Studia


dr Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich
Katedra Bioarcheologii

kontakt:
ze studentami: wa.student@uw.edu.pl
w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl

dyżury:
dziekańskie:
czwartek 11.00–13.00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

W kwestiach niezwiązanych z funkcją p.o. Prodziekana ds. Studenckich proszę indywidualnie umawiać się na spotkania mailem (w innych terminach).

zainteresowania naukowe:
– bioarcheologia
– paleopatologia
– analiza szczątków ciałopalnych

ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8786-5602

Bibliografia:
https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta-Jaskulska
https://uw.academia.edu/ElzbietaJaskulska
https://scholar.google.com/citations?user=uLlIoAIAAAAJ&hl=en

inne:
Cremains Workshop: http://www.archeo.uw.edu.pl/cremainsworkshop/index.html

WHO IS WHO NA UCZELNI?

Wyjaśnienia kilku ważnych pojęć i osób, do których możesz zwrócić się z konkretnymi sprawami.

🎓🎓 REKTOR

Najważniejsza osoba na uczelni. Jego kadencja jest czteroletnia, a funkcję tę pełni na UW prof. Alojzy Z. Nowak. Rektor nadzoruje administrację i gospodarkę, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. W jego działaniach wspiera go czwórka prorektorów, z czego dla Was najważniejszym będzie prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Sławomir Żółtek.

🎓 DZIEKAN

Stoi na czele wydziału, dba o jego funkcjonowanie i reprezentowanie na zewnątrz. W pracach tych wspomagają go prodziekani, którzy wspólnie tworzą kolegium dziekańskie. Z perspektywy studenta warto kojarzyć prodziekana ds. studenckich (zwanego również Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej – KJD), bo to on może być właściwą instancją do rozwiązania bardziej skomplikowanych spraw związanych ze studiowaniem.

🙋‍♀️ DZIEKANAT (SEKCJA STUDENCKA)

Główne miejsce, w którym rozwiążesz najbardziej przyziemne sprawy związane ze studiowaniem. Tu przepiszesz zajęcia, tu rozwiążesz problemy z rejestracją na przedmioty, tu będziesz składać wszystkie wnioski związane z tokiem studiów.

👨‍🎓 KIEROWNIK STUDIÓW

To najprawdopodobniej do niego będziesz adresować podania związane z tokiem studiów, np. podanie o warunkowe zaliczenie przedmiotu czy zwolnienie z opłat. Na stronie jednostki dowiesz się, kto jest kierownikiem studiów Twojego kierunku. Jeżeli kierunek nie ma powołanego kierownika studiów jego funkcję pełni prodziekan ds. studenckich.

❗️ Pamiętaj, że nie każdą sprawę musisz kierować do pracowników uczelni. Przed kontaktem z dziekanatem czy kierownikiem studiów, sprawdź np. na grupie FB (https://www.facebook.com/groups/UWstudenci/), czy ktoś nie miał podobnego problemu i czy można rozwiązać go od ręki. Jeśli potrzebujesz pilnej odpowiedzi, warto też zadać pytanie koleżankom i kolegom wyższych roczników, np. działających w samorządzie studentów danej jednostki.

USOS – co musisz wiedzieć?

USOS jest najważniejszym źródłem informacji dla studentów, czas zatem rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące USOS-a… a właściwie to USOSweba.

Czym się różnią? W praktyce USOSweb to studencka wersja USOS-a (obsługiwanego przez pracowników), z której będziesz korzystać podczas studiów. Popularny USOS to zintegrowany system, który jest wirtualnym sercem uczelni. To tu zapiszesz się na zajęcia, sprawdzisz oceny z egzaminów, poznasz program przedmiotu, złożysz wniosek o akademik, wyślesz podanie czy wypełnisz ankietę po zakończeniu zajęć.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO USOSWEBA?

Możesz skorzystać z wersji przeglądarkowej, wpisując adres strony: https://usosweb.uw.edu.pl/ lub pobrać aplikację na telefon – Mobilny USOS. 📲 Aby zalogować się, potrzebujesz loginu, czyli Twojego numeru PESEL, a także hasła – będzie takie samo jak do konta w IRK.

Uwaga: Wydziały: Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Fizyki; Chemii; Nauk Ekonomicznych i Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych mają własne wersje USOSweba. Linki do nich dostępne są na głównej stronie USOSweba.

NIE MAM DOSTĘPU DO USOSWEBA. KIEDY GO OTRZYMAM?

Aby móc przejść procedurę logowania, dziekanat lub sekcja studencka Twojej jednostki musi założyć Ci profil w USOSwebie. Nie ma jednego terminu zakładania kont – może to nastąpić jeszcze w lipcu lub w sierpniu albo na początku września. 📅
Jeżeli chcesz aplikować o miejsce w akademiku, a nie masz jeszcze dostępu do USOSweba, skontaktuj się z dziekanatem lub sekcją studencką jednostki z prośbą o szybsze założenie profilu w systemie.

MAM DOSTĘP DO USOSWEBA. CO DALEJ?

To zależy. Jeśli zamierzasz starać się o miejsce w akademiku, złóż wniosek i oświadczenie o dochodach w USOSwebie. Jeśli nie, możesz zapomnieć o USOSwebie do września. Dopiero wtedy rozpoczynają się rejestracje na przedmioty swobodnego wyboru (WF-y, lektoraty, OGUN-y) oraz w przypadku niektórych kierunków na przedmioty i do grup.

ZAJĘCIA I EGZAMINY

📅 Choć do pierwszych zajęć w nowym roku akademickim pozostał jeszcze czas, warto już dziś nieco więcej wiedzieć, jak wygląda system ich prowadzenia na uczelni. Tu czeka Was dużo zmian w porównaniu ze szkołą średnią.
Zajęcia na studiach trwają 90 minut, a nie 45 minut jak w szkole. W dobrym tonie jest przychodzenie punktualnie na zajęcia, jednak część prowadzących dopuszcza 15-minutowe spóźnienie – tzw. kwadrans akademicki. ⏱
Studiując, spotkasz się z różnymi typami zajęć i pojęciami związanymi z ich zaliczaniem. Te najważniejsze omówione są poniżej:


Wykład – forma zajęć oparta na przekazaniu wiedzy przez prowadzącego. Zgodnie z tradycją akademicką obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, choć wykładowca może postanowić inaczej. Nie oznacza to jednak, że materiał omawiany na wykładzie Cię nie obowiązuje. Wręcz przeciwnie – zaliczenie wykładu odbywa się zwykle na podstawie egzaminu przeprowadzanego w sesji (o tym niżej).


Ćwiczenia – zakładają interakcję studentów z prowadzącym. Do takich zajęć należy się przygotować, opanowując literaturę przedmiotu proponowaną przez prowadzącego na konkretne spotkanie. Nieprzygotowanie do zajęć może skutkować odrobieniem materiału na dyżurze. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, z reguły dopuszcza się 2 nieobecności dla każdych zajęć. Zaliczenie zajęć odbywa się w trakcie semestru, a prowadzący może wymagać od studentów przygotowania projektu, prezentacji, eseju czy wykazania się wiedzą podczas kolokwium.


Konwersatorium – forma zajęć łącząca w sobie elementy wykładu i ćwiczeń, zwykle spotykana na kierunkach humanistycznych i społecznych. Zasady dot. obecności są takie same jak w przypadku ćwiczeń.


Laboratorium – rodzaj zajęć praktycznych prowadzonych w specjalnych pracowniach, których celem jest samodzielne dokonanie analiz i badań. To nieodłączny element kierunków ścisłych i przyrodniczych.


Sylabus – dokument przygotowany przez prowadzącego zajęcia, w którym znajdziecie program i tematykę wszystkich spotkań w ramach semestru, niezbędną literaturę do przeczytania na dane zajęcia oraz zasady zaliczania przedmiotu i dane kontaktowe do prowadzącego.


Dyżur – Jeżeli potrzebujesz spotkać się z wykładowcą poza wyznaczonym terminem zajęć, koniecznie sprawdź kiedy ma on wyznaczone dyżury. Podczas dyżurów możesz wyjaśnić problemy techniczne, np. związane z nieobecnościami, ale również dopytać o kwestie merytoryczne, czy poprosić o radę.


Sesja – czas przeznaczony na zaliczenie egzaminów po zakończeniu semestru. Sesja ma miejsce 2 razy w roku (zimowa – na przełomie stycznia i lutego, letnia – w czerwcu).


Poprawka – jeżeli nie zaliczysz egzaminu w sesji, masz prawo do poprawienia go w sesji poprawkowej. Dla semestru zimowego poprawki odbywają się w marcu, a dla letniego we wrześniu.


Warunek – może się tak zdarzyć (czego nie życzymy), że nie zaliczysz ani egzaminu w pierwszym terminie, ani w drugim. W takiej sytuacji musisz odpłatnie powtarzać dany przedmiot w kolejnym roku akademickim i tym samym wnieść podanie o warunkowe zaliczenie obecnego roku.

OGUN – czyli kilka słów o przedmiotach ogólnouniwersyteckich

Termin ten zobaczysz zapewne w swoim programie studiów i zapewne zaczniesz się zastanawiać, co kryje się pod tym tajemniczym skrótowcem. Żeby trochę rozjaśnić sytuację, poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie dotyczące OGUN-ów 🤓

👩‍🏫 OGUN to przedmiot ogólnouniwersytecki, który pozwala poszerzyć wiedzę ogólną z wielu dyscyplin – poza dziedziną, którą studiujesz; pozwala też poznać inne jednostki UW.

👉 OGUN-y dzielą się na: humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i te spoza UW. Co ważne: program studiów określa, jaki typ zajęć musisz wybrać.

📑 W programie studiów znajdziesz informację nt. ewentualnego obowiązku zaliczenia OGUN-u w danym semestrze. Jeśli dopiero zaczynasz studia I stopnia i nie masz obowiązku “wyrobienia” tych zajęć w I semestrze, rekomendujemy oswoić się najpierw z zajęciami, poznać zasady funkcjonowania na uczelni i wydziale, a na OGUN zapisać się w kolejnych semestrach (przed podjęciem takiej decyzji koniecznie sprawdź wymagania określone w Twoim programie studiów!).


🎯 Na OGUN-y rejestrujesz się w ramach rejestracji żetonowej (do logowania używasz tych samych danych, co w USOS-ie), która startuje, tradycyjnie, o godz. 21.00.


🙋 Rejestracja odbywa się na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli w systemie nie widzisz szczegółów dot. danego przedmiotu, oznacza to, że limit miejsc jest już wyczerpany (prawdopodobnie miejsca zostały zajęte przez starsze roczniki, które na zajęcia mogły rejestrować się już w czerwcu).
Jeśli na dany przedmiot są wolne miejsca, po starcie zapisów zobaczysz 🛒 zielony koszyk (teraz jest on szary), w który musisz kliknąć. Klikasz i… jesteś na zajęciach 😬
Jeśli jednak po jakimś czasie się rozmyślisz lub zmienisz wybrany przedmiot, spokojnie i bez konsekwencji możesz się z niego wypisać (w ciągu trzech pierwszych tygodni zajęć). Po upłynięciu tego terminu wypisanie się z zajęć jest dopuszczalne tylko w szczególnych okolicznościach!

 


Rejestrację na OGUN-y oraz ich pełną ofertę znajdziesz pod linkiem
👉 bit.ly/oguny-22 👈

LEKTORATY I JĘZYKI OBCE

Cześć! Hello! Hola! Ciao! Salut! 👋
Dzisiaj parę słów na temat lektoratów i języków obcych, których możesz uczyć się na UW (poza zajęciami kierunkowymi).

👨‍🏫 W trakcie studiów I stopnia i jednolitych magisterskich musisz zrealizować wybraną liczbę godzin zajęć z języka obcego (LEKTORAT) – zazwyczaj są to 4 semestry; szczegółowe wymagania znajdziesz w programie studiów swojego kierunku.

👉 Oferta lektoratów jest baaardzo szeroka – od “klasyków” takich jak: angielski, hiszpański, francuski, po fiński, perski, niderlandzki, hebrajski czy wietnamski (całą ofertę znajdziesz na stronie rejestracji żetonowej jeszcze przed startem zapisów).

👉 Dostępne są też lektoraty o profilu prawniczym, ekonomicznym i specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych.

👉 Grupę zajęciową możesz wybrać na podstawie poziomu języka (ten w wielu przypadkach możesz sprawdzić przy pomocy udostępnionego testu), miejsca i czasu odbywania się zajęć.

✍️ EGZAMIN certyfikacyjny biegłości językowej na poziomie co najmniej B2 musisz zdać również w trakcie studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Przy tym pamiętaj, że:

1️⃣ zaliczenie lektoratu to nie to samo co zdanie egzaminu,
2️⃣ oferta lektoratów nie równa się ofercie egzaminów certyfikacyjnych, które możesz zdać,
3️⃣ z egzaminu mogą być zwolnione osoby posiadające odpowiedni certyfikat poświadczający znajomość danego języka, który jest akceptowany przez UW.


ℹ️ Przydatne linki:
Rejestracja na lektoraty: http://jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/rejestracja-studentow/
Egzamin certyfikacyjny: http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/
Uznawanie certyfikatów z zewnątrz: https://bit.ly/certyfikaty-zewnetrzne

Sport i zajęcia WF

Studia na UW nie ograniczają się tylko do przedmiotów kierunkowych. W najbliższych tygodniach w naszych postach pokażemy, jakie możliwości rozwoju swoich zainteresowań czekają na Ciebie na Uniwersytecie Warszawskim. Na pierwszy ogień idą sport i zajęcia WF. ⚽️

Studenci studiów stacjonarnych licencjackich w ramach programów studiów muszą zaliczyć 3 semestry zajęć z wychowania fizycznego (jedne zajęcia w tygodniu). Oferta jest niezwykle bogata i każdy znajdzie coś dla siebie. Pływanie 🏊‍♀️, gry zespołowe 🏐, aerobik 🤸‍♀️, taniec towarzyski 💃, nordic walking 🚶, judo 🥋, a może wspinaczka? 🧗

Są też zajęcia płatne takie jak joga, krav-maga, łucznictwo, narciarstwo alpejskie czy zumba. Na te i więcej zajęć bezpłatnie zapiszesz się w ramach rejestracji żetonowej (procedura rejestracji jest wyjaśniona na osobnej stronie).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW lub sekcje Akademickiego Związku Sportowego UW, a większość odbywa się w uniwersyteckich obiektach sportowych. To m.in. Centrum Sportu i Rekreacji UW na Kampusie Ochota, siłownia na poziomie -1 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (Powiśle), sala sportowa na Wydziale Zarządzania (Kampus Służew) czy sala treningowa na Wydziale Socjologii (Kampus Główny).

