenę merytoryczną przeprowadza siedmioosobowa Komisja, w której skład wchodzą Dziekan i prodziekani Wydziału, przedstawiciel Samorządu studentów WA, a także po jednym przedstawicielu studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych, II stopnia studiów stacjonarnych spoza Samorządu, których zgłasza Samorząd. W danym roku akademickim odbywa się jedna edycja Konkursu, maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu w danej edycji wynosi 10 000 zł, a maksymalny czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy lub do ukończenia studiów (pełnego cyklu kształcenia w rozumieniu Regulaminu Studiów UW. 

Dokumenty do pobrania

III Edycja – 2022/2023

Ogłaszamy nabór wniosków w 3. edycji Konkursu na Minigrant Studenckie WA UW roku akademickim 2022/2023. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW 3”.

 • Wnioski należy składać do 8.01.2023 r. do godz. 23:59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

II Edycja – 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 przewidywany jest następujący harmonogram konkursu na minigranty. Kolejne etapy konkursu będą ogłaszane stopniowo. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW” oraz numer edycji.

 • Wnioski należy składać do 25.02.2022 r. do godz. 23.59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

I Edycja – 2020/21

Z uwagi na wdrażanie całkowicie nowego systemu konkursowego, tegoroczna Edycja jest wyjątkowo ogłoszona z opóźnieniem. Studenci spełniający kryteria konkursowe, którzy chcą obronić się w terminie, mogą starać się o dofinansowanie działań wspierających powstanie ich prac dyplomowych takich jak koszty wyjazdów, skanów, czy grafik.

 • Wnioski należy składać do 18 maja 2021 r. do godz. 23.59.
 • Ocena formalna nastąpi do 21 maja 2021 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 r.

Zakwalifikowani do II etapu (po ocenie formalnej):

 • Damian Bursa
 • Paweł Rongies
 • Bartosz Placak

Skład Komisji oceniającej wnioski pod względem merytoryczno-jakościowym:

Dziekan, dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz., Przewodniczący Komisji,
Prodziekan ds. badań i rozwoju, dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.,
Prodziekan ds. finansowych, dr Michał Starski,
Prodziekan ds. studenckich. dr hab. Agnieszka Tomas,
Przedstawicielka studentów studiów I stopnia, pani Gabriela Prejs,
Przedstawicielka studentów studiów II stopnia, pani Joanna Pawlik,
Przedstawiciel Samorządu WA, pan Jan Chmielewski-Gill.
Posiedzenie Komisji – 10.06.2021, godz. 18.30
Zgodnie z Regulaminem, ocena wniosków ma charakter poufny.
Wyniki I Edycji Konkursowej 2021

W imieniu Komisji mam przyjemność poinformować, że w I Edycji Konkursu „Minigranty Studenckie” wszystkie wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursowego zostały nagrodzone.

Ranking Konkursu:

 1. Bartosz Placak: 563 pkt.
 2. Damian Bursa: 521 pkt.
 3. Paweł Rongies: 519 pkt

Gratulujemy nagrodzonym!

Minigranty studenckie (edycja 2018/19 przedłużona)

Minigranty studenckie przyznawane są w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK). To specjalna dotacja, która w latach ubiegłych była przyznawana w ramach środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z puli środków przyznanych za udział studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. W roku akademickim 2019/2020 na gruncie tzw. Ustawy 2.0. takie środki nie zostały uczelni przyznane, ale program był kontynuowany ze środków centralnych.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp.

Wszelkie wydatki (zawarte w kosztorysie projektu) winny być konsultowane z Sekcją Finansową WA; bilety powinny być nabywane za pośrednictwem biura obsługującego UW (aktualnie WhyNotTravel), faktury wystawiane na UW (informacje na stronie Sekcji Finansowej WA)

Po zakończeniu projektu należy złożyć rozliczenie merytoryczne (podjęte działania oraz osiągnięte rezultaty) oraz finansowe w formie elektronicznej oraz papierowej do Prodziekana ds. studenckich WA.

Zakończenie realizacji projektów zaakceptowanych w roku akademickim 2019/20 zostaje wydłużone do 31.08.2021 r.

Proszę pamiętać o złożeniu rozliczenia merytorycznego wraz z rozliczeniem finansowym podpisanym przez panią Kierownik Sekcji Finansowej do dnia 31.08.2021 r.

 

Studenci i absolwenci kierunków archeologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz Archaeology „Studies in English” mogą odbyć staż/praktyki zawodowe/wolontariat w wybranej instytucji lub na uczelni macierzystej.

 

Studenci zainteresowani działaniami o charakterze wolontariatu lub praktyk zawodowych mogą znaleźć wsparcie Uniwersytetu w realizacji swoich planów. Działalność w tym zakresie można realizować w formie praktyk zawodowych (nie mylić z ćwiczeniami wykopaliskowymi, czasem popularnie nazywanymi praktykami wykopaliskowymi) realizowanych za pośrednictwem Biura Karier UW lub w formie działań o charakterze wolontariatu, realizowanych w obrębie jednostek UW lub w innych instytucjach/organizacjach. Działalność wolontariacka studentów uniwersytetu jest współorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum  Wolontariatu UW.

Obie formy aktywności studenckiej mają formę stażu. Nie są częścią programu kształcenia na kierunku archeologia i Archaeology „Studies in English” i nie mogą być traktowane jako ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Odbycie stażu i uzyskanie zaświadczenia o jego ukończeniu może być jednak atutem w oczach przyszłego pracodawcy. Zaświadczenie jest dodawane do suplementu dyplomu.

Staż poza UW

strona informacyjna: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/

Studenci UW mogą realizować praktyki zawodowe poza uczelnią. W przypadku niektórych kierunków jest to wręcz wymagane programem studiów. W przypadku studentów wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Archeologii UW odbycie praktyk zawodowych w rozumieniu przepisów ogólnych nie jest wpisane do programu studiów (ćwiczenia wykopaliskowe i ćwiczenia powierzchniowe to przedmioty programu studiów, a nie praktyki zawodowe). Nie mniej studenci mają możliwość korzystania z oferty nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Biuro Karier UW co roku zbiera propozycje pracodawców chętnych do zatrudnienia studentów na staże i przedstawia wykaz ofert instytucji, w których można odbyć praktyki. Warto zapoznać się aktualną ofertą na stronie Biura:

Informacje na temat aktualnych ofert UW

Aktualna ogólnopolska baza ofert

Praktyki nieobowiązkowe realizowane poza UW są koordynowane przez Biuro Karier UW. Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ). Więcej informacji na stronie Biura Karier.

Staż na Uniwersytecie Warszawskim

strona informacyjna: https://wolontariat.uw.edu.pl/wolontariat-uw/

Studenci UW mogą odbywać staż o charakterze wolontariatu nie objęty programem studiów w ramach umowy pomiędzy jednostką organizacyjną UW a studentem. Staż może być realizowane na Wydziale Archeologii lub w innej jednostce Uniwersytetu. Możliwe są również staże wolontariackie w innych instytucjach/organizacjach. Szczegółowe informacje dotyczące działalności wolontariatu są dostępne na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu: https://wolontariat.uw.edu.pl/

Zasady odbycia wolontariatu w jednostkach UW są regulowane Zarządzeniem nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5857/M.2021.104.Zarz.68..pdf). Regulamin wskazuje zakres obowiązków, który może zostać powierzony wolontariuszowi oraz zakres obowiązków jednostki organizacyjnej. W przypadku umowy wolontariackiej trwającej dłużej niż 30 dni lub gdy wnioskuje o to wolontariusz, umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Wzór umowy wolontariackiej z jednostką UW:

wersja PL: https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Porozumienie_ogolne_zablokowane.docx

wersja ENG:  https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/EN-PL-porozumienie_zablokowane.docx

Opracowany projekt porozumienia należy przekazać do akceptacji Biura Prawnego UW. 

Po zakończeniu wolontariatu jednostka organizacyjna jest zobowiązana do wystawienia zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

Staż w ramach programu Erasmus+

Studenci UW mogą realizować staże także zagranicą w ramach programu Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdami mogą uzyskać informacje od Koordynatora Mobilności na Wydziale Archeologii oraz Biurze Karier UW dostęp do ofert i firm, które znajdują się w serwisie http://www.biurokarier.edu.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

  • z Koordynatorem Mobilności, dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl
  • z Biurem Karier mailowo: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Studenci z innych europejskich uczelni biorących udział w programie Erasmus+ mogą także realizować staże na UW. Biuro Karier UW koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Biurem Karier w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  tel. (22 55 20 763).

Koordynatorem studentów przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii jest dr Artur Grabarek.

Więcej informacji w tym miejscu.

Praktyki absolwenckie

Po ukończeniu studiów absolwent może odbyć praktyki absolwenckie na UW lub w wybranej instytucji, na podstawie odpowiedniej umowy. W przypadku absolwentów chcących realizować praktyki na UW, umowę należy skonsultować z Biurem Prawnym UW. Pomoc oferuje także Biuro Karier UW.

Warunki:

 • nie ukończony 30 r.ż.;
 • maksymalnie 3 miesiące u jednego Organizatora praktyk;
 • praktyka może być płatna lub nieodpłatna; wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679);
 • absolwent-praktykant sam musi zadbać o ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy o praktyke absolwencką na UW

Przykładowy wzór zaświadczenia o praktykach absolwenckich na UW

Więcej informacji na temat form odbywania praktyk, a także na temat działań prospołecznych w ramach wolontariatu przez studentów i absolwentów UW znajduje się na stronie Biura Karier UW.

 

Ćwiczenia warsztatowe — praktyki muzealne

Zgodnie z programem studiów magisterskich dziennych studentów II roku obowiązuje realizacja 60h dydaktycznych (45 godzin zegarowych) zajęć zatytułowanych „Ćwiczenia warsztatowe”, 5 ECTS. Zgodnie z opisem zajęć:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych, np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego. Zajęcia te mogą być realizowane w formie praktyk muzealnych w placówkach, z którymi współpracuje WA UW.

