Studia

Studia w Instytucie Archeologii UW od dwóch lat są najlepszym kierunkiem archeologicznym według rankingu PERSPEKTYWY. Na kandydatów czeka 130 miejsc na I roku stacjonarnych studiów licencjackich, które można kontynuować na studiach magisterskich. Renoma, jaką cieszy się Instytut Archeologii UW na świecie kusi każdego roku wiele osób z zagranicy do podjęcia u Nas studiów w języku angielskim. Nasi studenci pochodzą nie tylko z krajów europejskich, ale także USA, Kanady, Chin, Iraku, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy Afganistanu etc. W ofercie mamy również studia II stopnia magisterskie w systemie zaocznym. Pasjonaci archeologii, posiadający doświadczenie w nurkowaniu, mogą uzupełnić swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe doświadczenia na studiach podyplomowych z archeologii podwodnej.

Konserwacja, fot. Miron Bogacki

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej IAUW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie: (+48) 601 327 725

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są również opublikowane na stronie: Biura ds Rekrutacji UW.
Jak również na stronie: internetowej rejestracji kandydatów 

Aktualności ¦ Komisja Rekrutacyjna ¦ Rekrutacja na studia podyplomowe ¦ FAQ

Rekrutację na archeologię czas zaczynać!

HARMONOGRAM REKRUTACJI!

Szanowni Państwo, rejestracje na studia I i II stopnia na kierunku archeologia oraz na studia I i II stopnia na kierunku archeologia w języku angielskim w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów rozpoczynają się 07. czerwca 2021 r.
Ostatnim dniem rejestracji jest 05 lipca 2021 r. 

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej jest 06 lipca 2021 r.

Pełny HARMONOGRAM REKRUTACJI wraz z zasadami rekrutacji znajduje się tutaj.

Jeżeli nie zostaną wypełnione limity przyjęć na poszczególne kierunki, już w sierpniu zostanie otworzona II tura rekrutacji: II tura zapisów będzie otwarta 10.08 i zamknięta 13.09.
Jest to jednak zawsze wielka niewiadoma, czy pozostaną jakieś wolne miejsca!
Z naszej strony zalecamy rekrutację w I turze.

Proszę pamiętać o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w terminie (przelew bankowy lub na poczcie, decyduje data).

Nie opłacenie oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacyjnym, mimo ewentualnej wcześniejszej rejestracji w systemie IRK!

Kandydaci ubiegający się o miejsce na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na kierunku archeologia powinni się zarejestrować w systemie IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w tych samych terminach co pozostali kandydaci.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

w linku poniżej znajduje się skierowanie na badania w celu otrzymania wymaganego zaświadczenia lekarskiego,

SKIEROWANIE

Informacje o wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Dodatkowo prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, bez którego kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na studia!

Prosimy o osobiste dostarczenie dokumentów!!!

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia niedostarczenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie traktowane jest, jak rezygnacja z możliwości zakwalifikowania na studia.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Archeologia

W tym roku obowiązkowa będzie rozmowa kwalifikacyjna podczas której z  kandydatem będziemy prowadzili rozmowę na temat wiedzy ogólnej archeologicznej oraz chcielibyśmy uzyskać informację na temat planowanej pracy magisterskiej.

Termin egzaminu: 12 i 13.07.2021 r.

Lista lektur:

1. Abramowicz, A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa 1991
lub Historia archeologii, Bahr, P. (red.), wyd. Arkady, 2019 (w zależności od
zainteresowań kandydata)
2. Ashmore, W., Sharer, R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do
archeologii, Kraków 2008
3. Barker, Ph., Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994 lub W.
Brzeziński (red.), Metody badań wykopaliskowych, Warszawa 2000
4. Johnson, M., Teoria archeologii. Wprowadzenie, Kraków 2013
5. Ławecka, D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000 lub Hodder, I., Czytanie
przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995
6. Renfrew, C., Bahn, P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa, 2002


Pod poniższym linkiem możesz znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących Cię pytań związanych z rekrutacją na studia w Instytucie Archeologii UW

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Taczki fot. Miron Bogacki

Informacja dla wychowawców i nauczycieli historii

Jeżeli mają Państwo w swoich klasach osoby zainteresowane archeologią – istnieje możliwość przesłania przez nas materiałów na temat studiów w IA UW. Prosimy o kontakt mailowy z adresem, pod który mają zostać wysłane ulotki. ZAPRASZAMY!

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będzie koordynował koordynator ćwiczeń (aktualnie trwa jego wybór). Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora lub prodziekan ds. studenckich.

UWAGA: zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu ćwiczeń terenowych studenci I roku mają obowiązek udziału w wykopaliskach zorganizowanych przez Wydział Archeologii UW.

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych . Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła WYŁĄCZNIE na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich. Odbywają się zwykle na drugim roku zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego (niektórzy prowadzą zapisy sami) lub zapisać w USOS.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: m.adamiak@uw.edu.pl

______________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna 2021

Powierzchniówki w terminie 12.04-16.04 zostały odwołane z uwagi na sytuację pandemiczną.

Powierzchniówki podwodne – Jezioro Szarż k. Mrągowa

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 17.05.-21.05.2021 r.

Liczba miejsc: 4

Dodatkowe informacje: Tylko dla osób nurkujących!!!

Szczegółowe informacje i zapisy u Prowadzącego: a.brzoska6@uw.edu.pl

 

Zaborów, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Tomas, mgr Sebastian Chrupek

Opiekun naukowy: dr hab. Adam Cieśliński

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: 10

Dodatkowe informacje: pierwszy dzień (19.04) zajęcia zdalne prowadzone przez mgr. Sebastiana Chrupka. Teren od 20. do 23.04. Dojazd we własnym zakresie (autobus 719); na ćwiczenia będą w pierwszej kolejności przyjmowane osoby z III roku st. lic. oraz II roku st. mgr, którym brakuje tych zajęć w celu ukończenia studiów; w dalszej kolejności studenci, którzy nigdy nie brali jeszcze udziału w powierzchniówkach.

Zapisy u koordynatora ćwiczeń terenowych dr. Marcina Matery: marcinmatera@uw.edu.pl

 

Lipsk nad Biebrzą, woj. podlaskie

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 12.04.-16.04.2021 r. lub 19.04.-23.04.2021 r.

Nowy termin: 10.05.-14.05.2021 r. lub 17.05.-21.05.2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: m.przezdziecki@uw.edu.pl

 

Podlesice, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska (kartowanie jaskiń)

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk

Nowy termin dla studentów 1 grupy ćwiczeniowej: 19.04.-23.04.2021 r.

Termin dla studentów 2 grupy ćwiczeniowej:  26.04.-30.04.2021 r.

Liczba miejsc: 8-10

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: m.sobczyk@uw.edu.pl

brak wolnych miejsc

 

Puszcza Kampinoska

Prowadząca: dr Katarzyna Pyżewicz

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: 7

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącej: k.pyzewicz@uw.edu.pl

brak wolnych miejsc

 

Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie

Prowadzący: mgr Maciej Miścicki

Nowy termin: 19.04.-23.04. 2021 r.

Liczba miejsc: 8

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: mmiscicki@uw.edu.pl

 

Zgliczyn Pobodzy, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: druga połowa kwietnia 2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

 

Żagań, woj. lubuskie

Prowadząca: dr Sylwia Domaradzka

Nowy termin: 25.04.-30.04.2021 r.

Liczba miejsc: 4

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącej: s.domaradzka@uw.edu.pl

 

Okolice Warszawy

Prowadzący: dr Witold Gumiński

Termin: 15.03.-19.03. 2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: w.guminski@uw.edu.pl

 

Okolice Warszawy

Prowadzący: dr Witold Gumiński

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: 6

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: w.guminski@uw.edu.pl

Dodatkowo ekwiwalent: magazyny na ul. Smyczkowej w Warszawie

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Nowy termin: 19.04.-23.04.2021 r.

Liczba miejsc: minimum 4

Dodatkowe informacje i zapisy u Prowadzącego: a.grabarek@uw.edu.pl

Uwaga zmiana: ćwiczenia powierzchniowe prowadzone przez mgr. Artura Grabarka odbywać się będą w formie ekwiwalentu w magazynach przy ulicy Smyczkowej. Termin pozostaje bez zmian.

 

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim limit godzin to 450 (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim limit to 200 godzin (najczęściej 1,5 miesiąca) dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin dla studiów niestacjonarnych.

