Studia niestacjonarne na Wydziale Archeologii

Studia archeologiczne w systemie niestacjonarnym (zaocznym) prowadzone są na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat. Są to studia płatne, a wysokość opłat jest co roku publikowana w formie zarządzenia Rektora w Monitorze UW. Od roku 2017 prowadzimy tylko studia II stopnia, dwuletnie magisterskie. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS, co oznacza, że student ma prawo w każdej chwili zmienić uczelnię i tryb studiowania w kraju i w Unii Europejskiej. Oczywiście zmiana trybu na stacjonarny na naszym Wydziale wymaga wyrównania różnic programowych w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich WA.

Wszyscy studenci  studiów niestacjonarnych na Wydziale Archeologii korzystają na UW z tych samych praw co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie stacjonarnym. A zatem, mają również pełne prawo do stypendiów i innych form wsparcia finansowego, studiów MOST, Minigrantów, czy programu ERASMUS PLUS. Rozdziałem pomocy stypendialnej zajmuje się Komisja Stypendialna Samorządu Studentów WA UW. Studenci studiów niestacjonarnych mogą także uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie piętnastu weekendowych zjazdów, wiosennych lub jesiennych ćwiczeń terenowych (powierzchniowych) oraz letnich ćwiczeń terenowych (wykopaliskowych), kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik prac w praktyce. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w badaniach realizowanych przez Wydział Archeologii oraz jednostki badawcze współpracujące z WA UW. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów i szerokości geograficznych: na terenie Polski, Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. Aktualna mapa oraz informacje o prowadzonych badaniach znajduje się tutaj. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje publiczne archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk prowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna a także archeologia Ameryk prekolumbijskich i archeologia podwodna. Wszystkie zajęcia prowadzą  pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów przerwały studia archeologiczne (lub inne) w kraju lub zagranicą, a także osoby, które ukończyły studia I stopnia i z różnych przyczyn nie mogą kontynuować studiów II stopnia w trybie stacjonarnym.

Prosimy zapoznać się z programem studiów.

Obsługą administracyjną studiów niestacjonarnych zajmuje się pani Joanna Chomicz, pracownik Sekcji Samodzielnej Dziekanatu ds. studenckich.

Zainteresowani rekrutacją na studia niestacjonarne mogą kontaktować się telefonicznie na numer (+48) 601 327 725. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie.

Harmonogram zajęć -Studia Zaoczne 2018/2019
Plan Zajęć – Studia Zaoczne 2018/2019

HARMONOGRAM STUDIUM ZAOCZNEGO ARCHEOLOGII IA UW 2019/2020
ROZKŁAD ZAJĘĆ ST. ZAOCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Harmonogram Studium Zaocznego Archeologii WA UW 2020/2021

PAŹDZIERNIK             24-25;
LISTOPAD                   7-8; 21-22
GRUDZIEŃ                  5-6; 19-20;
STYCZEŃ                     16-17; 30-31

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTA 13 LUTY

ZIMOWA POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTA 6 MARZEC

LUTY                           27-28;
MARZEC                     13-14; 27-28;
KWIECIEŃ                   10-11; 24-25;
MAJ                            15-16; 29-30;
CZERWIEC                  12-13;


LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTY 19 i 26 CZERWCA

LETNIA POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA – SOBOTY 4 i 11 WRZEŚNIA

Rozkład zajęć studiów zaocznych w roku akademickim 2020/2021