W roku akademickim 2021/2022 Wydział proponuje studentom realizację wspomnianych zajęć w następujący sposób (w razie pojawienia się nowych propozycji lista może być uzupełniana):

   1. Udział w zajęciach realizowanych częściowo w Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, opiekunem ćwiczeń jest dr Katarzyna Pyżewicz. Zainteresowanych studentów prosimy o bezpośredni kontakt z dr Pyżewicz (k.pyzewicz@uw.edu.pl lub osobiście). Zgłoszenia od studentów przyjmowane są do:  31.03.2022 r.
   2. Udział jako wolontariusz w organizacji XV Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego we wrześniu 2022 r. Ze względu na termin wydarzenia zachęcamy do udziału przede wszystkim studentów obecnego I roku studiów magisterskich, których udział w Kongresie będzie rozliczony w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów II roku prosimy o zgłoszenie chęci zaliczania udziału w kongresie jako rozliczenia ćwiczeń warsztatowych do 2.09 do sekcji studenckiej.
    Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie kongresu:  https://inc2022.pl/volunteer/.

UWAGA!

Studenci, którzy chcieliby realizować ćwiczenia warsztatowe w innych placówkach, szczególnie poza Uniwersytetem Warszawskim, powinni samodzielnie skontaktować się z wybraną instytucją i uzyskać zgodę dyrekcji, jak również pisemny opis zakresu obowiązków wyznaczonych przez instytucję przyjmującą. W tym celu należy wypełnić formularz skierowania na praktykę muzealną. Na jego podstawie decyzję o skierowaniu studenta na praktykę podejmowane są indywidualnie przez Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Po stronie studenta leży zapewnienie ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas praktyk. Można wykupić ubezpieczenie w ramach Karty ISIC (International Student Identity Card).

Na podstawie formularza skierowania na praktykę muzealną zostanie przygotowana umowa realizacji praktyki muzealnej. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie odbytej praktyki zawierające ocenę wypełniania obowiązków. Na tej podstawie student uzyska zaliczenie przedmiotu.

Po prawomocnym skreśleniu z listy studentów powrót na studia możliwy jest na dwa sposoby: poprzez wznowienie na studia bądź ponowną rekrutację.

Przeszkody we wznowieniu na studia

Wznowienie na studia jest możliwe jedynie w przypadku osób, które zostały po raz pierwszy skreślone z listy studentów kierunku archeologia nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wznowienie. Nie jest również możliwe wznowienie studenta, który zalega z płatnościami na rzecz uniwersytetu. Możliwe są również inne przeszkody regulaminowe, uniemożliwiające pozytywne rozpatrzenie wniosku o wznowienie (patrz poniżej). W przypadku braku regulaminowej możliwości wznowienia jedynym sposobem powrotu na studia jest ponowna rekrutacja.

Sytuacja studenta po wznowieniu na studia

Wznowienie oznacza powrót studentki/studenta do tego samego punktu w toku studiów, w którym został on przerwany i na prawach, których studiował(a) przed skreśleniem. Oznacza to, że wznowienie powinno nastąpić na ten sam kierunek i rok studiów. Jeżeli dany kierunek nie jest już prowadzony (np. studia licencjackie w trybie zaocznym) na wniosek studenta prodziekan ds. studentów może może wyrazić zgodę na wznowienie na innym kierunku studiów (czyli na studiach dziennych).

Zachowanie rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów oznacza również, że student nadal podlega ograniczeniu liczby możliwych powtórzeń etapu studiów (każdy rok studiów może być powtarzany tylko raz). Oznacza to, iż student, który dwukrotnie zaliczał np. 3. rok studiów licencjackich nie może być wznowiony na studia, ponieważ nie ma możliwości ponownego zaliczania 3. roku studiów.

Jeśli w roku akademickim, w którym student wznawia studia, obowiązuje inny program studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów, student zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych przez prodziekana ds. studenckich. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony.

Wznowienie po absolutorium/wznowienie na obronę

W przypadku, gdy osoba starająca się o wznowienie uzyskała przed skreśleniem absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego, może w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych. Taka możliwość dotyczy jednak tylko studentów, którzy zostali skreśleni z powodu niezłożenia w przewidzianym terminie egzaminu dyplomowego i złożyli wniosek o wznowienie studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia.

Tryb ubiegania się o wznowienie na studia

Bez względu na tryb i cel wznowienia, należy złożyć odpowiedni wniosek wg wzoru dostępnego w tym miejscu. Wniosek rozpatruje prodziekan ds. studenckich. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy uiścić opłatę zgodnie z wykazem opłat podanym w tym miejscu. Obowiązuje cennik aktualny w roku akademickim, w którym zostaje złożony wniosek o wznowienie. W przypadku osób wznawiających się w celu obrony, wniosek o wznowienie musi zostać złożony co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem obrony.

Na Uniwersytecie Warszawskim działa wiele osób pomagających w przypadkach związanych z naruszaniem zasad równości i tolerancji, a także w sprawach praw studentów.

Obowiązkiem każdego pracownika UW jest poszanowanie zasad równości w taki sposób, aby każdy student i studentka oraz pracownik i pracowniczka naszego Uniwersytetu czuli się bezpiecznie w murach naszego Wydziału, w przekonaniu, że ich prawa są właściwie przestrzegane.

Pierwsze kroki

Jeśli jesteś studentką lub studentem i doświadczysz sam /sama niesprawiedliwego lub poniżającego traktowania lub zauważysz złe traktowanie kogoś w Twoim otoczeniu możesz w pierwszej kolejności zgłosić się do Samorządu na swoim wydziale lub do prodziekan ds. studenckich. Jeśli jesteś studentem I roku lub studentem studiów niestacjonarnych, możesz zgłosić się do swojego opiekuna. Te osoby mogą wysłuchać Twoich problemów i pomóc skierować sprawę w odpowiednie miejsce, gdzie otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Jeśli jesteś w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz natychmiastowego wsparcia psychologicznego, dzwoń pod numer Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo) lub pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00). Uniwersytet także oferuje wsparcie osobom potrzebującym. Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu oraz w instytucjach i osób opisanych poniżej.

Samorząd Studentów WA UW

Do Samorządu WA można również zgłaszać się o radę z problemami i sytuacjami, które mogą pojawić się na Wydziale, Uniwersytecie lub poza uczelnią. Kontakt

Opiekun studentów I roku

Opiekun jest osobą, która wspiera nowych studentów rozpoczynających studia, pomaga zapoznać się z Uniwersytetem i Wydziałem, która może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące pierwszych kroków na archeologii. Jeśli czujesz, że jest to najlepsze rozwiązanie, to także możesz skontaktować się z opiekunem w sprawie, która Cię nurtuje. Opiekun powie Ci co możesz zrobić i dokąd się udać z Twoim problemem lub sprawą. Opiekunką I roku studentów archeologii jest dr Julia Chyla.

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Archeologię można studiować w trybie zaocznym. Są to studia II stopnia (magisterskie). Niewielu studentów ma jednak świadomość, że studentom studiów niestacjonarnych przysługują takie same prawa jak studentom studiów dziennych. Dotyczy to nie tylko praw do równości i tolerancji, ale także prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, prawo do stypendium Erasmus+, uzyskania minigrantu studenckiego, czy studiów MOST. Z każdym pytaniem, także dotyczącym spraw trudnych, można zwrócić się do opiekuna studentów studiów niestacjonarnych. Na naszym Wydziale jest nim dr Sławomir Wadyl.

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

Choć głównym zadaniem prodziekana ds. studenckich jest organizacja kształcenia na Wydziale jest to również osoba, do której każdy student czy studentka może zwrócić się z pytaniem lub skargą dotyczącą spraw przestrzegania zasad równości i tolerancji oraz praw studenta. Każdą sprawę można zgłosić drogą mailową lub poprzez kontakt na dyżurze dziekańskim.

Kontakt: wa.student@uw.edu.pl, godziny dyżuru są podanej tutaj

Ombudsman – czyli rzeczniczka akademicka

Ombudsman, czyli Rzecznik akademicki, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w różnych sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności.

Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Funkcja ombudsmana jest niezależna od struktury zarządzania.

Ombudsman został powołany na podstawie Zarządzenia numer 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Warszawskim Rzecznika Akademickiego. Od 2011 roku funkcję Rzeczniczki akademickiej pełni dr Anna Cybulko.

Kto może zgłaszać sprawy do ombudsmana?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne –pracownicy, doktoranci i studenci, jak i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

 • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
 • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
 • na wniosek Rektora;
 • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
 • z własnej inicjatywy.

Procedura zgłaszania spraw jest opisana w tym miejscu.

Kontakt:  ul. Dobra 56/66, 00 – 312 Warszawa (BUW, I piętro na antresoli, p. 1.60C), e-mail: ombudsman@uw.edu.pl. Godziny dyżurów

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na Uniwersytecie Warszawskim. Podstawowym zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę. Główny specjalista ds. równouprawnienia współpracuje z Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Komisji lub do głównego specjalisty ds. równouprawnienia, który następnie przekaże sprawę do rozpatrzenia.

Stanowisko głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW pełni Anna Grędzińska, jednak z uwagi na urlop macierzyński pani Grędzińskiej, od kwietnia 2018 r. funkcję tę pełni dr hab. Julia Kubisa.

Kontakt: rownouprawnienie@uw.edu.pl

Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom na UW odpowiada Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji, do którego zadań należy przyjmowanie i badanie skarg dotyczących dyskryminacji, zbieranie danych na temat jej przejawów oraz zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji współpracują z rzecznikiem akademickim oraz specjalistą ds. równouprawnienia na Uniwersytecie.

Aktualny skład Komisji znajdą Państwo na tej stronie.

Kontakt: antydyskryminacja@uw.edu.pl lub rownouprawnienie@uw.edu.pl

Procedura antydyskryminacyjna na UW została wprowadzona zarządzeniem nr 205 Rektora UW z 31 sierpnia 2020 r.

Rzecznik praw studenta i Konsultantka ds. przemocy seksualnej

Rzecznik praw studenta oraz Konsultantka ds. przemocy seksualnej to osoby wybierane spośród studentów.

W zakres kompetencji Rzecznika Praw Studenta wchodzą: wszelkie działania związane z ochroną praw studenta, działaniem na rzecz zwiększania świadomości studentów o przysługujących im prawach, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz obrony interesu studentów. Rzecznik udziela informacji nt. praw studenta, wskazuje, jakie postępowanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia interesów studenta/-ki oraz podejmuje interwencję przed właściwym organem Uniwersytetu.

Aktualnie funkcję tę pełni Dominika Kuna, odbywająca studia w ramach Kolegium MISH, która działa w Zespole, w którego skład wchodzi także Konsultantka ds. przemocy seksualnej. 

Konsultantka ds. przemocy seksualnej to także osoba wybierana spośród studentów. Aktualnie funkcję tę pełni Antonina Lewandowska, studentka Wydziału Socjologii.