Zajęcia WF to nie wszystko. Wszystkich, którzy trenują daną dyscyplinę sportu, zachęcamy do wstąpienia do Akademickiego Związku Sportowego UW. 🏅 W ramach AZS UW funkcjonuje aż 29 sekcji. a dołączając do klubu nie tylko wejdziesz na nowy poziom, ale także będziesz reprezentować UW na najważniejszych zawodach akademickich o randze ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Rekrutacja do sekcji odbywa się zwykle na początku roku akademickiego.

PRZYDATNE LINKI:

Oferta zajęć WF – rejestracja żetonowa: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW: http://wfisport.uw.edu.pl/

Akademicki Związek Sportowy UW: http://azs.uw.edu.pl/

WYMIANY STYPENDIALNE – Erasmus+, MOST itp.

Studia na UW realizowane np. w Gdańsku czy Barcelonie? To możliwe! Jako studentka/student UW możesz wyjechać na studia do innego kraju, miasta w Polsce czy nawet na inny kontynent! Zapewnią Ci to wymiany stypendialne i współpraca międzynarodowa. Sprawdź, jakie możliwości na Ciebie czekają! 🧳

🇵🇱 PROGRAM MOST

Umożliwia studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednej z 29 polskich uczelni. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Aktualną ofertę MOST-u oraz zasady rekrutacji znajdziesz pod linkiem: www.most.amu.edu.pl

🌍 PROGRAM ERASMUS+

W ramach tego programu możesz wyjechać (na semestr lub cały rok akademicki) do szkół wyższych państw członkowskich UE i stowarzyszonych z programem, czyli np. Islandii, Liechtensteinu, Serbii czy Turcji. W ramach wymiany przyznawane jest stypendium (jego kwota zależy od kraju wyjazdu).

Szczegółowe informacje: https://www.archeologia.uw.edu.pl/erasmus/

👩‍💻 PRAKTYKI ERASMUS+

W ramach programu możesz odbyć praktykę w firmach i instytucjach za granicą, tym samym nabywając nowe umiejętności i podnosząc kompetencje językowe. Możesz wyjechać na praktyki długoterminowe (minimum 2 miesiące) i krótkoterminowe (od 5 do 30 dni). W tym wypadku również otrzymujesz dodatkowe stypendium, którego kwota różni się w zależności od kraju odbywania praktyki.

🎓 UMOWY O BEZPOŚREDNIEJ WSPÓŁPRACY

Uniwersytet współpracuje z ponad 350 zagranicznymi instytucjami z ponad 70 krajów w ramach umów o bezpośredniej współpracy: z uczelniami europejskimi, azjatyckimi, amerykańskimi i afrykańskimi. Dzięki nim można odbyć część studiów lub kurs letni w niektórych uczelniach partnerskich m.in. we Francji, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, USA czy w Chinach.

🤝 SOJUSZ 4EU+

To inicjatywa siedmiu europejskich uczelni – UW, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Mediolanie, a od 2022 roku także Uniwersytetu Genewskiego. W ramach tej współpracy możesz wziąć udział w kursach, warsztatach czy szkołach letnich prowadzonych na uczelniach partnerskich.

🤓 STYPENDIA RZĄDOWE

W ramach umów rządowych możesz wyjechać na studia częściowe, staże, misje naukowe oraz kursy językowe m.in. do: Armenii, Austrii, Czech, Egiptu, Finlandii, Japonii, Meksyku i wielu innych krajów.


ℹ️ Szczegóły na temat wymian stypendialnych znajdziesz na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (http://bwz.uw.edu.pl/).

WSPARCIE MATERIALNE NA UW – stypendium socjalne, rektora, zapomoga

Na UW możesz skorzystać ze świadczeń socjalnych, a Twoje osiągnięcia mogą być docenione w ramach stypendium rektora. Sprawdź, komu przysługuje każda z tych form wsparcia i dowiedz się, jak z niej skorzystać ⬇️

👉 STYPENDIUM SOCJALNE

Przeznaczone jest dla osób w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu. Wypłacane jest co miesiąc w stałej wysokości, która zależy od dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek o stypendium socjalne można składać przez cały rok, ale uzyskuje się je na semestr (żeby otrzymać je na cały rok, wniosek trzeba złożyć w każdym semestrze). W roku akademickim 2021/2022 stypendium socjalne wynosi od 550 zł do 1350 zł.

👉 STYPENDIUM REKTORA

Ma na celu nagradzanie najlepszych studentów danego roku, danego kierunku. Studenci konkurują o przyznanie stypendium na podstawie wyróżniających się wyników w nauce (tj. średniej ocen), osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych. O stypendium rektora można ubiegać się na początku roku akademickiego. Wysokość stypendium to 915 zł.

👉 ZAPOMOGA

To jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu. Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki, również w czasie wakacji. Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł. Zapomogę można uzyskać 2 razy w roku akademickim.

👉 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Mogą ubiegać się o nie studenci z niepełnosprawnością, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci z niepełnosprawnością, pobierając to stypendium, mogą jednocześnie otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora oraz zapomogę. Obsługę merytoryczną wniosków o stypendium zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

💡 Osoby ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami albo osiągnięciami sportowymi mogą ubiegać się także o stypendium ministra.

 


ℹ️ Więcej informacji znajdziesz na stronie Biura Pomocy Materialnej: https://bpm.uw.edu.pl/

Opłaty należy wysyłać na adres:

Wydział Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny numer konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

Opłaty dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 wykazane są:

na stronach 12 i 13 ZARZĄDZENIA NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na stronach 10 i 11 ZARZĄDZENIA NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim 

Wykaz opłat z poprzednich lat można znaleźć  tutaj

Minigranty Wydziału Archeologii (edycje od 2020/21)

Organizatorem Konkursu Minigranty Studenckie jest Wydział Archeologii. Celem Konkursu jest wspieranie aktywności związanej z procesem kształcenia oraz rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów, a przez to podnoszenie ich kwalifikacji, poprzez wspieranie zadań związanych bezpośrednio z realizacją tematów ich prac dyplomowych. Dodatkowym celem Konkursu jest rozwój studentów w zakresie umiejętności właściwego formułowania wniosków grantowych oraz realizacji i rozliczania projektów. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych kierunków archeologia i Archaeology „Studies in English” Wydziału Archeologii UW, którzy uzyskali średnią ocen 4.0 w roku poprzedzającym Konkurs. Opiekunem projektu realizowanego w ramach Konkursu może być wyłącznie pracownik Wydziału posiadający co najmniej stopień doktora. Ocenę merytoryczną przeprowadza siedmioosobowa Komisja, w której skład wchodzą Dziekan i prodziekani Wydziału, przedstawiciel Samorządu studentów WA, a także po jednym przedstawicielu studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych, II stopnia studiów stacjonarnych spoza Samorządu, których zgłasza Samorząd. W danym roku akademickim odbywa się jedna edycja Konkursu, maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu w danej edycji wynosi 10 000 zł, a maksymalny czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy lub do ukończenia studiów (pełnego cyklu kształcenia w rozumieniu Regulaminu Studiów UW. 

Dokumenty do pobrania

III Edycja – 2022/2023

Ogłaszamy nabór wniosków w 3. edycji Konkursu na Minigrant Studenckie WA UW roku akademickim 2022/2023. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW 3”.

 • Wnioski należy składać do 8.01.2023 r. do godz. 23:59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

II Edycja – 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 przewidywany jest następujący harmonogram konkursu na minigranty. Kolejne etapy konkursu będą ogłaszane stopniowo. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW” oraz numer edycji.

 • Wnioski należy składać do 25.02.2022 r. do godz. 23.59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

I Edycja – 2020/21

Z uwagi na wdrażanie całkowicie nowego systemu konkursowego, tegoroczna Edycja jest wyjątkowo ogłoszona z opóźnieniem. Studenci spełniający kryteria konkursowe, którzy chcą obronić się w terminie, mogą starać się o dofinansowanie działań wspierających powstanie ich prac dyplomowych takich jak koszty wyjazdów, skanów, czy grafik.

 • Wnioski należy składać do 18 maja 2021 r. do godz. 23.59.
 • Ocena formalna nastąpi do 21 maja 2021 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 r.

Zakwalifikowani do II etapu (po ocenie formalnej):

 • Damian Bursa
 • Paweł Rongies
 • Bartosz Placak

Skład Komisji oceniającej wnioski pod względem merytoryczno-jakościowym:

Dziekan, dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz., Przewodniczący Komisji,
Prodziekan ds. badań i rozwoju, dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.,
Prodziekan ds. finansowych, dr Michał Starski,
Prodziekan ds. studenckich. dr hab. Agnieszka Tomas,
Przedstawicielka studentów studiów I stopnia, pani Gabriela Prejs,
Przedstawicielka studentów studiów II stopnia, pani Joanna Pawlik,
Przedstawiciel Samorządu WA, pan Jan Chmielewski-Gill.
Posiedzenie Komisji – 10.06.2021, godz. 18.30
Zgodnie z Regulaminem, ocena wniosków ma charakter poufny.
Wyniki I Edycji Konkursowej 2021

W imieniu Komisji mam przyjemność poinformować, że w I Edycji Konkursu “Minigranty Studenckie” wszystkie wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursowego zostały nagrodzone.

Ranking Konkursu:

 1. Bartosz Placak: 563 pkt.
 2. Damian Bursa: 521 pkt.
 3. Paweł Rongies: 519 pkt

Gratulujemy nagrodzonym!

Minigranty studenckie (edycja 2018/19 przedłużona)

Minigranty studenckie przyznawane są w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK). To specjalna dotacja, która w latach ubiegłych była przyznawana w ramach środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z puli środków przyznanych za udział studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. W roku akademickim 2019/2020 na gruncie tzw. Ustawy 2.0. takie środki nie zostały uczelni przyznane, ale program był kontynuowany ze środków centralnych.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp.

Wszelkie wydatki (zawarte w kosztorysie projektu) winny być konsultowane z Sekcją Finansową WA; bilety powinny być nabywane za pośrednictwem biura obsługującego UW (aktualnie WhyNotTravel), faktury wystawiane na UW (informacje na stronie Sekcji Finansowej WA)

Po zakończeniu projektu należy złożyć rozliczenie merytoryczne (podjęte działania oraz osiągnięte rezultaty) oraz finansowe w formie elektronicznej oraz papierowej do Prodziekana ds. studenckich WA.

Zakończenie realizacji projektów zaakceptowanych w roku akademickim 2019/20 zostaje wydłużone do 31.08.2021 r.

Proszę pamiętać o złożeniu rozliczenia merytorycznego wraz z rozliczeniem finansowym podpisanym przez panią Kierownik Sekcji Finansowej do dnia 31.08.2021 r.

 

Studenci i absolwenci kierunków archeologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz Archaeology “Studies in English” mogą odbyć staż/praktyki zawodowe/wolontariat w wybranej instytucji lub na uczelni macierzystej.

 

Studenci zainteresowani działaniami o charakterze wolontariatu lub praktyk zawodowych mogą znaleźć wsparcie Uniwersytetu w realizacji swoich planów. Działalność w tym zakresie można realizować w formie praktyk zawodowych (nie mylić z ćwiczeniami wykopaliskowymi, czasem popularnie nazywanymi praktykami wykopaliskowymi) realizowanych za pośrednictwem Biura Karier UW lub w formie działań o charakterze wolontariatu, realizowanych w obrębie jednostek UW lub w innych instytucjach/organizacjach. Działalność wolontariacka studentów uniwersytetu jest współorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum  Wolontariatu UW.

Obie formy aktywności studenckiej mają formę stażu. Nie są częścią programu kształcenia na kierunku archeologia i Archaeology “Studies in English” i nie mogą być traktowane jako ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Odbycie stażu i uzyskanie zaświadczenia o jego ukończeniu może być jednak atutem w oczach przyszłego pracodawcy. Zaświadczenie jest dodawane do suplementu dyplomu.

Staż poza UW

strona informacyjna: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/

Studenci UW mogą realizować praktyki zawodowe poza uczelnią. W przypadku niektórych kierunków jest to wręcz wymagane programem studiów. W przypadku studentów wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Archeologii UW odbycie praktyk zawodowych w rozumieniu przepisów ogólnych nie jest wpisane do programu studiów (ćwiczenia wykopaliskowe i ćwiczenia powierzchniowe to przedmioty programu studiów, a nie praktyki zawodowe). Nie mniej studenci mają możliwość korzystania z oferty nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Biuro Karier UW co roku zbiera propozycje pracodawców chętnych do zatrudnienia studentów na staże i przedstawia wykaz ofert instytucji, w których można odbyć praktyki. Warto zapoznać się aktualną ofertą na stronie Biura:

Informacje na temat aktualnych ofert UW

Aktualna ogólnopolska baza ofert

Praktyki nieobowiązkowe realizowane poza UW są koordynowane przez Biuro Karier UW. Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ). Więcej informacji na stronie Biura Karier.

Staż na Uniwersytecie Warszawskim

strona informacyjna: https://wolontariat.uw.edu.pl/wolontariat-uw/

Studenci UW mogą odbywać staż o charakterze wolontariatu nie objęty programem studiów w ramach umowy pomiędzy jednostką organizacyjną UW a studentem. Staż może być realizowane na Wydziale Archeologii lub w innej jednostce Uniwersytetu. Możliwe są również staże wolontariackie w innych instytucjach/organizacjach. Szczegółowe informacje dotyczące działalności wolontariatu są dostępne na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu: https://wolontariat.uw.edu.pl/

Zasady odbycia wolontariatu w jednostkach UW są regulowane Zarządzeniem nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5857/M.2021.104.Zarz.68..pdf). Regulamin wskazuje zakres obowiązków, który może zostać powierzony wolontariuszowi oraz zakres obowiązków jednostki organizacyjnej. W przypadku umowy wolontariackiej trwającej dłużej niż 30 dni lub gdy wnioskuje o to wolontariusz, umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Wzór umowy wolontariackiej z jednostką UW:

wersja PL: https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Porozumienie_ogolne_zablokowane.docx

wersja ENG:  https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/EN-PL-porozumienie_zablokowane.docx

Opracowany projekt porozumienia należy przekazać do akceptacji Biura Prawnego UW. 

Po zakończeniu wolontariatu jednostka organizacyjna jest zobowiązana do wystawienia zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

Staż w ramach programu Erasmus+

Studenci UW mogą realizować staże także zagranicą w ramach programu Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdami mogą uzyskać informacje od Koordynatora Mobilności na Wydziale Archeologii oraz Biurze Karier UW dostęp do ofert i firm, które znajdują się w serwisie http://www.biurokarier.edu.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

  • z Koordynatorem Mobilności, dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl
  • z Biurem Karier mailowo: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Studenci z innych europejskich uczelni biorących udział w programie Erasmus+ mogą także realizować staże na UW. Biuro Karier UW koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Biurem Karier w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  tel. (22 55 20 763).

Koordynatorem studentów przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii jest dr Artur Grabarek.

