Ważne informacje dla studentów

WHO IS WHO NA UCZELNI?

Wyjaśnienia kilku ważnych pojęć i osób, do których możesz zwrócić się z konkretnymi sprawami.

🎓🎓 REKTOR

Najważniejsza osoba na uczelni. Jego kadencja jest czteroletnia, a funkcję tę pełni na UW prof. Alojzy Z. Nowak. Rektor nadzoruje administrację i gospodarkę, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. W jego działaniach wspiera go czwórka prorektorów, z czego dla Was najważniejszym będzie prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Sławomir Żółtek.

🎓 DZIEKAN

Stoi na czele wydziału, dba o jego funkcjonowanie i reprezentowanie na zewnątrz. W pracach tych wspomagają go prodziekani, którzy wspólnie tworzą kolegium dziekańskie. Z perspektywy studenta warto kojarzyć prodziekana ds. studenckich (zwanego również Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej – KJD), bo to on może być właściwą instancją do rozwiązania bardziej skomplikowanych spraw związanych ze studiowaniem.

🙋‍♀️ DZIEKANAT (SEKCJA STUDENCKA)

Główne miejsce, w którym rozwiążesz najbardziej przyziemne sprawy związane ze studiowaniem. Tu przepiszesz zajęcia, tu rozwiążesz problemy z rejestracją na przedmioty, tu będziesz składać wszystkie wnioski związane z tokiem studiów.

👨‍🎓 KIEROWNIK STUDIÓW

To najprawdopodobniej do niego będziesz adresować podania związane z tokiem studiów, np. podanie o warunkowe zaliczenie przedmiotu czy zwolnienie z opłat. Na stronie jednostki dowiesz się, kto jest kierownikiem studiów Twojego kierunku. Jeżeli kierunek nie ma powołanego kierownika studiów jego funkcję pełni prodziekan ds. studenckich.

❗️ Pamiętaj, że nie każdą sprawę musisz kierować do pracowników uczelni. Przed kontaktem z dziekanatem czy kierownikiem studiów, sprawdź np. na grupie FB (https://www.facebook.com/groups/UWstudenci/), czy ktoś nie miał podobnego problemu i czy można rozwiązać go od ręki. Jeśli potrzebujesz pilnej odpowiedzi, warto też zadać pytanie koleżankom i kolegom wyższych roczników, np. działających w samorządzie studentów danej jednostki.

USOS – co musisz wiedzieć?

USOS jest najważniejszym źródłem informacji dla studentów, czas zatem rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące USOS-a… a właściwie to USOSweba.

Czym się różnią? W praktyce USOSweb to studencka wersja USOS-a (obsługiwanego przez pracowników), z której będziesz korzystać podczas studiów. Popularny USOS to zintegrowany system, który jest wirtualnym sercem uczelni. To tu zapiszesz się na zajęcia, sprawdzisz oceny z egzaminów, poznasz program przedmiotu, złożysz wniosek o akademik, wyślesz podanie czy wypełnisz ankietę po zakończeniu zajęć.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO USOSWEBA?

Możesz skorzystać z wersji przeglądarkowej, wpisując adres strony: https://usosweb.uw.edu.pl/ lub pobrać aplikację na telefon – Mobilny USOS. 📲 Aby zalogować się, potrzebujesz loginu, czyli Twojego numeru PESEL, a także hasła – będzie takie samo jak do konta w IRK.

Uwaga: Wydziały: Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Fizyki; Chemii; Nauk Ekonomicznych i Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych mają własne wersje USOSweba. Linki do nich dostępne są na głównej stronie USOSweba.

NIE MAM DOSTĘPU DO USOSWEBA. KIEDY GO OTRZYMAM?

Aby móc przejść procedurę logowania, dziekanat lub sekcja studencka Twojej jednostki musi założyć Ci profil w USOSwebie. Nie ma jednego terminu zakładania kont – może to nastąpić jeszcze w lipcu lub w sierpniu albo na początku września. 📅
Jeżeli chcesz aplikować o miejsce w akademiku, a nie masz jeszcze dostępu do USOSweba, skontaktuj się z dziekanatem lub sekcją studencką jednostki z prośbą o szybsze założenie profilu w systemie.

MAM DOSTĘP DO USOSWEBA. CO DALEJ?

To zależy. Jeśli zamierzasz starać się o miejsce w akademiku, złóż wniosek i oświadczenie o dochodach w USOSwebie. Jeśli nie, możesz zapomnieć o USOSwebie do września. Dopiero wtedy rozpoczynają się rejestracje na przedmioty swobodnego wyboru (WF-y, lektoraty, OGUN-y) oraz w przypadku niektórych kierunków na przedmioty i do grup.

ZAJĘCIA I EGZAMINY

📅 Choć do pierwszych zajęć w nowym roku akademickim pozostał jeszcze czas, warto już dziś nieco więcej wiedzieć, jak wygląda system ich prowadzenia na uczelni. Tu czeka Was dużo zmian w porównaniu ze szkołą średnią.
Zajęcia na studiach trwają 90 minut, a nie 45 minut jak w szkole. W dobrym tonie jest przychodzenie punktualnie na zajęcia, jednak część prowadzących dopuszcza 15-minutowe spóźnienie – tzw. kwadrans akademicki. ⏱
Studiując, spotkasz się z różnymi typami zajęć i pojęciami związanymi z ich zaliczaniem. Te najważniejsze omówione są poniżej:


Wykład – forma zajęć oparta na przekazaniu wiedzy przez prowadzącego. Zgodnie z tradycją akademicką obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, choć wykładowca może postanowić inaczej. Nie oznacza to jednak, że materiał omawiany na wykładzie Cię nie obowiązuje. Wręcz przeciwnie – zaliczenie wykładu odbywa się zwykle na podstawie egzaminu przeprowadzanego w sesji (o tym niżej).


Ćwiczenia – zakładają interakcję studentów z prowadzącym. Do takich zajęć należy się przygotować, opanowując literaturę przedmiotu proponowaną przez prowadzącego na konkretne spotkanie. Nieprzygotowanie do zajęć może skutkować odrobieniem materiału na dyżurze. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, z reguły dopuszcza się 2 nieobecności dla każdych zajęć. Zaliczenie zajęć odbywa się w trakcie semestru, a prowadzący może wymagać od studentów przygotowania projektu, prezentacji, eseju czy wykazania się wiedzą podczas kolokwium.


Konwersatorium – forma zajęć łącząca w sobie elementy wykładu i ćwiczeń, zwykle spotykana na kierunkach humanistycznych i społecznych. Zasady dot. obecności są takie same jak w przypadku ćwiczeń.


Laboratorium – rodzaj zajęć praktycznych prowadzonych w specjalnych pracowniach, których celem jest samodzielne dokonanie analiz i badań. To nieodłączny element kierunków ścisłych i przyrodniczych.