Kontakt do Rzecznika: rps@samorzad.uw.edu.pl

W sprawach dotyczących molestowania można także zgłaszać się do innych osób. Warto zapoznać się z Informatorem o przeciwdzialaniu molestowniu seksualnemu na UW.

Koordynator i Komisja Przeciwdziałania Mobbingowi

Czym jest mobbing?

Granica między pojęciem mobbingu i dyskryminacji jest bardzo cienka. Oba zjawiska są zwykle mylone. Ofiary mobbingu często doświadczają klasycznych przejawów dyskryminacji, ale nie tylko.

Art. 94³ §2 Kodeksu pracy definiuje mobbing tak: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Coraz częściej jednak mówi się o zjawisku mobbingu akademickiego, ponieważ sytuacje, które mają miejsce między pracownikami pojawiają się również w relacjach między studentami oraz między studentami a wykładowcami. Więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj czy tutaj. Niezależnie od terminu, nękanie i zastraszanie w środowisku akademickim nie powinno mieć miejsca i powinno być zgłaszane odpowiednim instytucjom uniwersyteckim.

Mobbing może przybierać różnego rodzaju zachowania, w wyniku których u danej osoby wywołuje się poczucie niższości, wykluczenia, izolacji, utraty poczucia własnej wartości.

Sytuacje te mogą przybierać różną postać: nieuzasadnionego, ciągłego krytykowania, wyśmiewania, poniżania, ignorowania, rozsiewania plotek, zmuszania do wykonywania cięższych prac, zadawaniu prac przewyższających możliwości bądź kompetencje danej osoby w celu podkreślenia jej braku przydatności zawodowej.

Mobbing jest zjawiskiem zakazanym prawnie i nie powinien mieć miejsca na Uniwersytecie Warszawskim.

Koordynator i Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi zajmuje się:

 • przyjmowaniem i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego;
 • zbieraniem danych na temat przejawów mobbingu;
 • zbieraniem informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi;
 • podejmowaniem inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu w miejscu pracy.

Osobą pełniącą obowiązki koordynatorki ds. przeciwdziałania mobbingowi jest Magdalena Miksa z biura Rzecznika Akademickiego.

Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 rektora UW z dnia 14 maja 2018 roku w prawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt: antymobbing@uw.edu.pl

Akademicka Poradnia Prawna

Akademicka Poradnia Prawna świadczy bezpłatną pomoc prawną dla studentów, w tym osób, które doświadczyły nierównego traktowania, stały się ofiarą molestowania, mobbingu bądź naruszono jej prawa w jakikolwiek inny sposób. Warunkiem zgłoszenia się do Poradni jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub też innego dokumentu poświadczającego status studenta, natomiast niewymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin dyżuru. Osobami udzielającymi porad w jednostce są z reguły studenci ostatnich lat, absolwenci oraz doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy działają przy pomocy doradców posiadających doświadczenie w konkretnej dziedzinie.

W czasie ogłoszonej pandemii związanej z COVID-19 Akademia udziela porad zdalnie. Po wszelkie informacje, zapraszamy na nasz profil na Więcej informacji można znaleźć na stronie Poradni oraz na stronie www.facebook.com/APP.UW

Kontakt: biuro@akademickaporadniaprawna.pl lub przez formularz na stronie.

Klinika Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Klinika udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie wielu dziedzin prawa (np. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego i in.), w tym pomocą ofiarom przemocy i dyskryminacji.

Klinika prowadzona jest przez studentów pracujących pod opieką pracownika naukowego. Może do niej zgłosić się każdy student czy studentka z różnymi sprawami, także dotyczącymi nierównego i dyskryminacyjnego traktowania – poruszanymi kwestiami zajmuje się specjalna sekcja Kliniki do spraw przeciwdziałania przemocy.

Na spotkanie z pracownikami Kliniki może umówić się każda osoba (również spoza Uniwersytetu), która z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawną. Zgłoszenia na dyżur, na którym następuje wstępne rozpoznanie sprawy i podjęcie decyzji co do dalszych kroków odbywa się drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt: Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105
Krakowskie Przedmieście 26/28, email: klinika@wpia.uw.edu.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej UW to nowy ośrodek uniwersytecki, który oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną studentom i pracownikom UW. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Psychologii i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Utworzenie CPP UW wynika z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne społeczności UW. Kierownikiem ośrodka jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

W Centrum można uzyskać pomoc m.in. poprzez:

 • krótką rozmowę wspierającą bez wcześniejszego zapisu,
 • standardowe spotkania wspierające,
 • spotkania służące zaopiniowaniu.

Nie czekaj do momentu, w którym będziesz się bardzo źle czuł. Niektórzy myślą: nie pójdę do psychologa, bo nie jestem ze mną aż tak źle. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać problemom, niż pozwolić, aby one narastały.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie w tym miejscu. Zapraszamy więc do kontaktu z nami – więcej informacji na temat zapisów.

Osoby w bardzo silnym kryzysie, potrzebujące natychmiastowej pomocy, mogą też zgłosić się do innych miejsc:

 • zadzwonić bezpłatnie pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00)
 • skontaktować się z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo).

Kontakt: cpp@psych.uw.edu.pl, tel. 694 711 731

Aktualny grafik dyżurów stacjonarnych i telefonicznych znajduje się na stronie www.cpp.uw.edu.pl.

Wkrótce zostanie uruchomiona możliwość zapisów on-line dostępna całodobowo.

Strefa komfortu PSRP

To o projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Porady dostępne są na stronie: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Można tam także zapisać się na poradę online.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

BON UW to instytucja, której zadaniem jest pomoc i wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym oraz osobom z problemami zdrowotnymi, zarówno studentom w realizowaniu toku studiów, jak i pracownikom uczelni. Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami może zgłosić się każdy, kto z powodu swojej niepełnosprawności lub stanu zdrowia doświadcza gorszego traktowania bądź napotyka bariery w procesie studiowania czy podejmowania innych istotnych aktywności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na terenie Uniwersytetu.

Pomoc Biura odbywa się wielopłaszczyznowo i obejmuje m.in. organizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych, szkoleń z zakresu obsługi urządzeń technologicznych, pomoc w sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne doświadczają gorszego traktowania ze względu na niezależne od nich przyczyny. BON wydaje także zaświadczenia o stanie zdrowia studentom przewlekle chorym, którzy nie mają orzeczenia niepełnosprawności.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami podejmuje działanie w stosunku do osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej www.bon.uw.edu.pl, następnie zapiszą się na spotkanie z konsultantem/ką drogą telefoniczną lub mailową, a także przedstawią swoją sytuację zdrowotną.

Formy wsparcia, o które mogą się ubiegać studenci określa Zarządzenie nr 170 Rektora UW. To m.in. opisana w § 4 tego Zarządzenia indywidualna organizacja studiów wynikająca z Regulaminu Studiów:

1. Na podstawie § 26 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim KJD udziela zgody na indywidualną organizację studiów w postaci indywidualnego trybu studiowania przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą uwzględniając opinię BON.
2. W przypadku osób zarejestrowanych w BON indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą może polegać w szczególności na:
1) zmianie trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń;
2) zmianie sposobu uczestnictwa w zajęciach;
3) zmianie organizacji sesji;
4) zmiany w cyklu kształcenia pozwalającej na indywidualne dostosowanie czasu i sposobu realizacji programu całych studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Kontakt: bon@uw.edu.pl, godziny dyżurów są podane tutaj.

Opieka medyczna w ramach ubezpieczenia NFZ

Studenci i pracownicy UW mogą korzystać bezpłatnie z opieki świadczonej przez przychodnię akademicką CenterMed. Szczegóły dotyczące zapisów na konsultacje lekarskie i korzystania ze świadczeń zawarte są w STUDENCI SZCZEGÓŁY ZAPISU ON-LINE NFZSTUDENCI – ZASADY LECZENIA NFZ.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Organizacja, której statutowym celem jest propagowanie polubownego rozwiązywania konfliktów, do której może zgłosić się każda osoba, doświadczająca dyskryminacji, przemocy lub nierównego traktowania.

Jednym z celów realizowanych i upowszechnianych przez Centrum jest wzmacnianie poczucia poszanowania praw człowieka, tolerancji i akceptacji oraz propagowanie nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

W przypadku zgłoszenia się do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (telefonicznie bądź mailowo), po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę, następuje wyznaczenie osoby mediatora oraz miejsca i czasu postępowania. Na wniosek osoby zgłaszającej się z problemem, w uzasadnionych przypadkach, mediacja może być prowadzona również na odległość, bez konieczności bezpośredniej konfrontacji obu stron.

Kontakt: Collegium Iuridicum II, pokój 3.5, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, email: mediacje@uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Równoważni na UW

Tu można pobrać poradnik antydyskryminacyjny.

Formularz Harmonogramu Indywidualnej Organizacji Studiów

Osoby ubiegające się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) powinny przedstawić wypełniony formularz zawierający przedmioty, których zaliczenie będzie realizowane w ramach IOS  (przesunięcie terminu lub formy zaliczenia) wraz ze zgodą osoby prowadzącej zajęcia (w formie podpisu na formularzu). Bez załączonego harmonogramu podanie zawierać będzie braki formalne i nie będzie mogło zostać rozpatrzone pozytywnie.

Formularz Harmonogramu IOS

Wzór wniosku o wznowienie studiów (wersja ENG)

Przed wydrukiem należy wypełnić pola z danymi studenta (u góry po lewej), datę, „rok akademicki” oraz „uzasadnienie”. Następnie plik wydrukować, podpisać odręcznie, zeskanować i wysłać na adres wa.studia@uw.edu.pl z prośbą o uzupełnienie adnotacji o przyczynie skreślenia i przekazaniu wniosku do prodziekan ds. studenckich.

Więcej na temat wznowienia.

Wzór zgody na opiekę promotora nie prowadzącego seminarium

Zgodnie z Regulaminem prac dyplomowych, student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą i po akceptacji prowadzącego seminarium.

Po wypełnieniu formularza należy przedstawić go do podpisu promotorowi, a następnie do akceptacji prowadzącemu seminarium licencjackie lub magisterskie. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sekcji Studenckiej Dziekanatu lub przesłać skan na adres: wa.studia@uw.edu.pl.