W programie obowiązującym od 2019 roku – 450 godzin na studiach licencjackich i 150 godzin dla studiów magisterskich dziennych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: m.adamiak@uw.edu.pl


W związku z sytuacją panującą w kraju i na świecie informacje zamieszczone poniżej mogą ulec zmianie.


Oferta wykopalisk 2021

Realizacja ćwiczeń w terenie będzie jednak zależna od rozwoju sytuacji epidemicznej i zarządzeń odpowiednich władz państwowych i uniwersyteckich. W tej kwestii informacje będą podawane na bieżąco.

W związku z przyspieszeniem szczepień studentów, możliwa będzie realizacja ćwiczeń zagranicznych dla osób, które będą miały tzw. paszporty Covidowe. W szczególności dotyczy to wykopalisk planowanych we wrześniu. Informacja o ćwiczeniach zostanie podana przed końcem maja. 

Wykopaliska Wydziału Archeologii

Nea Paphos, Cypr – sanktuarium na stanowisku Fabrika (okres hellenistyczny i wczesnorzymski)

 • Termin: 25 X – 14 XI 2021.
 • Prowadzący: Prof. Jolanta Młynarczyk (Wydz. Archeologii UW); wykopaliska we współpracy z dr Claire Balandier (Uniwersytet w Avignon, Francja)
  Sposób dojazdu na miejsce: samolot (np. tania linia Ryanair z Modlina bezpośrednio do Paphos)
  Liczba miejsc dla studentów: dziewięć (9).
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 115 h; istnieje opcja zaliczenia 150 h pod warunkiem podjęcia się dodatkowych prac dokumentacyjnych w formie „nadgodzin”.
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 15
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): Zakwaterowanie w wynajętych mieszkaniach, pokoje dwu-osobowe (ew.3-osobowe, zależnie od wielkości i wyposażenia pomieszczeń), kuchnia z wyposażeniem (lodówka etc), łazienka + WC, pralka, prawdopodobnie także Wi-Fi (oraz TV)
 • Czy przyjmują Państwo studentów anglojęzycznych, jeśli nie, to proszę podać przyczynę.
 • English-speaking students are welcomed (misja jest międzynarodowa i wielojęzyczna)
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Ze względu na dostępność supermarketWszystkie stronyów, obecność kuchni w każdym mieszkaniu oraz zindywidualizowane preferencje kulinarne uczestnicy żywią się we własnym zakresie
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): Koszt zakwaterowania pokrywa kierownik misji; Student ponosi koszty dojazdu na miejsce (bilet lotniczy tanimi liniami, autobus z lotniska do miasta);  Wyżywienie: ryczałt na praktyki studenckie.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, ew. wraz z linkiem do spotkania: Spotkanie organizacyjne odbędzie się w pierwszej połowie września (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym). W chwili obecnej proszę potencjalnie zainteresowanych o kontakt na adres e-mail:  jolantamlynarczyk@uw.edu.pl

Samławki st. 8, gm. Kolno, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie (cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, kultura bogaczewska i grupa olsztyńska)

 • Termin: 18.07–15.08.2021
 • Prowadzący: mgr Agnieszka Jaremek (Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna), mgr Aleksandra Barejko (Wydział Archeologii UW)
 • Dojazd: we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego bądź na podstawie umowy użyczenia auta).
 • Liczba miejsc: maksymalnie 6
 • Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 150 godzin
 • Liczna osób łącznie z prowadzącymi: około 20
 • Warunki bytowe: zakwaterowanie w bazie archeologicznej Fundacji Dajna; do dyspozycji studentów dwa pokoje 3-osobowe z łazienką (prysznic z ciepłą wodą, toaleta) oraz dwie dodatkowe toalety w przestrzeni wspólnej. W miejscu zamieszkania w pełni wyposażona, nowoczesna kuchnia i jadalnia (lodówka, zamrażarka, duża kuchenka, piekarnik, zmywarka, mikrofalówka), salon, trzy pracownie, magazyn zabytków, miejsce na grilla oraz ognisko; w bazie dostęp do WI-FI; w razie potrzeby możliwość skorzystania z pralki; stanowisko 3,5 km od bazy w lesie, nad Jeziorem Legińskim; student powinien przywieźć ze sobą własną pościel lub śpiwór.
 • Wyżywienie: do uzgodnienia na miejscu – system gotowania dyżurowego; możliwość korzystania z eko-ogródka warzywnego; najbliższe sklepy z podstawowym asortymentem w promieniu 3-5 km (Kabiny, Kominki i Łężany); w Reszlu (9 km) znajduje się m.in. Biedronka, PoloMarket.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi kosztów zakwaterowania, a konieczne opłaty pokrywane są ze studenckich ryczałtów; zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów lub umowy użyczenia samochodu; więcej informacji bezpośrednio u Prowadzących.
 • Kontakt: office@dajna.org.pl, aleksandra.barejko@dajna.org.pl

Skarszewy, woj. pomorskie – badania sondażowe na przedpolu murów miejskich (późne średniowiecze/nowożytność)

 • Termin: 06.09-18.09.2021 r.
 • Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz
 • Dojazd: we własnym zakresie (PKP do Tczewa lub Starogardu).
 • Liczba miejsc: 6.
 • Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 75
 • Liczba osób łącznie z prowadzącym: 8
 • Warunki bytowe: drewniany sześcioosobowy domek typu brda w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Borówno, z łazienką i wyposażoną kuchnią. W domku zapewniona pościel. Ośrodek położony około 2 km od stanowiska (konieczność dojścia.
 • Wyżywienie: we własnym zakresie. W promieniu około 200-500 m od stanowska znajdują się sklepy (m.in. Lidl, Biedronka) oraz jadłodajnia (Papudajnia) i restauracje. Kuchnia umożliwia samodzielne przygotowywanie posiłków.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi kosztów zakwaterowania, zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów, koszty wyżywienia we własnym zakresie
 • Kontakt: k.blusiewicz@uw.edu.pl

Są wolne miejsca

Podlesie, gm. Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie (wczesny neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej, osada  społeczności pierwszych rolników na ziemiach polskich, 5200-5000 BC)

 • Termin 24.07.2021-15.08.2021
 • Prowadzący: mgr Artur Grabarek
 • Dojazd: we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc: maksymalnie 8.
 • Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 150.
 • Liczba osób łącznie z prowadzącym: maksymalnie 9.
 • Warunki bytowe: w kilku salach lekcyjnych w szkole podstawowej w Oleśnicy (w klasach umywalki,  na dole prysznice,  sala gimnastyczna, boiska oraz parking strzeżony do naszej dyspozycji).
 • Wyżywienie: we własnym zakresie. W promieniu około 200-500 m od szkoły znajdują się liczne sklepy, do restauracji “Zajazd Oaza”, gdzie można zjeść dobry obiad,  około 1,8 km. Można również telefonicznie złożyć zamówienie z dowozem do szkoły . W niedaleko położonym Pacanowie także znajdują się restauracje. Jest też lodówka oraz mikrofala.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: koszty wyżywienia, szczegóły bezpośrednio u prowadzącego.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Kontakt: a.grabarek@uw.edu.pl

Są wolne miejsca

Szczepanki, gm. Wydminy, pow. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie – stanowisko torfowe z epoki kamienia – mezolit i paraneolit.

 • Termin: 03–31.07.2021 (cztery tygodnie wraz z sobotami).
 • Prowadzący: dr Witold Gumiński.
 • Dojazd: we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc: 10.
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 190 (z uwagi na planowane prace również w soboty w tym rozkładanie i zwijanie obozowiska).
 • Łączna liczba osób wraz z prowadzącym: 12.
 • Warunki zakwaterowania i warunki bytowe: obóz ekspedycji i miejsce prowadzenia prac na odludziu, na łące pod lasem. Student powinien przywieźć z sobą własny namiot, materac i śpiwór. Baza namiotowa ekspedycji w postaci namiotów-hangarów do użytku wspólnego na kuchnię i biuro-pracownię-magazyn, prysznice polowe, umywalnia polowa, toaleta polowa (nowa w lesie), woda sanitarna z beczkowozu, a woda pitna kupowana i przywożona do obozu w baniakach i butelkach, kuchnia polowa na gaz z podstawowym sprzętem kuchennym (ale kubek, talerz i sztućce własne), lodówka turystyczna plus możliwość wykopania piwniczki, prąd z generatora do podłączania i ładowania telefonów, laptopa i turystycznej lodówki. Z uwagi na odległość do najbliższej miejscowości i jeziora (Wydmin) ok. 4 km bardzo przydatny jest rower. Obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad higieny oraz kontaktów z osobami z zewnątrz.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie: we własnym zakresie, obiady opcjonalnie (tanie, różnorodne i bardzo dobre) w barze Kuba w Wydminach.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: studenci nie ponoszą dodatkowych kosztów pobytu a koniczne opłaty pokryte są ze studenckich ryczałtów za noclegi
 • Kontakt i zapisy: bezpośrednio u prowadzącego mailem: w.guminski@uw.edu.pl
 • Data i link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Są wolne miejsca