Więcej informacji w tym miejscu.

Praktyki absolwenckie

Po ukończeniu studiów absolwent może odbyć praktyki absolwenckie na UW lub w wybranej instytucji, na podstawie odpowiedniej umowy. W przypadku absolwentów chcących realizować praktyki na UW, umowę należy skonsultować z Biurem Prawnym UW. Pomoc oferuje także Biuro Karier UW.

Warunki:

 • nie ukończony 30 r.ż.;
 • maksymalnie 3 miesiące u jednego Organizatora praktyk;
 • praktyka może być płatna lub nieodpłatna; wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679);
 • absolwent-praktykant sam musi zadbać o ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy o praktyke absolwencką na UW

Przykładowy wzór zaświadczenia o praktykach absolwenckich na UW

Więcej informacji na temat form odbywania praktyk, a także na temat działań prospołecznych w ramach wolontariatu przez studentów i absolwentów UW znajduje się na stronie Biura Karier UW.

 

Ćwiczenia warsztatowe — praktyki muzealne

Zgodnie z programem studiów magisterskich dziennych studentów II roku obowiązuje realizacja 60h dydaktycznych (45 godzin zegarowych) zajęć zatytułowanych „Ćwiczenia warsztatowe”, 5 ECTS. Zgodnie z opisem zajęć:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych, np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego. Zajęcia te mogą być realizowane w formie praktyk muzealnych w placówkach, z którymi współpracuje WA UW.

W roku akademickim 2021/2022 Wydział proponuje studentom realizację wspomnianych zajęć w następujący sposób (w razie pojawienia się nowych propozycji lista może być uzupełniana):

   1. Udział w zajęciach realizowanych częściowo w Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, opiekunem ćwiczeń jest dr Katarzyna Pyżewicz. Zainteresowanych studentów prosimy o bezpośredni kontakt z dr Pyżewicz (k.pyzewicz@uw.edu.pl lub osobiście).

UWAGA!

Studenci, którzy chcieliby realizować ćwiczenia warsztatowe w innych placówkach, szczególnie poza Uniwersytetem Warszawskim, powinni samodzielnie skontaktować się z wybraną instytucją i uzyskać zgodę dyrekcji, jak również pisemny opis zakresu obowiązków wyznaczonych przez instytucję przyjmującą. W tym celu należy wypełnić formularz skierowania na praktykę muzealną. Na jego podstawie decyzję o skierowaniu studenta na praktykę podejmowane są indywidualnie przez Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Po stronie studenta leży zapewnienie ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas praktyk. Można wykupić ubezpieczenie w ramach Karty ISIC (International Student Identity Card).

Na podstawie formularza skierowania na praktykę muzealną zostanie przygotowana umowa realizacji praktyki muzealnej. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie odbytej praktyki zawierające ocenę wypełniania obowiązków. Na tej podstawie student uzyska zaliczenie przedmiotu.

Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) jest przyznawana studentom, jeżeli należą do poniższych grup (§ 26 ust. 4 RS):

   1. studenci wyróżniającym się w nauce (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   2. studenci uczestniczący w pracach badawczych nieobjętych programem studiów (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   3. studenci wyróżniający się w działalności sportowej, w której reprezentują Uniwersytet (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   4. studenci wyróżniający się w działalności kulturalnej lub artystycznej (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   5. studenci skierowani na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   6. studenci studiujący jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   7. studenci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą (wyłącznie na podstawie opinii Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW);
   8. studentki w ciąży i studenci będący rodzicami (na podstawie dokumentów potwierdzających fakt);
   9. studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
   10. w innych uzasadnionych przypadkach niż wymienione w pkt 1-9, w tym związanych ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi studenta.

Indywidualna Organizacja Studiów może przyjąć formę (§ 26, ust. 3):

   1. indywidualny program studiów realizowany we współpracy z opiekunem naukowym lub
   2. indywidualny plan studiów lub
   3. indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów lub
   4. indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą.

Przy czym IOS obejmujący indywidualny program studiów (pkt 1) wymaga wskazania opiekuna naukowego dla studenta oraz opracowania indywidualnego programu studiów, który zostaje zaopiniowany przez opiekuna. Indywidualny program studiów musi spełniać wymagania wynikające z efektów uczenia się określonych dla kierunku studiów. Wspomniany wymóg wskazania opiekuna nie dotyczy studentów, których indywidualny program studiów jest związany ze skierowaniem na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej.

Indywidualny plan studiów (pkt 2) może obejmować zgodę na przenoszenie zajęć pomiędzy etapami studiów. Jeżeli wydana jest zgoda dziekana na przeniesienie zajęć, niezaliczenie ich w trakcie etapu studiów wskazanego w programie studiów nie powoduje naliczenia opłaty związanej z warunkowym zaliczeniem roku. Student starający się o indywidualny plan studiów jest zobowiązany do dołączenia do wniosku złożonego przez system USOS harmonogramu IOS zawierającego informacje dotyczące przedmiotów, o których przesunięcie zaliczenia się stara.

Indywidualny tryb i/lub termin zaliczenia przedmiotu wymaga przedstawienia harmonogramu IOS zawierającego listę przedmiotów, których zmiana będzie dotyczyć, wraz z opisem zakresu wnioskowanej zmiany (np. dopuszczenie zwiększonej liczby nieobecności, zgoda na zaliczenie zajęć inne niż wskazane w sylabusie przedmiotu etc.). Wymagane jest uzyskanie przez studenta zgody prowadzącego na wskazaną zmianę. Zgoda jest wyrażana przez złożenie przez prowadzącego podpisu na harmonogramie zawierającym wszystkie informacje dotyczące IOS. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie podpisu w terminie pozwalającym na złożenie wniosku, zgoda może być wyrażona w postaci emaila wykładowcy wysłanego do studenta za pomocą konta uniwersyteckiego. W przypadku braku zgody prowadzącego niemożliwe jest uzyskanie zgody na indywidualny tryb i/lub termin zaliczenia przedmiotu, który ten wykładowca prowadzi.

Odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia z obowiązku osiągnięcia efektów uczenia się określonych w programie studiów. Oznacza to, że student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów programu studiów z możliwością uznania decyzją dziekana ekwiwalentu spełniającego wskazane w programie efekty uczenia się.

Po prawomocnym skreśleniu z listy studentów powrót na studia możliwy jest na dwa sposoby: poprzez wznowienie na studia bądź ponowną rekrutację.

Przeszkody we wznowieniu na studia

Wznowienie na studia jest możliwe jedynie w przypadku osób, które zostały po raz pierwszy skreślone z listy studentów kierunku archeologia nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wznowienie. Nie jest również możliwe wznowienie studenta, który zalega z płatnościami na rzecz uniwersytetu. Możliwe są również inne przeszkody regulaminowe, uniemożliwiające pozytywne rozpatrzenie wniosku o wznowienie (patrz poniżej). W przypadku braku regulaminowej możliwości wznowienia jedynym sposobem powrotu na studia jest ponowna rekrutacja.

Sytuacja studenta po wznowieniu na studia

Wznowienie oznacza powrót studentki/studenta do tego samego punktu w toku studiów, w którym został on przerwany i na prawach, których studiował(a) przed skreśleniem. Oznacza to, że wznowienie powinno nastąpić na ten sam kierunek i rok studiów. Jeżeli dany kierunek nie jest już prowadzony (np. studia licencjackie w trybie zaocznym) na wniosek studenta prodziekan ds. studentów może może wyrazić zgodę na wznowienie na innym kierunku studiów (czyli na studiach dziennych).

Zachowanie rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów oznacza również, że student nadal podlega ograniczeniu liczby możliwych powtórzeń etapu studiów (każdy rok studiów może być powtarzany tylko raz). Oznacza to, iż student, który dwukrotnie zaliczał np. 3. rok studiów licencjackich nie może być wznowiony na studia, ponieważ nie ma możliwości ponownego zaliczania 3. roku studiów.

Jeśli w roku akademickim, w którym student wznawia studia, obowiązuje inny program studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów, student zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych przez prodziekana ds. studenckich. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony.

Wznowienie po absolutorium/wznowienie na obronę

W przypadku, gdy osoba starająca się o wznowienie uzyskała przed skreśleniem absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego, może w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych. Taka możliwość dotyczy jednak tylko studentów, którzy zostali skreśleni z powodu niezłożenia w przewidzianym terminie egzaminu dyplomowego i złożyli wniosek o wznowienie studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia.

Tryb ubiegania się o wznowienie na studia

Bez względu na tryb i cel wznowienia, należy złożyć odpowiedni wniosek wg wzoru dostępnego w tym miejscu. Wniosek rozpatruje prodziekan ds. studenckich. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy uiścić opłatę zgodnie z wykazem opłat podanym w tym miejscu. Obowiązuje cennik aktualny w roku akademickim, w którym zostaje złożony wniosek o wznowienie. W przypadku osób wznawiających się w celu obrony, wniosek o wznowienie musi zostać złożony co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem obrony.

Na Uniwersytecie Warszawskim działa wiele osób pomagających w przypadkach związanych z naruszaniem zasad równości i tolerancji, a także w sprawach praw studentów.

Obowiązkiem każdego pracownika UW jest poszanowanie zasad równości w taki sposób, aby każdy student i studentka oraz pracownik i pracowniczka naszego Uniwersytetu czuli się bezpiecznie w murach naszego Wydziału, w przekonaniu, że ich prawa są właściwie przestrzegane.

Pierwsze kroki

Jeśli jesteś studentką lub studentem i doświadczysz sam /sama niesprawiedliwego lub poniżającego traktowania lub zauważysz złe traktowanie kogoś w Twoim otoczeniu możesz w pierwszej kolejności zgłosić się do Samorządu na swoim wydziale lub do prodziekan ds. studenckich. Jeśli jesteś studentem I roku lub studentem studiów niestacjonarnych, możesz zgłosić się do swojego opiekuna. Te osoby mogą wysłuchać Twoich problemów i pomóc skierować sprawę w odpowiednie miejsce, gdzie otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Jeśli jesteś w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz natychmiastowego wsparcia psychologicznego, dzwoń pod numer Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo) lub pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00). Uniwersytet także oferuje wsparcie osobom potrzebującym. Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu oraz w instytucjach i osób opisanych poniżej.

Samorząd Studentów WA UW

Do Samorządu WA można również zgłaszać się o radę z problemami i sytuacjami, które mogą pojawić się na Wydziale, Uniwersytecie lub poza uczelnią. Kontakt

Opiekun studentów I roku

Opiekun jest osobą, która wspiera nowych studentów rozpoczynających studia, pomaga zapoznać się z Uniwersytetem i Wydziałem, która może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące pierwszych kroków na archeologii. Jeśli czujesz, że jest to najlepsze rozwiązanie, to także możesz skontaktować się z opiekunem w sprawie, która Cię nurtuje. Opiekun powie Ci co możesz zrobić i dokąd się udać z Twoim problemem lub sprawą. Opiekunką I roku studentów archeologii jest dr Julia Chyla.

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Archeologię można studiować w trybie zaocznym. Są to studia II stopnia (magisterskie). Niewielu studentów ma jednak świadomość, że studentom studiów niestacjonarnych przysługują takie same prawa jak studentom studiów dziennych. Dotyczy to nie tylko praw do równości i tolerancji, ale także prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, prawo do stypendium Erasmus+, uzyskania minigrantu studenckiego, czy studiów MOST. Z każdym pytaniem, także dotyczącym spraw trudnych, można zwrócić się do opiekuna studentów studiów niestacjonarnych. Na naszym Wydziale jest nim dr Sławomir Wadyl.

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

Choć głównym zadaniem prodziekana ds. studenckich jest organizacja kształcenia na Wydziale jest to również osoba, do której każdy student czy studentka może zwrócić się z pytaniem lub skargą dotyczącą spraw przestrzegania zasad równości i tolerancji oraz praw studenta. Każdą sprawę można zgłosić drogą mailową lub poprzez kontakt na dyżurze dziekańskim.

Kontakt: wa.student@uw.edu.pl, godziny dyżuru są podanej tutaj

Ombudsman – czyli rzeczniczka akademicka

Ombudsman, czyli Rzecznik akademicki, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w różnych sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności.

Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Funkcja ombudsmana jest niezależna od struktury zarządzania.

Ombudsman został powołany na podstawie Zarządzenia numer 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Warszawskim Rzecznika Akademickiego. Od 2011 roku funkcję Rzeczniczki akademickiej pełni dr Anna Cybulko.

Kto może zgłaszać sprawy do ombudsmana?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne –pracownicy, doktoranci i studenci, jak i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

 • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
 • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
 • na wniosek Rektora;
 • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
 • z własnej inicjatywy.

Procedura zgłaszania spraw jest opisana w tym miejscu.

Kontakt:  ul. Dobra 56/66, 00 – 312 Warszawa (BUW, I piętro na antresoli, p. 1.60C), e-mail: ombudsman@uw.edu.pl. Godziny dyżurów

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na Uniwersytecie Warszawskim. Podstawowym zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę. Główny specjalista ds. równouprawnienia współpracuje z Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Komisji lub do głównego specjalisty ds. równouprawnienia, który następnie przekaże sprawę do rozpatrzenia.

Stanowisko głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW pełni Anna Grędzińska, jednak z uwagi na urlop macierzyński pani Grędzińskiej, od kwietnia 2018 r. funkcję tę pełni dr hab. Julia Kubisa.

Kontakt: rownouprawnienie@uw.edu.pl

Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom na UW odpowiada Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji, do którego zadań należy przyjmowanie i badanie skarg dotyczących dyskryminacji, zbieranie danych na temat jej przejawów oraz zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji współpracują z rzecznikiem akademickim oraz specjalistą ds. równouprawnienia na Uniwersytecie.

Aktualny skład Komisji znajdą Państwo na tej stronie.

Kontakt: antydyskryminacja@uw.edu.pl lub rownouprawnienie@uw.edu.pl

Procedura antydyskryminacyjna na UW została wprowadzona zarządzeniem nr 205 Rektora UW z 31 sierpnia 2020 r.

Rzecznik praw studenta i Konsultantka ds. przemocy seksualnej

Rzecznik praw studenta oraz Konsultantka ds. przemocy seksualnej to osoby wybierane spośród studentów.

W zakres kompetencji Rzecznika Praw Studenta wchodzą: wszelkie działania związane z ochroną praw studenta, działaniem na rzecz zwiększania świadomości studentów o przysługujących im prawach, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz obrony interesu studentów. Rzecznik udziela informacji nt. praw studenta, wskazuje, jakie postępowanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia interesów studenta/-ki oraz podejmuje interwencję przed właściwym organem Uniwersytetu.

Aktualnie funkcję tę pełni Dominika Kuna, odbywająca studia w ramach Kolegium MISH, która działa w Zespole, w którego skład wchodzi także Konsultantka ds. przemocy seksualnej. 