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów i dyplomu przez osoby trzecie:
wzór upoważnienia

Klauzula informacyjna w procesie odbioru dokumentów w imieniu absolwenta- studenta

Studia archeologiczne w systemie niestacjonarnym (zaocznym) prowadzone są na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1995 roku. Są to studia płatne, a wysokość opłat jest co roku publikowana w formie zarządzenia Rektora w Monitorze UW. Od roku 2017 prowadzimy tylko studia II stopnia, dwuletnie magisterskie. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS. W razie potrzeby możliwa jest zmiana trybu studiowania z niestacjonarnego (zaocznego) na stacjonarny na naszym Wydziale. Zmiana wymaga jednak wyrównania różnic programowych w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich WA.

Wszyscy studenci  studiów niestacjonarnych na Wydziale Archeologii korzystają na UW z tych samych praw co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie stacjonarnym. A zatem, mają również pełne prawo do stypendiów i innych form wsparcia finansowego, studiów MOST, Minigrantów, czy programu ERASMUS PLUS. Studenci studiów niestacjonarnych mogą także uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie weekendowych zjazdów, wiosennych lub jesiennych ćwiczeń terenowych (powierzchniowych) oraz letnich ćwiczeń terenowych (wykopaliskowych), kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik pracy archeologa w praktyce. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w badaniach realizowanych przez Wydział Archeologii oraz jednostki badawcze współpracujące z WA UW. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów i szerokości geograficznych: na terenie Polski, Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. Aktualna mapa oraz informacje o prowadzonych badaniach znajduje się tutaj. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje publiczne archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk prowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna, możliwy jest również  udział w zajęciach  prowadzonych w trybie dziennym.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów ukończyły studia archeologiczne (lub inne) pierwszego lub drugiego stopnia w kraju lub zagranicą.

Prosimy zapoznać się z programem studiów.

Obsługą administracyjną studiów niestacjonarnych zajmuje się pani Joanna Chomicz, pracownik Sekcji Samodzielnej Dziekanatu ds. studenckich.

Zainteresowani rekrutacją na studia niestacjonarne mogą kontaktować się telefonicznie na numer (+48) 601 327 725. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie.

 

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych

Plan zajęć – studia zaoczne

 

KOLEJNA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ARCHEOLOGIA PODWODNA” RUSZA OD 25 LUTEGO 2023.

REKRUTACJA OTWARTA ZOSTANIE 30 STYCZNIA 2023
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022_L/programme/SP-ARCHEOP/?from=field:AR

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej WA UW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów.
Bardzo prosimy dzwonić między 10.00 a 15.00 w dni powszednie: +48 601 327 725

Kierownikiem Studiów podyplomowych „Archeologia podwodna” jest  prodziekan ds. studenckich dr Elżbieta Jaskulska.

Koordynatorem studiów jest mgr Magdalena Nowakowska, dyrektor administracyjny Wydziału Archeologii i doświadczony archeolog podwodny.

e-mail: archeologiapodwodna@uw.edu.pl
www: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022_L/programme/SP-ARCHEOP/?from=field:AR

Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” skierowane są do osób nurkujących, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o specjalność jaką jest archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego. Program studiów ma na celu zapoznanie słuchaczy z szeroką tematyką związaną z archeologią podwodną i jej aspektami, np.  archeologią morską, śródlądową, technikami i metodami prowadzenia archeologicznych prac podwodnych. Program studiów obejmuje również szereg zajęć z zakresu nauk pomocniczych towarzyszących specjalności „archeologia podwodna” takich jak: konserwacja, bioarcheologia, geologia dna morskiego, hydrografia, muzealnictwo i szereg innych zagadnień, istotnych w procesie badawczym. W toku studiów słuchacze teoretycznie i praktycznie zapoznają się z technikami dokumentacji terenowej, fotografii podwodnej, rysunkiem i miernictwem związanym z geodezją i kartografią podwodną. Studia obejmują również 30 godzin ćwiczeń terenowych, realizowanych podczas archeologicznych badań podwodnych na kilku stanowiskach, w Polsce i zagranicą.

Studia przygotowują do współpracy z archeologami podwodnymi  (merytorycznie i praktycznie) oraz do działalności związanej z ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, ćwiczeń, warsztatów, z uwzględnieniem 30 godzin praktycznych ćwiczeń terenowych, realizowanych podczas wyjazdów archeologicznych. Przedmioty będą zaliczane na podstawie udziału na zajęciach. Studia trwają trzy semestry, a kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową. Wartością dodaną dla absolwentów jest możliwość zdobycia specjalizacji „Płetwonurek Archeolog” (PA2) Komisji Działalności Podwodnej CMAS .

Zajęcia są prowadzone w systemie zjazdów weekendowych (cała sobota oraz niedziela). W sumie odbędzie się 10 zjazdów – zwykle jeden raz w miesiącu w ciągu dwóch semestrów. Trzeci semestr poświęcony jest na pisanie pracy dyplomowej i spotkania seminaryjne w systemie online (cztery spotkania w ciągu czterech miesięcy).
Archeologiczne wyjazdy nurkowe będą organizowane w okresie wakacyjnym w terminach uzgodnionych ze studentami. Zakładamy, że wszystkie nurkowania zostaną przeprowadzone w ramach badań archeologicznych lub specjalnie dedykowanych warsztatów archeologii podwodnej na stanowiskach podwodnych w kraju i zagranicą.
Większość zajęć teoretycznych odbędzie się w siedzibie Wydziału Archeologii UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Dwa zjazdy będą zorganizowane poza Warszawą – w ramach współpracy z Narodowym Muzeum Morskim oraz Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Będą one obejmowały zajęcia w pracowniach konserwacji, magazynach i na wystawach muzealnych, a także na pokładzie statku badawczego „Oceanograf” (zob. linki poniżej).

https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej
https://www.nmm.pl/spichlerze-na-olowiance
https://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow
https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/statek-oceanograf.php

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2023/2024

Semestr letni 2023
MARZEC  4 – 5           
MARZEC 25–26            
KWIECIEŃ 22–23       
MAJ 20–21                        
CZERWIEC 3–4

Semestr zimowy 2023/2024
PAŹDZIERNIK  
LISTOPAD    
GRUDZIEŃ   
STYCZEŃ
LUTY

SEMESTR LETNI 2024 (ONLINE)
SEMINARIA DYPLOMOWE:

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (link)

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom: licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważne). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest także posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (lub równoważne stopnie innych federacji). Dopuszczalne jest złożenie deklaracji ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na badania podwodne.

Cel, zakładane efekty kształcenia :
Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do płetwonurków, absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu archeologii podwodnej, metod i technik prowadzenia badań, oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Efekty uczenia się:
z zakresu wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych osiągane na studiach podyplomowych, uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6–8 PRK

Symbol
efektu
uczenia się
Efekty uczenia się Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK
na poziomie 6 –
8 PR
WIEDZA
K_W01 Słuchacz zna i rozumie historię prowadzenia archeologicznych badań podwodnych oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. P7S_WG
K_W02 Słuchacz ma wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej P7S_WG
K_W03 Słuchacz zna i rozumie terminologię archeologii podwodnej i ochrony podwodnego dziedzictwa kultury oraz nauk pomocniczych. P7S_WG
K_W04 Słuchacz zna i rozumie teoretyczne podstawy archeologicznych badań podwodnych. P7S_WG
K_W05 Słuchacz zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych P7S_WG
K_W06 Słuchacz zna teoretyczne podstawy zarządzania podwodnym dziedzictwem kulturowym, sposoby jego interpretowania i popularyzacji. P7S_WG

P7S_WK

K_W07 Słuchacz zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa P7S_WK
K_W08 Słuchacz ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas podwodnych badań archeologicznych P7S_WK
K_W09 Słuchacz zna rozumie regulacje prawne, fakty i pojęcie w obszarze ochrony przyrody w zakresie środowiska wodnego oraz zależności między nimi. P7S_WG

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Słuchacz potrafi rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne z badań podwodnych dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji P7S_UW
K_U02 Słuchacz potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień P7S_UW
K_U03 Słuchacz potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów P7S_UW
K_U04 Słuchacz potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w dyskusji – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich P7S_UK
K_U05 Słuchacz potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole P7S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 Słuchacz jest gotowy do podejmowania zobowiązań z zakresu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, oraz upowszechniania w świadomości społecznej jego wartości P7S_KO
K_K02 Słuchacz jest gotowy do współdziałania w ramach archeologicznych badań podwodnych, oceniania skutków swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za nie. P7S_KR
K_K03 Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań z zakresu popularyzacji ochrony środowiska wodnego i kształtowania właściwej postawy społecznej w tym zakresie P7S_KO
K_K04 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów P7S_KK
K_K05 Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie archeologii podwodnej i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w aspekcie społecznym i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. P7S_KO
K_K06 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych. P7S_KR

Wykaz zajęć:

L.P Nazwa zajęć Forma zajęć Liczba godzin

(RAZEM)

Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS

 

1 Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego Wykład 12 12 2
2 Archeologia Podwodna Morza Czarnego Wykład 6 6 1
3 Archeologia Podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku Wykład 10 10 1,5
4 Archeologia podwodna na śródlądziu Wykład 10 10 1,5
5 Wstęp do archeologii morskiej Wykład 2 2 0,5
6 Szkutnictwo dla archeologów Wykład/ warsztaty 8 6 2 1,5
7 Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej Wykład/ ćwiczenia 16 10 6 3
8 Historia nurkowania i archeologii podwodnej Wykład 4 4 1
9 Metodyka i techniki archeologicznych badań podwodnych Wykład/ ćwiczenia 20 8 12 4
10 Konserwacja zabytków Wykład/ warsztaty 10 4 6 2
11 Muzealnictwo Warsztaty 4 4 1,5
12 Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego Wykład/ konwersatorium 6 4 2 1,5
13 Geologia dna morskiego Wykład/ warsztaty 8 4 4 2
14 Bioarcheologia Wykład/ ćwiczenia 10 4 6 2
15 Fizyka nurkowa dla archeologów Wykład 2 2 0,5
16 Wstęp do archeologii Wykład 16 16 2
17 Metodyka pisania pracy rocznej Warsztaty 2 2 1
18 Ochrona własności intelektualnej Wykład 2 2 0,5
19 BHP Wykład 4 4 1
20 Ćwiczenia terenowe Ćwiczenia 30 30 7
21 Seminarium dyplomowe Seminarium 8 8 3
  RAZEM   190 108 82 40

Wykładowcy:

Artur Brzóska (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
dr Marcin Matera (Wydział Archeologii UW)
Małgorzata Mileszczyk (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Magdalena Nowakowska (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG (Muzeum Gdańska)
Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Marcin Trzciński (Fotograf, „FotoPodwodna)
Marcin Wagner (Wydział Archeologii UW)
dr Wojciech Wróblewski (Wydział Archeologii UW)
Pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Pracownicy Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Załoga statku „Oceanograf”
i inni…

Warunki ukończenia studiów wynikające z regulaminu studiów podyplomowych:
● uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych,
uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych.
napisanie i obrona pracy dyplomowej

Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są według zasad przyjętych dla obron prac licencjackich i magisterskich opisanych w tym miejscu, jednak bez konieczności zatwierdzenia tematów przez Radę Dydaktyczną.