Sylabus – dokument przygotowany przez prowadzącego zajęcia, w którym znajdziecie program i tematykę wszystkich spotkań w ramach semestru, niezbędną literaturę do przeczytania na dane zajęcia oraz zasady zaliczania przedmiotu i dane kontaktowe do prowadzącego.


Dyżur – Jeżeli potrzebujesz spotkać się z wykładowcą poza wyznaczonym terminem zajęć, koniecznie sprawdź kiedy ma on wyznaczone dyżury. Podczas dyżurów możesz wyjaśnić problemy techniczne, np. związane z nieobecnościami, ale również dopytać o kwestie merytoryczne, czy poprosić o radę.


Sesja – czas przeznaczony na zaliczenie egzaminów po zakończeniu semestru. Sesja ma miejsce 2 razy w roku (zimowa – na przełomie stycznia i lutego, letnia – w czerwcu).


Poprawka – jeżeli nie zaliczysz egzaminu w sesji, masz prawo do poprawienia go w sesji poprawkowej. Dla semestru zimowego poprawki odbywają się w marcu, a dla letniego we wrześniu.


Warunek – może się tak zdarzyć (czego nie życzymy), że nie zaliczysz ani egzaminu w pierwszym terminie, ani w drugim. W takiej sytuacji musisz odpłatnie powtarzać dany przedmiot w kolejnym roku akademickim i tym samym wnieść podanie o warunkowe zaliczenie obecnego roku.

OGUN – czyli kilka słów o przedmiotach ogólnouniwersyteckich

Termin ten zobaczysz zapewne w swoim programie studiów i zapewne zaczniesz się zastanawiać, co kryje się pod tym tajemniczym skrótowcem. Żeby trochę rozjaśnić sytuację, poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie dotyczące OGUN-ów 🤓

👩‍🏫 OGUN to przedmiot ogólnouniwersytecki, który pozwala poszerzyć wiedzę ogólną z wielu dyscyplin – poza dziedziną, którą studiujesz; pozwala też poznać inne jednostki UW.

👉 OGUN-y dzielą się na: humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i te spoza UW. Co ważne: program studiów określa, jaki typ zajęć musisz wybrać.

📑 W programie studiów znajdziesz informację nt. ewentualnego obowiązku zaliczenia OGUN-u w danym semestrze. Jeśli dopiero zaczynasz studia I stopnia i nie masz obowiązku “wyrobienia” tych zajęć w I semestrze, rekomendujemy oswoić się najpierw z zajęciami, poznać zasady funkcjonowania na uczelni i wydziale, a na OGUN zapisać się w kolejnych semestrach (przed podjęciem takiej decyzji koniecznie sprawdź wymagania określone w Twoim programie studiów!).


🎯 Na OGUN-y rejestrujesz się w ramach rejestracji żetonowej (do logowania używasz tych samych danych, co w USOS-ie), która startuje, tradycyjnie, o godz. 21.00.


🙋 Rejestracja odbywa się na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli w systemie nie widzisz szczegółów dot. danego przedmiotu, oznacza to, że limit miejsc jest już wyczerpany (prawdopodobnie miejsca zostały zajęte przez starsze roczniki, które na zajęcia mogły rejestrować się już w czerwcu).
Jeśli na dany przedmiot są wolne miejsca, po starcie zapisów zobaczysz 🛒 zielony koszyk (teraz jest on szary), w który musisz kliknąć. Klikasz i… jesteś na zajęciach 😬
Jeśli jednak po jakimś czasie się rozmyślisz lub zmienisz wybrany przedmiot, spokojnie i bez konsekwencji możesz się z niego wypisać (w ciągu trzech pierwszych tygodni zajęć). Po upłynięciu tego terminu wypisanie się z zajęć jest dopuszczalne tylko w szczególnych okolicznościach!

 


Rejestrację na OGUN-y oraz ich pełną ofertę znajdziesz pod linkiem
👉 bit.ly/oguny-22 👈

LEKTORATY I JĘZYKI OBCE

Cześć! Hello! Hola! Ciao! Salut! 👋
Dzisiaj parę słów na temat lektoratów i języków obcych, których możesz uczyć się na UW (poza zajęciami kierunkowymi).

👨‍🏫 W trakcie studiów I stopnia i jednolitych magisterskich musisz zrealizować wybraną liczbę godzin zajęć z języka obcego (LEKTORAT) – zazwyczaj są to 4 semestry; szczegółowe wymagania znajdziesz w programie studiów swojego kierunku.

👉 Oferta lektoratów jest baaardzo szeroka – od “klasyków” takich jak: angielski, hiszpański, francuski, po fiński, perski, niderlandzki, hebrajski czy wietnamski (całą ofertę znajdziesz na stronie rejestracji żetonowej jeszcze przed startem zapisów).

👉 Dostępne są też lektoraty o profilu prawniczym, ekonomicznym i specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych.

👉 Grupę zajęciową możesz wybrać na podstawie poziomu języka (ten w wielu przypadkach możesz sprawdzić przy pomocy udostępnionego testu), miejsca i czasu odbywania się zajęć.

✍️ EGZAMIN certyfikacyjny biegłości językowej na poziomie co najmniej B2 musisz zdać również w trakcie studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Przy tym pamiętaj, że:

1️⃣ zaliczenie lektoratu to nie to samo co zdanie egzaminu,
2️⃣ oferta lektoratów nie równa się ofercie egzaminów certyfikacyjnych, które możesz zdać,
3️⃣ z egzaminu mogą być zwolnione osoby posiadające odpowiedni certyfikat poświadczający znajomość danego języka, który jest akceptowany przez UW.


ℹ️ Przydatne linki:
Rejestracja na lektoraty: http://jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/rejestracja-studentow/
Egzamin certyfikacyjny: http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/
Uznawanie certyfikatów z zewnątrz: https://bit.ly/certyfikaty-zewnetrzne

Sport i zajęcia WF

Studia na UW nie ograniczają się tylko do przedmiotów kierunkowych. W najbliższych tygodniach w naszych postach pokażemy, jakie możliwości rozwoju swoich zainteresowań czekają na Ciebie na Uniwersytecie Warszawskim. Na pierwszy ogień idą sport i zajęcia WF. ⚽️

Studenci studiów stacjonarnych licencjackich w ramach programów studiów muszą zaliczyć 3 semestry zajęć z wychowania fizycznego (jedne zajęcia w tygodniu). Oferta jest niezwykle bogata i każdy znajdzie coś dla siebie. Pływanie 🏊‍♀️, gry zespołowe 🏐, aerobik 🤸‍♀️, taniec towarzyski 💃, nordic walking 🚶, judo 🥋, a może wspinaczka? 🧗

Są też zajęcia płatne takie jak joga, krav-maga, łucznictwo, narciarstwo alpejskie czy zumba. Na te i więcej zajęć bezpłatnie zapiszesz się w ramach rejestracji żetonowej (procedura rejestracji jest wyjaśniona na osobnej stronie).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW lub sekcje Akademickiego Związku Sportowego UW, a większość odbywa się w uniwersyteckich obiektach sportowych. To m.in. Centrum Sportu i Rekreacji UW na Kampusie Ochota, siłownia na poziomie -1 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (Powiśle), sala sportowa na Wydziale Zarządzania (Kampus Służew) czy sala treningowa na Wydziale Socjologii (Kampus Główny).