Konsultantka ds. przemocy seksualnej to także osoba wybierana spośród studentów. Aktualnie funkcję tę pełni Antonina Lewandowska, studentka Wydziału Socjologii.

Kontakt do Rzecznika: rps@samorzad.uw.edu.pl

W sprawach dotyczących molestowania można także zgłaszać się do innych osób. Warto zapoznać się z Informatorem o przeciwdzialaniu molestowniu seksualnemu na UW.

Koordynator i Komisja Przeciwdziałania Mobbingowi

Czym jest mobbing?

Granica między pojęciem mobbingu i dyskryminacji jest bardzo cienka. Oba zjawiska są zwykle mylone. Ofiary mobbingu często doświadczają klasycznych przejawów dyskryminacji, ale nie tylko.

Art. 94³ §2 Kodeksu pracy definiuje mobbing tak: “działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Coraz częściej jednak mówi się o zjawisku mobbingu akademickiego, ponieważ sytuacje, które mają miejsce między pracownikami pojawiają się również w relacjach między studentami oraz między studentami a wykładowcami. Więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj czy tutaj. Niezależnie od terminu, nękanie i zastraszanie w środowisku akademickim nie powinno mieć miejsca i powinno być zgłaszane odpowiednim instytucjom uniwersyteckim.

Mobbing może przybierać różnego rodzaju zachowania, w wyniku których u danej osoby wywołuje się poczucie niższości, wykluczenia, izolacji, utraty poczucia własnej wartości.

Sytuacje te mogą przybierać różną postać: nieuzasadnionego, ciągłego krytykowania, wyśmiewania, poniżania, ignorowania, rozsiewania plotek, zmuszania do wykonywania cięższych prac, zadawaniu prac przewyższających możliwości bądź kompetencje danej osoby w celu podkreślenia jej braku przydatności zawodowej.

Mobbing jest zjawiskiem zakazanym prawnie i nie powinien mieć miejsca na Uniwersytecie Warszawskim.

Koordynator i Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi zajmuje się:

 • przyjmowaniem i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego;
 • zbieraniem danych na temat przejawów mobbingu;
 • zbieraniem informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi;
 • podejmowaniem inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu w miejscu pracy.

Osobą pełniącą obowiązki koordynatorki ds. przeciwdziałania mobbingowi jest Magdalena Miksa z biura Rzecznika Akademickiego.

Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 rektora UW z dnia 14 maja 2018 roku w prawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt: antymobbing@uw.edu.pl

Akademicka Poradnia Prawna

Akademicka Poradnia Prawna świadczy bezpłatną pomoc prawną dla studentów, w tym osób, które doświadczyły nierównego traktowania, stały się ofiarą molestowania, mobbingu bądź naruszono jej prawa w jakikolwiek inny sposób. Warunkiem zgłoszenia się do Poradni jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub też innego dokumentu poświadczającego status studenta, natomiast niewymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin dyżuru. Osobami udzielającymi porad w jednostce są z reguły studenci ostatnich lat, absolwenci oraz doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy działają przy pomocy doradców posiadających doświadczenie w konkretnej dziedzinie.

W czasie ogłoszonej pandemii związanej z COVID-19 Akademia udziela porad zdalnie. Po wszelkie informacje, zapraszamy na nasz profil na Więcej informacji można znaleźć na stronie Poradni oraz na stronie www.facebook.com/APP.UW

Kontakt: biuro@akademickaporadniaprawna.pl lub przez formularz na stronie.

Klinika Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Klinika udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie wielu dziedzin prawa (np. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego i in.), w tym pomocą ofiarom przemocy i dyskryminacji.

Klinika prowadzona jest przez studentów pracujących pod opieką pracownika naukowego. Może do niej zgłosić się każdy student czy studentka z różnymi sprawami, także dotyczącymi nierównego i dyskryminacyjnego traktowania – poruszanymi kwestiami zajmuje się specjalna sekcja Kliniki do spraw przeciwdziałania przemocy.

Na spotkanie z pracownikami Kliniki może umówić się każda osoba (również spoza Uniwersytetu), która z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawną. Zgłoszenia na dyżur, na którym następuje wstępne rozpoznanie sprawy i podjęcie decyzji co do dalszych kroków odbywa się drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt: Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105
Krakowskie Przedmieście 26/28, email: klinika@wpia.uw.edu.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej UW to nowy ośrodek uniwersytecki, który oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną studentom i pracownikom UW. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Psychologii i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Utworzenie CPP UW wynika z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne społeczności UW. Kierownikiem ośrodka jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

W Centrum można uzyskać pomoc m.in. poprzez:

 • krótką rozmowę wspierającą bez wcześniejszego zapisu,
 • standardowe spotkania wspierające,
 • spotkania służące zaopiniowaniu.

Nie czekaj do momentu, w którym będziesz się bardzo źle czuł. Niektórzy myślą: nie pójdę do psychologa, bo nie jestem ze mną aż tak źle. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać problemom, niż pozwolić, aby one narastały.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie w tym miejscu. Zapraszamy więc do kontaktu z nami – więcej informacji na temat zapisów.

Osoby w bardzo silnym kryzysie, potrzebujące natychmiastowej pomocy, mogą też zgłosić się do innych miejsc:

 • zadzwonić bezpłatnie pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00)
 • skontaktować się z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo).

Kontakt: cpp@psych.uw.edu.pl, tel. 694 711 731

Aktualny grafik dyżurów stacjonarnych i telefonicznych znajduje się na stronie www.cpp.uw.edu.pl.

Wkrótce zostanie uruchomiona możliwość zapisów on-line dostępna całodobowo.

Strefa komfortu PSRP

To o projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Porady dostępne są na stronie: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Można tam także zapisać się na poradę online.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

BON UW to instytucja, której zadaniem jest pomoc i wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym oraz osobom z problemami zdrowotnymi, zarówno studentom w realizowaniu toku studiów, jak i pracownikom uczelni. Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami może zgłosić się każdy, kto z powodu swojej niepełnosprawności lub stanu zdrowia doświadcza gorszego traktowania bądź napotyka bariery w procesie studiowania czy podejmowania innych istotnych aktywności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na terenie Uniwersytetu.

Pomoc Biura odbywa się wielopłaszczyznowo i obejmuje m.in. organizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych, szkoleń z zakresu obsługi urządzeń technologicznych, pomoc w sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne doświadczają gorszego traktowania ze względu na niezależne od nich przyczyny. BON wydaje także zaświadczenia o stanie zdrowia studentom przewlekle chorym, którzy nie mają orzeczenia niepełnosprawności.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami podejmuje działanie w stosunku do osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej www.bon.uw.edu.pl, następnie zapiszą się na spotkanie z konsultantem/ką drogą telefoniczną lub mailową, a także przedstawią swoją sytuację zdrowotną.

Formy wsparcia, o które mogą się ubiegać studenci określa Zarządzenie nr 170 Rektora UW. To m.in. opisana w § 4 tego Zarządzenia indywidualna organizacja studiów wynikająca z Regulaminu Studiów:

1. Na podstawie § 26 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim KJD udziela zgody na indywidualną organizację studiów w postaci indywidualnego trybu studiowania przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą uwzględniając opinię BON.
2. W przypadku osób zarejestrowanych w BON indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą może polegać w szczególności na:
1) zmianie trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń;
2) zmianie sposobu uczestnictwa w zajęciach;
3) zmianie organizacji sesji;
4) zmiany w cyklu kształcenia pozwalającej na indywidualne dostosowanie czasu i sposobu realizacji programu całych studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Kontakt: bon@uw.edu.pl, godziny dyżurów są podane tutaj.

Opieka medyczna w ramach ubezpieczenia NFZ

Studenci i pracownicy UW mogą korzystać bezpłatnie z opieki świadczonej przez przychodnię akademicką CenterMed. Szczegóły dotyczące zapisów na konsultacje lekarskie i korzystania ze świadczeń zawarte są w STUDENCI SZCZEGÓŁY ZAPISU ON-LINE NFZSTUDENCI – ZASADY LECZENIA NFZ.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Organizacja, której statutowym celem jest propagowanie polubownego rozwiązywania konfliktów, do której może zgłosić się każda osoba, doświadczająca dyskryminacji, przemocy lub nierównego traktowania.

Jednym z celów realizowanych i upowszechnianych przez Centrum jest wzmacnianie poczucia poszanowania praw człowieka, tolerancji i akceptacji oraz propagowanie nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

W przypadku zgłoszenia się do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (telefonicznie bądź mailowo), po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę, następuje wyznaczenie osoby mediatora oraz miejsca i czasu postępowania. Na wniosek osoby zgłaszającej się z problemem, w uzasadnionych przypadkach, mediacja może być prowadzona również na odległość, bez konieczności bezpośredniej konfrontacji obu stron.

Kontakt: Collegium Iuridicum II, pokój 3.5, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, email: mediacje@uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Równoważni na UW

Tu można pobrać poradnik antydyskryminacyjny.

Formularz Harmonogramu Indywidualnej Organizacji Studiów

Osoby ubiegające się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) powinny przedstawić wypełniony formularz zawierający przedmioty, których zaliczenie będzie realizowane w ramach IOS  (przesunięcie terminu lub formy zaliczenia) wraz ze zgodą osoby prowadzącej zajęcia (w formie podpisu na formularzu). Bez załączonego harmonogramu podanie zawierać będzie braki formalne i nie będzie mogło zostać rozpatrzone pozytywnie.

Szczegóły dotyczące Indywidualnej Organizacji Studiów są dostępne na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/indywidualna-organizacja-studiow-ios/

Formularz Harmonogramu IOS

Wzór wniosku o wznowienie studiów (wersja ENG)

Przed wydrukiem należy wypełnić pola z danymi studenta (u góry po lewej), datę, “rok akademicki” oraz “uzasadnienie”. Następnie plik wydrukować, podpisać odręcznie, zeskanować i wysłać na adres wa.studia@uw.edu.pl z prośbą o uzupełnienie adnotacji o przyczynie skreślenia i przekazaniu wniosku do prodziekan ds. studenckich.

Więcej na temat wznowienia.

Wzór zgody na opiekę promotora nie prowadzącego seminarium

Zgodnie z Regulaminem prac dyplomowych, student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą i po akceptacji prowadzącego seminarium.

Po wypełnieniu formularza należy przedstawić go do podpisu promotorowi, a następnie do akceptacji prowadzącemu seminarium licencjackie lub magisterskie. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sekcji Studenckiej Dziekanatu lub przesłać skan na adres: wa.studia@uw.edu.pl.

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów i dyplomu przez osoby trzecie:
wzór upoważnienia

Klauzula informacyjna w procesie odbioru dokumentów w imieniu absolwenta- studenta

Nowy program I roku studiów licencjackich obowiązujący od roku akademickiego 2020/21

I semestr (zimowy)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
1. Wprowadzenie do archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
2. Warsztat badawczy archeologa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
3. Człowiek w pradziejach (paleolit – wcz. epoka żelaza) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
5. Człowiek i środowisko konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
6. Praca zespołowa konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
7. Źródła wiedzy o przeszłości konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
8. BHP ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
9. OWI ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
10. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
11. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
12. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0

II semestr (letni)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
1. Teorie i metody badań w archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
2. Metodyka archeologicznych badań terenowych ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
3. Barbarzyńcy tworzą Europę (okres przedrzymski – czasy nowożytne) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
4. Świat Greków i Rzymian konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
6. Dokumentacja rysunkowa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
7. Laboratorium i warsztat opisu zabytków ćwiczenia (2x30h) zaliczenie 2×2.0
8. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
9. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia co najmniej 5 pkt. ECTS przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
10. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
11. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0
12. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
13. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0

 

30 – czas trwania zajęć w godzinach dydaktycznych/rok akademicki

Nowy program II roku studiów licencjackich
obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021

60 ECTS, 780 h, (6 egz., co najmniej 12 zal.) + ćwiczenia wykopaliskowe (150h) i powierzchniowe (30h)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

1. Warsztat pracy naukowej  konwersatorium 60 zaliczenie 4.0
2. Metody dokumentacji fotograficznej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii konwersatorium 30+30 egzamin+zaliczenie 2.0+2.0
5.

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 2 × 30 zaliczenie lub egzamin 2 × 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
6. Język starożytny (Łacina) lektorat 60 egzamin 4.0
7. Język nowożytny lektorat 120 zaliczenie 4.0
8. Egzamin z języka
nowożytnego na
poziomie B2
egzamin 2.0
9. WF ćwiczenia 30 zaliczenie 0.0
10. Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 150 zaliczenie 9.0
11. Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 zaliczenie 2.0

Profil obowiązkowy (Specjalizacyjny):

Należy wybrać 2 specjalności z 9 oferowanych. Każda specjalność oznacza 120 godzin zajęć (łącznie w ciągu roku 240 godzin, 16 ECTS)

12. Epoka kamienia i epoka brązu konwersatorium 2 × 120 2 × egzamin + zaliczenia zależne od podziału zajęć w obrębie specjalności 2 × 8.0
13. Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
14. Średniowiecze i nowożytność
15. Archeologia Bliskiego Wschodu
16. Archeologia Egiptu i Nubii
17. Archeologia Grecji
18. Archeologia Rzymu
19. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
20. Bioarcheologia i archeologia środowiska

Konwersatoria profilowane: 

W sumie 4 konwersatoria profilowane (łącznie 120 godzin, 8 ECTS). Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS. 

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

 

Nowy program III roku st. licencjackich

Od roku akademickiego 2021/22 obowiązuje nowy program dla III roku studiów licencjackich

59 ECTS, 660 h, (4 egz., 15 zal.)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

1. Warsztat przygotowania pracy dyplomowej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
2. Wykład ogólnohumanistyczny wykład 60 egzamin 4.0
3. Wizualizacja wyników badań konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
4. OGIN wykład 30 egzamin 1.5
5. OGUN wykład 30 egzamin 2.5
6. Język starożytny lektorat 60 egzamin 4.0

Seminarium licencjackie:

należy wybrać jedno (60 h, na zaliczenie, 6.0 ECTS) + PRACA DYPLOMOWA ( 13 ECTS)

1. Epoka kamienia i epoka brązu 60 h zaliczenie 6.0 + 13.0 ECTS
2. Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
3. Średniowiecze i nowożytność
4. Archeologia Bliskiego Wschodu
5. Archeologia Egiptu i Nubii
6. Archeologia Grecji
7. Archeologia Rzymu
8. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
9. Bioarcheologia i archeologia środowiska

konwersatoria profilowane: 

Do wyboru 12 zajęć z trzech profili do sumy 24 ECTS (12 × 30h po 2 ECTS). Zajęcia są prowadzone w semestrze pierwszym i drugim. Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS.