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

The Faculty of Archaeology is the largest academic institution of its kind in Poland, one of the largest in the world. It is divided into 17 Departments and 7 Laboratories. It has a staff of c. 100 (researchers, lecturers, technicians and administration staff). The Institute offers instruction in most branches of modern archaeology and related sciences to over 1500 students from different areas of study. The Dean of the Faculty is Prof. Bartosz Kontny.

More information:  https://www.archeologia.uw.edu.pl/en/new-main-page/

See also:  History of the Institute

 


Faculty Office for Students – English-speaking students:

Ground floor, room 1.06

Contact person: Joanna Chomicz
E-mail:  ji.chomicz@uw.edu.pl
Phone: (+48) 22 55 20 117
Fax: (+48) 22 55 22 811
Office hours: Tuesday-Thursday 10 AM – 2 PM

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będą koordynowane przez sekcję studencką dziekanatu. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora lub prodziekan ds. studenckich.

UWAGA: zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu ćwiczeń terenowych studenci I roku mają obowiązek udziału w wykopaliskach zorganizowanych przez Wydział Archeologii UW.

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła WYŁĄCZNIE na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – jesień 2023

Zapisy u prowadzących. Oferty będą sukcesywnie publikowane.

 

 

Grabnik, gmina Jaktorów, pow. Grodzisk Maz., woj. mazowieckie (weryfikacja cmentarzyska kurhanowego)

Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW

Termin: 16‒20.10.2023

Liczba studentów: 12

English speaking students are welcomed.

Dodatkowe uwagi: Codzienny dojazd z Warszawy koleją do stacji Jaktorów (40‒50 minut), ewentualnie w podgrupach samochodami osobowymi. Przy złej pogodzie planowana wizyta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Informacje i zapisy: adamcieslinski@uw.edu.pl

 

Rzeka Biebrza, okolice miejscowości Lipsk, powierzchniówki podwodne

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 16.10 – 20.10.2023r..

Liczba studentów: 6

Studenci powinni posiadać doświadczenie nurkowe.

English speaking students are welcomed.

Uwagi: Śpimy w leśniczówce w miejscowości Trzyrzeczki. Konieczność zabrania własnych śpiworów i poduszek.

Zapisy u prowadzącego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim należy zrealizować 450 godzin (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim należy zrealizować 150 godzin w przypadku studiów stacjonarnych oraz 300 godzin podczas studiów niestacjonarnych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl


Oferta wykopalisk 2023

 

Novae- Bułgaria (twierdza legionowa i miasto późnoantyczne)

Prowadzący:  dr hab. Agnieszka Tomas

Termin: 7.08-2.09.2023

Liczba miejsc: 10 (na 4 tygodnie); aktualnie dostępne 2 miejsca

Kontakt:    agnieszka.tomas@uw.edu.pl

 

Risan- Czarnogóra (dawna stolica Ilirii)

Prowadzący: Prof. dr hab. Piotr Dyczek

Termin: 15.06-12.07.2023r.

Liczba miejsc ograniczona

Kontakt:    Novae@uw.edu.pl    (imię, nazwisko i rok studiów)

 

Novae- Bułgaria (twierdza legionowa i miasto późnoantyczne i średniowieczne)

Prowadzący: Prof. dr hab. Piotr Dyczek

Termin: 1.08-31.08.2023

Liczba miejsc ograniczona

Kontakt:    Novae@uw.edu.pl    (imię, nazwisko i rok studiów)

 

Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów (V- VI w. n.e.) oraz dwa inne stanowiska  z okresu rzymskiego i z okresu wczesnego średniowiecza

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański, mgr. Iwona Lewoc

Termin: 30 lipca – 26 sierpnia 2023 r.

Liczba studentów: 10

Prace wykopaliskowe będą prowadzone po kolei na kilku stanowiskach położonych w Puszczy Boreckiej: na cmentarzysku kurhanowym kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów (V-VI w. – 19 sezon badań) oraz sondaże na nowoodkrytych stanowiskach: osadzie z okresu wpływów rzymskich (II-IV w.) oraz na stanowisku o jeszcze nie znanej funkcji, gdzie zalegają liczne przedmioty brązowe z okresu wczesnego średniowiecza (IX-XII w. – cmentarzysko? miejsce kultu? depozyty?).

Baza wykopaliskowa znajduje się w prywatnym gospodarstwie na skraju Puszczy Boreckiej, noclegi w namiotach, w domu wynajęte zostały pokoje przeznaczone na stołówkę i pracownię oraz łazienka, ponadto dodatkowy prysznic z gorącą wodą. Posiłki są wspólne, obiady przygotowywane są przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie natomiast koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd na wykopaliska z Warszawy i powrót we własnym zakresie (zwroty za bilety transportu publicznego). Praktykant może zaliczyć 150 h praktyk.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego: pmszyman@uw.edu.pl

Informacje dodatkowe dotyczące dotychczasowych badań w Czerwonym Dworze: https://czerwonydwor.edu.pl/

 

Dudka, gm. Wydminy, pow. Giżycko, Mazury

Cmentarzysko mezolityczne i paraneolityczne z bardzo różnorodnymi formami pochówków oraz osadnicze stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia z zachowanymi kośćmi.

Prowadzący: dr hab. Witold Gumiński i dr Karolina Bugajska

Termin: 2–29 lipca 2023r

Liczba studentów: 10.

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: Domek letniskowy (Gościeniec Wydminy) nad Jez. Wydmińskim. 3 sypialnie, 2 łazienki i aneks kuchenny. Na miejscu możliwość grilla i restauracja. Stanowisko odległe jest o 4 km od miejsca zakwaterowania, dobrze więc mieć z sobą rower. Przy stanowisku będzie namiot-hangar z możliwością zrobienia sobie drugiego śniadania i herbaty. Tam też będzie namiot magazynowo-biurowy, gdzie będziemy prowadzić prace inwetaryzacyjne w czasie wykopalisk. Wyżywienie we własnym zakresie. Oprócz Gościńca Wydminy są jeszcze inne restauracje i bary w Wydminach oraz dobrze zaopatrzone sklepy, m.in. Biedronka. Dojazd z Warszawy do Wydmin pociągiem lub autobusami (z przesiadką w Ełku lub Giżycku).

Kontakt i zapisy: bezpośrednio mailem: w.guminski@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne będzie najprawdopodobniej w maju, dokładny termin podany będzie później.

 

 

Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie (kompleks stanowisk z okresu przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza – cmentarzysko i osady, w tym związane z produkcją żelaza)

Prowadzący: Dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW

Termin: 31.7‒25.8.2023

Liczba studentów: 12, a nawet więcej

English speaking students are welcomed

Termin spotkania organizacyjnego: początek czerwca, dokładny termin zostanie podany później

https://www.facebook.com/BadaniaArcheologiczneWZaborowie

Dodatkowe uwagi: noclegi w szkole podstawowej w Zaborowie (sale kilkuosobowe, zapewniamy łóżka, prysznic z ciepłą wodą, kuchnię, boiska sportowe, ale przede wszystkim piękną scenerię Kampinoskiego Parku Narodowego!)

 

Gonio-Apsaros, Gruzja

Prowadzący: dr Marcin Matera

Termin: 02.09-30.09.2023

Lista uczestników ćwiczeń jest już zamknięta

 

 

Zgliczyn Pobodzy, gm. Bieżuń woj. mazowieckie

Niezwykle ciekawe i bogate cmentarzyska i osady z II w. p.n.e ‑ V w. n.e.,

związane z obecnością plemion gockich i wandalskich na terenie Polski.

Groby ciałopalne i szkieletowe, unikalne groby z uzbrojeniem, a nawet grobowce książęce, liczny materiał zabytkowy.

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin:  sierpień

ostatnie wolne miejsca

Zakwaterowanie: mały internat w Bieżuniu na wyłączność, pokoje 2-4 osobowe, dwie łazienki z prysznicami, ciepła woda, do dyspozycji duża, w pełni wyposażona kuchnia. Sklepy w sąsiedztwie. Dojazd na stanowisko busem wydziałowym.

Więcej informacji na stronach:

https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

https://www.archeologia.uw.edu.pl/andrzej-szela/

dodatkowe pytania i zapisy u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

 

Puck: działka mieszczańska w obrębie dawnego miasta lokacyjnego

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz, mgr Maciej Miścicki, dr Michał Starski

Termin lipcowy: 3-28.07.2023

Termin sierpniowy: 7-31.08.2023

Liczba miejsc: do 15 osób na lipiec i do 15 osób na sierpień

Zakwaterowanie: kwatera prywatna w Pucku, 5 minut drogi od stanowiska

Wstępny termin spotkania informacyjnego początek maja, zapisy i informacje u prowadzących w pok. 0.36

Kontakt:  m.starski@uw.edu.pl

 

 

Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie (obozowisko z epoki kamienia)

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 21.08- 15.09.2023

Lista osób zamknięta

Kontakt:  m.przezdziecki@uw.edu.pl

Zakwaterowanie: Leśniczówka na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

 

 

Ciepłe, pow. gniewski, woj. pomorskie

Wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl

Termin: 2.07-12.08.2023 r. (możliwy udział w terminie 2-29.07.2023 r. lub 16.07-12.08.2023 r.)

Liczba studentów: 12

Termin spotkania organizacyjnego : 18.05.2023 r.  godz. 18.15

Dodatkowe uwagi: baza w Gniewie, obiady w formie caternigu

Zapisy:    s.wadyl@uw.edu.pl

 

Castillo de Huarmey, Peru

Prowadzący/koordynator: dr hab. Miłosz Giersz, prof. UW

Praktyki wykopaliskowe dla studentów WAUW w Peru w 2023 roku prowadzone będą na  stanowisku Castillo de Huarmey położonym na nadpacyficznej pustyni, 300 km na północ od stolicy Peru, Limy, gdzie od 2010 r. międzynarodowa ekipa badawcza pod kierownictwem dr hab. Miłosza Giersza, prof. UW z WAUW prowadzi multidyscyplinarne badania jedynego znanego ośrodka władzy i głównej nekropolii pierwszego prekolumbijskiego imperium Wari (650-1050 n.e.) na Północnym Wybrzeżu Peru. W 2012/2013 r. odkryto tam królewskie mauzoleum z niewyrabowaną komorą grobową ponad 60 preinkaskich arystokratek z bardzo bogatym wyposażeniem grobowym. W czerwcu/lipcu 2023 planowane jest kontunuowanie prac badawczych na wyżej wymienionym stanowisku oraz prace laboratoryjne na pozyskanym tamże materiale archeologicznym i bioarcheologicznym.

