Inauguracja Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach

Po wielu latach starań rozpoczął pracę Polski Instytut Archeologiczny w Atenach, co oznacza, że od tej pory polscy badacze mogą ubiegać się o zezwolenia na prowadzenie wykopalisk, badań powierzchniowych, geofizycznych itp. prowadzonych pod polską flagą lub we współpracy z greckimi partnerami.

Ceremonia inauguracji odbyła się w miejscu niezwykle prestiżowym, czyli Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach,  przy udziale m.in.  wicemninistra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka, przedstawicieli greckiego Ministerstwa Kultury i Sportu, zagranicznych szkół i instytutów, Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Instytut jest formalnie placówką tej uczelni), instytucji partnerskich tworzących Instytut.

Ceremonii towarzyszyła wystawa plakatów prezentująca osiągnięcia polskiej archeologii związane z badaniem przeszłości kultury starożytnej Grecji.


Przemawia dyrektor PIAA, prof dr hab. Janusz Czebreszuk.

 

Funkcjonowanie budynku Wydziału Archeologii w dniu 2 listopada 2021 r.

W związku z dniemi dziekańskim  we wtorek 2 listopada budynek Wydziału Archeologii UW będzie otwarty w godzinach 9.00-16.00

Sekcja samodzielna ds studenckich pracuje zdalnie

Sekcja samodzielna d/s ogólnych pracuje w godzinach 10.00-15.00

Sekcja samodzielna ekonomiczno-finasowa pracuje w godzinach 10.00-15.00

Biblioteka otwarta w godzinach 10.00-15.00

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sokołowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sokołowskiego pod tytułem: „The origin and dewelopment of funerary portrait relief in Roma Syria. Study of cultural interactions in the Roman East between 64/63 BCE and 273 CE”, która odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rnd.arch@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 00:00 w dniu 02.11.2021 r. do godz. 24:00 w dniu 08.11.2021 r.

Zawiadomienie

Streszczenie

Elsner-recenzja

Schmid-recenzja

Dzień dziekański 2. listopada

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Archeologii w dniu 2. listopada (wtorek) zostają odwołane zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Archeologii.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

p.o. Prodziekana ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Muzeum Narodowe, wykład z okazji 60-lecia odkrycia katedry w Faras

60 lat temu polscy archeolodzy odkryli katedrę w Faras. Zapoczątkowali w ten sposób nową gałąź nauki – nubiologię. Od tego czasu kolejne pokolenia badaczy wypełniają białe karty historii Nubii, krainy rozciągającej się na południe od Egiptu.
28 października / czwartek / 18.00
O znaleziskach tekstowych z polskich wykopalisk w Faras opowie prof. dr hab. Adam Łajtar
W Faras oprócz malowideł znaleziono także liczne napisy – greckie, koptyjskie, staronubijskie, wyryte lub zapisane farbą na ścianach budowli, wykute na kamiennych stelach, a także zapisane na kartach pergaminowych. Znajdziemy wśród nich cytaty z Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, hymny, legendy do malowideł, podpisy wiernych, inskrypcje fundacyjne i nagrobne. Ten bogaty materiał zostanie omówiony na tle piśmiennictwa Nubii chrześcijańskiej.
Kino MUZ
Bezpłatne wejściówki dostępne od wtorku poprzedzającego dzień wykładu,  liczba miejsc ograniczona
Wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku.

Informacje w sprawie szczepień przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu mózgu

Dyrektor Administracyjna Wydziału Archeologii UW  informuje, że pracownicy, studenci  w trakcie nauki  i doktoranci (wszyscy) związani z Wydziałem Archeologii UW  mogą zaszczepić się przeciwko: tężcowi i odkleszczowemu  zapaleniu mózgu.

Szczepienia będą wykonywane w przychodni na małym dziedzińcu UW, termin będzie ustalony po przekazaniu do rejestracji przychodni  listy osób chętnych.

Na „listę” proszę się zapisywać w sekretariacie WA, osobiście, telefonicznie (+48 22 55 22 800) lub mailowo (wauw@uw.edu.pl)

Studenci zapisują się w swoim sekretariacie, parter budynku, pok. 106, (r.kaminska@uw.edu.pl, +4822 5520211)

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2021 r.

Sekretariat

Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

Szczegółowe informacje:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Wybory studentów do Rady Samorządu Studentów, Rady Wydziału oraz Rady Dydaktycznej

Drodzy Studenci/Drogie Studentki,
Dnia 27.10 od godz. 8:00 do 28.10 do godz. 8:00 będą trwać wybory zdalne do Rady Samorządu Studentów (5 mandatów), Rady Wydziału (4 mandaty) oraz Rady Dydaktycznej (2 mandaty).

Zagłosować będzie można logując się do systemu USOS, wchodząc w zakładkę „dla wszystkich”, następnie w „Wybory” i odpowiednie linki dotyczące konkretnego głosowania:

1. Wybory do Samorządu Studentów Wydziału Archeologii
2. Wybory do Rady Wydziału Archeologii
3. Wybory do Rady Dydaktycznej nr 14

Prezentację kandydatów można znaleźć na stronie Wydziału
https://www.archeologia.uw.edu.pl/samorzad-studencki/
lub na Fb Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii.

Każdy głos się liczy!
Aleksandra Jaszczurowska
Wiceprzewodnicząca RSS WA