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

Nowy program I roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

59 ECTS, 660 godz., 2 egz. +ćwicz. wykop. (150 godz.) +ćw. pow. (30 godz.)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
1. Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
2. Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
3. Zajęcia wdrożeniowe konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
4. Archeologia w dobie Nowej Humanistyki wykład (30h) egzamin 2.0
5. Translatorium ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
6. Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (9x30h) zaliczenie 9×2.0
7. Marketing i zarządzanie dla archeologów konwersatorium (30h) zaliczenie 3.0
8-9. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 10 pkt. ECTS w postaci zajęć OGUN, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. *
10. Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
11. Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0*

*Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 10 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 10 ECTS z OGUNów, 5 ECTS to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 , studentowi studiów magisterskich przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

 

Nowy program II roku studiów magisterskich obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 (ze zmianami od roku 2022/2023)

60 ECTS, 480 godzin, 5 egzaminów + 8 zaliczeń + przygotowanie pracy magisterskiej

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
1. Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
Przygotowanie pracy magisterskiej 20.0
2. Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
3. Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (4x30h) zaliczenie 4×2.0
4. Wykład ogólnohumanistyczny (wykład poświęcony tematyce wybranej dyscypliny humanistycznej) wykład (30h) egzamin 2.0
5. Wykład monograficzny (do wyboru z oferty na bieżący rok akademicki) wykład (2x30h) egzamin 2×2.5
6. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 10 pkt. ECTS w postaci zajęć OGUN, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych.*
7. Ćwiczenia warsztatowe

(praktyki muzealne)**

ćwiczenia (60h) zaliczenie 5

*Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 10 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 10 ECTS z OGUNów, 5 ECTS to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

**Praktyki muzealne mogą być realizowane w instytucjach proponowanych przez Wydział w danym roku akademickim lub w instytucjach wybranych samodzielnie przez studenta. Informacja o instytucjach proponowanych w danym roku akademickim będzie zamieszczana przy planie zajęć.

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

Poniższy program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020.

I rok

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie) seminarium 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny wykład 3 × 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii wykład 2 × 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0*
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0*
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 2**
Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 2 × 150 h zal 18

*  zgodnie z przepisami uniwersyteckimi osoby, które nie zaliczyły przedmiotów BHP i OWI, bądź zaliczyły je wcześniej niż 3 lata kalendarzowe przed rozpoczęciem studiów magisterskich są zobowiązane do powtórnego zaliczenia ww. przedmiotów, jednak nie są one wliczane do programu studiów II stopnia.
**zmiana punktacji od 2020 roku.

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 7 6 egzaminów + 2 3 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie)+obrona pracy dyplomowej seminarium 45 h zal 8+22
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny  wykład 43 ×30 h 43 × egz 9*
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 5
Prezentacja wyników badań – warsztaty praktyczne warsztaty 30 h zal 3*
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Wykład ogólnouniwersytecki – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Warunkiem zaliczenia seminarium głównego jest złożenie i obrona pracy dyplomowej.

* zmiana obowiązująca od roku akademickiego 2023/2024

UWAGA: W myśl Zarządzenia nr 13  studentowi niestacjonarnych studiów
drugiego stopnia przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Studia archeologiczne w systemie niestacjonarnym (zaocznym) prowadzone są na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1995 roku. Są to studia płatne, a wysokość opłat jest co roku publikowana w formie zarządzenia Rektora w Monitorze UW. Od roku 2017 prowadzimy tylko studia II stopnia, dwuletnie magisterskie. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS. W razie potrzeby możliwa jest zmiana trybu studiowania z niestacjonarnego (zaocznego) na stacjonarny na naszym Wydziale. Zmiana wymaga jednak wyrównania różnic programowych w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich WA.

Wszyscy studenci  studiów niestacjonarnych na Wydziale Archeologii korzystają na UW z tych samych praw co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie stacjonarnym. A zatem, mają również pełne prawo do stypendiów i innych form wsparcia finansowego, studiów MOST, Minigrantów, czy programu ERASMUS PLUS. Studenci studiów niestacjonarnych mogą także uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie weekendowych zjazdów, wiosennych lub jesiennych ćwiczeń terenowych (powierzchniowych) oraz letnich ćwiczeń terenowych (wykopaliskowych), kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik pracy archeologa w praktyce. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w badaniach realizowanych przez Wydział Archeologii oraz jednostki badawcze współpracujące z WA UW. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów i szerokości geograficznych: na terenie Polski, Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. Aktualna mapa oraz informacje o prowadzonych badaniach znajduje się tutaj. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje publiczne archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk prowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna, możliwy jest również  udział w zajęciach  prowadzonych w trybie dziennym.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów ukończyły studia archeologiczne (lub inne) pierwszego lub drugiego stopnia w kraju lub zagranicą.

Prosimy zapoznać się z programem studiów.

Obsługą administracyjną studiów niestacjonarnych zajmuje się pani Joanna Chomicz, pracownik Sekcji Samodzielnej Dziekanatu ds. studenckich.

Zainteresowani rekrutacją na studia niestacjonarne mogą kontaktować się telefonicznie na numer (+48) 601 327 725. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie.

 

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych

Plan zajęć – studia zaoczne

 

KOLEJNA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ARCHEOLOGIA PODWODNA” PLANOWANA JEST OD PAŹDZIERNIKA 2024

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ OK. POŁOWY SIERPNIA 2024!!!!!!

WKRÓTCE PODAMY ZASADY REKRUTACJI

KONTAKT W SPRAWIE KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ARCHEOLOGIA PODWODNA”
Magdalena Nowakowska:  archeologiapodwodna@uw.edu.pl

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

PO OTWARCIU REKRUTACJI:

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej WA UW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów.
Bardzo prosimy dzwonić między 10.00 a 15.00 w dni powszednie: +48 601 327 725

Kierownikiem Studiów podyplomowych “Archeologia podwodna” jest  prodziekan ds. studenckich dr Elżbieta Jaskulska.

Koordynatorem studiów jest mgr Magdalena Nowakowska, dyrektor administracyjny Wydziału Archeologii i doświadczony archeolog podwodny.

e-mail: archeologiapodwodna@uw.edu.pl
www: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022_L/programme/SP-ARCHEOP/?from=field:AR

Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” skierowane są do osób nurkujących, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o specjalność jaką jest archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego. Program studiów ma na celu zapoznanie słuchaczy z szeroką tematyką związaną z archeologią podwodną i jej aspektami, np.  archeologią morską, śródlądową, technikami i metodami prowadzenia archeologicznych prac podwodnych. Program studiów obejmuje również szereg zajęć z zakresu nauk pomocniczych towarzyszących specjalności „archeologia podwodna” takich jak: konserwacja, bioarcheologia, geologia dna morskiego, hydrografia, muzealnictwo i szereg innych zagadnień, istotnych w procesie badawczym. W toku studiów słuchacze teoretycznie i praktycznie zapoznają się z technikami dokumentacji terenowej, fotografii podwodnej, rysunkiem i miernictwem związanym z geodezją i kartografią podwodną. Studia obejmują również 30 godzin ćwiczeń terenowych, realizowanych podczas archeologicznych badań podwodnych na kilku stanowiskach, w Polsce i zagranicą.

Studia przygotowują do współpracy z archeologami podwodnymi  (merytorycznie i praktycznie) oraz do działalności związanej z ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, ćwiczeń, warsztatów, z uwzględnieniem 30 godzin praktycznych ćwiczeń terenowych, realizowanych podczas wyjazdów archeologicznych. Przedmioty będą zaliczane na podstawie udziału na zajęciach. Studia trwają trzy semestry, a kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową. Wartością dodaną dla absolwentów jest możliwość zdobycia specjalizacji “Płetwonurek Archeolog” (PA2) Komisji Działalności Podwodnej CMAS .

Zajęcia są prowadzone w systemie zjazdów weekendowych (cała sobota oraz niedziela). W sumie odbędzie się 10 zjazdów – zwykle jeden raz w miesiącu w ciągu dwóch semestrów. Trzeci semestr poświęcony jest na pisanie pracy dyplomowej i spotkania seminaryjne w systemie online (cztery spotkania w ciągu czterech miesięcy).
Archeologiczne wyjazdy nurkowe będą organizowane w okresie wakacyjnym w terminach uzgodnionych ze studentami. Zakładamy, że wszystkie nurkowania zostaną przeprowadzone w ramach badań archeologicznych lub specjalnie dedykowanych warsztatów archeologii podwodnej na stanowiskach podwodnych w kraju i zagranicą.
Większość zajęć teoretycznych odbędzie się w siedzibie Wydziału Archeologii UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Dwa zjazdy będą zorganizowane poza Warszawą – w ramach współpracy z Narodowym Muzeum Morskim oraz Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Będą one obejmowały zajęcia w pracowniach konserwacji, magazynach i na wystawach muzealnych, a także na pokładzie statku badawczego „Oceanograf” (zob. linki poniżej).

https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej
https://www.nmm.pl/spichlerze-na-olowiance
https://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow
https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/statek-oceanograf.php

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2024/2025

Semestr zimowy 2024

Semestr letni 2024/2025

Semestr zimowy 2025:
3 x seminarium dyplomowe online

 

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (link)

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom: licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważne). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest także posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (lub równoważne stopnie innych federacji). Dopuszczalne jest złożenie deklaracji ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na badania podwodne.

Cel, zakładane efekty kształcenia :
Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do płetwonurków, absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu archeologii podwodnej, metod i technik prowadzenia badań, oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Efekty uczenia się:
z zakresu wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych osiągane na studiach podyplomowych, uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6–8 PRK

Symbol
efektu
uczenia się
Efekty uczenia się Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK
na poziomie 6 –
8 PR
WIEDZA
K_W01 Słuchacz zna i rozumie historię prowadzenia archeologicznych badań podwodnych oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. P7S_WG
K_W02 Słuchacz ma wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej P7S_WG
K_W03 Słuchacz zna i rozumie terminologię archeologii podwodnej i ochrony podwodnego dziedzictwa kultury oraz nauk pomocniczych. P7S_WG
K_W04 Słuchacz zna i rozumie teoretyczne podstawy archeologicznych badań podwodnych. P7S_WG
K_W05 Słuchacz zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych P7S_WG
K_W06 Słuchacz zna teoretyczne podstawy zarządzania podwodnym dziedzictwem kulturowym, sposoby jego interpretowania i popularyzacji. P7S_WG

P7S_WK

K_W07 Słuchacz zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa P7S_WK
K_W08 Słuchacz ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas podwodnych badań archeologicznych P7S_WK
K_W09 Słuchacz zna rozumie regulacje prawne, fakty i pojęcie w obszarze ochrony przyrody w zakresie środowiska wodnego oraz zależności między nimi. P7S_WG

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Słuchacz potrafi rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne z badań podwodnych dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji P7S_UW
K_U02 Słuchacz potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień P7S_UW
K_U03 Słuchacz potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów P7S_UW
K_U04 Słuchacz potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w dyskusji – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich P7S_UK
K_U05 Słuchacz potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole P7S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 Słuchacz jest gotowy do podejmowania zobowiązań z zakresu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, oraz upowszechniania w świadomości społecznej jego wartości P7S_KO
K_K02 Słuchacz jest gotowy do współdziałania w ramach archeologicznych badań podwodnych, oceniania skutków swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za nie. P7S_KR
K_K03 Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań z zakresu popularyzacji ochrony środowiska wodnego i kształtowania właściwej postawy społecznej w tym zakresie P7S_KO
K_K04 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów P7S_KK
K_K05 Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie archeologii podwodnej i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w aspekcie społecznym i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. P7S_KO
K_K06 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych. P7S_KR

Wykaz zajęć:

L.P Nazwa zajęć Forma zajęć Liczba godzin

(RAZEM)

Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS

 

1 Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego Wykład 12 12 2
2 Archeologia Podwodna Morza Czarnego Wykład 6 6 1
3 Archeologia Podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku Wykład 10 10 1,5
4 Archeologia podwodna na śródlądziu Wykład 10 10 1,5
5 Wstęp do archeologii morskiej Wykład 2 2 0,5
6 Szkutnictwo dla archeologów Wykład/ warsztaty 8 6 2 1,5
7 Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej Wykład/ ćwiczenia 16 10 6 3
8 Historia nurkowania i archeologii podwodnej Wykład 4 4 1
9 Metodyka i techniki archeologicznych badań podwodnych Wykład/ ćwiczenia 20 8 12 4
10 Konserwacja zabytków Wykład/ warsztaty 10 4 6 2
11 Muzealnictwo Warsztaty 4 4 1,5
12 Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego Wykład/ konwersatorium 6 4 2 1,5
13 Geologia dna morskiego Wykład/ warsztaty 8 4 4 2
14 Bioarcheologia Wykład/ ćwiczenia 10 4 6 2
15 Fizyka nurkowa dla archeologów Wykład 2 2 0,5
16 Wstęp do archeologii Wykład 16 16 2
17 Metodyka pisania pracy rocznej Warsztaty 2 2 1
18 Ochrona własności intelektualnej Wykład 2 2 0,5
19 BHP Wykład 4 4 1
20 Ćwiczenia terenowe Ćwiczenia 30 30 7
21 Seminarium dyplomowe Seminarium 8 8 3
  RAZEM   190 108 82 40

Wykładowcy:

Artur Brzóska (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
dr Marcin Matera (Wydział Archeologii UW)
Małgorzata Mileszczyk (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Magdalena Nowakowska (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG (Muzeum Gdańska)
Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Marcin Trzciński (Fotograf, “FotoPodwodna)
Marcin Wagner (Wydział Archeologii UW)
dr Wojciech Wróblewski (Wydział Archeologii UW)
Pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Pracownicy Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Załoga statku “Oceanograf”
i inni…

Warunki ukończenia studiów wynikające z regulaminu studiów podyplomowych:
● uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych,
uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych.
napisanie i obrona pracy dyplomowej

Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są według zasad przyjętych dla obron prac licencjackich i magisterskich opisanych w tym miejscu, jednak bez konieczności zatwierdzenia tematów przez Radę Dydaktyczną.

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

The Faculty of Archaeology is the largest academic institution of its kind in Poland, one of the largest in the world. It is divided into 17 Departments and 7 Laboratories. It has a staff of c. 100 (researchers, lecturers, technicians and administration staff). The Institute offers instruction in most branches of modern archaeology and related sciences to over 1500 students from different areas of study. The Dean of the Faculty is Prof. Bartosz Kontny.

More information:  https://www.archeologia.uw.edu.pl/en/new-main-page/

See also:  History of the Institute

 


Faculty Office for Students – English-speaking students:

Ground floor, room 1.06

Contact person: Joanna Chomicz
E-mail:  ji.chomicz@uw.edu.pl
Phone: (+48) 22 55 20 117
Fax: (+48) 22 55 22 811
Office hours: Tuesday-Thursday 10 AM – 2 PM

Zasady organizacji ćwiczeń terenowych zostały ustalone uchwałą nr 10 Rady Dydaktycznej dla Kierunków Studiów Archeologia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ćwiczeń Terenowych oraz sylabusów dla zajęć: ćwiczenia powierzchniowe i ćwiczenia wykopaliskowe, w której uchwalono Regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia.

