Studium Zaoczne Archeologii

Uruchamiamy  specjalny telefon dla kandydatów. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie: (+48) 601 327 725

Studia archeologiczne w systemie zaocznym prowadzone są w Polsce jedynie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia płatne. Od roku 2007 mają charakter  dwustopniowy. To znaczy, że po III roku studiów  absolwent uzyskuje tytuł licencjata archeologii. Następnie może podjąć studia II stopnia, czyli magisterskie, które trwają dwa lata. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS, co oznacza, że student ma prawo w każdej chwili zmienić uczelnię i formę studiowania w kraju i w Unii Europejskiej.

Wszyscy studenci  Studium Zaocznego Archeologii korzystają na UW z tych samych praw (ale i obowiązków!) co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie dziennym. A zatem, mają również pełne prawo do korzystania w tym samym zakresie z pomocy stypendialnej z budżetu państwa, przede wszystkim wówczas  gdy uzyskiwane z pracy dochody są  stosunkowo niskie !!!. Niezależnie od sytuacji socjalnej, osobom osiągającym  bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje stypendium naukowe. Rozdziałem pomocy stypendialnej zajmuje się Komisja Stypendialna Samorządu Studentów IA UW.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie 15 sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych oraz wakacyjnych ćwiczeń wykopaliskowych, kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik prac terenowych. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w pracach wykopaliskowych realizowanych przez Instytut Archeologii oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. K. Michałowskiego. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów rozwoju  kultury człowieka  w przeszłości na terenie Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk porowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna a także archeologia Ameryk prekolumbijskich i archeologia podwodna. Wszystkie zajęcia  prowadzą  profesorowie i doktorzy z naszego Instytutu.
Drogi Kandydacie na archeologa!!! Zastanów się. Jeżeli masz ograniczone możliwości studiowania w systemie dziennym, nie zwlekaj i złóż podanie na studia zaoczne. Uzyskasz to samo przy tych  samych skokach poziomu  adrenaliny w trakcie odkrywania tajemnic przeszłości. Będziesz mógł  studiować i realizować marzenia bez specjalnych zaburzeń w życiu rodzinnym oraz w pracy. Podejmij właściwą decyzję bez względu na wiek i przerwę w dotychczasowej nauce oraz doświadczenie. Wielu naszych studentów jest po czterdziestce, a zdarzają się nawet  osoby bardziej doświadczone życiowo. Czekamy na Ciebie i pomożemy.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów przerwały studia archeologiczne (lub inne) w kraju lub zagranicą . Możecie je u nas kontynuować w systemie zaocznym,  bez konieczności uzupełnień programowych!

Studium Zaoczne Archeologii IA UW prowadzi również płatne Zaoczne Studia Uzupełniające II Stopnia (Magisterskie) dla Licencjatów innych kierunków z różnych uczelni krajowych i zagranicznych. Do studiowania w tej formie zapraszamy osoby, które uzyskały stopień licencjata w innym zakresie niż archeologia na dowolnej uczelni. W ciągu 2 lat  studiów  zainteresowani mogą uzyskać tytuł magistra archeologii. Wszyscy słuchacze uczestniczą w zajęciach seminaryjnych i wykładach przeznaczonych  dla studentów realizujących normalny program archeologicznych studiów II stopnia (magisterskich).

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !
Kierownictwo Studium Zaocznego Archeologii IA UW

Harmonogram zajęć -Studia Zaoczne 2018/2019
Plan Zajęć – Studia Zaoczne 2018/2019

HARMONOGRAM STUDIUM ZAOCZNEGO ARCHEOLOGII IA UW 2019/2020
ROZKŁAD ZAJĘĆ ST. ZAOCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020