Jezioro Białe Augustowskie w miejscowości Augustów, gm. Banie, pow. gryfiński – wykopaliska podwodne

 • Termin: 08-22 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: mgr Artur Brzóska
 • Sposób dojazdu na miejsce: samochód służbowy i prywatne
 • Liczba miejsc dla studentów: 4 (tylko nurkujący – minimum na poziomie AOWD lub P2)
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 75 (2 tygodnie), w przypadku studentów podyplomowych „Archeologia podwodna” – 1 tydzień
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 7
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): nocleg w Leśny Zakątek Kultury Zdrowa Zośka. Do dyspozycji studentów apartament z dwoma pomieszczeniami, małą lodówką, toaleta i prysznic poza pokojem; środki dezynfekujące i czystości ogólnodostępne; termometr bezdotykowy dostępny; posiłki przygotowywane we własnym zakresie.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): ryczałt na praktyki studenckie
 • Kontakt: a.brzoska6@uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: po wcześniejszym umówieniu.

Metsamor (Armenia), osada przyforteczna z epoki żelaza, ćwiczenia wykopaliskowe

 • Termin: 15.08 – 16.09.2021
 • Prowadzący: dr hab. Krzysztof Jakubiak
 • Sposób dojazdu na miejsce: wyłącznie transport lotniczy
 • Liczba miejsc dla studentów: 7
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: (w przypadku powierzchniówek minimum tydzień, w przypadku wykopalisk minimum 2 tygodnie, proszę podać maksymalną liczbę tygodni): 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 20
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): zakwaterowanie w domu gościnnym przy Państwowym Muzeum Etnograficznym „Sardarapat” (wieś Araks, w pobliżu miasta Armawir). W domu gościnnym znajdują się cztery łazienki z prysznicem i toaletą, kuchnia z lodówkami oraz osiem pokoi mieszkalnych. Dom gościnny znajduje się w obrębie zamkniętego terenu należącego do muzeum. W pobliżu domu znajduje się także prywatna restauracja.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): wyżywienie zorganizowane obejmujące: śniadanie, II śniadanie/ lunch, obiadokolację. Dyżury w kuchni obejmują jedynie przygotowanie pierwszego śniadania.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): wszystkie koszty zakwaterowania i pobytu zostaną pokryte z ryczałtu noclegowego dla studentów
 • Kontakt: drogą mailową na adres: metsamor@uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: data i godzina spotkania ze studentami oraz link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Gonio-Apsaros (Gruzja) – rzymski obóz legionowy, ćwiczenia wykopaliskowe

 • Termin: 1-28 wrzesień (termin wyjazdu i powrotu mogą ulegać modyfikacji +/- 1 dzień)
 • Prowadzący: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 • Sposób dojazdu na miejsce: samolot (LOT Warszawa-Batumi lub Wizzair Warszawa-Kutaisi)
 • Liczba miejsc dla studentów: 10 osób
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: (w przypadku powierzchniówek minimum tydzień, w przypadku wykopalisk minimum 2 tygodnie, proszę podać maksymalną liczbę tygodni):  minimalnie 2 tygodnie, maksymalnie 4 tygodnie.
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 15 osób
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): studenci będą mieszkać w pokojach po 3 (maksymalnie 4 osoby). Pokoje są wyposażone w łóżka, szafy na ubrania, i klimatyzację. Dostępny jest internet. W tym samym budynku znajduje się kuchnia, jadalnia, 4 toalety, 3 prysznice, 6 dodatkowych umywalek, pralka. Na wykop nie trzeba dojeżdżać, odległość z bazy wynosi ok. 500 m. Odległość od morza jest bardzo podobna. Łatwy dojazd do Batumi.
 • English-speaking students are welcomed. Wszyscy studenci są mile widziani, ale prowadzący daje pierwszeństwo studentom studiów magisterskich z seminariów, które współprowadzi oraz z SKN Archeologii Wojny, którym się opiekuje. Dla tych grup studentów będzie to okazja do pogłębienia specjalizacji.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Na bazie są zorganizowane dwa posiłki dziennie (śniadania o 7.00 rano i obiado-kolacje o 16.00). Wieczorem można zjeść to co pozostaje z obiadu.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): mieszkanie na bazie jest bezpłatne, koszty personelu sprzątającego i kuchennego pokrywa ekspedycja. Student wpłaca co tydzień składkę na produkty do kuchni.
 • Kontakt: r.karasiewi@uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: data i godzina spotkania ze studentami oraz link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Konsułowskoje (Ukraina) – grodzisko późnoscytyjskie nad dolnym Dnieprem, ćwiczenia wykopaliskowe

 • Termin: 30.08 – 26.09.2021
 • Prowadzący: dr Marcin Matera
 • Sposób dojazdu na miejsce: transport publiczny (autobus, pociąg, samolot)
 • Liczba miejsc dla studentów: 12
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: (w przypadku powierzchniówek minimum tydzień, w przypadku wykopalisk minimum 2 tygodnie, proszę podać maksymalną liczbę tygodni): 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: około 20
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): baza namiotowa (własne namioty) zlokalizowana w pobliżu stanowiska, prysznic polowy, umywalnia polowa, toalety polowe, kuchnia polowa, prąd z generatora, piwniczka do przechowywania żywności + lodówka (w pobliskiej wsi) na produkty szybko się psujące
 • English-speaking students are welcomed: ze względów związanych z przekraczaniem granicy tylko obywatele Ukrainy, UE i USA
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): zorganizowane (dyżury w kuchni)
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): wszystkie koszty (w tym wyżywienia i wody)  pokryte z ryczałtu noclegowego dla studentów
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącym. Data i link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie

Novae (Bułgaria) – rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne (ćwiczenia wykopaliskowe)

 • Termin: 9.08 – 5.09 i 16.08 – 12.09 (do wyboru)
 • Prowadzący: dr hab. Agnieszka Tomas, współprowadzący – mgr Tomasz Dziurdzik, mgr Emil Jęczmienowski
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie (jest możliwość dofinansowania biletów)
 • Liczba miejsc dla studentów: 7 (na zakładkę w datach jak wyżej)
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 14
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): zakwaterowanie w pokojach na piętrze murowanego domu i w domkach letniskowych drewnianych na terenie bazy archeologicznej, dwa prysznice, kuchnia, toalety. Studenci muszą przywieźć ze sobą śpiwory i pościel.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): składka na wyżywienie wspólne (śniadanie, II śniadanie, lunch, kolacja). Oprócz kolacji, pozostałe posiłki przygotowuje dyżurny.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): dzienny koszt ok. 26 zł: koszt opłaty za pobyt 12 zł (6 lewa) za dobę (w tym zakwaterowanie i rachunki za prąd i wodę), koszt wspólnego wyżywienia około 400 zł za 4 tygodnie (bez prywatnych wydatków na wyżywienie dodatkowe i napoje). Studenci otrzymują ryczałt noclegowy, z którego ww. koszty są pokrywane w całości.
 • Zapisy: u mgr. Tomasza Dziurdzika drogą mailową t.dziurdzik@student.uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: piątek, 4 czerwca godz. 13:15–14:45, Google Meet, link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/qwf-mses-mnt

Jezioro Lubanowo w miejscowości Lubanowo, gm. Banie, pow. gryfiński – wykopaliska podwodne

 • Termin: 12-24 lipca 2021 r.
 • Prowadzący:  dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz., mgr Artur Brzóska; badania podwodne (planowana niewielka grupa studentów uczestniczących w badaniach na lądzie, w strefie brzegowej, prowadzona przez mgr Dawida Rembeckiego).
 • Sposób dojazdu na miejsce: samochód służbowy i prywatne
 • Liczba miejsc dla studentów: 12
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 75 (2 tygodnie), w przypadku studentów podyplomowych „Archeologia podwodna” – 1 tydzień
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 16.
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): szkoła w miejscowości Lubanowo – na wyłączność ekspedycji, w tym 4 toalety, 2 prysznice, kuchnia (2 lodówki, zmywarka), możliwość rozmieszczenia uczestników w kilku pomieszczeniach (spanie: materace, śpiwory); środki dezynfekujące i czystości ogólnodostępne; termometr bezdotykowy dostępny; na miejscu duży sklep i sklepy małe; posiłki przygotowywane we własnym zakresie.
 • English-speaking students are welcomed under condintion of diving skills, confirmed by an appropriate certificate (min. P1, OWD). 
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Własne
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): ryczałt na praktyki studenckie (w tym darowizna na szkołę, obsługa nurkowa – sprzętowa i instruktorska, dojazd i przejazdy lokalne).
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: dla studentów studiów podyplomowych: 23 maja, godz. 12.30-14.00 (link zostanie rozesłany do wszystkich uczestników zjazdu majowego). Dla studentów studiów dziennych: czerwiec (dokładny termin do ustalenia).