Zajęcia WF to nie wszystko. Wszystkich, którzy trenują daną dyscyplinę sportu, zachęcamy do wstąpienia do Akademickiego Związku Sportowego UW. 🏅 W ramach AZS UW funkcjonuje aż 29 sekcji. a dołączając do klubu nie tylko wejdziesz na nowy poziom, ale także będziesz reprezentować UW na najważniejszych zawodach akademickich o randze ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Rekrutacja do sekcji odbywa się zwykle na początku roku akademickiego.

PRZYDATNE LINKI:

Oferta zajęć WF – rejestracja żetonowa: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW: http://wfisport.uw.edu.pl/

Akademicki Związek Sportowy UW: http://azs.uw.edu.pl/

WYMIANY STYPENDIALNE – Erasmus+, MOST itp.

Studia na UW realizowane np. w Gdańsku czy Barcelonie? To możliwe! Jako studentka/student UW możesz wyjechać na studia do innego kraju, miasta w Polsce czy nawet na inny kontynent! Zapewnią Ci to wymiany stypendialne i współpraca międzynarodowa. Sprawdź, jakie możliwości na Ciebie czekają! 🧳

🇵🇱 PROGRAM MOST

Umożliwia studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednej z 29 polskich uczelni. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Aktualną ofertę MOST-u oraz zasady rekrutacji znajdziesz pod linkiem: www.most.amu.edu.pl

🌍 PROGRAM ERASMUS+

W ramach tego programu możesz wyjechać (na semestr lub cały rok akademicki) do szkół wyższych państw członkowskich UE i stowarzyszonych z programem, czyli np. Islandii, Liechtensteinu, Serbii czy Turcji. W ramach wymiany przyznawane jest stypendium (jego kwota zależy od kraju wyjazdu).

Szczegółowe informacje: https://www.archeologia.uw.edu.pl/erasmus/

👩‍💻 PRAKTYKI ERASMUS+

W ramach programu możesz odbyć praktykę w firmach i instytucjach za granicą, tym samym nabywając nowe umiejętności i podnosząc kompetencje językowe. Możesz wyjechać na praktyki długoterminowe (minimum 2 miesiące) i krótkoterminowe (od 5 do 30 dni). W tym wypadku również otrzymujesz dodatkowe stypendium, którego kwota różni się w zależności od kraju odbywania praktyki.

🎓 UMOWY O BEZPOŚREDNIEJ WSPÓŁPRACY

Uniwersytet współpracuje z ponad 350 zagranicznymi instytucjami z ponad 70 krajów w ramach umów o bezpośredniej współpracy: z uczelniami europejskimi, azjatyckimi, amerykańskimi i afrykańskimi. Dzięki nim można odbyć część studiów lub kurs letni w niektórych uczelniach partnerskich m.in. we Francji, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, USA czy w Chinach.

🤝 SOJUSZ 4EU+

To inicjatywa siedmiu europejskich uczelni – UW, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Mediolanie, a od 2022 roku także Uniwersytetu Genewskiego. W ramach tej współpracy możesz wziąć udział w kursach, warsztatach czy szkołach letnich prowadzonych na uczelniach partnerskich.

🤓 STYPENDIA RZĄDOWE

W ramach umów rządowych możesz wyjechać na studia częściowe, staże, misje naukowe oraz kursy językowe m.in. do: Armenii, Austrii, Czech, Egiptu, Finlandii, Japonii, Meksyku i wielu innych krajów.


ℹ️ Szczegóły na temat wymian stypendialnych znajdziesz na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (http://bwz.uw.edu.pl/).

WSPARCIE MATERIALNE NA UW – stypendium socjalne, rektora, zapomoga

Na UW możesz skorzystać ze świadczeń socjalnych, a Twoje osiągnięcia mogą być docenione w ramach stypendium rektora. Sprawdź, komu przysługuje każda z tych form wsparcia i dowiedz się, jak z niej skorzystać ⬇️

👉 STYPENDIUM SOCJALNE

Przeznaczone jest dla osób w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu. Wypłacane jest co miesiąc w stałej wysokości, która zależy od dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek o stypendium socjalne można składać przez cały rok, ale uzyskuje się je na semestr (żeby otrzymać je na cały rok, wniosek trzeba złożyć w każdym semestrze). W roku akademickim 2021/2022 stypendium socjalne wynosi od 550 zł do 1350 zł.

👉 STYPENDIUM REKTORA

Ma na celu nagradzanie najlepszych studentów danego roku, danego kierunku. Studenci konkurują o przyznanie stypendium na podstawie wyróżniających się wyników w nauce (tj. średniej ocen), osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych. O stypendium rektora można ubiegać się na początku roku akademickiego. Wysokość stypendium to 915 zł.

👉 ZAPOMOGA

To jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu. Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki, również w czasie wakacji. Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł. Zapomogę można uzyskać 2 razy w roku akademickim.

👉 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Mogą ubiegać się o nie studenci z niepełnosprawnością, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci z niepełnosprawnością, pobierając to stypendium, mogą jednocześnie otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora oraz zapomogę. Obsługę merytoryczną wniosków o stypendium zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

💡 Osoby ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami albo osiągnięciami sportowymi mogą ubiegać się także o stypendium ministra.

 


ℹ️ Więcej informacji znajdziesz na stronie Biura Pomocy Materialnej: https://bpm.uw.edu.pl/

Opłaty należy wysyłać na adres:

Wydział Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny numer konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

Opłaty dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 wykazane są:

na stronach 12 i 13 ZARZĄDZENIA NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na stronach 10 i 11 ZARZĄDZENIA NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim 

Wykaz opłat z poprzednich lat można znaleźć  tutaj

Minigranty Wydziału Archeologii (edycje od 2020/21)

Organizatorem Konkursu Minigranty Studenckie jest Wydział Archeologii. Celem Konkursu jest wspieranie aktywności związanej z procesem kształcenia oraz rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów, a przez to podnoszenie ich kwalifikacji, poprzez wspieranie zadań związanych bezpośrednio z realizacją tematów ich prac dyplomowych. Dodatkowym celem Konkursu jest rozwój studentów w zakresie umiejętności właściwego formułowania wniosków grantowych oraz realizacji i rozliczania projektów. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych kierunków archeologia i Archaeology „Studies in English” Wydziału Archeologii UW, którzy uzyskali średnią ocen 4.0 w roku poprzedzającym Konkurs. Opiekunem projektu realizowanego w ramach Konkursu może być wyłącznie pracownik Wydziału posiadający co najmniej stopień doktora. Ocenę merytoryczną przeprowadza siedmioosobowa Komisja, w której skład wchodzą Dziekan i prodziekani Wydziału, przedstawiciel Samorządu studentów WA, a także po jednym przedstawicielu studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych, II stopnia studiów stacjonarnych spoza Samorządu, których zgłasza Samorząd. W danym roku akademickim odbywa się jedna edycja Konkursu, maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu w danej edycji wynosi 10 000 zł, a maksymalny czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy lub do ukończenia studiów (pełnego cyklu kształcenia w rozumieniu Regulaminu Studiów UW. 