Podstawowe zasady organizacji ćwiczeń terenowych

Spis treści:

   1. Ćwiczenia organizowane przez WA UW
   2. Ćwiczenia realizowane poza Wydziałem Archeologii UW
   3. Uznawanie badań terenowych zrealizowanych wcześniej
   4. Ekwiwalent ćwiczeń terenowych
   5. Dla prowadzących

1. Ćwiczenia organizowane przez Wydział Archeologii UW

Wydział ogłasza listę ćwiczeń terenowych organizowanych w danym roku akademickim. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych lista ogłaszana jest w każdym semestrze (na początku roku akademickiego oraz na początku semestru letniego), w przypadku ćwiczeń wykopaliskowych z reguły raz w roku akademickim, w semestrze letnim (lista jest uzupełniania w miarę napływania potwierdzonych zgłoszeń od prowadzących).

Ćwiczenia wykopaliskowe bez względu na długość trwania oraz ćwiczenia powierzchniowe w wymiarze ponad 1 tygodnia odbywane w trakcie trwania zajęć dydaktycznych wymagają uzyskania zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii. Zgoda może być wydana w przypadku, gdy suma ćwiczeń terenowych nie przekracza 3 tygodni w semestrze. W przypadku, gdy student zamierza uczestniczyć w dłuższym projekcie terenowym musi ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów ze względu na udział w projekcie naukowym. Szczegóły najlepiej ustalić indywidualnie z Prodziekanem ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii.

Lista ćwiczeń terenowych zawiera informacje dotyczące nazwy stanowiska i jego lokalizację, nazwiska prowadzących, termin odbywania ćwiczeń, podstawowe informacje dotyczące organizacji oraz kontakt do osoby prowadzącej zapisy (z reguły prowadzący zajęcia).

Studenci sami kontaktują się z osobami prowadzącymi zapisy na ćwiczenia terenowe w celu wyjaśnienia szczegółowych zasad organizacji wybranych grup oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w ćwiczeniach. Wykładowcy mają prawo przeprowadzenia selekcji kandydatów.

Studenci I roku studiów licencjackich wybierają ćwiczenia terenowe zgodnie z poniższymi zasadami:

   1. W ramach programu studiów mogą uczestniczyć wyłącznie w ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Wydziału Archeologii UW.
   2. Nie moga uczestniczyć w ćwiczeniach terenowych w trakcie pierwszych dwóch tygodni sesji letniej, w sesji poprawkowej tylko w przypadku wcześniejszego zaliczenia wszystkich przedmiotów. Nieobecność na zaliczeniu ze względu na uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych nie jest usprawiedliwiana!
   3. W ramach programu I roku studiów licencjackich studenci mogą uczestniczyć maksymalnie w 150h ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych poza terenem Polski.

Wszelkie odstępstwa od wskazanych wyżej zasad wymagają pisemnej zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii!

Lista uczestników ćwiczeń terenowych stanowi podstawę do uzyskania dofinansowania organizacji ćwiczeń. Po wprowadzeniu danych studentów do systemu USOS przez dziekanat rezygnacja z udziału w danej grupie ćwiczeń terenowych możliwa jest wyłacznie poprzez uzyskanie zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii poprzez złożenie uzasadnionego wniosku w systemie USOS. Rezygnacja bez zgody dziekana lub niestawienie się na ćwiczeniach w ustalonym terminie oznacza brak zaliczenia i wystawienie oceny NK (tzw. dwója regulaminowa). Ćwiczenia terenowe są pełnoprawnymi zajęciami programu studiów i ich powtarzanie wymaga wniesienia opłat zgodnie z cennikiem opłat za usługi edukacyjne.

Na koniec ćwiczeń wykopaliskowych studenci i prowadzący wypełniają Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych (wersja anglojęzyczna: Field Training Form_ENG).

Studenci proszeni są również o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

2. Ćwiczenia realizowane poza Wydziałem Archeologii UW

Zgodnie z Regulaminem ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia studenci wyższych lat studiów I stopnia i studenci studiów II stopnia mogą wnioskować o zgodę na realizację ćwiczeń terenowych poza Wydziałem Archeologii UW. Uzyskanie wskazanej zgody wymaga:

  1. Uzyskania pozytywnej opinii opiekuna naukowego (z reguły promotora pracy licencjackiej lub magisterskiej).
  2. Podpisania porozumienia przez Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii oraz prowadzącego prace terenowe.
  3. Uzyskania na podstawie powyższych dokumentów zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii.

W celu podpisania porozumienia, informacje kontaktowe prowadzącego wykopaliska, wraz ze szczegółami, uzasadnieniem i wspominaną w pkt. 1 opinią opiekuna należy przekazać Prodziekanowi ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii (można drogą mailową). Po podpisaniu porozumienia student powinien złożyć podanie z prośbą o zgodę na realizację ćwiczeń terenowych poza Wydziałem Archeologii UW.

Po zakończeniu ćwiczeń prowadzący badania powinien wystawić podpisane zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń terenowych przez studenta. Zaświadczenie powinno zawierać:

   1. Nazwę stanowiska
   2. Termin uczestnictwa studenta i/lub liczbę godzin dydaktycznych zrealizowanych przez studenta.
   3. Spis czynności/obowiązków studenta oraz ocenę wywiązania się z nich (słownie lub w skali 2-5!).
   4. Podpis prowadzącego.

Podpisane zaświadczenie student powinien dołączyć do podania o uznanie przedmiotu złożonego w USOS. Wpisanie oceny zaliczającej przedmiot wymaga decyzji dziekana.

W przypadku ćwiczeń terenowych realizowanych zewnętrznie nie są wypełniane ankiety ewaluacyjne.

3. Uznawanie badań terenowych zrealizowanych wcześniej

W przypadku, gdy studenci chcą starać się o uznanie wcześniej zaliczonych badań terenowych, mogą złożyć przez system USOS podanie o uznanie przedmiotu. Do podania, w którym wskazany jest przedmiot, który chcą uznać oraz liczbę godzin dydaktycznych i ECTS, o których zaliczenie się ubiegają należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające udział we wskazanych w podaniu badaniach. Zaświadczenie powinno zawierać:

   1. Nazwę stanowiska
   2. Termin uczestnictwa studenta i/lub liczbę godzin dydaktycznych zrealizowanych przez studenta.
   3. Spis czynności/obowiązków studenta oraz ocenę wywiązania się z nich (słownie lub w skali 2-5!).
   4. Podpis prowadzącego.

Jeżeli wskazane badania spełniają wymagane sylabusem odpowiednich zajęć efekty uczenia się, studenci uzyskają zgodę dziekana, która jest podstawą do wpisania zaliczenia.

4. Ekwiwalent ćwiczeń terenowych

Zgodnie z Regulaminem ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części ćwiczeń terenowych w formie ekwiwalentu w postaci praktyki w instytucjach kultury takich jak: muzea, skanseny i archiwa, oraz w instytucjach ochrony zabytków. Wymiar ekwiwalentu co do zasady nie powinien przekroczyć 150 h dydaktycznych w toku studiów (I lub II stopnia). W uzasadnionych przypadkach ogranicznych głównie do względów zdrowotnych wymiar ten może zostać zwiększony.

Decyzje w kwestii skierowania studenta na praktykę podejmowane są indywidualnie przez Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej na pisemny wniosek studenta (podanie złożone w USOS z załączonym formularzem skierowania na praktykę). Po stronie studenta leży kontakt z wybraną instytucją i uzyskanie zgody na realizację takiego ekwiwalentu ćwiczeń terenowych przez jej dyrekcję, jak również uzyskanie pisemnego opisu zakresu obowiązków wyznaczonych przez instytucję przyjmującą.

5. Dla Prowadzących

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym.

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi.  Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD).

 

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna 2024

Zapisy u prowadzących. Oferty będą sukcesywnie publikowane.

 

Zwoleń, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Pyżewicz

Termin: 08.04.-12.04.2024r.

English speaking students are welcomed.

Uwagi: dla osób zainteresowanych epoką kamienia. Będziemy weryfikować ślady osadnictwa neandertalczyków. Nocujemy w dobrym ośrodku, jest czysto i przyjemnie.

Zapisy u prowadzącej

Katarzyna Pyżewicz k.pyzewicz@uw.edu.pl

lista uczestników została zamknięta

 

Północne Mazowsze, Zgliczyn Pobodzy, gm Bieżuń i okolice

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: 08.04-12.04.2024r.

Zakwaterowanie: pokoje gościnne z łazienkami

Dojazd: Bus wydziałowy, transport spod budynku Wydziału Archeologii

Zapisy u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

Informacje o stanowisku: https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsz

 

Ćwiczenia powierzchniowe podwodne j. Jezuickie, okolice Bydgoszczy

Prowadzący: mgr Artur Brzóska, dr hab. prof. UW Bartosz Kontny

Termin: 08.04-12.04.2024r.

Liczba osób: 4 osoby mające doświadczenie nurkowe

English speaking students are welcomed.

Kontakt z prowadzącym:

a.brzoska6@uw.edu.pl

 

Kampinoski Park Narodowy

Prowadzący: dr Marcin Białowarczuk

Termin: 8-12.04.2024

Ćwiczenia powierzchniowe realizowane stacjonarnie. Codzienny dojazd z Warszawy komunikacją miejską.

Kontakt z prowadzącym:

m.bialowarczuk@uw.edu.pl

 

miejsce: okolice Woli Duckiej, mazowieckie

prowadzący: dr Sylwia Domaradzka

termin: 08-12.04.2024r.

dodatkowe informacje: codzienny dojazd z Warszawy (samochodem)

Zapisy u prowadzącego: s.domaradzka@uw.edu.pl

 

Ćmielów (Duży Gawroniec), gm. loco. woj. świętokrzyskie

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 08.04-12.04. 2024

Osada społeczności kultury pucharów lejkowatych (KPL), wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, która nierozerwalnie związana
jest z zespołem neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego. Połączenie
badań powierzchniowych z wykopaliskowymi. Rozpoznanie okolic osady
oraz eksploracja obiektów KPL.

W trakcie ćwiczeń powierzchniowych planowany jest kurs z pomiarów i obsługi
magnetometru.

Zakwaterowanie Wólka Wojnowska – 1,5 km od stanowiska
Pozostałe szczegóły u prowadzącego.

a.grabarek@uw.edu.pl

 

Lipniki, woj. podlaskie

Prowadzący: dr Vadzim Beliavets

Termin: 08.04.-12.04.2024r.

Liczba studentów: 6

Badania weryfikacyjne na stanowisku z materiałami praskiej kultury. Noclegi w prywatnym domu w m. Tykocin.

Zapisy u prowadzącego

v.beliavets@uw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim należy zrealizować 450 godzin (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim należy zrealizować 150 godzin w przypadku studiów stacjonarnych oraz 300 godzin podczas studiów niestacjonarnych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl


Oferta wykopalisk 2024

 

Novae- Bułgaria (twierdza legionowa i miasto późnoantyczne)

Prowadzący:  dr hab. Agnieszka Tomas, prof. ucz.

Termin: 5.08-31.08.2024

Liczba miejsc: 6 (na 4 tygodnie) Pozostało 1 miejsce na 4 tygodnie i jedno na 2 tygodnie (pierwsza połowa sierpnia)

Informacje: dojazd we własnym zakresie; zakwaterowanie w pokojach i domkach dwuosobowych; koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa w całości wysokość diet studenckich.

Kontakt:    agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Schwarzenacker- Niemcy (cywilne miasto rzymskie, Gallia Belgica)

Prowadzący:  dr hab. Agnieszka Tomas, prof. ucz.

Termin: 7.10-26.10.2024

Liczba miejsc: 4 (na 3 tygodnie) Brak wolnych miejsc

Informacje: dojazd we własnym zakresie; zakwaterowanie w pokojach w hostelu; koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa w całości strona goszcząca. Spotkanie informacyjne 15.03. godz. 13.15, s. 2.09

Kontakt:    agnieszka.tomas@uw.edu.pl

 

Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu późnorzymskiego i okresu wędrówek ludów (III- VI w. n.e.)

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 04 – 31 sierpnia 2024 r.

Liczba studentów: 10

Prace wykopaliskowe będą prowadzone na cmentarzysku kurhanowym kultury sudowskiej z okresu późnorzymskiego i wędrówek ludów (III-VI w. – 20 sezon badań). Stanowisko położone jest w centrum Puszczy Boreckiej. W tym roku badane będą dwa niewielkie kurhany z późnego okresu wpływów rzymskich oraz przestrzeń międzykurhanowa, gdzie mogą znajdować się ciałopalne groby płaskie.

Baza wykopaliskowa znajduje się w prywatnym gospodarstwie na skraju Puszczy Boreckiej, noclegi w namiotach, w domu wynajęte zostały pokoje przeznaczone na stołówkę i pracownię oraz łazienka, ponadto dodatkowy prysznic z gorącą wodą. Posiłki są wspólne, obiady przygotowywane są przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie natomiast koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd na wykopaliska z Warszawy i powrót we własnym zakresie (zwroty za bilety transportu publicznego). Praktykant może zaliczyć 150 h praktyk.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego:pmszyman@uw.edu.pl

Informacje dodatkowe dotyczące dotychczasowych badań w Czerwonym Dworze: https://czerwonydwor.edu.pl/

 

Dudka, gm. Wydminy, pow. Giżycko, Mazury

Rodzaj stanowiska: Cmentarzysko mezolityczne i paraneolityczne z bardzo różnorodnymi formami pochówków oraz osadnicze stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia z zachowanymi kośćmi.

Prowadzący: dr hab. Witold Gumiński i dr Karolina Bugajska

Termin: 30 czerwca do 27 lipca 2024r. (4 tygodnie)

Liczba studentów: 10-12

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: Domek letniskowy (Gościeniec Wydminy) nad Jez. Wydmińskim. 3 sypialnie, 2 łazienki i aneks kuchenny z kanapą. Na miejscu możliwość grilla i restauracja. Stanowisko odległe jest o 4 km od miejsca zakwaterowania, dobrze więc mieć z sobą rower. Przy stanowisku będzie namiot-hangar z możliwością zrobienia sobie drugiego śniadania i herbaty. Tam też będzie namiot magazynowo-biurowy, gdzie będziemy prowadzić prace inwetaryzacyjne w czasie wykopalisk. Wyżywienie we własnym zakresie. Oprócz Gościńca Wydminy są jeszcze inne restauracje i bary w Wydminach oraz dobrze zaopatrzone sklepy, m.in. Biedronka. Z uwagi na remont trasy kolejowej na odcinku Giżycko-Ełk dojazd do Wydmin autobusem z Ełku lub Giżycka.