Kampus Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28

 • Termin: 5-30 lipca 2021
 • Prowadzący: dr Marcin Matera, mgr Marek Truszkowski
 • Sposób dojazdu na miejsce: komunikacja miejska
 • Liczba miejsc dla studentów: 20
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12 (okresowo do 14)
 • Warunki zakwaterowania: nie dotyczy
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: nie dotyczy
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącymi.

Obłęże, pow. słupski, woj. pomorskie – wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko kurhanowe

 • Termin: 1-28 sierpnia 2021
 • Prowadzący: dr Sławomir Wadyl
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 12
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie).
 • Liczbę osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 16.
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis: bazą będzie Środowiskowy Dom Samopomocy bądź szkoła w Kępicach, do dyspozycji sale noclegowe, spanie na dostarczonych materacach, dostęp do łazienek oraz kuchni.
 • English speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): obiady w formie cateringu, śniadania i kolacje we własnym zakresie lub dyżury (w zależności od preferencji studentów).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: 27 maja godzina 18.15, meet.google.com/nrn-ciuz-fbs

Pasym, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie – grodzisko z późnego okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza

 • Termin: 4-17 lipca 2021
 • Prowadzący: dr Sławomir Wadyl
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 8
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 75 (2 tygodnie).
 • Liczbę osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12.
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): bazą będzie szkoła w Pasymiu (Zespół Szkół w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4), do dyspozycji przestronne sale noclegowe, spanie na dostarczonych materacach, dostęp do łazienek oraz kuchni.
 • English speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): obiady w formie cateringu, śniadania i kolacje we własnym zakresie lub dyżury (w zależności od preferencji studentów).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: 27 maja godzina 17.30, meet.google.com/jzs-gefk-tnu
Zaborów, pow. warszawski zachodni – cmentarzysko i osada kultury przeworskiej (I‒III w. AD) [z widokiem na Kampinowski Park Narodowy :)]

Badania we współpracy z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

 • Termin: 2‒27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński
 • Sposób dojazdu na miejsce: komunikacja miejska (autobus 719).
 • Liczba miejsc dla studentów: 13
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: ok. 20
 • Warunki zakwaterowania:  nie dotyczy.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne .
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: nie dotyczy.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania:  11 czerwca, godz. 9.00.  Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/sqb-tkvm-mmf

Zapisy u prowadzącego (adamcieslinski@uw.edu.pl), szczególnie zapraszamy studentów specjalności „Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich”.

Brak wolnych miejsc

Puck, miasto średniowieczne i nowożytne, kościół (krypta) oraz zaplecze parceli mieszczańskiej 

 • Termin: 30 czerwca ‒ 24 lipca 2021 r.
 • Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz, dr Michał Starski
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie (najlepiej PKP), zwrot kosztów biletów.
 • Liczba miejsc dla studentów: 15
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: ok. 16
 • Warunki zakwaterowania: kwatera prywatna (na wyłączność), 4 pokoje, łazienka, łóżka, pościel, lodówki, czajnik, (możliwość gotowania na miejscu).
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne (możliwość gotowania na miejscu).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: zwrot kosztów biletów, student nie ponosi kosztów zakwaterowania.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: piątek 21 maja, godzina 16.30, spotkanie na platformie Google Meet Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/qpy-bcza-wxc

Puck, miasto średniowieczne i nowożytne, kościół (krypta) oraz zaplecze parceli mieszczańskiej 

 • Termin: 2‒ 27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Michał Starski, dr Karolina Blusiewicz
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie (najlepiej PKP), zwrot kosztów biletów.
 • Liczba miejsc dla studentów: 15
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: ok. 16
 • Warunki zakwaterowania: kwatera prywatna (na wyłączność), 4 pokoje, łóżka, pościel, lodówki, czajnik, (możliwość gotowania na miejscu).
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne (możliwość gotowania na miejscu).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: zwrot kosztów dojazdu, student nie ponosi kosztów zakwaterowania.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: piątek 21 maja, godzina 16.30, spotkanie na platformie Google Meet Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/qpy-bcza-wxc

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie

 • Termin: 5 lipca ‒ 6 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: mgr Marcin Wagner
 • Sposób dojazdu na miejsce: komunikacja miejska.
 • Liczba miejsc dla studentów: 24
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 27
 • Warunki zakwaterowania: nie dotyczy.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): zapewniony ciepły posiłek i woda.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: nie dotyczy.
 • Kontakt: spotkanie z  uczestnikami odbyło się 10 czerwca.
  Brak wolnych miejsc!

Stanowisko Iłża “Krzemieniec II”, woj.
mazowieckie, kompleks pracowni kamieniarskich z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu

 • Termin: 2‒ 27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Katarzyna Pyżewicz oraz dr Witold Grużdź i Witold Migal z
  Państwowego Muzeum Archeologicznego
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 8
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 9-12
 • Warunki zakwaterowania:  3-4 osobowe pokoje z łazienkami w ośrodku Iłży; kuchnia, pralka, Internet; w pobliżu plaża i kąpielisko oraz duży sieciowy sklep spożywczy,  5-10 minut pieszo od starego rynku i zabytkowego zamku.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): śniadania i kolacje we własnym zakresie, obiady – dyżury (w zależności od preferencji studentów).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącą.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: 31 maja (poniedziałek), godzina 17.00-17.30, spotkanie na platformie Google Meet: https://meet.google.com/faj-nvwn-ekt

brak wolnych miejsc

Zgliczyn Pobodzy, gm. Bieżuń, Północne Mazowsze

 • Termin:  1‒28 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Andrzej Szela
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 8
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (3-5 tygodni)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 14
 • Warunki zakwaterowania: Zespół Szkół w Bieżuniu, pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe, dwie łazienki, kuchnia (ewentualnie dla większej liczby w Internacie w Zespole Szkół w Żurominie).
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): we własnym zakresie.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: link do spotkania podany zostanie po zamknięciu listy chętnych (czerwiec).
 • Zapisy u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl; szczegóły:  https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

Człuchów, zamek średniowieczny i nowożytny

 • Termin: 2‒ 27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Marek Truszkowski
 • Sposób dojazdu na miejsce: pociąg, autobus, dojazd własny.
 • Liczba miejsc dla studentów: 9
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 50‒150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12
 • Warunki zakwaterowania: zakwaterowanie w ośrodku OHP (wyłączony z użytkowania na czas letni) – baza na wyłączność, pokoje 3-4 osobowe, łóżka, pościel.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: kwatera opłacona przez UW, zwrot kosztów dojazdu, do kwoty ryczałtowej.
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącym.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: data i godzina spotkania ze studentami oraz link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Wykopaliska zewnętrzne

UWAGA: wykopaliska w Mustis (Tunezja) oraz w Marei (Egipt) a także zaczynające się w sierpniu wykopaliska w Nea Pafos (Cypr) odbywają się w ramach badań prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a więc rekrutacja może odbywać się poza Wydziałem. Udział w takich wykopaliskach wymaga zgody KJD, chyba że prowadzi je pracownik Wydziału.

Zasady udziału w wykopaliskach zewnętrznych

Studenci II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich mogą ubiegać się o zgodę na udział w wykopaliskach zewnętrznych, jednak muszą postarać się o zgody oraz poprosić prowadzącego wykopaliska o kontakt z KJD Wydziału Archeologii, który musi zapoznać się z zasadami organizacji ćwiczeń terenowych: https://www.archeologia.uw.edu.pl/zasady-cwiczen-terenowych/

Zgodnie z Uchwałą nr 10 Rady Dydaktycznej dla Kierunków Studiów Archeologia z dnia 7 września 2020 r. ustanawiającej regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku Archeologia “studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii” ( § 5 ust. 2). Ponadto, “Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego (aktualnie opiekuna studentów studiów niestacjonarnych). Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe” ( § 5 ust. 2a). Brak odpowiednich dokumentów przedstawionych przez studenta może skutkować niezaliczeniem ćwiczeń zewnętrznych.