Dokumenty do pobrania

III Edycja – 2022/2023

Ogłaszamy nabór wniosków w 3. edycji Konkursu na Minigrant Studenckie WA UW roku akademickim 2022/2023. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW 3”.

 • Wnioski należy składać do 8.01.2023 r. do godz. 23:59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

II Edycja – 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 przewidywany jest następujący harmonogram konkursu na minigranty. Kolejne etapy konkursu będą ogłaszane stopniowo. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW” oraz numer edycji.

 • Wnioski należy składać do 25.02.2022 r. do godz. 23.59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

I Edycja – 2020/21

Z uwagi na wdrażanie całkowicie nowego systemu konkursowego, tegoroczna Edycja jest wyjątkowo ogłoszona z opóźnieniem. Studenci spełniający kryteria konkursowe, którzy chcą obronić się w terminie, mogą starać się o dofinansowanie działań wspierających powstanie ich prac dyplomowych takich jak koszty wyjazdów, skanów, czy grafik.

 • Wnioski należy składać do 18 maja 2021 r. do godz. 23.59.
 • Ocena formalna nastąpi do 21 maja 2021 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 r.

Zakwalifikowani do II etapu (po ocenie formalnej):

 • Damian Bursa
 • Paweł Rongies
 • Bartosz Placak

Skład Komisji oceniającej wnioski pod względem merytoryczno-jakościowym:

Dziekan, dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz., Przewodniczący Komisji,
Prodziekan ds. badań i rozwoju, dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.,
Prodziekan ds. finansowych, dr Michał Starski,
Prodziekan ds. studenckich. dr hab. Agnieszka Tomas,
Przedstawicielka studentów studiów I stopnia, pani Gabriela Prejs,
Przedstawicielka studentów studiów II stopnia, pani Joanna Pawlik,
Przedstawiciel Samorządu WA, pan Jan Chmielewski-Gill.
Posiedzenie Komisji – 10.06.2021, godz. 18.30
Zgodnie z Regulaminem, ocena wniosków ma charakter poufny.
Wyniki I Edycji Konkursowej 2021

W imieniu Komisji mam przyjemność poinformować, że w I Edycji Konkursu “Minigranty Studenckie” wszystkie wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursowego zostały nagrodzone.

Ranking Konkursu:

 1. Bartosz Placak: 563 pkt.
 2. Damian Bursa: 521 pkt.
 3. Paweł Rongies: 519 pkt

Gratulujemy nagrodzonym!

Minigranty studenckie (edycja 2018/19 przedłużona)

Minigranty studenckie przyznawane są w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK). To specjalna dotacja, która w latach ubiegłych była przyznawana w ramach środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z puli środków przyznanych za udział studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. W roku akademickim 2019/2020 na gruncie tzw. Ustawy 2.0. takie środki nie zostały uczelni przyznane, ale program był kontynuowany ze środków centralnych.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp.

Wszelkie wydatki (zawarte w kosztorysie projektu) winny być konsultowane z Sekcją Finansową WA; bilety powinny być nabywane za pośrednictwem biura obsługującego UW (aktualnie WhyNotTravel), faktury wystawiane na UW (informacje na stronie Sekcji Finansowej WA)

Po zakończeniu projektu należy złożyć rozliczenie merytoryczne (podjęte działania oraz osiągnięte rezultaty) oraz finansowe w formie elektronicznej oraz papierowej do Prodziekana ds. studenckich WA.

Zakończenie realizacji projektów zaakceptowanych w roku akademickim 2019/20 zostaje wydłużone do 31.08.2021 r.

Proszę pamiętać o złożeniu rozliczenia merytorycznego wraz z rozliczeniem finansowym podpisanym przez panią Kierownik Sekcji Finansowej do dnia 31.08.2021 r.

 

Studenci i absolwenci kierunków archeologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz Archaeology “Studies in English” mogą odbyć staż/praktyki zawodowe/wolontariat w wybranej instytucji lub na uczelni macierzystej.

 

Studenci zainteresowani działaniami o charakterze wolontariatu lub praktyk zawodowych mogą znaleźć wsparcie Uniwersytetu w realizacji swoich planów. Działalność w tym zakresie można realizować w formie praktyk zawodowych (nie mylić z ćwiczeniami wykopaliskowymi, czasem popularnie nazywanymi praktykami wykopaliskowymi) realizowanych za pośrednictwem Biura Karier UW lub w formie działań o charakterze wolontariatu, realizowanych w obrębie jednostek UW lub w innych instytucjach/organizacjach. Działalność wolontariacka studentów uniwersytetu jest współorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum  Wolontariatu UW.

Obie formy aktywności studenckiej mają formę stażu. Nie są częścią programu kształcenia na kierunku archeologia i Archaeology “Studies in English” i nie mogą być traktowane jako ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Odbycie stażu i uzyskanie zaświadczenia o jego ukończeniu może być jednak atutem w oczach przyszłego pracodawcy. Zaświadczenie jest dodawane do suplementu dyplomu.

Staż poza UW

strona informacyjna: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/

Studenci UW mogą realizować praktyki zawodowe poza uczelnią. W przypadku niektórych kierunków jest to wręcz wymagane programem studiów. W przypadku studentów wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Archeologii UW odbycie praktyk zawodowych w rozumieniu przepisów ogólnych nie jest wpisane do programu studiów (ćwiczenia wykopaliskowe i ćwiczenia powierzchniowe to przedmioty programu studiów, a nie praktyki zawodowe). Nie mniej studenci mają możliwość korzystania z oferty nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Biuro Karier UW co roku zbiera propozycje pracodawców chętnych do zatrudnienia studentów na staże i przedstawia wykaz ofert instytucji, w których można odbyć praktyki. Warto zapoznać się aktualną ofertą na stronie Biura:

Informacje na temat aktualnych ofert UW

Aktualna ogólnopolska baza ofert

Praktyki nieobowiązkowe realizowane poza UW są koordynowane przez Biuro Karier UW. Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ). Więcej informacji na stronie Biura Karier.

