Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji ds. Rekrutacji w IA UW w roku akad. 2019/2020, działającej w ramach Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Historycznego:

dr Anna Smogorzewska
mgr Marcin Wagner