Chronologia stanowiska: Castillo de Huarmey: Okres Imperium Wari (650-1050 n.e.)

Termin: 12.06- 07.07.2023 (4 tygodnie)

Dni tygodnia i godziny pracy na stanowisku: 

system pracy 5/2 (poniedziałek-piątek: dni pracujące, sobota, niedziela: dni wolne); praca w godzinach 8-17 z przerwą godzinną o 13 na obiad.

 Częstotliwość i godziny pracy gabinetowej:

co drugi dzień, w godzinach 14-17; zależne od pozyskanego w trakcie prac materiału archeologicznego.

 Odległość bazy od stanowiska800 m

Sposób przemieszczania się na stanowisko: samochód/ pieszo

Warunki zakwaterowania: wynajęte pokoje w centrum miasta Huarmey (warunki typu hostel, pokoje 1, 2 lub 4 osobowe); warunki spania: łóżko; dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody; toaleta w budynku mieszkalnym (sedes klasyczny, ze zbiornikiem ceramicznym montowanym na muszli);

Zaplecze kuchenne: istnieje możliwość wykupienia tanich posiłków na miejscu (uwaga: dania uwzględniają miejscowe specjały, takie jak owoce morza, świnki morskie, itp.]).

 

Podlesie, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 08.07.- 31.07. 2023

Liczba studentów: 9

Dojazd we własnym zakresie.
Zakwaterowanie: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
Noclegi: sale lekcyjne. Do spania można wykorzystać materace do gimnastyki.
Inne: Pod szkołą, monitorowany parking dla samochodów. Sklep
Delikatesy około 200 m. Około 1,3 km znajduje się Zajazd Oaza. W
szkole jest lodówka, prysznice z ciepłą wodą, sala gimnastyczna.

Zapisy:   a.grabarek@uw.edu.pl

Spotkanie organizacyjne: początek maja.

Informacje o stanowisku:
Badania nad początkami neolityzacji ziemi polskich. Jedna z najlepiej
zachowanych osad społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej, którą
śmiało można datować na 5200-5000 BC. Prace prowadzone są na
stanowisku od 2014. Dotychczas przebadano powierzchnię 12,2 ara, z
której pozyskano blisko 24300 zabytków, w tym, jedyne w Polsce,
naczynie gliniane w formie koszyka, a także naczynia należące do
kultury ceramiki wschodniolinearnej oraz kultury malickiej. Ponadto
bogaty inwentarz lityczny (145 obsydianów).

 

Jezioro Białe Augustowskie

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 06-18.08.2023

Liczba studentów: 4

Termin spotkania organizacyjnego: zostanie ustalony w późniejszym terminie

Dodatkowe uwagi:  Badania lądowo – podwodne. Tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia nurkowe (w przypadku braku wymaganej ilości studentów z uprawnieniami nurkowymi przyjmowane będą zgłoszenia studentów bez takich uprawnień).

 

Archeologia Wysokogórska w regionie wulkanów Coropuna i Solimana, Peru.

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk, mgr Jan Kłaput

Termin 1: Lipiec – 15 Sierpień 2023 – Badania na stanowisku Muyu Muyu

Kontakt: Jan Kłaput  j.klaput@uw.edu.pl

Liczba miejsc: 4.

Termin 2: Wrzesień 2023 – Badania na stanowiskach wysokogórskich wulkanu Coropuna

Kontakt: Maciej Sobczyk m.sobczyk@uw.edu.pl

Liczba miejsc: 4

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z prowadzącymi. Szczegóły zostaną przekazane indywidualnie, podczas spotkań informacyjnych. Oczywiście jest możliwość udziału badaniach w obu terminach. Wymagana podstawowa znajomość języka hiszpańskiego.

 

Metsamor (Armenia)

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. UW

Termin: 15.08- 15.09.2023r.

Liczba osób: 6

Informacje o stanowisku. Badania są prowadzone na stanowisku miejskim, wielofazowym, gdzie badane relikty pochodzą głównie z początków epoki żelaza. Są także fazy późniejsze. Stanowisko Metsamor znajduje się w dolinie ararackiej i jest oddalone o około 35 km od stolicy Armanii Erywania.

Misja zamieszkuje w domu gościnnym przy muzeum w Sardarapat. Pokoje są kilkuosobowe z toaletami i prysznicami. Mamy też dostęp do pełniej infrastruktury ośrodka.

English speaking students are welcomed.

Zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

Jezioro Lubanowo

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny prof. UW

Termin: 16-29.07.2023 r.

Liczba studentów: 15

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: czerwiec 2023 r.

Dodatkowe uwagi: warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach jest umiejętność płetwonurkowania poświadczona certyfikatem.

Zakwaterowanie: budynek szkoły w Lubanowie (łazienki, toalety, kuchnia).

 

Augustów- Wyspa Wianek na jeziorze Rospuda

Stanowisko z młodszej epoki kamienia

Prowadzący: dr hab. Dariusz Manasterski

Termin: 28.08- 15.09.2023r. (150 godz.)

Liczba miejsc: 3 (preferowane osoby zajmujące się epoką kamienia)

Warunki zakwaterowania: dom agroturystyczny (w Puszczy Augustowskiej) z pokojami 2 i 3 osobowymi, kuchnią ze sprzętami kuchennymi oraz łazienką (wc i prysznic). Jest oddalony od centrum Augustowa o ok. 15 min. jazdy samochodem. Wyżywienie we własnym zakresie.

Sposób dojazdu: pociąg, autobus dalekobieżny, samochody prywatne.

Koszty zakwaterowania i pobytu: studenci nie ponoszą kosztów zakwaterowania, ale koszty dojazdu i wyżywienia pozostają w gestii każdego studenta.

Zgłoszenia u prowadzącego zajęcia.

Planowany termin spotkania organizacyjnego ze studentami 26.06.2023r. w godzinach popołudniowych- link zostanie rozesłany do wszystkich uczestników.

 

Skarszewy, woj. pomorskie: działka mieszczańska w obrębie dawnego miasta lokacyjnego (późne średniowiecze/nowożytność)

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz

Termin I: 31 lipca – 26 sierpnia 2023 r. (150 h) –  8 osób

Termin II: 28 sierpnia – 9 września 2023 r. (75 h) – 6 osób (wolne miejsca)

Zakwaterowanie: domki sześcioosobowe typu Brda w ośrodku wypoczynkowym Borówno, ok. 1,8 km od stanowiska, wyposażone w kuchnię i łazienkę

Kontakt:  k.blusiewicz@uw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i obrony prac dyplomowych  obowiązujące od 1. października 2020 r. są zawarte w odpowiednich regulaminach uchwalonych przez Radę Dydaktyczną. Już w trakcie przygotowywania pracy należy zapoznać się z tymi dokumentami:

UWAGA! Od 20.02.2023 r. zostały wprowadzone zmiany w organizacji egzaminu licencjackiego oraz dodatkowe zmiany w regulaminach obrony prac dyplomowych. Proszę zapoznać się z aktualnym ujednoliconym tekstem  regulaminów i/lub uchwałą Rady Dydaktycznej zawierającej wprowadzone zmiany (LINK).

Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia (ze zmianami obowiązującymi od 20.02.2023 r.)

Załącznik zawierający listę pytań z metodyki archeologii

Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archeologia (ze zmianami obowiązującymi od 20.02.2023 r.)

Student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą. Zgodę należy przedłożyć prowadzącemu seminarium do akceptacji i dołączyć do dokumentacji studenta w Sekcji Dziekanatu ds. studenckich. Wzór zgody można pobrać stąd.

Do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów, prowadzący seminarium zbierają tytuły prac dyplomowych zaproponowane i ustalone ze studentem oraz promotorem (jeśli prowadzący nie pełni jednocześnie tej funkcji). Listę przedstawia do zaakceptowania Radzie Dydaktycznej, która
weryfikuje zgodność zaproponowanych tematów z dyscypliną, profilem studiów i poziomem kształcenia.

Od 5 czerwca 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie nr 120 wraz ze zmianami w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Prosimy promotorów o zapoznanie się z Zarządzeniem.

Zgodnie z § 4 ww. zarządzenia, kierujący pracą dyplomową składa wniosek o powołanie komisji do KJD (prodziekana ds. studenckich) na adres osobisty bądź wa.student@uw.edu.pl, podając dane studenta:
– imię i nazwisko,
– numer albumu,
– kierunek i tryb studiów (dzienne, zaoczne, anglojęzyczne)
– tytuł pracy dyplomowej zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną,
oraz przedstawiając propozycje:
– co najmniej jednego recenzenta,
– terminu egzaminu.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu prac dyplomowych, komisji przewodniczy KJD (prodziekan ds. studenckich) lub uprzednio wyznaczona przez niego osoba. Przewodniczącym komisji nie może być promotor kierujący pracą dyplomową studenta ani kierujący seminarium, w ramach którego powstawała praca.

Kierujący może zwrócić się do KJD z prośbą o wyznaczenie innego przewodniczącego tak, aby skład komisji spełniał kryteria § 10 ust. 4 Regulaminu przygotowania i obrony prac dyplomowych zamieszczonego wyżej.

Po wyznaczeniu przez KJD recenzenta pracy dyplomowej oraz terminu egzaminu pracownik jednostki dydaktycznej powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF.  Wszystkie najnowsze informacje dotyczące prac dyplomowych znajdują się na stronie informacyjnej Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA APD (promotorów i recenzentów)
INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCA APD

Strona Tytułowa (wzór edytowalny)

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

Przed obroną pracy student powinien upewnić się, że jest kwalifikowany (m.in. uzyskał wszystkie niezbędne oceny, nie zalega z opłatami).

1. Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego promotor zgłasza do dziekana ds. studenckich (mailowo) wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej zawierający:

– tytuł pracy dyplomowej
– datę i godzinę egzaminu
– nazwisko przewodniczącego (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)
– nazwisko promotora
– nazwisko recenzenta (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana) .