Nea Pafos (Cypr), wykopaliska prowadzone przez konsorcjum Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Warszawskiej

 • Termin: od około 18.08.2021 – do około 30.09.2021 (możliwe zaliczenie okresu do 12.09)
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie (bezpośredni lot Warszawa Modlin – Pafos lub Warszawa – Larnaka)
 • Liczba miejsc dla studentów WAUW: 5
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: maksymalnie 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: skład misji zmienia się w trakcie, maksymalnie jest to 25 osób (kadra: 10 osób, studenci UJ: 12 osób, studenci UW: 5 osób)
 • Warunki zakwaterowania: ze względu na dużą liczebność misji, jej uczestnicy mieszkają w różnych miejscach: akademik Neapolis University Pafos (pokoje dwuosobowe z prywatną łazienką, wspólna kuchnia), hotel Crystallo (pokoje trzyosobowe z kuchnią i prywatną łazienką), baza misji przy Ayias Kyriakis (wolnostojący dom parterowy)
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie: zorganizowane, wspólne.
 • Koszt zakwaterowania: koszt zakwaterowania pokrywa ekspedycja
 • Kontakt: mgr Paweł Lech (p.lech(at)uw.edu.pl)

Nea Pafos (Cypr) – szerokopłaszczyznowe i sondażowe badania wykopaliskowe – ćwiczenia dla studentów WAUW prace na obszarze Agory oraz Malouteny

 • Termin: 22.08 – 19.09
 • Prowadzący: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (kierowniczka projektu CAŚ UW/UJ); mgr Paweł Lech (opiekun ćwiczeń WAUW)
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie – samolot (sugerowany sposób – bezpośredni lot Warszawa Modlin – Pafos lub Kraków Balice – Pafos)
 • Liczba miejsc dla studentów: 5
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: skład misji zmienia się w trakcie, maksymalnie jest to 40 osób
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): Miejsce w wynajętym domu z dwoma łazienkami, 10 osób, trzy sypialnie, salon, klimatyzacja. Ewentualnie w wynajętym apartamencie z kuchnią, klimatyzacją. W apartamencie dwa pokoje dla trzech osób.
 • English-speaking students are welcomed Yes. Whole mission personnel speak English. Additionally, communication in Greek or Russian is also possible.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Wyżywienie własne, organizowane wewnątrz grupy. System dyżurowy, gdzie studenci przygotowują (zamiast pracy w terenie) posiłki dla reszty grupy – dwie inne osoby każdego dnia. Wyżywienie opłacane przez ekspedycję.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): Koszt zakwaterowania ponosi ekspedycja. Wyżywienie opłacane jest do poziomu 7,5 EUR dziennie z budżetu ekspedycji. Opłata za przylot oraz transport z lotniska do miejsca zakwaterowania po stronie studentów. Transport z miejsca zakwaterowania na lotnisko pokrywa ekspedycja.
 • Kontakt: p.lech@uw.edu.pl

W ramach wykopalisk realizowanych w Nea Pafos (zewnętrzne wykopaliska prowadzone przez konsorcjum CAŚ UW, UJ i PW) udział mogą wziąć studentki/studenci, którzy mają zaległości w realizacji ćwiczeń większe niż miesiąc lub są studentkami/studentami studiów magisterskich i chcą nabyć doświadczenia na stanowisku zewnętrznym. Szczegółowe informacje u opiekuna ćwiczeń (p.lech@uw.edu.pl).

Są wolne miejsca

Novae (Bułgaria), rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne (ćwiczenia wykopaliskowe)

 • Termin: 9.08 – 3.09
 • Prowadzący: prof. Piotr Dyczek, współprowadzący – dr Martin Lemke
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie
 • Liczba miejsc dla studentów: 7
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): zakwaterowanie w pokojach murowanego domu bazy archeologicznej, dostęp do łazienki i toalety, wspólna kuchnia.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): składka na wyżywienie wspólne.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): opłata za zakwaterowanie 16 zł/doba plus koszt wspólnego wyżywienia (bez prywatnych wydatków na wyżywienie dodatkowe i napoje). Studenci otrzymują ryczałt noclegowy.
 • Kontakt i zapisy: drogą mailową przez dr. M. Lemke – m.lemke@uw.edu.pl

Brak wolnych miejsc

Ekwiwalenty

UWAGA: studenci, którzy mają zaległości większe niż 1 miesiąc wykopalisk, mogą realizować ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Należy skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem ćw. terenowych na Wydziale Archeologii. Prosimy nie organizować sobie ekwiwalentów na własną rękę!

Po odbyciu ekwiwalentu praktyk, należy poprosić daną instytucję lub opiekuna o zaświadczenie o odbyciu praktyk z podaniem wymiaru godzin, złożyć podanie w USOS wraz załącznikiem (zaświadczeniem) do prodziekan ds. studenckich o uznanie ekwiwalentu praktyk.

Ekwiwalenty ćwiczeń terenowych realizowane pod opieką Kadry Naukowej Wydziału Archeologii – oferta

Digitalizacja i porządkowanie materiałów związanych z projektami realizowanymi przez Pracownię Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu i Centrum Badań Andyjskich
Liczba miejsc:  2 grupy po 6 osób
Termin rozpoczęcia: po 20 kwietnia 2021 r.
Miejsce realizacji : Uniwersytet Warszawski;  Pracownia Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu WA i  Centrum Badań Andyjskich
Kontakt: m.sobczyk@uw.edu.pl

Uzupełnianie katalogu elektronicznego Biblioteki Papirologii, porządkowanie księgozbioru
Liczba miejsc: 2
Termin: kwiecień – czerwiec 2021 r.
Miejsce realizacji: Uniwersytet Warszawski; Biblioteka Papirologii
Kontakt: j.jablonowska@uw.edu.pl

Digitalizacja dokumentacji archeologicznej
Liczba miejsc: 4
Termin: kwiecień – sierpień 2021 r.
Miejsce realizacji: możliwość wypożyczenia dokumentacji i realizacji ekwiwalentu w domu
Warunki: konieczność posiadania skanera
Kontakt: bkaim@uw.edu.pl

Inwentaryzacja i digitalizacja dokumentacji wykopaliskowej
Liczba miejsc: 3 (praca rotacyjna)
Termin: kwiecień-maj-czerwiec 2021 r. (dokładne daty do ustalenia z opiekunem)
Miejsce realizacji: Wydział Archeologii UW, p. 305
Kontakt: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

 

Digitalizacja dokumentacji archeologicznej
Liczba miejsc: 4
Termin: czerwiec–wrzesień 2021 r.
Miejsce realizacji: możliwość realizacji ekwiwalentu w domu
Wymagania: podstawowa znajomość CorelDRAW

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i obrony prac dyplomowych  obowiązujące od 1. października 2020 r. są zawarte w odpowiednich regulaminach uchwalonych przez Radę Dydaktyczną. Już w trakcie przygotowywania pracy należy zapoznać się z tymi dokumentami:

Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia

Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archeologia

Student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą. Zgodę należy przedłożyć prowadzącemu seminarium do akceptacji i dołączyć do dokumentacji studenta w Sekcji Dziekanatu ds. studenckich. Wzór zgody można pobrać stąd.

Do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów, prowadzący seminarium zbierają tematy prac dyplomowych zaproponowane i ustalone ze studentem oraz promotorem (jeśli prowadzący nie pełni jednocześnie tej funkcji). Listę przedstawia do zaakceptowania Radzie Dydaktycznej, która
weryfikuje zgodność zaproponowanych tematów z dyscypliną, profilem studiów i poziomem kształcenia.

Od 5 czerwca 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie nr 120 wraz ze zmianami w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Prosimy promotorów o zapoznanie się z Zarządzeniem.

Zgodnie z § 4 ww. zarządzenia, kierujący pracą dyplomową składa wniosek o powołanie komisji do KJD (prodziekana ds. studenckich) na adres wa.studia@uw.edu.pl, podając dane studenta:
– imię i nazwisko,
– numer albumu,
– kierunek i tryb studiów (dzienne, zaoczne, anglojęzyczne)
– tytuł pracy dyplomowej zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną,
oraz przedstawiając propozycje:
– co najmniej jednego recenzenta,
– terminu egzaminu.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu prac dyplomowych, komisji przewodniczy KJD (prodziekan ds. studenckich) lub uprzednio wyznaczona przez niego osoba. Przewodniczącym komisji nie może być promotor kierujący pracą dyplomową studenta ani kierujący seminarium, w ramach którego powstawała praca.

