Zajęcia 25.05-10.06.2020

Zajęcia z komponentem praktycznym będą prowadzone w dniach 25 maja – 10 czerwca w salach budynku Szkoły Głównej zapewniających zachowanie odległości i reżimu sanitarnego, w blokach: blok I 9:00-13:00 i blok II 14:00-18:00, lub w godzinach indywidualnie ustalanych ze studentami. Proszę zapoznać się z informacjami szczegółowymi i grafikiem, a także skontaktować się z poszczególnymi prowadzącymi.

Ankieta – pandemia COVID-19 w doświadczeniu studentów

Zespół badawczy składający się z pracowników i studentów z Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej oraz Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia zwraca się z prośbą o rozważenie wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej funkcjonowania i samopoczucia studentów wyższych uczelni w czasie pandemii COVID-19 (COVID-19 – Student Experience).
Szczegóły TU.

Konferencja online: Archeologia i filologia klasyczna

Studencko-doktorancka konferencja naukowa [ONLINE]
ARCHEOLOGIA I FILOLOGIA KLASYCZNA – WSPÓŁPRACA I WSPÓLNE WYZWANIA W XXI WIEKU

Zarówno archeolodzy, jak i filolodzy określani mianem „klasycznych”, prowadzą badania nad dziedzictwem świata antycznego. Z pozoru ich doświadczenia badawcze wydają się całkowicie odmienne – podczas gdy archeolodzy badają pozostałości antycznej kultury materialnej i sztuki w oparciu o znaleziska pochodzące z wykopalisk, praca filologów dotyczy ówczesnej historii, kultury i duchowości, poznawanych przez pryzmat zachowanych źródeł literackich.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, konferencja odbędzie się ONLINE. Chętnych do wysłuchania referatów prosimy o przesyłanie próśb o udostępnienie linku spotkania na adres konferencja.f.a@gmail.com .

Organizator:

Humanica UW,

Koło Naukowe Młodych Klasyków UW

BUW

18 maja wznawia częściowo działalność Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje – BUW.

Legitymacje

Zgodnie z przepisami legitymacje studenckie są ważne bez konieczności przedłużania do daty zawieszenia zajęć na uczelniach i 60 dni od tej daty. Wg informacji na stronie gov.pl do listopada 2020 r.
PODSTAWA PRAWNA

Ćwiczenia „powierzchniówki”

Szanowni Państwo Studenci!
Wszyscy, którzy byli zapisani na ćwiczenia terenowe „powierzchniówki” które miały się odbyć wiosną (a zostały zawieszone ze względu na sytuację) – proszę o niezwłoczny kontakt z prowadzącymi.
Wszyscy, którzy są na III roku studiów licencjackich i jeszcze nie mają zaliczonych „powierzchniówek” – bardzo proszę o kontakt z prowadzącymi grupy (na stronie w zakładce ćwiczenia terenowe) i dopisanie się do grup.
Wszyscy studenci II roku studiów magisterskich, którzy nie mają jeszcze zaliczonych ćwiczeń „powierzchniówek” również proszę o kontakt z prowadzącymi ćwiczenia i dopisanie się do grup.
Będzie Państwu zaoferowany kurs, który jest ekwiwalentem ćwiczeń terenowych.

III rok st. licencjackich i II rok st. magisterskich

Studenci, którym brakuje ćwiczeń terenowych (ćw. powierzchniowych, wykopalisk) a są na III roku studiów licencjackich albo na II roku studiów magisterskich proszeni są o niezwłoczny kontakt ze mną drogą mailową. W liście proszę zawrzeć informację jakich ćwiczeń brakuje i w jakim wymiarze.

Dr Wiesław Więckowski