Dzień dziekański 2. listopada

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Archeologii w dniu 2. listopada (wtorek) zostają odwołane zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Archeologii.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

p.o. Prodziekana ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Muzeum Narodowe, wykład z okazji 60-lecia odkrycia katedry w Faras

60 lat temu polscy archeolodzy odkryli katedrę w Faras. Zapoczątkowali w ten sposób nową gałąź nauki – nubiologię. Od tego czasu kolejne pokolenia badaczy wypełniają białe karty historii Nubii, krainy rozciągającej się na południe od Egiptu.
28 października / czwartek / 18.00
O znaleziskach tekstowych z polskich wykopalisk w Faras opowie prof. dr hab. Adam Łajtar
W Faras oprócz malowideł znaleziono także liczne napisy – greckie, koptyjskie, staronubijskie, wyryte lub zapisane farbą na ścianach budowli, wykute na kamiennych stelach, a także zapisane na kartach pergaminowych. Znajdziemy wśród nich cytaty z Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, hymny, legendy do malowideł, podpisy wiernych, inskrypcje fundacyjne i nagrobne. Ten bogaty materiał zostanie omówiony na tle piśmiennictwa Nubii chrześcijańskiej.
Kino MUZ
Bezpłatne wejściówki dostępne od wtorku poprzedzającego dzień wykładu,  liczba miejsc ograniczona
Wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku.

Informacje w sprawie szczepień przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu mózgu

Dyrektor Administracyjna Wydziału Archeologii UW  informuje, że pracownicy, studenci  w trakcie nauki  i doktoranci (wszyscy) związani z Wydziałem Archeologii UW  mogą zaszczepić się przeciwko: tężcowi i odkleszczowemu  zapaleniu mózgu.

Szczepienia będą wykonywane w przychodni na małym dziedzińcu UW, termin będzie ustalony po przekazaniu do rejestracji przychodni  listy osób chętnych.

Na „listę” proszę się zapisywać w sekretariacie WA, osobiście, telefonicznie (+48 22 55 22 800) lub mailowo (wauw@uw.edu.pl)

Sekretariat

Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

Szczegółowe informacje:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Wybory studentów do Rady Samorządu Studentów, Rady Wydziału oraz Rady Dydaktycznej

Drodzy Studenci/Drogie Studentki,
Dnia 27.10 od godz. 8:00 do 28.10 do godz. 8:00 będą trwać wybory zdalne do Rady Samorządu Studentów (5 mandatów), Rady Wydziału (4 mandaty) oraz Rady Dydaktycznej (2 mandaty).

Zagłosować będzie można logując się do systemu USOS, wchodząc w zakładkę „dla wszystkich”, następnie w „Wybory” i odpowiednie linki dotyczące konkretnego głosowania:

1. Wybory do Samorządu Studentów Wydziału Archeologii
2. Wybory do Rady Wydziału Archeologii
3. Wybory do Rady Dydaktycznej nr 14

Prezentację kandydatów można znaleźć na stronie Wydziału
https://www.archeologia.uw.edu.pl/samorzad-studencki/
lub na Fb Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii.

Każdy głos się liczy!
Aleksandra Jaszczurowska
Wiceprzewodnicząca RSS WA