Kierujący może zwrócić się do KJD z prośbą o wyznaczenie innego przewodniczącego tak, aby skład komisji spełniał kryteria § 10 ust. 4 Regulaminu przygotowania i obrony prac dyplomowych zamieszczonego wyżej.

Po wyznaczeniu przez KJD recenzenta pracy dyplomowej oraz terminu egzaminu pracownik jednostki dydaktycznej powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF.  Wszystkie najnowsze informacje dotyczące prac dyplomowych znajdują się na stronie informacyjnej Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA APD (promotorów i recenzentów)
INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCA APD

Strona Tytułowa (wzór edytowalny)

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

(w związku z pandemią, część poniższych przepisów została zmieniona powyższym Zarządzeniem nr 120)

1. Po uzgodnieniu z promotorem poniższych danych, najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu ds. studenckich na adres wa.studia@uw.edu.pl następujące dane:

– tytuł pracy dyplomowej
– datę egzaminu
– nazwisko przewodniczącego (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)
– nazwisko promotora
– nazwisko recenzenta (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)  Studenci studiów stacjonarnych mogą wysłać te informacje na adresy e-mail
odpowiednich osób dziekanatu.

2. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu dane dostarczone przez studenta, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS oraz wprowadza do USOS należność w wys. 60 zł za dyplom. Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w j. angielskim. W tym celu należy zgłosić to, uiścić dodatkową opłatę 40 zł.

3. Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF (nie większej niż 15 MB). Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl. Nazwy plików z podziałem poniżej:
Studia I stopnia
2800-LIC-AR-PESEL
Studia II stopnia
2800-MGR-AR-PESEL

4. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.

5. Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej).
Promotor zatwierdza je i wysyła pracę do badania w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Następnie otrzymuje informację na adres mailowy o wyniku i zatwierdza pracę w systemie APD. Plik z raportem, który znajduje się w APD, promotor przesyła do dziekanatu ds. studenckich. Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji.

6. Recenzent wprowadza recenzję pracy dyplomowej należy wprowadzić do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na pełne 3 dni robocze (studia licencjackie) lub pełne 5 dni roboczych (studia magisterskie) przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (UWAGA! 3 dni są wymagane wg rozporządzenia URK UW i Regulaminu dyplomowania na kierunkach archeologia i Archaeolology (Studies in English)) . Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl. Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.

POZOSTAŁE PUNKTY SĄ ZMODYFIKOWANE NA CZAS OBOWIĄZUJĄCYCH EGZAMINÓW ZDALNYCH (w nawiasie kolorem czerwonym podano procedurę obowiązującą podczas pandemii)

7. Najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu Kartę Osiągnięć Studenta, zaliczoną przez dziekana ds. studenckich, z wyliczoną średnią z toku studiów, wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS. (Kartę Osiągnięć generuje pracownik Dziekanatu i przekazuje do popisu prodziekanowi. Student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS).

8. W dniu egzaminu dyplomowego student powinien mieć ze sobą co najmniej jedną wersję papierową pracy dyplomowej, dwustronnie drukowaną.
Z dziekanatu ds. studenckich student odbiera komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu i dostarcza go komisji egzaminacyjnej. (Egzamin odbywa się w trybie zdalnym. Link do spotkania generuje Przewodniczący i rozsyła wszystkim członkom komisji oraz studentowi. Student oraz pracownicy UW powinni być zalogowani z kont w domenie UW. Na początku spotkania Przewodniczący informuje, że egzamin jest nagrywany będzie przechowywany na serwerach UW przez 30 dni. Zgodę na nagrywanie należy nagrać, a nagranie przesłać do KJD).

9. Podczas egzaminu promotor i recenzent podpisują wydrukowane recenzje. Kierujący pracą sprawdza zgodność Karty Pracy Dyplomowej z wersją papierową, podpisuje pracę i raport plagiatowy, wypełnia protokół. (Członkowie komisji logują się do systemu APD, przewodniczący w systemie zatwierdza protokół, pozostali członkowie komisji podpisują protokół w systemie APD zatwierdzając protokół).

10. Po egzaminie przewodniczący komisji dostarcza do dziekanatu ds. studenckich podpisany przez komisję egzaminacyjną komplet dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury uzyskania dyplomu. (Po egzaminie pracownik Dziekanatu generuje dokumenty, drukuje i umieszcza w teczce studenta)

11. Pracownik dziekanatu wpisuje do USOS ocenę z pracy, ocenę z egzaminu oraz ogólny wynik studiów, a także wprowadza adnotację o udostępnianiu pracy i o ewentualnym wyróżnieniu dyplomu, jak również generuje numer dyplomu.  (bez zmian)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, Uniwersytet Warszawski wydaje suplementy od 1.01.2005 r.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

Koszt wydania dyplomu z suplementami wynosi 60 zł. Dodatkowy odpis w jęz. angielskim z suplementami wynosi 40 zł.

UWAGA! W celu odbioru dyplomów, uzyskanych do 1 września, należy kontaktować się z pracownikami poprzez adres e-mail: wa.studia@uw.edu.pl

Po 1 września 2020 zapytania odnośnie odbioru dyplomów prosimy kierować na maila: m.adamiak@uw.edu.pl

Informacja dla osób, które nie zdążyły obronić pracy dyplomowej we wrześniu

Zgodnie z §47 ustęp 2, pkt 2 Regulaminu Studiów

Na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową KJD (prodziekan ds. studenckich) może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku (…) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Oznacza to, że student, który ma zaliczone wszystkie przedmioty (absolutorium) może starać się o przedłużenie okresu trwania studiów do 31.12.2020 r.

UWAGA: skład komisji musi zostać ustalony przed datą rozpoczęcia przerwy świątecznej (data podana jest w kalendarzu akademickim na bieżący rok). Jeśli zajdzie konieczność obrony w terminie przerwy świątecznej, należy upewnić się, że promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji (prodziekan ds. studenckich) nie mają w tym czasie urlopu wypoczynkowego. Prodziekan może wyznaczyć innego pracownika samodzielnego na przewodniczącego komisji, jednak decyzja musi zostać podjęta odpowiednio wcześniej.

Informacja dla osób, które otrzymały absolutorium i zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów

KJD (prodziekan ds. studenckich) może na uzasadniony wniosek studenta skreślonego z listy studentów wznowić jego studia, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki w nauce studenta i okres, jaki minął od dnia skreślenia go z listy studentów oraz zmiany programu studiów w tym czasie. W takim przypadku wznowienie następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, z zachowaniem rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony. Wznowienie następuje na ostatni etap studiów z koniecznym wyrównaniem do nowego programu wg tabeli przesłanej drogą mailową.

Wznowienie nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.

Osoba, która uzyskała absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego roku studiów (a tym samym seminarium dyplomowego) może w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych, w porozumieniu z osobą kierującą pracą dyplomową, może zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium dyplomowego. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne wznowienie jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Wzór podania o wznowienie znajduje się w tym miejscu. Podanie należy skierować do prodziekana ds. studenckich i przesłać na adres wa.student@uw.edu.pl.

Prosimy osoby, które szykują się  do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej  o przestrzeganie terminowości, ponieważ nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu dyplomowego wcześniej niż miesiąc od złożenia podania  o wznowienie. Jest to bardzo ważne podczas ustalania z promotorem terminu obrony.

Co po studiach?

Absolwenci Wydziału Archeologii mogą starać się o odbycie stażu (praktyk) absolwenckich na Wydziale, w innych jednostkach UW lub poza uczelnią. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

PROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Aktualne informacje o programie znajdują się na stronie UW w tym miejscu.