Do wniosku promotor może dołączyć prośbę o zezwolenie na przeprowadzenie obrony w trybie zdalnym.

2. Dziekan powołuje komisję egzaminacyjną, przesyłając informację do wszystkich członków komisji, dyplomanta i odpowiedniego pracownika dziekanatu. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS i ew. wprowadza do USOS należność za dyplom.

3. Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS.

4. Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF (nie większej niż 20 MB). Nazwa pliku z pracą dyplomową może być dowolna, od 1 czerwca 2021 r. nie należy wprowadzać do niej numeru PESEL. System APD automatycznie zmieni nazwę wgranego pliku z pracą wprowadzając do niej kod certyfikatu (dyplomu) oraz OS_ID, unikatowy numer osoby w systemie USOS.

5. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.

6. Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej).
Promotor zatwierdza je i wysyła pracę do badania w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Następnie otrzymuje informację na adres mailowy o wyniku badania i w przypadku braku zastrzeżeń, zatwierdza pracę w systemie APD. Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji.

7. Recenzent wprowadza recenzję pracy dyplomowej do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na pełne 3 dni robocze (studia licencjackie) lub pełne 5 dni roboczych (studia magisterskie) przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (UWAGA! 3 dni są wymagane wg rozporządzenia URK UW i Regulaminu dyplomowania na kierunkach archeologia i Archaeolology (Studies in English)) . Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl. Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.

8. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym na wniosek promotora pracy. Link do spotkania generuje Przewodniczący i rozsyła wszystkim członkom komisji oraz studentowi. Student oraz pracownicy UW powinni być zalogowani z kont w domenie UW. 

9. Podczas egzaminu członkowie komisji logują się do systemu APD, przewodniczący w systemie zatwierdza protokół, pozostali członkowie komisji podpisują protokół w systemie APD zatwierdzając protokół.

10. Po egzaminie pracownik Dziekanatu generuje dokumenty, drukuje i umieszcza w teczce studenta.

11. Pracownik dziekanatu wpisuje do USOS ocenę z pracy, ocenę z egzaminu oraz ogólny wynik studiów, a także wprowadza adnotację o udostępnianiu pracy i o ewentualnym wyróżnieniu dyplomu (o wyróżnienie pracy może wystąpić wyłącznie promotor pracy, jeśli student spełnia wymagania stawiane wyróżnieniu), jak również generuje numer dyplomu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, Uniwersytet Warszawski wydaje suplementy od 1.01.2005 r.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

Studenci pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 – nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów. (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36)

Za wydanie odpisu dyplomu bądź suplementu w języku angielskim po terminie obrony naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 płacą za dyplom i odpis w języku angielskim wg wcześniejszych stawek:    koszt wydania dyplomu z suplementami wynosi 60 zł. Dodatkowy odpis w jęz. angielskim z suplementami wynosi 40 zł.

Uczelnia wydaje studentowi w terminie 30 dni od ukończenia studiów dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta (złożony do dnia ukończenia studiów – czyli do dnia obrony, na adres j.lange@uw.edu.pl ) o odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim.

Za wydanie odpisu dyplomu bądź suplementu w języku angielskim po terminie obrony naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.

UWAGA: Brak opłat za wydanie dyplomu, suplementu i 2 odpisów obowiązuje studentów pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 . (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36)

UWAGA! W celu odbioru dyplomów, należy kontaktować się z pracownikiem dziekanatu poprzez adres e-mail: j.lange@uw.edu.pl

Informacja dla osób, które nie zdążyły obronić pracy dyplomowej we wrześniu

Zgodnie z §47 ustęp 2, pkt 2 Regulaminu Studiów

Na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową KJD (prodziekan ds. studenckich) może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku (…) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Oznacza to, że student, który ma zaliczone wszystkie przedmioty (absolutorium) może starać się o przedłużenie okresu trwania studiów do 31.12.2020 r.

UWAGA: Ze względu na czas potrzebny do przygotowania obrony proces zgłaszania pracy do obrony powinien rozpocząć się najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia ze względu na możliwość przebywania pracowników wydziału na urlopie w terminie przerwy zimowej.

Informacja dla osób, które otrzymały absolutorium i zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów

KJD (prodziekan ds. studenckich) może na uzasadniony wniosek studenta skreślonego z listy studentów wznowić jego studia, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki w nauce studenta i okres, jaki minął od dnia skreślenia go z listy studentów oraz zmiany programu studiów w tym czasie. W takim przypadku wznowienie następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, z zachowaniem rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony. Wznowienie następuje na ostatni etap studiów z koniecznym wyrównaniem do nowego programu wg tabeli przesłanej drogą mailową.

Wznowienie nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.

Osoba, która uzyskała absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego roku studiów (a tym samym seminarium dyplomowego) może w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych, w porozumieniu z osobą kierującą pracą dyplomową, może zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium dyplomowego. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne wznowienie jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Wzór podania o wznowienie znajduje się w tym miejscu. Podanie należy skierować do prodziekana ds. studenckich i przesłać na adres wa.student@uw.edu.pl.

Prosimy osoby, które szykują się  do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej  o przestrzeganie terminów, ponieważ nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu dyplomowego wcześniej niż miesiąc od złożenia podania  o wznowienie. Jest to bardzo ważne podczas ustalania z promotorem terminu obrony.

Co po studiach?

Absolwenci Wydziału Archeologii mogą starać się o odbycie stażu (praktyk) absolwenckich na Wydziale, w innych jednostkach UW lub poza uczelnią. Więcej informacji można znaleźć tutajtutaj.

Czym jest Samorząd Studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego?

Samorząd Studentów WA UW tworzą wszyscy studenci naszego Wydziału.
Zarząd Samorządu Studentów WA UW reprezentuje wszystkich studentów niezależnie od toku studiów.

Regulamin Samorządu WA UW PDF

Czym się zajmujemy?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW pomaga rozwiązywać wszystkie Wasze problemy, organizuje imprezy kulturalne i bezalkoholowe oczywiście!!, wystawy, spotkania okolicznościowe. Najkrócej mówiąc zajmuje się umilaniem i ułatwianiem studencko-archeologicznego życia.
Organizujemy cykliczne imprezy, większość w Uniwersyteckich Klubach Studenckich np. Otrzęsiny, Połowinki, Wigilię oraz Juwenalia Archeologów, czyli „DNI ARCHEOLOGA”

Gdzie jeszcze jesteśmy?

Mamy także studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału oraz Radzie Dydaktycznej, którzy mogą zgłaszać wnioski w sprawach związanych, np. z proponowanymi zmianami w programie, regulaminami związanymi z procesem studiowania itp.
Jesteśmy również reprezentowani w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod dyskusję poddawane są problemy wszystkich studentów Uniwersytetu.

Gdzie nas szukać?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW dyżuruje przy:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 0.35
tel.( 022)5522846
e-mail  zssiauw@gmail.com

Uprzejmie informuję, że w dniu 10. listopada zostały ogłoszone wyniki wyborów przedstawicieli studentów na Wydziale Archeologii.

Do Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW zostali wybrani:

1. BELKIEWICZ Klaudia
2. CHMIELEWSKI-GILL Jan
3. FORNAL Nikola
4. KOBOJEK Weronika
5. KURJAN Izabella

Kontakt przez witrynę Facebook: Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW oraz poprzez prywatne konta członków Samorządu.

Skład Samorządu Wydziału Archeologii na kadencję 2021/22:

Przewodnicząca: Aleksandra Jaszczurowska

Wiceprzewodnicząca: Klaudia Belkiewicz

Pełnomocniczka finansowa: Katarzyna Rosa

Członkowie Samorządu: Jan Duda, Viktoriia Nechypor

Przedstawicielka studentów w Parlamencie Studenckim UW: Aleksandra Jaszczurowska

Przedstawicielki w Radzie Wydziału Archeologii UW: Nikola Fornal, Janina Frejlak, Aleksandra Jaszczurowska, Iga Szwed

Przedstawiciele w Radzie Dydaktycznej: Konstanty Jasiński, Iga Szwed

—————————————————–

Aleksandra Jaszczurowska – Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii na rok akademicki 2021/22.

Do tej pory reprezentowała naszych studentów w Radzie Wydziału oraz jako przedstawicielka samorządu w Parlamencie Studenckim. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej RSS WA w kadencji 2020/21.

Studiuje na III roku archeologii oraz na IV roku historii, a jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na archeologii pradziejowej Egiptu, Starego Państwa oraz historii XX wieku. Aktywnie angażuje się w pracę kół naukowych na naszym wydziale (Koło Pradziejowe, KeMeT), ale również poza nim, m.in. w Studenckim Kole Międzyepokowych Badań Historycznych.

Jako Przewodnicząca chciałaby pomóc studentom odnaleźć się ponownie w stacjonarnej rzeczywistości. Bardzo zależy jej na organizowaniu wszelkich integracji studenckich i wydarzeń, dzięki którym studenci będą mogli działać i integrować się przy jednoczesnym działaniu dla Wydziału.

Przy współpracy koleżanek i kolegów z RSS organizują dyżury, podczas których każdy będzie mógł przyjść, aby powiadomić samorząd nie tylko o problemach i zaistniałych nieprawidłowościach, ale również żeby podzielić się nowymi pomysłami, które z chęcią wcielą w życie.

Jako Przewodnicząca będzie podejmować działania i inicjatywy, dzięki którym każdy student i studentka archeologii znajdzie swoje miejsce na naszym wydziale.

—————————————————–

Klaudia Belkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii, studentka III roku. Interesuje się epoką kamienia (głównie paleolitem oraz mezolitem).

Będąc w Radzie Samorządu Studentów planuje zorganizować parę eventów oraz imprez studenckich. Zamierza wspierać wszelkie inicjatywy uczelniane, przede wszystkim aktywne funkcjonowanie kół naukowych – sama od tego roku rusza z inicjatywą na stworzenie zupełnie nowego koła naukowego. Chętnie służy pomocą we ze wszelkimi problemach związanych ze studiowaniem i nie tylko.

—————————————————–

Katarzyna Rosa – ponownie wybrana na Pełnomocnika Finansowego Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii, studentka II roku studiów licencjackich.

Interesuje się Prowincjami Rzymskimi na Bliskim Wschodzie, a przygodę z wykopaliskami rozpoczęła już 5 lat temu.

Weekendami jest barmanką w tawernie żeglarskiej i bardzo lubi śpiewać, choć nie twierdzi, że potrafi.

