Minigranty studenckie

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2020 r.

– wnioski powinny zawierać: informacje kontaktowe, wyciąg z ocen za ubiegły rok (do uzyskania w systemie USOS-web oraz w sekretariacie ds. studenckich), opis merytoryczny (cel badań, metody, spodziewane efekty), potwierdzenie udziału (jeśli wniosek dotyczy szkolenia, kursu, konferencji itp.), opinię opiekuna naukowego, kosztorys.

– wnioski należy składać do Wicedyrektora ds. studenckich

Najbliższy konkurs: na dokumenty czekamy do 15 maja 2019 roku.