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin,
w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem programu MOST

Zgodnie z Regulaminem Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST: par. 4, pkt. 11:

Opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne uczestnicy Programu MOST uiszczają w uczelni macierzystej.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Rekrutacja studentów w ramach Programu Mobilności Studentów MOST

 • na Program MOST obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów
 • student loguje się do systemu IRK MOST: https://most.uka.uw.edu.pl/ . W tym celu wykorzystuje swój identyfikator i hasło, za pomocą którego loguje się do systemu USOSweb
 • następnie student wypełnia formularz zgłoszeniowy wpisując w odpowiednie pola wymagane dane (m.in. imię, nazwisko, pesel, dane teleadresowe, dane dotyczące studiów, na które uczęszcza)
 • po dokonaniu rejestracji w systemie IRK MOST oraz wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji, student drukuje kompletny wniosek;
 • student podpisuje wniosek i przedkłada go Dziekanowi/Prodziekanowi ds. studenckich/Dyrektorowi/Dyrektorowi ds. studenckich/Kierownikowi/Kierownikowi ds. studenckich jednostki dydaktycznej UW w celu uzyskania jego akceptacji (wymagany podpis i imienna pieczątka)
 • zatwierdzony przez Władze jednostki dydaktycznej UW wniosek (do wniosku może zostać załączony list motywacyjny), student składa u Koordynatora Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim – mgr Magdaleny Mars (wyznaczony termin na stronie)
 • przyjęty i zaakceptowany wniosek przez Koordynatora przekazywany jest do akceptacji  Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
 • zaakceptowany wniosek przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wgrywany jest do systemu IRK MOST
 • następnie Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia podejmuje decyzję o przydzieleniu studentowi miejsca  w wybranej przez niego uczelni i wskazanym we wniosku kierunku (kierunkach) – lista priorytetów
 • w przypadku, kiedy po zakończeniu pierwszego naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca na poszczególnych uniwersytetach, przeprowadzone zostaną kolejne nabory aż do wyczerpania limitów miejsc

UWAGA!!!

  • wnioski wygenerowane z systemu IRK MOST oraz zaakceptowane przez Władze jednostki UW, będą przyjmowane najpóźniej do dnia 18 maja 2020 r., a następnie po akceptacji Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wgrywane do systemu IRK MOST do końca maja br.
  • wnioski i inne dokumenty można też przesłać pocztą lub pocztą uniwersytecką – w przypadku jednostek UW (UWAGA!!! w przypadku kończących się lub krótkich terminów składania dokumentów, nie gwarantuje to dostarczenia ich na czas, gdyż wszystkie dokumenty przechodzą przez kancelarię Biura. W przypadku szybszego dotarcia dokumentu do adresata, uprzejmie proszę o dopisanie na kopercie adresata oraz zwrotu „Do rąk własnych”)

Informacje na temat  Programu MOST na Wydziale Archeologii UW – w Dziekanacie ds. studenckich.

—————————————————————

Kontakt: Krakowskie Przedmieście 26/28 Sekcja Samodzielna Dziekanatu ds. studenckich Wydziału Archeologii, wa.studia@uw.edu.pl.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW, w tym także osoby po doktoracie, mogą odbywać praktyki w firmach i instytucjach z 34 krajów.

Stypendyści mogą wyjechać do jednego z 27 krajów Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Praktyki można odbywać m.in. na uczelniach, w bibliotekach, laboratoriach, muzeach, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach administracji, ośrodkach badawczych oraz innych organizacjach.

O stypendium można się ubiegać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz na każdym kolejnym etapie kształcenia. Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni. Wysokość stypendium zależy od kraju przyjmującego i wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Stypendyści samodzielnie wybierają zagraniczną instytucję przyjmującą, w której chcieliby odbyć praktyki, a następnie składają dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Koordynatorzy programu ERASMUS+

Koordynator ds. mobilności (studenci wyjeżdżający):

dr Sylwia Domaradzka, e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek, godz. 10.00 – 11.00, p.305

– studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich (poza Hiszpanią i Włochami)
– studia, praktyki studenckie, staże naukowe

Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich – STA oraz informacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych – STT dostępne są na stronie Biura Wymiany z Zagranicą UW:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Koordynator ds. mobilności (studenci przyjeżdżający):

dr Artur Grabarek, e-mail: a.grabarek@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 11:00 – 13:00

OGŁOSZENIA Erasmus+

Nabór na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godz. 15.00. Posiedzenie Komisji odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem Gooogle Meet.

Link do spotkania:

https://meet.google.com/uxk-bqgj-iyc

Do konkursu mogą przystąpić studenci II i III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich, także doktoranci.

Wymagane dokumenty:

 1. Potwierdzenie średniej za ostatni semestr/rok studiów (wyciąg z USOS)
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie wymaganym przez wybraną uczelnię partnerską
 3. Opinia opiekuna naukowego

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail koordynatora programu:

dr Sylwia Domaradzka, e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

UWAGA! Ze względu na zdalny tryb obradowania Komisji zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres s.domaradzka@uw.edu.pl do dnia 15.03.2021 r.

Więcej informacji:

http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2021-2022/

Studenci i absolwenci kierunków archeologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz Archaeology “Studies in English” mogą odbyć praktyki (staż) w wybranej instytucji lub na uczelni macierzystej.

Omawiane poniżej praktyki mają formę stażu, czyli zwykle nieodpłatnej pracy na rzecz danej instytucji. Nie są częścią programu kształcenia na kierunku archeologia i Archeaology “Studies in English” i nie mogą być traktowane jako ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Odbycie praktyk i uzyskanie zaświadczenia może być jednak atutem w oczach przyszłego pracodawcy. Zaświadczenie jest dodawane do suplementu dyplomu.

Praktyki na Uniwersytecie Warszawskim

Studenci UW mogą odbywać praktyki nie objęte programem studiów w ramach umowy pomiędzy opiekunem będącym pracownikiem UW a studentem. Praktyki mogą być realizowane na Wydziale Archeologii lub w innej jednostce Uniwersytetu. W ramach praktyki student realizuje działania nie mające charakteru społecznego, tj. wolontariatu w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady odbycia praktyki na Wydziale Archeologii ustalane są indywidualnie przez opiekuna praktyki i studenta. Każda umowa zawarta między pracownikiem UW a studentem UW musi być zatwierdzona przez Biuro Prawne UW. Umowa ma charakter krótkoterminowy, a jej czas określany jest indywidualnie.

Warunki:

 • status studenta;
 • zakończenie praktyk najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej;
 • praktyka jest bezpłatna;
 • student otrzymuje zaświadczenie od opiekuna, które jest załączane do suplementu do dyplomu.;
 • każdy student ma ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy

Przykladowy wzór zaświadczenia_praktyk_studenckich

Praktyki poza UW

Studenci UW mogą realizować praktyki poza uczelnią. Biuro Karier UW co roku przedstawia wykaz ofert instytucji, w których można odbyć praktyki. Warto zapoznać się aktualną ofertą na stronie Biura:

Informacje na temat aktualnych ofert UW

Aktualna ogólnopolska baza ofert

Praktyki nieobowiązkowe poza UW są koordynowane przez Biuro Karier UW. Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ). Więcej informacji na stronie Biura Karier.

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Studenci UW mogą realizować praktyki także zagranicą w ramach programu Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdami na praktyki mogą uzyskać informacje od Koordynatora Mobilności na Wydziale Archeologii oraz Biurze Karier UW dostęp do ofert i firm, które znajdują się w serwisie http://www.biurokarier.edu.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

 • z Koordynatorem Mobilności, dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl
 • z Biurem Karier mailowo: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Studenci z innych europejskich uczelni biorących udział w programie Erasmus+ mogą także realizować praktyki na UW. Biuro Karier UW koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Biurem Karier w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  tel. (22 55 20 763).

Koordynatorem studentów przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii jest dr Artur Grabarek.

Więcej informacji w tym miejscu.

Praktyki absolwenckie

Po ukończeniu studiów absolwent może odbyć praktyki absolwenckie na UW lub w wybranej instytucji, na podstawie odpowiedniej umowy. W przypadku absolwentów chcących realizować praktyki na UW, umowę należy skonsultować z Biurem Prawnym UW. Pomoc oferuje także Biuro Karier UW.

Warunki:

 • nie ukończony 30 r.ż.;
 • maksymalnie 3 miesiące u jednego Organizatora praktyk;
 • praktyka może być płatna lub nieodpłatna; wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679);
 • absolwent-praktykant sam musi zadbać o ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy o praktyke absolwencką na UW

Przykładowy wzór zaświadczenia o praktykach absolwenckich na UW

Więcej informacji na temat form odbywania praktyk, a także na temat działań prospołecznych w ramach wolontariatu przez studentów i absolwentów UW znajduje się na stronie Biura Karier UW.

 

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

ubiegłoroczny konkurs na tzw. minigranty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym Dziekan podjęła decyzję o kontynuacji programu i stworzeniu w jego ramach nowego modułu

1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do 25 marca 2019 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach.