W RSS chce poprawić komfort studiowania poprzez dodatkowe ławki na korytarzach, zorganizowanie przestrzeni studenckiej z czajnikiem i mikrofalą, aby każdy miał możliwość zjedzenia ciepłego posiłku na Wydziale.

—————————————————–

Jan Duda – kolejny członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii.

Studiuje na III roku archeologii. Interesuje się szeroko pojętą epoką kamienia oraz paleoklimatem.

Poza tym uwielbia podróżować autostopem. Uważa, że doświadczenia z podróży  będzie mógł realnie przełożyć na życie naszego wydziału, a pomysłów mu nie brakuje.

W samorządzie planuje stworzyć nowy urząd – koordynatora do spraw oddolnych inicjatyw studenckich (KDSOIS). Jego głównym pomysłem jest zorganizowanie pokoju socjalnego, który będzie dostępny dla każdego studenta oraz studentki.

—————————————————–

Viktoriia Nechypor – członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii. Studentka II roku archeologii w języku angielskim. Ponieważ jest zagraniczną studentką, komfort i dobre samopoczucie wszystkich na wydziale jest dla niej bardzo ważne. Dlatego przede wszystkim chciałaby udostępnić stronę uczelni w języku angielskim, ze stałymi i szybkimi tłumaczeniami wszystkich aktualności.

Oprócz działania na Wydziale Archeologii, Viktoriia aktywnie angażuje się w tworzenie komfortowych warunków dla studentów jako członek Komisji Sportu oraz Komisji Kultury Samorządu Studenckiego UW.

Bardzo interesuje się studencką działalnością naukową Wydziału, ponieważ jest nie tylko członkiem różnych kół naukowych („Puerta del Sol”, „Mare Nostrum”), ale także w tym roku akademickim planuje reaktywować działalność Koła Średniowiecznej Archeologii.

Ponadto, ponieważ praktyka jest integralną częścią naszych nauk, chciałaby założyć stronę na Facebooku z anonimowymi i prawdziwymi opiniami z wykopalisk (od studentów i dla studentów).

 

Bo jesteśmy po to, aby każdy na naszym Wydziale będzie mógł realizować swoje inicjatywy.

W końcu samorząd jest głosem wszystkich studentów!

Studencki ruch naukowy i organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. Organizacje studenckie obejmują zarówno koła naukowe, jak i organizacje kulturalne i sportowe, zrzeszenia, fundacje, poradnie i wiele innych.

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Archeologii UW

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum zostało założone w 1994 roku z inicjatywy studentów ówczesnego Instytutu Archeologii UW. Zajmuje się tematyką obejmującą obszar Morza Egejskiego oraz kultur rozwijających się tam od epoki brązu do okresu klasycznego.

Strona FB  Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Grecji – Mare Nostrum


Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol”

Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol” zostało założone w 1994 roku w celu popularyzacji archeologii, jak i przybliżenia studentom kultur, tradycji i życia na terenie Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej przed przybyciem Kolumba, a także Oceanii. W ramach działalności popularyzatorskiej, koło organizuje m.in. spotkania i wykłady ze specjalistami w określonej tematyce, aby zapewnić członkom dostęp do zdobycia jak najlepszej wiedzy.

Prezes: Gabriela Prejs
Opiekun: dr Maciej Sobczyk
Mail: skn.puertadelsol@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego „Puerta del Sol”


Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA

Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA jest studencko-doktoranckim kołem naukowym działającym przy Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. HUMANICA zajmuje się realizacją projektów naukowych związanych głównie z archeologią klasyczną oraz podwodną. Do działań koła zaliczyć można organizację warsztatów, wykładów, konferencji naukowych, a także pomoc w przygotowaniu wystaw. Członkowie koła ściśle współpracują z redakcją Kwartalnika Akademickiego AD REM.

Strona  FB Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan”

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan” zostało założone w 2007 r. Koło zajmuje się rozwijaniem i promowaniem wiedzy oraz ogólnopojętą popularyzacją archeologii terenów Dalekiego Wschodu, poprzez m.in. organizację wykładów czy publikowanie ciekawostek archeologicznych na fanpage’u na facebook’u i na Instagramie.

Prezes: Joanna Skiba
Opiekun: dr Marta Żuchowska
Mail: skn.adw@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan”
Instagram Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan” 


KNAP- Koło Naukowe Archeologii Podwodnej

Nasze koło zajmuje się archeologia podwodną. Członkowie naszego koła czynnie biorą udział w projektach, kursach oraz szkoleniach organizowanych przez KNAP. Pomagamy również przy organizacji konferencji naukowych i wszelkich inicjatywach studenckich. Jako członek naszego koła możesz odbyć praktyki studenckie w Polsce i zagranicą.

Strona FB  Koła Naukowego Archeologii Podwodnej


Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii

Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii zajmuje się zastosowaniami różnych dyscyplin naukowych w archeologii. Organizowane przez koło wykłady dotyczą różnorodnej tematyki, od badań kopalnego DNA po wykorzystanie substancji psychoaktywnych przez dawne społeczności. Celem koła jest propagowanie wiedzy o możliwościach wykorzystania w badaniach archeologicznych metod charakterystycznych dla innych nauk, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

Strona FB  Koła Metod Interdyscyplinarnych Archeologii 


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej zajmuje się szeroko pojętymi pradziejami czyli okresem od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, aż do epoki żelaza. Posiada szeroką ofertę możliwości dodatkowego rozwoju. Organizuje liczne spotkania m.in. wykłady, warsztaty, pokazy czy też wyjścia do muzeów. Koło oferuje również udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Oprócz wydarzeń na tle naukowym członkowie koła spotykają się w trakcie mniej formalnych wydarzeń, grając np. w kalambury:)

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Pradziejowej


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej zrzesza studentów (i nie tylko) zainteresowanych archeologią eksperymentalną. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i promowanie archeologii eksperymentalnej. Jesteśmy nowym Kołem i mamy głowy pełne pomysłów. Nasi członkowie w ramach działalności Koła realizują swoje eksperymenty. Choć jak każde Koło mamy ustalony harmonogram działań, zawsze pozostajemy otwarci na nowe projekty i propozycje eksperymentów.

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Eksperymentalnej


Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii

Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii ma swoje początki już w 1997 roku, kiedy to studenci założyli Koło Naukowe Studentów Zakładu Antropologii Historycznej przy Instytucie Archeologii UW. Opiekunem naukowym był wtedy dr hab. Karol Piasecki. Koło przez lata ewoluowało i zostało ostatecznie reaktywowane w 2021 z dr. Elżbietą Jaskulską na czele, jako opiekunką koła oraz Aleksandrą Jaworską jako prezesem. Celem koła jest rozwijanie pasji i zainteresowań studentów związanych z szeroko pojętą bioarcheologią, antropologią, archeozoologią, archeobotaniką i środowiskiem. Nie boimy się stawiać przed sobą wyzwań, więc nie ma dla członków koła rzeczy niemożliwych. Organizujemy wykłady, projekty i wycieczki! A to dopiero początek. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i bardzo chętnie podejmiemy się każdego wyzwania. Czekamy na wszystkich bioarcheologicznie ciekawych!

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Bioarcheologii 


Studenckie Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „KeMeT”

Koło powstało w 2000 roku i skupia studentów zainteresowanych archeologią Egiptu i Nubii. Celem organizacji jest rozwijanie i szerzenie wiedzy na temat cywilizacji kraju faraonów poprzez m.in. organizację wykładów i objazdów naukowych.

Karolina Nowak – prezes
Aleksandra Jaszczurowska – vice
Michalina Tarasiuk – skarbnik

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Starożytnego Egiptu „KeMeT”


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Wojny

Główną rolą naszego koła jest poszerzanie wiedzy związanej z tematyką działań wojennych. Skupiamy się zarówno na historii poszczególnych konfliktów, jak i uzbrojeniu oraz technologii używanych w dawnych czasach.

 

 

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Wojny


Koła Naukowe

Na Uniwersytecie zarejestrowanych jest około 200 studenckich oraz doktoranckich kół naukowych i artystycznych. Działa w nich kilka tys. osób. Każda grupa ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa – tę funkcję pełni jeden ze studentów. Pieczę nad kołami sprawuje Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, na czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu UW. Rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

Dotacje dla kół naukowych na UW

Rada Konsultacyjna UW udziela dotacji na działalność kół naukowych na UW. Ten przewodnik podpowiada jak uzyskać dotacje: Dotacje dla kół naukowych

Jak założyć koło naukowe

Aby założyć koło naukowe należy:

 • zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 152
 • na podstawie załącznika nr 1 tego Zarządzenia wypełnić dokument Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
 • na podstawie załącznika nr 2 tego Zarządzenia przygotować Regulamin Koła
 • dokumenty należy złożyć do Biura Spraw Studenckich, Pałac Kazimierzowski, pokój 31 C, II piętro, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15 (w trakcie pandemii kontakt mailowy na adres bsstud@adm.uw.edu.pl)

Przed rozpoczęciem działalności dobrze jest przejrzeć następujące strony:

Informacje o organizacjach studenckich na głównej stronie UW

Biuro Spraw Studenckich o organizacjach studenckich

Strona Rady Konsultacyjnej UW

Organizacje kulturalne i sportowe

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Jest największym zespołem muzycznym na uczelni. Powstał w 1921 r. i jest jednym z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Swoją karierę rozpoczynał tu Jan Kiepura. W repertuarze chóru można znaleźć muzykę renesansową, ale i współczesną – od programów a cappella po duże utwory wokalno-instrumentalne. Szerszej publiczności Chór Akademicki UW zaprezentował się w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Chór kameralny Collegium Musicum UW

Chór tworzą studenci, pracownicy i absolwenci UW. Chórzyści wykonują utwory dawne i współczesne, kolędy z całego świata, utwory wokalno-instrumentalne od kantat Bacha i Haendla po współczesne msze i pieśni.

Zespół Pieśni i Tańca UW Warszawianka

Zespół tworzą studenci i absolwenci UW oraz innych stołecznych uczelni. W swoim repertuarze Warszawianka ma tańce narodowe, obrazki sceniczne z różnych regionów kraju, widowiska związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

Teatr Hybrydy UW

To kulturalny i ideowy kontynuator dawnych Hybryd (Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego) założonych w 1957 r., z których wywodzą się tacy artyści, jak Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jan Pietrzak, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Krzysztof Komeda. Artyści teatru prezentują spektakle dramatyczne, widowiska poetyckie, etiudy i koncerty podczas imprez przygotowywanych przez UW, instytucje kulturalne i edukacyjne, na przeglądach i festiwalach.

Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim nie podlegające rejestracji Rektora