Staż na Uniwersytecie Warszawskim

strona informacyjna: https://wolontariat.uw.edu.pl/wolontariat-uw/

Studenci UW mogą odbywać staż o charakterze wolontariatu nie objęty programem studiów w ramach umowy pomiędzy jednostką organizacyjną UW a studentem. Staż może być realizowane na Wydziale Archeologii lub w innej jednostce Uniwersytetu. Możliwe są również staże wolontariackie w innych instytucjach/organizacjach. Szczegółowe informacje dotyczące działalności wolontariatu są dostępne na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu: https://wolontariat.uw.edu.pl/

Zasady odbycia wolontariatu w jednostkach UW są regulowane Zarządzeniem nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5857/M.2021.104.Zarz.68..pdf). Regulamin wskazuje zakres obowiązków, który może zostać powierzony wolontariuszowi oraz zakres obowiązków jednostki organizacyjnej. W przypadku umowy wolontariackiej trwającej dłużej niż 30 dni lub gdy wnioskuje o to wolontariusz, umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Wzór umowy wolontariackiej z jednostką UW:

wersja PL: https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Porozumienie_ogolne_zablokowane.docx

wersja ENG:  https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/EN-PL-porozumienie_zablokowane.docx

Opracowany projekt porozumienia należy przekazać do akceptacji Biura Prawnego UW. 

Po zakończeniu wolontariatu jednostka organizacyjna jest zobowiązana do wystawienia zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

Staż w ramach programu Erasmus+

Studenci UW mogą realizować staże także zagranicą w ramach programu Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdami mogą uzyskać informacje od Koordynatora Mobilności na Wydziale Archeologii oraz Biurze Karier UW dostęp do ofert i firm, które znajdują się w serwisie http://www.biurokarier.edu.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

  • z Koordynatorem Mobilności, dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl
  • z Biurem Karier mailowo: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Studenci z innych europejskich uczelni biorących udział w programie Erasmus+ mogą także realizować staże na UW. Biuro Karier UW koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Biurem Karier w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  tel. (22 55 20 763).

Koordynatorem studentów przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii jest dr Artur Grabarek.

Więcej informacji w tym miejscu.

Praktyki absolwenckie

Po ukończeniu studiów absolwent może odbyć praktyki absolwenckie na UW lub w wybranej instytucji, na podstawie odpowiedniej umowy. W przypadku absolwentów chcących realizować praktyki na UW, umowę należy skonsultować z Biurem Prawnym UW. Pomoc oferuje także Biuro Karier UW.

Warunki:

 • nie ukończony 30 r.ż.;
 • maksymalnie 3 miesiące u jednego Organizatora praktyk;
 • praktyka może być płatna lub nieodpłatna; wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679);
 • absolwent-praktykant sam musi zadbać o ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy o praktyke absolwencką na UW

Przykładowy wzór zaświadczenia o praktykach absolwenckich na UW

Więcej informacji na temat form odbywania praktyk, a także na temat działań prospołecznych w ramach wolontariatu przez studentów i absolwentów UW znajduje się na stronie Biura Karier UW.

 

Ćwiczenia warsztatowe — praktyki muzealne

Zgodnie z programem studiów magisterskich dziennych studentów II roku obowiązuje realizacja 60h dydaktycznych (45 godzin zegarowych) zajęć zatytułowanych „Ćwiczenia warsztatowe”, 5 ECTS. Zgodnie z opisem zajęć:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych, np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego. Zajęcia te mogą być realizowane w formie praktyk muzealnych w placówkach, z którymi współpracuje WA UW.

W roku akademickim 2021/2022 Wydział proponuje studentom realizację wspomnianych zajęć w następujący sposób (w razie pojawienia się nowych propozycji lista może być uzupełniana):

   1. Udział w zajęciach realizowanych częściowo w Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, opiekunem ćwiczeń jest dr Katarzyna Pyżewicz. Zainteresowanych studentów prosimy o bezpośredni kontakt z dr Pyżewicz (k.pyzewicz@uw.edu.pl lub osobiście).

UWAGA!

Studenci, którzy chcieliby realizować ćwiczenia warsztatowe w innych placówkach, szczególnie poza Uniwersytetem Warszawskim, powinni samodzielnie skontaktować się z wybraną instytucją i uzyskać zgodę dyrekcji, jak również pisemny opis zakresu obowiązków wyznaczonych przez instytucję przyjmującą. W tym celu należy wypełnić formularz skierowania na praktykę muzealną. Na jego podstawie decyzję o skierowaniu studenta na praktykę podejmowane są indywidualnie przez Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Po stronie studenta leży zapewnienie ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas praktyk. Można wykupić ubezpieczenie w ramach Karty ISIC (International Student Identity Card).

Na podstawie formularza skierowania na praktykę muzealną zostanie przygotowana umowa realizacji praktyki muzealnej. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie odbytej praktyki zawierające ocenę wypełniania obowiązków. Na tej podstawie student uzyska zaliczenie przedmiotu.

Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) jest przyznawana studentom, jeżeli należą do poniższych grup (§ 26 ust. 4 RS):

   1. studenci wyróżniającym się w nauce (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   2. studenci uczestniczący w pracach badawczych nieobjętych programem studiów (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   3. studenci wyróżniający się w działalności sportowej, w której reprezentują Uniwersytet (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   4. studenci wyróżniający się w działalności kulturalnej lub artystycznej (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   5. studenci skierowani na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   6. studenci studiujący jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów (na podstawie przedstawionych dokumentów);
   7. studenci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą (wyłącznie na podstawie opinii Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW);
   8. studentki w ciąży i studenci będący rodzicami (na podstawie dokumentów potwierdzających fakt);
   9. studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
   10. w innych uzasadnionych przypadkach niż wymienione w pkt 1-9, w tym związanych ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi studenta.

Indywidualna Organizacja Studiów może przyjąć formę (§ 26, ust. 3):

   1. indywidualny program studiów realizowany we współpracy z opiekunem naukowym lub
   2. indywidualny plan studiów lub
   3. indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów lub
   4. indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą.

Przy czym IOS obejmujący indywidualny program studiów (pkt 1) wymaga wskazania opiekuna naukowego dla studenta oraz opracowania indywidualnego programu studiów, który zostaje zaopiniowany przez opiekuna. Indywidualny program studiów musi spełniać wymagania wynikające z efektów uczenia się określonych dla kierunku studiów. Wspomniany wymóg wskazania opiekuna nie dotyczy studentów, których indywidualny program studiów jest związany ze skierowaniem na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej.

Indywidualny plan studiów (pkt 2) może obejmować zgodę na przenoszenie zajęć pomiędzy etapami studiów. Jeżeli wydana jest zgoda dziekana na przeniesienie zajęć, niezaliczenie ich w trakcie etapu studiów wskazanego w programie studiów nie powoduje naliczenia opłaty związanej z warunkowym zaliczeniem roku. Student starający się o indywidualny plan studiów jest zobowiązany do dołączenia do wniosku złożonego przez system USOS harmonogramu IOS zawierającego informacje dotyczące przedmiotów, o których przesunięcie zaliczenia się stara.