2) Samorządy Instytutów, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Szczególnie gorąco zachęcamy do powoływania zespołów międzyinstytutowych.

więcej…

Opłaty należy wysyłać na adres:

Wydział Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny numer konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

Opłaty dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 wykazane są:

na stronach 12 i 13 ZARZĄDZENIA NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na stronach 10 i 11 ZARZĄDZENIA NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim 

Wykaz opłat z poprzednich lat można znaleźć  tutaj

Studia archeologiczne w systemie niestacjonarnym (zaocznym) prowadzone są na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat. Są to studia płatne, a wysokość opłat jest co roku publikowana w formie zarządzenia Rektora w Monitorze UW. Od roku 2017 prowadzimy tylko studia II stopnia, dwuletnie magisterskie. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS, co oznacza, że student ma prawo w każdej chwili zmienić uczelnię i tryb studiowania w kraju i w Unii Europejskiej. Oczywiście zmiana trybu na stacjonarny na naszym Wydziale wymaga wyrównania różnic programowych w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich WA.

Wszyscy studenci  studiów niestacjonarnych na Wydziale Archeologii korzystają na UW z tych samych praw co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie stacjonarnym. A zatem, mają również pełne prawo do stypendiów i innych form wsparcia finansowego, studiów MOST, Minigrantów, czy programu ERASMUS PLUS. Rozdziałem pomocy stypendialnej zajmuje się Komisja Stypendialna Samorządu Studentów WA UW. Studenci studiów niestacjonarnych mogą także uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie piętnastu weekendowych zjazdów, wiosennych lub jesiennych ćwiczeń terenowych (powierzchniowych) oraz letnich ćwiczeń terenowych (wykopaliskowych), kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik prac w praktyce. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w badaniach realizowanych przez Wydział Archeologii oraz jednostki badawcze współpracujące z WA UW. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów i szerokości geograficznych: na terenie Polski, Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. Aktualna mapa oraz informacje o prowadzonych badaniach znajduje się tutaj. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje publiczne archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk prowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna a także archeologia Ameryk prekolumbijskich i archeologia podwodna. Wszystkie zajęcia prowadzą  pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów przerwały studia archeologiczne (lub inne) w kraju lub zagranicą, a także osoby, które ukończyły studia I stopnia i z różnych przyczyn nie mogą kontynuować studiów II stopnia w trybie stacjonarnym.

Prosimy zapoznać się z programem studiów.

Obsługą administracyjną studiów niestacjonarnych zajmuje się pani Joanna Chomicz, pracownik Sekcji Samodzielnej Dziekanatu ds. studenckich.

Zainteresowani rekrutacją na studia niestacjonarne mogą kontaktować się telefonicznie na numer (+48) 601 327 725. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie.

Harmonogram zajęć -Studia Zaoczne 2018/2019
Plan Zajęć – Studia Zaoczne 2018/2019

HARMONOGRAM STUDIUM ZAOCZNEGO ARCHEOLOGII IA UW 2019/2020
ROZKŁAD ZAJĘĆ ST. ZAOCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Harmonogram Studium Zaocznego Archeologii WA UW 2020/2021

PAŹDZIERNIK             24-25;
LISTOPAD                   7-8; 21-22
GRUDZIEŃ                  5-6; 19-20;
STYCZEŃ                     16-17; 30-31

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTA 13 LUTY

ZIMOWA POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTA 6 MARZEC

LUTY                           27-28;
MARZEC                     13-14; 27-28;
KWIECIEŃ                   10-11; 24-25;
MAJ                            15-16; 29-30;
CZERWIEC                  12-13;


LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTY 19 i 26 CZERWCA

LETNIA POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTY 4 i 11 WRZEŚNIA

Rozkład zajęć studiów zaocznych w roku akademickim 2020/2021

The Faculty of Archaeology is the largest academic institution of its kind in Poland, one of the largest in the world. It is divided into 17 Departments and 7 Laboratories. It has a staff of c. 100 (researchers, lecturers, technicians and administration staff). The Institute offers instruction in most branches of modern archaeology and related sciences to over 1500 students from different areas of study. The Dean of the Faculty is Prof. Bartosz Kontny.

More information:  https://www.archeologia.uw.edu.pl/en/new-main-page/

See also:  History of the Institute

 

Information on excavations in the academic year 2020/21 will be announced no sooner than in the spring 2021. Due to the pandemic, most excavations are canceled, and the field exercises are postponed to the next academic year.

Due to the pandemic, most of the field surveys in the academic year 2020/21 is canceled, and the assessment is postponed to the next academic year.


Office for Students’ Affairs – English-speaking students:

(Ground floor, room 1.06, Office of Director for Students’ Affairs)

Contact person: Joanna Chomicz
E-mail: archaeology.studies@uw.edu.pl
Phone: (+48) 22 55 20 117
Fax: (+48) 22 55 22 811
Office hours: Tuesday-Thursday 10 AM – 2 PM

Badania podwodne na Krymnie
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IA UW

Kierownikiem Studiów podyplomowych “Archeologia podwodna” jest aktualnie prodziekan ds. studenckich dr hab. Agnieszka Tomas.

Koordynatorem studiów jest mgr Magdalena Nowakowska, dyrektor administracyjny Wydziału Archeologii i doświadczony archeolog podwodny.

e-mail: archeologiapodwodna@uw.edu.pl
www: https://irk.oferta.uw.edu.pl/

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych ćwiczeń terenowych realizowanych podczas wyjazdów nurkowych. Całe studia trwają dwa semestry. Przedmioty będą zaliczane na podstawie obecności na zajęciach. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.
Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji: “Archeolog Podwodny” federacji CMAS .

Zajęcia są prowadzone w systemie zjazdów weekendowych (cała sobota oraz niedziela). W sumie odbędzie się 10 zjazdów – zwykle 1 raz w miesiącu. Wyjazdy nurkowe będą organizowane w okresie wakacyjnym w terminach uzgodnionych ze studentami. Zakładamy, że wszystkie nurkowania zostaną przeprowadzone w ramach badań archeologicznych na stanowiskach podwodnych w kraju i za granicą. Większość zajęć teoretycznych odbędzie się w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Dwa zjazdy będą zorganizowane w ramach współpracy z Narodowym Muzeum Morskim oraz Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Są to zajęcia w pracowniach konserwacji, w magazynach i na wystawach muzealnych a także na pokładzie statku badawczego „Oceanograf”:

https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej
https://www.nmm.pl/spichlerze-na-olowiance
https://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow
https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/statek-oceanograf.php

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2021?2022

Semestr letni:
MARZEC                6 – 7
MARZEC               20 – 21
KWIECIEŃ            10 – 11
MAJ                         22 – 23
CZERWIEC           12-13

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (link)

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom: licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważne). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest także posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (lub równoważne stopnie innych federacji). Dopuszczalne jest złożenie deklaracji ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na badania podwodne.

Cel, zakładane efekty kształcenia :
Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. W latach 2009-2012 w Instytucie Archeologii UW był realizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejska pt.: „ Archeologia Podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Zdobyte wówczas doświadczenie przyczyniło się do lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” wypełniają lukę w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej.
Proponowane przez Instytut Archeologii UW studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często mają styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji w zakresie prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobów poszukiwania, konserwacji, zabezpieczenia, wydobywania i dokumentacji zabytków zalegających pod wodą).
Kryteria zaliczenia (ukończenia studiów):
– Uczestnictwo w zajęciach ( dopuszczalna absencja poniżej 25 %)
– Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu (odbycia obrony pracy przed komisją).

Wykładowcy:

dr Tomasz Bednarz (Narodowe Muzeum Morskie)
dr Miron Bogacki (WydziałArcheologii UW)
Artur Brzóska (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Wydział Archeologii UW)
Irena Jagielska (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Mileszczyk (Wydział Archeologii UW)
Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti (Wydział Archeologii UW)
Magdalena Nowakowska (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski (Muzeum Gdańska)
dr hab. Andrzej Pydyn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Irena Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Salińska, (IMDiK Polska Akademia Nauk)
Karolina Trusz (Wydział Archeologii UW)
Marcin Trzciński (Fotograf, “FotoPodwodna)
Marcin Wagner (Wydział Archeologii UW)
dr Wojciech Wróblewski (Wydział Archeologii UW)

Sylwetka Absolwenta:
Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod wodą.
Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu badań i dokumentacji podwodnej.
Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie, studia będą źródłem zupełnie nowej wiedzy przydatnej w przypadku przyszłej współpracy (wolontariatów) w ramach ekspedycji podwodnych.
Studia mają na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce i kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.
Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji archeologa podwodnego (CMAS).

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są według zasad przyjętych dla obron prac licencjackich i magisterskich opisanych w tym miejscu, jednak bez konieczności zatwierdzenia tematów przez Radę Dydaktyczną.