Kontakt, wszelkie pytania i zapisy: bezpośrednio mailem: w.guminski@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne będzie najprawdopodobniej w maju, dokładny termin podany będzie później.

 

Jezioro Lubanowo,

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

Termin: 14 lipca- 27 lipca 2024r.

Wymagania:  umiejętność nurkowania

Miejsce zakwaterowania: szkoła (kuchnia, lodówka, prysznice, kilka sal do rozmieszczenia materaców/karimat).

 

Jaskinia Raj, woj. świętokrzyskie

Chronologia: paleolit

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Kot, dr hab. Claudio Berto

Termin: 28.06-25.07.2024 (150h)

Limit miejsc: brak miejsc (przy większej liczbie zainteresowanych zastrzegamy możliwość kwalifikacji na praktyki na podstawie rozmowy z kandydatami).

Wymagania: znajomość języka angielskiego (prowadzący porozumiewają się w języku angielskim).

Opis: praktyki te dają unikatową możliwość poznania specyfiki badania stanowisk jaskiniowych. Badania obejmują strefę wewnątrz i przed jaskinią. Stanowisko znane jest z bogactwa znalezisk kości zwierząt plejstoceńskich i zabytków krzemiennych. Równolegle w laboratorium będzie prowadzone płukanie sedymentów i proces wybierania najdrobniejszych zabytków i makroszczątków organicznych. Studenci będą także brali udział w dokumentacji i inwentaryzacji znalezisk.

Zakwaterowanie: noclegi w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach. Pokoje dwuosobowe z łazienką. Oddzielne pomieszczenia laboratoryjne i socjalne. Lodówka na korytarzu. Dostęp do czajnika (być może do mikrofali). Wyżywienie we własnym zakresie. Możliwość wykupienia wyżywienia na terenie ośrodka. Sklepy spożywcze i restauracje w odległości 10-15 min. spaceru w Chęcinach.

Transport: autem WA 28.06 lub pociągiem do Kielc. Możliwość odebrania uczestników z Dworca w Kielcach po ówczesnym umówieniu (w jaskini nie ma zasięgu).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: m.kot@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się w maju. Zgłoszeni uczestnicy zostaną o nim poinformowani drogą mailową.

 

Jezioro Białe Augustowskie

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 06-17.08.2024 (75 godzin)

Liczba studentów: 4

Uwagi:  Badania lądowo – podwodne. Tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia nurkowe (w przypadku braku wymaganej ilości studentów z uprawnieniami nurkowymi przyjmowane będą zgłoszenia studentów bez takich uprawnień). Należy posiadać własny namiot.

Termin spotkania organizacyjnego: zostanie ustalony w późniejszym terminie.

 

Zwoleń, woj. mazowieckie

Stanowisko związane z osadnictwem neandertalczyków sprzed około 85-65
tysięcy lat.

Prowadząca: dr hab. Katarzyna Pyżewicz

Termin: 1-26 lipca 2024 r.

Liczba studentów: 8

English speaking students are welcomed

Dodatkowe informacje:
Badania prowadzimy na obrzeżach Zwolenia. Na stanowisku znajdują się
zarówno pozostałości wytwórczości krzemiennej neandertalczyków, jak i
kości zwierząt plejstoceńskich (m.in. koni, mamutów). Więcej:
https://www.archeologia.uw.edu.pl/po-trzech-dekadach-archeolodzy-wrocili-do-zwolenia-czego-szukaja/
Nocujemy w ośrodku „Nad Zalewem”, obok plaża i kąpielisko. Do
dyspozycji mamy pokoje trzy- i czteroosobowe  z osobnym wejściem.
Wszystkie są czyste, jest prawie nowe wyposażenie. Przy każdym pokoju
jest łazienka. Są też dwa aneksy kuchenne.

Kontakt i zapisy u prowadzącej: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Aktualnie brak wolnych miejsc

 

Puck, średniowieczne miasto lokacyjne- parcela mieszczańska.

Prowadzący: dr Michał Starski, mgr Maciej Miścicki

Termin:

I turnus 1-26.07.2024

II turnus 5-30.08.2024

Liczba miejsc: I termin max 15 osób, II termin max 15 osób.

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: kwatera prywatna, 5 minut od stanowiska

Dojazd: pociąg, zwrot kosztów przejazdu

Zapisy w pracowni ceramicznej 0.36 (w piwnicy)

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w drugiej połowie kwietnia.

kontakt: m.starski@uw.edu.pl

 

Północne Mazowsze Zgliczyn Pobodzy, pow. żuromiński

Stanowisko: cmentarzysko i osada II wiek p.n.e. V wiek n. e.  (kultura przeworska i wielbarska)

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: 5-31.08.2024

Liczba miejsc: 8

Miejsce zakwaterowania: Żuromin, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, dostęp do kuchni, pralka, dogodne połączenie z Warszawą (prywatne busy, możliwość wyjazdu na weekend) koszty zakwaterowania i dojazdu po stronie prowadzącego.

Termin spotkania informacyjnego podany zostanie w później.

Zapisy i dodatkowe informacje: Andrzej Szela: a.szela@uw.edu.pl

Więcej informacji na stronach:

Zgliczyn Pobodzy – osada i cmentarzysko z grobami książęcymi

Szela Andrzej

Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie

Kompleks stanowisk z okresu przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza – cmentarzysko i osady, w tym związane z produkcją żelaza.

Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW, mgr Marek Baczewski

Termin: 29.07- 23.08.2024

Liczba studentów: 12, a nawet więcej

English speaking students are welcomed.

Dodatkowe uwagi: noclegi w szkole podstawowej w Zaborowie (sale kilkuosobowe, zapewniamy łóżka, prysznic z ciepłą wodą, kuchnię, boiska sportowe, ale przede wszystkim piękną scenerię Kampinoskiego Parku Narodowego!).

Termin spotkania organizacyjnego: początek czerwca, dokładny termin zostanie podany później.

Kontakt: mgr Marek Baczewski (m.baczewski@uw.edu.pl)

https://www.facebook.com/BadaniaArcheologiczneWZaborowie

 

Itac, Archeologia górska w regionie wulkanu Coropuna, Chuquibamba-Arequipa Peru

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk

Liczba miejsc: 4.

Termin: od 26 sierpnia do końca września 2024, (z uwagi na termin wrześniowy, czas udziału w badaniach do uzgodnienia indywidualnie)

Itac to jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych na południu Peru. Jest to złożony zespół spektakularnej architektury przedhiszpańskiej, który zajmuje powierzchnię przeszło 300 ha. Stanowisko jest malowniczo położone na wysokości 3350 m.n.p.m.. Lokalizacja w pobliżu miasteczka Chuquibamba zapewnia przyjazną logistykę. Główna baza znajduje się w miasteczku gdzie zapewniamy, nocleg, wyżywienie oraz codzienny transport na stanowisko. Natomiast po okresie aklimatyzacji jest zaplanowany kilkudniowy wyjazd związany z prospekcjami na innych stanowiskach. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

Kontakt: m.sobczyk@uw.edu.pl

 

Człuchów, zamek krzyżacki i starościński

Prowadzący: mgr Marek Truszkowski

Termin: 5-31.08.2024

Liczba miejsc: 5

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: pokoje 2-4 osobowe w OSiR w Człuchowie, 10-15 minut od stanowiska.

Dojazd: pociąg/autobus, zwrot kosztów przejazdu.

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w drugiej połowie kwietnia.

kontakt: marektruszkowski@uw.edu.pl, m.starski@uw.edu.pl

 

Ciepłe, pow. gniewski, woj. pomorskie

Wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl, mgr Weronika Bałdyga

Termin: 30.06-27.07.2024 r.

Liczba studentów: 12

Dodatkowe uwagi: baza w szkole w Gniewie, obiady w formie cateringu.

Zapisy: s.wadyl@uw.edu.pl

https://cieple.edu.pl/, https://www.facebook.com/Cieplepkp

 

Wyspa na Jeziorze Rospuda, Puszcza Augustowska

Stanowisko z młodszej epoki kamienia- paraneolit i neolit.

Prowadzący:  dr hab. Dariusz Manasterski

Termin: 01.09-21.09.2024r.

Liczba miejsc: 5

Warunki zakwaterowania: dom agroturystyczny (w Puszczy Augustowskiej) z dwoma pokojami: 2- i 3-osobowym, kuchnią ze sprzętami kuchennymi, oraz łazienką (wc i prysznic). Jest on oddalony od centrum Augustowa o ok. 15 min jazdy samochodem.

Sposób dojazdu: pociąg, autobus dalekobieżny, samochody prywatne

Wyżywienie: we własnym zakresie.

Koszty zakwaterowania i pobytu: studenci nie ponoszą kosztów zakwaterowania ale koszty dojazdu i wyżywienia pozostają w gestii każdego studenta.

Kontakt: dmanasterski@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne:

Planowany termin to 17.06.2024 w godzinach popołudniowych – link zostanie rozesłany do wszystkich uczestników.

 

Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie

Badania zabudowy parceli mieszczańskich w mieście lokacyjnym, spodziewane warstwy i konstrukcje od XIV do XVIII wieku.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz

Termin:

Turnus I: 2-26 lipca 2024 r.

Turnus II: 29 lipca – 24 sierpnia 2024 r. są jeszcze wolne miejsca

Liczba studentów: max. 12 (na każdy turnus)

Dodatkowe informacje:
Zakwaterowanie w domkach letniskowych położonych nad jeziorem Borówno z kąpieliskiem, w przyjemnym, klimatycznym miejscu (ośrodek wypoczynkowy Borówno). Do dyspozycji są 2 sześcioosobowe domki, każdy z własnym węzłem sanitarnym i kuchnią. Miejsce zakwaterowania położone jest około 2 km od stanowiska, dobrze mieć ze sobą rower, mile widziane osoby z samochodem (możliwość zwrotu kosztów przejazdów). Samo stanowisko położone jest w miasteczku ze sklepami (piekarnia, Lidl, Biedronka) i knajpkami. Zapewniamy zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu, wyżywienie we własnym zakresie.

Kontakt i zapisy u prowadzącej: k.blusiewicz@uw.edu.pl i w pokoju 0.36

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w połowie kwietnia.

 

Rembielin, pow. przasnyski, woj. mazowieckie

Osiedle, cmentarzysko i miejsce ofiarne z wczesnej epoki żelaza

Prowadzący:   dr Andrzej Maciałowicz

Termin:  5-30 sierpnia 2024

Liczba studentów: 4 (dwie osoby tylko na dwa tygodnie)

Zapewniamy zakwaterowanie w miejscowym internacie szkolnym i – najprawdopodobniej – obiady.

Kontakt: amacialowicz@uw.edu.pl

 

Podlesie st. 6, gm. Oleśnica. woj. świętokrzyskie

Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej (5200-5000 BC)

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 01.07 – 28.07. 2024r.

Liczba osób: 10

English speaking students are welcomed.

Zakwaterowanie: szkoła podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
Prysznice z ciepłą wodą. Parking dla samochodów monitorowany.
Dojazd we własnym zakresie. Najlepiej z dworca zachodniego do Stopnicy. Odbiór samochodem przez prowadzącego.
Wyżywienie we własnym zakresie. Najbliższy sklep ok. 150-200 m.
Więcej szczegółów u prowadzącego.

Kontakt: a.grabarek@uw.edu.pl

 

Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie

(obozowisko z epoki kamienia)

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 12.08 – 06.09.2024 r.

Liczba miejsc:  (brak miejsc)

Zakwaterowanie: Leśniczówka na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

Kontakt:  m.przezdziecki@uw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces dyplomowania na kierunkach prowadzonych przez Wydział Archeologii UW

Proces dyplomowania odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz uchwalonymi na Uniwersytecie Warszawskim regulaminami: Regulaminem studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz regulaminami dyplomowania na poszczególnych kierunkach:

Zasady dyplomowania na kierunku archeologia:

Regulamin przygotowywania i obrony pracy licencjackiej (dalej: ROL)

Regulamin przygotowywania i obrony pracy magisterskiej (dalej: ROM)

Zasady dyplomowania na kierunku Archaeology (Studies in English):

Regulamin przygotowywania i obrony pracy licencjackiej

Regulamin przygotowywania i obrony pracy magisterskiej

Prezentacje dotyczące procesu dyplomowania

Podstawowe informacje dla studentów znajdują się w pliku prezentacji:

oraz w zapisie spotkania ze studentami dotyczącego tego tematu 

Proces dyplomowania w skrócie

Na ostatnim roku studiów należy:

  1. Wybrać promotora pracy dyplomowej (semestr zimowy)
  2. Ustalić temat i tytuł pracy (do końca semestru zimowego)
  3. Zakończyć tok studiów (do końca sesji poprawkowej we wrześniu)
  4. Obronić pracę dyplomową (do 30. września*)
  5. Odebrać dyplom (wystawiany w terminie 30 dni od daty obrony)

* Zgodnie z regulaminem istnieje możliwość przedłużenia okresu trwania studiów o nie więcej niż 3 miesiące pod warunkiem zakończenia toku studiów w terminie

1. Wybieranie promotora pracy dyplomowej (semestr zimowy):

Promotorem pracy dyplomowej może być:

  • wykładowca prowadzący seminarium dyplomowe
  • wykładowca UW nie prowadzący seminarium dyplomowego (posiadający co najmniej stopień doktora)*
  • inny pracownik naukowy (niezatrudniony na UW, posiadający co najmniej stopień doktora)

* W przypadku pracy licencjackiej istniej możliwość uzyskania zgody na poprowadzenie pracy przez nauczyciela akademickiego w stopniu magistra pod warunkiem upoważnienia przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD) za zgodą Rady Dydaktycznej. Oznacza to konieczność napisania oficjalnego wniosku do Rady Dydaktycznej, składanego do KJD.

Student zgłasza się do wybranego promotora i uzyskuje jego zgodę na objęcie opieką promotorską.

W przypadku, gdy wybrany promotor nie jest prowadzącym seminarium dyplomowe, student przedstawia pisemną zgodę wybranego promotora prowadzącemu seminarium w celu uzyskania akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony prowadzącego proseminarium licencjackie należy ten fakt zgłosić do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD), który podejmuje ostateczną decyzję. Student pisze pracę licencjacką pod opieką wybranego promotora ale przedstawia również postępy pracy w ramach proseminarium.

Proces powoływania promotora spoza Uniwersytetu Warszawskiego jest bardziej skomplikowany. Proszę sprawdzić informacje znajdujące się w odpowiednim Regulaminie przygotowywania i obrony pracy dyplomowej.