Indywidualny tryb i/lub termin zaliczenia przedmiotu wymaga przedstawienia harmonogramu IOS zawierającego listę przedmiotów, których zmiana będzie dotyczyć, wraz z opisem zakresu wnioskowanej zmiany (np. dopuszczenie zwiększonej liczby nieobecności, zgoda na zaliczenie zajęć inne niż wskazane w sylabusie przedmiotu etc.). Wymagane jest uzyskanie przez studenta zgody prowadzącego na wskazaną zmianę. Zgoda jest wyrażana przez złożenie przez prowadzącego podpisu na harmonogramie zawierającym wszystkie informacje dotyczące IOS. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie podpisu w terminie pozwalającym na złożenie wniosku, zgoda może być wyrażona w postaci emaila wykładowcy wysłanego do studenta za pomocą konta uniwersyteckiego. W przypadku braku zgody prowadzącego niemożliwe jest uzyskanie zgody na indywidualny tryb i/lub termin zaliczenia przedmiotu, który ten wykładowca prowadzi.

Odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia z obowiązku osiągnięcia efektów uczenia się określonych w programie studiów. Oznacza to, że student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów programu studiów z możliwością uznania decyzją dziekana ekwiwalentu spełniającego wskazane w programie efekty uczenia się.

Po prawomocnym skreśleniu z listy studentów powrót na studia możliwy jest na dwa sposoby: poprzez wznowienie na studia bądź ponowną rekrutację.

Przeszkody we wznowieniu na studia

Wznowienie na studia jest możliwe jedynie w przypadku osób, które zostały po raz pierwszy skreślone z listy studentów kierunku archeologia nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wznowienie. Nie jest również możliwe wznowienie studenta, który zalega z płatnościami na rzecz uniwersytetu. Możliwe są również inne przeszkody regulaminowe, uniemożliwiające pozytywne rozpatrzenie wniosku o wznowienie (patrz poniżej). W przypadku braku regulaminowej możliwości wznowienia jedynym sposobem powrotu na studia jest ponowna rekrutacja.

Sytuacja studenta po wznowieniu na studia

Wznowienie oznacza powrót studentki/studenta do tego samego punktu w toku studiów, w którym został on przerwany i na prawach, których studiował(a) przed skreśleniem. Oznacza to, że wznowienie powinno nastąpić na ten sam kierunek i rok studiów. Jeżeli dany kierunek nie jest już prowadzony (np. studia licencjackie w trybie zaocznym) na wniosek studenta prodziekan ds. studentów może może wyrazić zgodę na wznowienie na innym kierunku studiów (czyli na studiach dziennych).

Zachowanie rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów oznacza również, że student nadal podlega ograniczeniu liczby możliwych powtórzeń etapu studiów (każdy rok studiów może być powtarzany tylko raz). Oznacza to, iż student, który dwukrotnie zaliczał np. 3. rok studiów licencjackich nie może być wznowiony na studia, ponieważ nie ma możliwości ponownego zaliczania 3. roku studiów.

Jeśli w roku akademickim, w którym student wznawia studia, obowiązuje inny program studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów, student zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych przez prodziekana ds. studenckich. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony.

Wznowienie po absolutorium/wznowienie na obronę

W przypadku, gdy osoba starająca się o wznowienie uzyskała przed skreśleniem absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego, może w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych. Taka możliwość dotyczy jednak tylko studentów, którzy zostali skreśleni z powodu niezłożenia w przewidzianym terminie egzaminu dyplomowego i złożyli wniosek o wznowienie studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia.

Tryb ubiegania się o wznowienie na studia

Bez względu na tryb i cel wznowienia, należy złożyć odpowiedni wniosek wg wzoru dostępnego w tym miejscu. Wniosek rozpatruje prodziekan ds. studenckich. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy uiścić opłatę zgodnie z wykazem opłat podanym w tym miejscu. Obowiązuje cennik aktualny w roku akademickim, w którym zostaje złożony wniosek o wznowienie. W przypadku osób wznawiających się w celu obrony, wniosek o wznowienie musi zostać złożony co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem obrony.

Na Uniwersytecie Warszawskim działa wiele osób pomagających w przypadkach związanych z naruszaniem zasad równości i tolerancji, a także w sprawach praw studentów.

Obowiązkiem każdego pracownika UW jest poszanowanie zasad równości w taki sposób, aby każdy student i studentka oraz pracownik i pracowniczka naszego Uniwersytetu czuli się bezpiecznie w murach naszego Wydziału, w przekonaniu, że ich prawa są właściwie przestrzegane.

Pierwsze kroki

Jeśli jesteś studentką lub studentem i doświadczysz sam /sama niesprawiedliwego lub poniżającego traktowania lub zauważysz złe traktowanie kogoś w Twoim otoczeniu możesz w pierwszej kolejności zgłosić się do Samorządu na swoim wydziale lub do prodziekan ds. studenckich. Jeśli jesteś studentem I roku lub studentem studiów niestacjonarnych, możesz zgłosić się do swojego opiekuna. Te osoby mogą wysłuchać Twoich problemów i pomóc skierować sprawę w odpowiednie miejsce, gdzie otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Jeśli jesteś w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz natychmiastowego wsparcia psychologicznego, dzwoń pod numer Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo) lub pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00). Uniwersytet także oferuje wsparcie osobom potrzebującym. Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu oraz w instytucjach i osób opisanych poniżej.

Samorząd Studentów WA UW

Do Samorządu WA można również zgłaszać się o radę z problemami i sytuacjami, które mogą pojawić się na Wydziale, Uniwersytecie lub poza uczelnią. Kontakt

Opiekun studentów I roku

Opiekun jest osobą, która wspiera nowych studentów rozpoczynających studia, pomaga zapoznać się z Uniwersytetem i Wydziałem, która może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące pierwszych kroków na archeologii. Jeśli czujesz, że jest to najlepsze rozwiązanie, to także możesz skontaktować się z opiekunem w sprawie, która Cię nurtuje. Opiekun powie Ci co możesz zrobić i dokąd się udać z Twoim problemem lub sprawą. Opiekunką I roku studentów archeologii jest dr Julia Chyla.

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Archeologię można studiować w trybie zaocznym. Są to studia II stopnia (magisterskie). Niewielu studentów ma jednak świadomość, że studentom studiów niestacjonarnych przysługują takie same prawa jak studentom studiów dziennych. Dotyczy to nie tylko praw do równości i tolerancji, ale także prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, prawo do stypendium Erasmus+, uzyskania minigrantu studenckiego, czy studiów MOST. Z każdym pytaniem, także dotyczącym spraw trudnych, można zwrócić się do opiekuna studentów studiów niestacjonarnych. Na naszym Wydziale jest nim dr Sławomir Wadyl.

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

Choć głównym zadaniem prodziekana ds. studenckich jest organizacja kształcenia na Wydziale jest to również osoba, do której każdy student czy studentka może zwrócić się z pytaniem lub skargą dotyczącą spraw przestrzegania zasad równości i tolerancji oraz praw studenta. Każdą sprawę można zgłosić drogą mailową lub poprzez kontakt na dyżurze dziekańskim.

Kontakt: wa.student@uw.edu.pl, godziny dyżuru są podanej tutaj

Ombudsman – czyli rzeczniczka akademicka

Ombudsman, czyli Rzecznik akademicki, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w różnych sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności.

Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Funkcja ombudsmana jest niezależna od struktury zarządzania.

Ombudsman został powołany na podstawie Zarządzenia numer 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Warszawskim Rzecznika Akademickiego. Od 2011 roku funkcję Rzeczniczki akademickiej pełni dr Anna Cybulko.

Kto może zgłaszać sprawy do ombudsmana?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne –pracownicy, doktoranci i studenci, jak i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

 • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
 • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
 • na wniosek Rektora;
 • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
 • z własnej inicjatywy.

Procedura zgłaszania spraw jest opisana w tym miejscu.

Kontakt:  ul. Dobra 56/66, 00 – 312 Warszawa (BUW, I piętro na antresoli, p. 1.60C), e-mail: ombudsman@uw.edu.pl. Godziny dyżurów

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na Uniwersytecie Warszawskim. Podstawowym zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę. Główny specjalista ds. równouprawnienia współpracuje z Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Komisji lub do głównego specjalisty ds. równouprawnienia, który następnie przekaże sprawę do rozpatrzenia.

Stanowisko głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW pełni Anna Grędzińska, jednak z uwagi na urlop macierzyński pani Grędzińskiej, od kwietnia 2018 r. funkcję tę pełni dr hab. Julia Kubisa.

Kontakt: rownouprawnienie@uw.edu.pl

Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom na UW odpowiada Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji, do którego zadań należy przyjmowanie i badanie skarg dotyczących dyskryminacji, zbieranie danych na temat jej przejawów oraz zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji współpracują z rzecznikiem akademickim oraz specjalistą ds. równouprawnienia na Uniwersytecie.

Aktualny skład Komisji znajdą Państwo na tej stronie.

Kontakt: antydyskryminacja@uw.edu.pl lub rownouprawnienie@uw.edu.pl

Procedura antydyskryminacyjna na UW została wprowadzona zarządzeniem nr 205 Rektora UW z 31 sierpnia 2020 r.

Rzecznik praw studenta i Konsultantka ds. przemocy seksualnej

Rzecznik praw studenta oraz Konsultantka ds. przemocy seksualnej to osoby wybierane spośród studentów.

W zakres kompetencji Rzecznika Praw Studenta wchodzą: wszelkie działania związane z ochroną praw studenta, działaniem na rzecz zwiększania świadomości studentów o przysługujących im prawach, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz obrony interesu studentów. Rzecznik udziela informacji nt. praw studenta, wskazuje, jakie postępowanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia interesów studenta/-ki oraz podejmuje interwencję przed właściwym organem Uniwersytetu.

Aktualnie funkcję tę pełni Dominika Kuna, odbywająca studia w ramach Kolegium MISH, która działa w Zespole, w którego skład wchodzi także Konsultantka ds. przemocy seksualnej. 

Konsultantka ds. przemocy seksualnej to także osoba wybierana spośród studentów. Aktualnie funkcję tę pełni Antonina Lewandowska, studentka Wydziału Socjologii.

Kontakt do Rzecznika: rps@samorzad.uw.edu.pl

W sprawach dotyczących molestowania można także zgłaszać się do innych osób. Warto zapoznać się z Informatorem o przeciwdzialaniu molestowniu seksualnemu na UW.

Koordynator i Komisja Przeciwdziałania Mobbingowi

Czym jest mobbing?

Granica między pojęciem mobbingu i dyskryminacji jest bardzo cienka. Oba zjawiska są zwykle mylone. Ofiary mobbingu często doświadczają klasycznych przejawów dyskryminacji, ale nie tylko.

Art. 94³ §2 Kodeksu pracy definiuje mobbing tak: “działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Coraz częściej jednak mówi się o zjawisku mobbingu akademickiego, ponieważ sytuacje, które mają miejsce między pracownikami pojawiają się również w relacjach między studentami oraz między studentami a wykładowcami. Więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj czy tutaj. Niezależnie od terminu, nękanie i zastraszanie w środowisku akademickim nie powinno mieć miejsca i powinno być zgłaszane odpowiednim instytucjom uniwersyteckim.

Mobbing może przybierać różnego rodzaju zachowania, w wyniku których u danej osoby wywołuje się poczucie niższości, wykluczenia, izolacji, utraty poczucia własnej wartości.

Sytuacje te mogą przybierać różną postać: nieuzasadnionego, ciągłego krytykowania, wyśmiewania, poniżania, ignorowania, rozsiewania plotek, zmuszania do wykonywania cięższych prac, zadawaniu prac przewyższających możliwości bądź kompetencje danej osoby w celu podkreślenia jej braku przydatności zawodowej.

Mobbing jest zjawiskiem zakazanym prawnie i nie powinien mieć miejsca na Uniwersytecie Warszawskim.

Koordynator i Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi zajmuje się:

 • przyjmowaniem i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego;
 • zbieraniem danych na temat przejawów mobbingu;
 • zbieraniem informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi;
 • podejmowaniem inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu w miejscu pracy.

Osobą pełniącą obowiązki koordynatorki ds. przeciwdziałania mobbingowi jest Magdalena Miksa z biura Rzecznika Akademickiego.

Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 rektora UW z dnia 14 maja 2018 roku w prawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt: antymobbing@uw.edu.pl

Akademicka Poradnia Prawna

Akademicka Poradnia Prawna świadczy bezpłatną pomoc prawną dla studentów, w tym osób, które doświadczyły nierównego traktowania, stały się ofiarą molestowania, mobbingu bądź naruszono jej prawa w jakikolwiek inny sposób. Warunkiem zgłoszenia się do Poradni jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub też innego dokumentu poświadczającego status studenta, natomiast niewymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin dyżuru. Osobami udzielającymi porad w jednostce są z reguły studenci ostatnich lat, absolwenci oraz doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy działają przy pomocy doradców posiadających doświadczenie w konkretnej dziedzinie.

W czasie ogłoszonej pandemii związanej z COVID-19 Akademia udziela porad zdalnie. Po wszelkie informacje, zapraszamy na nasz profil na Więcej informacji można znaleźć na stronie Poradni oraz na stronie www.facebook.com/APP.UW

Kontakt: biuro@akademickaporadniaprawna.pl lub przez formularz na stronie.

Klinika Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Klinika udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie wielu dziedzin prawa (np. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego i in.), w tym pomocą ofiarom przemocy i dyskryminacji.

Klinika prowadzona jest przez studentów pracujących pod opieką pracownika naukowego. Może do niej zgłosić się każdy student czy studentka z różnymi sprawami, także dotyczącymi nierównego i dyskryminacyjnego traktowania – poruszanymi kwestiami zajmuje się specjalna sekcja Kliniki do spraw przeciwdziałania przemocy.