2. Ustalanie tematu i tytułu pracy dyplomowej (do końca semestru zimowego)

Temat pracy dyplomowej student ustala z promotorem. W przypadku, gdy promotorem jest nauczyciel akademicki nieprowadzący seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego), temat ustalany jest w porozumieniu z kierownikiem seminarium dyplomowego, w ramach którego powstaje praca. (ROL i ROM §2 ust. 1)

Temat musi być zgodny z dyscypliną oraz profilem i poziomem studiów.

  • Praca licencjacka dowodzi przygotowania do prowadzenia badań naukowych. (ROL §2 ust. 2)
  • Praca magisterska dowodzi umiejętności prowadzenia badań naukowych. (ROM §2 ust. 2)

Do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów, prowadzący seminarium dyplomowe zbiera tematy prac dyplomowych zaproponowane i ustalone ze studentem oraz promotorem (jeśli prowadzący nie pełni jednocześnie tej funkcji). Listę przedstawia do zaakceptowania Radzie Dydaktycznej, która weryfikuje zgodność zaproponowanych tematów z dyscypliną, profilem studiów i poziomem kształcenia. (ROL i ROM §3 ust. 1)

W przypadku wątpliwości dotyczących proponowanego tematu pracy dyplomowej Rada Dydaktyczna zwraca się do promotora o wyjaśnienie, doprecyzowanie lub zmianę tematu. Odpowiedź promotora musi być przedstawiona Radzie Dydaktycznej co najmniej trzy miesiące przed terminem obrony. (ROL i ROM §6 ust. 3)

Zmiana tematu zatwierdzonego przez Radę Dydaktyczną musi zostać zgłoszona niezwłocznie po zaistnieniu, nie później niż na trzy miesiące przed planowaną obroną. (ROL i ROM §6 ust. 4).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań merytorycznych i formalnych pracy dyplomowej

3. Zakończenie toku studiów (do końca sesji poprawkowej we wrześniu)

Aby ukończyć studia i zostać dopuszczonym do obrony pracy dyplomowej należy zaliczyć wszystkie zajęcia objęte programem studiów, w odpowiedniej ilości, liczbie godzin i o określonej wartości punktów ECTS.

Szczegółowe informacje dotyczące ukończenia toku studiów

W przypadku braku uzyskania absolutorium do 30 września, student zostaje automatycznie skreślony z listy studentów.

W przypadku uzyskania absolutorium, ale braku możliwości podejścia do obrony w regulaminowym terminie (do 30. września), student może wnioskować w USOS o przedłużenie okresu trwania studiów. Maksymalny okres przedłużenia to 3 miesiące. Oznacza to, że w przypadku pozytywnej decyzji KJD obrona pracy musi się odbyć przed 31. grudnia danego roku. Ze względu na okres świąteczny zalecane jest, aby obrona odbyła się przed feriami zimowymi. Praca powinna zostać przyjęta (zaakceptowana wersja ostateczna) przez promotora w pierwszym tygodniu grudnia (patrz poniżej).

4. Obrona pracy dyplomowej

Promotor informuje KJD o przyjęciu ostatecznej wersji pracy składając wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.  We wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej promotor wskazuje:

  • Imię, nazwisko i numer albumu studenta
  • Tytuł pracy dyplomowej
  • Proponowany skład komisji
  • Proponowany termin egzaminu dyplomowego uzgodniony z członkami komisji

Na tej podstawie zostaje wszczęty proces przygotowania do obrony. Powołanie komisji egzaminu dyplomowego musi nastąpić nie później niż 14 dni przed terminem obrony.

Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS. 3. Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS.

Obrona pracy dyplomowej jest ostatnim elementem niezbędnym do zakończenia studiów na kierunku archeologia. Ma ona formę egzaminu ustnego i przeprowadzana jest przez powołaną przez KJD komisję egzaminacyjną. Przed obroną przygotowana praca dyplomowa wgrywana jest do systemu APD, w którym jest oceniana przez promotora i recenzenta.

Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF (nie większej niż 20 MB). Nazwa pliku z pracą dyplomową może być dowolna, od 1 czerwca 2021 r. nie należy wprowadzać do niej numeru PESEL. System APD automatycznie zmieni nazwę wgranego pliku z pracą wprowadzając do niej kod certyfikatu (dyplomu) oraz OS_ID, unikatowy numer osoby w systemie USOS.

Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.

Szczegółowe informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej

5. Wydawanie dyplomu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, Uniwersytet Warszawski wydaje suplementy od 1.01.2005 r.

Uczelnia wydaje studentowi w terminie 30 dni od ukończenia studiów dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta (złożony do dnia ukończenia studiów – czyli do dnia obrony, na adres j.lange@uw.edu.pl o odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

UWAGA: Brak opłat za wydanie dyplomu, suplementu i 2 odpisów obowiązuje studentów pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 . (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36).

Czym jest Samorząd Studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego?

Samorząd Studentów WA UW tworzą wszyscy studenci naszego Wydziału.
Zarząd Samorządu Studentów WA UW reprezentuje wszystkich studentów niezależnie od toku studiów.

Regulamin Samorządu WA UW PDF

Czym się zajmujemy?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW pomaga rozwiązywać wszystkie Wasze problemy, organizuje imprezy kulturalne i bezalkoholowe oczywiście!!, wystawy, spotkania okolicznościowe. Najkrócej mówiąc zajmuje się umilaniem i ułatwianiem studencko-archeologicznego życia.
Organizujemy cykliczne imprezy, większość w Uniwersyteckich Klubach Studenckich np. Otrzęsiny, Połowinki, Wigilię oraz Juwenalia Archeologów, czyli „DNI ARCHEOLOGA”

Gdzie jeszcze jesteśmy?

Mamy także studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału oraz Radzie Dydaktycznej, którzy mogą zgłaszać wnioski w sprawach związanych, np. z proponowanymi zmianami w programie, regulaminami związanymi z procesem studiowania itp.
Jesteśmy również reprezentowani w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod dyskusję poddawane są problemy wszystkich studentów Uniwersytetu.

Gdzie nas szukać?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW dyżuruje przy:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 0.35
tel.( 022)5522846
e-mail  zssiauw@gmail.com

Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW na kadencję 2023/2024:

1. Banach Karol
2. Chmielewski-Gill Jan
3. Góralewski Kazimierz
4. Gron Olivia-Giselle
5. Wiącek Bernadetta

Kontakt przez witrynę Facebook: Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW oraz poprzez prywatne konta członków Samorządu.

Przedstawiciele w Radzie Wydziału Archeologii UW: Banach Karol, Góralewski Kazimierz, Konofał Kacper, Mońka Paulina

Przedstawiciele w Radzie Dydaktycznej: Krajewski Maciej, Kurjan Izabella

Studencki ruch naukowy i organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. Organizacje studenckie obejmują zarówno koła naukowe, jak i organizacje kulturalne i sportowe, zrzeszenia, fundacje, poradnie i wiele innych.

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Archeologii UW

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum zostało założone w 1994 roku z inicjatywy studentów ówczesnego Instytutu Archeologii UW. Zajmuje się tematyką obejmującą obszar Morza Egejskiego oraz kultur rozwijających się tam od epoki brązu do okresu klasycznego.

Strona FB  Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Grecji – Mare Nostrum


Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol”

Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol” zostało założone w 1994 roku w celu popularyzacji archeologii, jak i przybliżenia studentom kultur, tradycji i życia na terenie Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej przed przybyciem Kolumba, a także Oceanii. W ramach działalności popularyzatorskiej, koło organizuje m.in. spotkania i wykłady ze specjalistami w określonej tematyce, aby zapewnić członkom dostęp do zdobycia jak najlepszej wiedzy.

Prezes: Gabriela Prejs
Opiekun: dr Maciej Sobczyk
Mail: skn.puertadelsol@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego „Puerta del Sol”


Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA

Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA jest studencko-doktoranckim kołem naukowym działającym przy Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. HUMANICA zajmuje się realizacją projektów naukowych związanych głównie z archeologią klasyczną oraz podwodną. Do działań koła zaliczyć można organizację warsztatów, wykładów, konferencji naukowych, a także pomoc w przygotowaniu wystaw. Członkowie koła ściśle współpracują z redakcją Kwartalnika Akademickiego AD REM.

Strona  FB Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan”

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan” zostało założone w 2007 r. Koło zajmuje się rozwijaniem i promowaniem wiedzy oraz ogólnopojętą popularyzacją archeologii terenów Dalekiego Wschodu, poprzez m.in. organizację wykładów czy publikowanie ciekawostek archeologicznych na fanpage’u na facebook’u i na Instagramie.

Prezes: Joanna Skiba
Opiekun: dr Marta Żuchowska
Mail: skn.adw@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan”
Instagram Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu “Tai Shan” 


KNAP- Koło Naukowe Archeologii Podwodnej

Nasze koło zajmuje się archeologia podwodną. Członkowie naszego koła czynnie biorą udział w projektach, kursach oraz szkoleniach organizowanych przez KNAP. Pomagamy również przy organizacji konferencji naukowych i wszelkich inicjatywach studenckich. Jako członek naszego koła możesz odbyć praktyki studenckie w Polsce i zagranicą.

Strona FB  Koła Naukowego Archeologii Podwodnej


Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii

Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii zajmuje się zastosowaniami różnych dyscyplin naukowych w archeologii. Organizowane przez koło wykłady dotyczą różnorodnej tematyki, od badań kopalnego DNA po wykorzystanie substancji psychoaktywnych przez dawne społeczności. Celem koła jest propagowanie wiedzy o możliwościach wykorzystania w badaniach archeologicznych metod charakterystycznych dla innych nauk, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

Strona FB  Koła Metod Interdyscyplinarnych Archeologii 


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej zajmuje się szeroko pojętymi pradziejami czyli okresem od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, aż do epoki żelaza. Posiada szeroką ofertę możliwości dodatkowego rozwoju. Organizuje liczne spotkania m.in. wykłady, warsztaty, pokazy czy też wyjścia do muzeów. Koło oferuje również udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Oprócz wydarzeń na tle naukowym członkowie koła spotykają się w trakcie mniej formalnych wydarzeń, grając np. w kalambury:)

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Pradziejowej


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej zrzesza studentów (i nie tylko) zainteresowanych archeologią eksperymentalną. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i promowanie archeologii eksperymentalnej. Jesteśmy nowym Kołem i mamy głowy pełne pomysłów. Nasi członkowie w ramach działalności Koła realizują swoje eksperymenty. Choć jak każde Koło mamy ustalony harmonogram działań, zawsze pozostajemy otwarci na nowe projekty i propozycje eksperymentów.

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Eksperymentalnej


Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii

Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii ma swoje początki już w 1997 roku, kiedy to studenci założyli Koło Naukowe Studentów Zakładu Antropologii Historycznej przy Instytucie Archeologii UW. Opiekunem naukowym był wtedy dr hab. Karol Piasecki. Koło przez lata ewoluowało i zostało ostatecznie reaktywowane w 2021 z dr. Elżbietą Jaskulską na czele, jako opiekunką koła oraz Aleksandrą Jaworską jako prezesem. Celem koła jest rozwijanie pasji i zainteresowań studentów związanych z szeroko pojętą bioarcheologią, antropologią, archeozoologią, archeobotaniką i środowiskiem. Nie boimy się stawiać przed sobą wyzwań, więc nie ma dla członków koła rzeczy niemożliwych. Organizujemy wykłady, projekty i wycieczki! A to dopiero początek. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i bardzo chętnie podejmiemy się każdego wyzwania. Czekamy na wszystkich bioarcheologicznie ciekawych!

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Bioarcheologii 


Studenckie Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „KeMeT”

Koło powstało w 2000 roku i skupia studentów zainteresowanych archeologią Egiptu i Nubii. Celem organizacji jest rozwijanie i szerzenie wiedzy na temat cywilizacji kraju faraonów poprzez m.in. organizację wykładów i objazdów naukowych.


prezes – Olga Chatys
wiceprezes – Beata Zaborowska
sekretarz/skarbnik – Beata Zaborowska

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Starożytnego Egiptu „KeMeT”


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Wojny

Główną rolą naszego koła jest poszerzanie wiedzy związanej z tematyką działań wojennych. Skupiamy się zarówno na historii poszczególnych konfliktów, jak i uzbrojeniu oraz technologii używanych w dawnych czasach.

 

 

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Wojny


Koła Naukowe

Na Uniwersytecie zarejestrowanych jest około 200 studenckich oraz doktoranckich kół naukowych i artystycznych. Działa w nich kilka tys. osób. Każda grupa ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa – tę funkcję pełni jeden ze studentów. Pieczę nad kołami sprawuje Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, na czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu UW. Rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

Dotacje dla kół naukowych na UW

Rada Konsultacyjna UW udziela dotacji na działalność kół naukowych na UW. Ten przewodnik podpowiada jak uzyskać dotacje: Dotacje dla kół naukowych

Jak założyć koło naukowe

Aby założyć koło naukowe należy:

 • zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 152
 • na podstawie załącznika nr 1 tego Zarządzenia wypełnić dokument Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
 • na podstawie załącznika nr 2 tego Zarządzenia przygotować Regulamin Koła
 • dokumenty należy złożyć do Biura Spraw Studenckich, Pałac Kazimierzowski, pokój 31 C, II piętro, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15 (w trakcie pandemii kontakt mailowy na adres bsstud@adm.uw.edu.pl)

Przed rozpoczęciem działalności dobrze jest przejrzeć następujące strony:

Informacje o organizacjach studenckich na głównej stronie UW

Biuro Spraw Studenckich o organizacjach studenckich

Strona Rady Konsultacyjnej UW

Organizacje kulturalne i sportowe

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Jest największym zespołem muzycznym na uczelni. Powstał w 1921 r. i jest jednym z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Swoją karierę rozpoczynał tu Jan Kiepura. W repertuarze chóru można znaleźć muzykę renesansową, ale i współczesną – od programów a cappella po duże utwory wokalno-instrumentalne. Szerszej publiczności Chór Akademicki UW zaprezentował się w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Chór kameralny Collegium Musicum UW

Chór tworzą studenci, pracownicy i absolwenci UW. Chórzyści wykonują utwory dawne i współczesne, kolędy z całego świata, utwory wokalno-instrumentalne od kantat Bacha i Haendla po współczesne msze i pieśni.

Zespół Pieśni i Tańca UW Warszawianka

Zespół tworzą studenci i absolwenci UW oraz innych stołecznych uczelni. W swoim repertuarze Warszawianka ma tańce narodowe, obrazki sceniczne z różnych regionów kraju, widowiska związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

Teatr Hybrydy UW

To kulturalny i ideowy kontynuator dawnych Hybryd (Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego) założonych w 1957 r., z których wywodzą się tacy artyści, jak Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jan Pietrzak, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Krzysztof Komeda. Artyści teatru prezentują spektakle dramatyczne, widowiska poetyckie, etiudy i koncerty podczas imprez przygotowywanych przez UW, instytucje kulturalne i edukacyjne, na przeglądach i festiwalach.

Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim nie podlegające rejestracji Rektora