Na spotkanie z pracownikami Kliniki może umówić się każda osoba (również spoza Uniwersytetu), która z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawną. Zgłoszenia na dyżur, na którym następuje wstępne rozpoznanie sprawy i podjęcie decyzji co do dalszych kroków odbywa się drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt: Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105
Krakowskie Przedmieście 26/28, email: klinika@wpia.uw.edu.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej UW to nowy ośrodek uniwersytecki, który oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną studentom i pracownikom UW. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Psychologii i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Utworzenie CPP UW wynika z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne społeczności UW. Kierownikiem ośrodka jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

W Centrum można uzyskać pomoc m.in. poprzez:

 • krótką rozmowę wspierającą bez wcześniejszego zapisu,
 • standardowe spotkania wspierające,
 • spotkania służące zaopiniowaniu.

Nie czekaj do momentu, w którym będziesz się bardzo źle czuł. Niektórzy myślą: nie pójdę do psychologa, bo nie jestem ze mną aż tak źle. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać problemom, niż pozwolić, aby one narastały.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie w tym miejscu. Zapraszamy więc do kontaktu z nami – więcej informacji na temat zapisów.

Osoby w bardzo silnym kryzysie, potrzebujące natychmiastowej pomocy, mogą też zgłosić się do innych miejsc:

 • zadzwonić bezpłatnie pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00)
 • skontaktować się z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo).

Kontakt: cpp@psych.uw.edu.pl, tel. 694 711 731

Aktualny grafik dyżurów stacjonarnych i telefonicznych znajduje się na stronie www.cpp.uw.edu.pl.

Wkrótce zostanie uruchomiona możliwość zapisów on-line dostępna całodobowo.

Strefa komfortu PSRP

To o projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Porady dostępne są na stronie: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Można tam także zapisać się na poradę online.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

BON UW to instytucja, której zadaniem jest pomoc i wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym oraz osobom z problemami zdrowotnymi, zarówno studentom w realizowaniu toku studiów, jak i pracownikom uczelni. Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami może zgłosić się każdy, kto z powodu swojej niepełnosprawności lub stanu zdrowia doświadcza gorszego traktowania bądź napotyka bariery w procesie studiowania czy podejmowania innych istotnych aktywności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na terenie Uniwersytetu.

Pomoc Biura odbywa się wielopłaszczyznowo i obejmuje m.in. organizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych, szkoleń z zakresu obsługi urządzeń technologicznych, pomoc w sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne doświadczają gorszego traktowania ze względu na niezależne od nich przyczyny. BON wydaje także zaświadczenia o stanie zdrowia studentom przewlekle chorym, którzy nie mają orzeczenia niepełnosprawności.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami podejmuje działanie w stosunku do osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej www.bon.uw.edu.pl, następnie zapiszą się na spotkanie z konsultantem/ką drogą telefoniczną lub mailową, a także przedstawią swoją sytuację zdrowotną.

Formy wsparcia, o które mogą się ubiegać studenci określa Zarządzenie nr 170 Rektora UW. To m.in. opisana w § 4 tego Zarządzenia indywidualna organizacja studiów wynikająca z Regulaminu Studiów:

1. Na podstawie § 26 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim KJD udziela zgody na indywidualną organizację studiów w postaci indywidualnego trybu studiowania przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą uwzględniając opinię BON.
2. W przypadku osób zarejestrowanych w BON indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą może polegać w szczególności na:
1) zmianie trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń;
2) zmianie sposobu uczestnictwa w zajęciach;
3) zmianie organizacji sesji;
4) zmiany w cyklu kształcenia pozwalającej na indywidualne dostosowanie czasu i sposobu realizacji programu całych studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Kontakt: bon@uw.edu.pl, godziny dyżurów są podane tutaj.

Opieka medyczna w ramach ubezpieczenia NFZ

Studenci i pracownicy UW mogą korzystać bezpłatnie z opieki świadczonej przez przychodnię akademicką CenterMed. Szczegóły dotyczące zapisów na konsultacje lekarskie i korzystania ze świadczeń zawarte są w STUDENCI SZCZEGÓŁY ZAPISU ON-LINE NFZ i STUDENCI – ZASADY LECZENIA NFZ.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Organizacja, której statutowym celem jest propagowanie polubownego rozwiązywania konfliktów, do której może zgłosić się każda osoba, doświadczająca dyskryminacji, przemocy lub nierównego traktowania.

Jednym z celów realizowanych i upowszechnianych przez Centrum jest wzmacnianie poczucia poszanowania praw człowieka, tolerancji i akceptacji oraz propagowanie nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

W przypadku zgłoszenia się do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (telefonicznie bądź mailowo), po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę, następuje wyznaczenie osoby mediatora oraz miejsca i czasu postępowania. Na wniosek osoby zgłaszającej się z problemem, w uzasadnionych przypadkach, mediacja może być prowadzona również na odległość, bez konieczności bezpośredniej konfrontacji obu stron.

Kontakt: Collegium Iuridicum II, pokój 3.5, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, email: mediacje@uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Równoważni na UW

Tu można pobrać poradnik antydyskryminacyjny.

Formularz Harmonogramu Indywidualnej Organizacji Studiów

Osoby ubiegające się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) powinny przedstawić wypełniony formularz zawierający przedmioty, których zaliczenie będzie realizowane w ramach IOS  (przesunięcie terminu lub formy zaliczenia) wraz ze zgodą osoby prowadzącej zajęcia (w formie podpisu na formularzu). Bez załączonego harmonogramu podanie zawierać będzie braki formalne i nie będzie mogło zostać rozpatrzone pozytywnie.

Szczegóły dotyczące Indywidualnej Organizacji Studiów są dostępne na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/indywidualna-organizacja-studiow-ios/

Formularz Harmonogramu IOS

Wzór wniosku o wznowienie studiów (wersja ENG)

Przed wydrukiem należy wypełnić pola z danymi studenta (u góry po lewej), datę, “rok akademicki” oraz “uzasadnienie”. Następnie plik wydrukować, podpisać odręcznie, zeskanować i wysłać na adres wa.studia@uw.edu.pl z prośbą o uzupełnienie adnotacji o przyczynie skreślenia i przekazaniu wniosku do prodziekan ds. studenckich.

Więcej na temat wznowienia.

Wzór zgody na opiekę promotora nie prowadzącego seminarium

Zgodnie z Regulaminem prac dyplomowych, student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą i po akceptacji prowadzącego seminarium.

Po wypełnieniu formularza należy przedstawić go do podpisu promotorowi, a następnie do akceptacji prowadzącemu seminarium licencjackie lub magisterskie. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sekcji Studenckiej Dziekanatu lub przesłać skan na adres: wa.studia@uw.edu.pl.

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów i dyplomu przez osoby trzecie:
wzór upoważnienia

Klauzula informacyjna w procesie odbioru dokumentów w imieniu absolwenta- studenta