3. Konferencja naukowa Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past has a Future!”

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3. Konferencji Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”. Przypominamy, że konferencja planowana jest, jako wydarzenie o zasięgu międzynarodowym i krajowym, zorganizowane w formie monotematycznych sesji i warsztatów.

Utrzymaliśmy ubiegłoroczny termin marcowy konferencji, jako najbardziej optymalny. Na obrady rezerwujemy tydzień pomiędzy 14-18 marca 2022. Zgodnie z zapowiedzią konferencja będzie miała formę hybrydową. Część sesji będzie odbywała się stacjonarnie, przy jednoczesnej transmisji w Internecie, tak aby ci, którzy nie będą mogli być na miejscu także mieli szansę uczestnictwa, zarówno w roli referenta, jak i słuchacza. Niektóre z sesji zostały zaplanowane jednak tylko w formie on-line. Informacja o sposobie realizacji poszczególnych sesji pojawia się przy ich opisie.

W tym roku zgłoszonych zostało siedem, jedno- lub dwudniowych sesji tematycznych. Tradycyjnie, pierwszego dnia konferencji odbędzie się uroczysty wykład otwarty, przygotowany w tym roku przez prof. Diamantisa Panagiotopoulosa z Uniwersytetu w Haidelbergu. Ponadto, zaplanowany jest wykład towarzyszący, poświęcony archiwum WAUW, który wygłosi Anna Juga-Szymańska.

Zgłoszone postery będą prezentowane w „Galerii Korytarz” przez cały czas trwania konferencji oraz na stronie internetowej WAUW. Dla osób prezentujących swoje dokonania w ten sposób, zorganizowana zostanie specjalna sesja on-line, podczas której będzie można zadać pytania Autorom posterów.

Wzorem ubiegłych lat, przewidujemy możliwość wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w ramach osobnego suplementu do Światowita, w wolnym dostępie oraz w formie drukowanej. Byłaby to publikacja zbiorowa, wydana pod redakcją naukową organizatorów sesji.

W przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy uprzejmie o kontakt z głównymi organizatorami: Michałem Przeździeckim i Marcinem Wagnerem.

Zapraszamy do udziału!

Wskazówki do przygotowania prezentacji posterowych:
– format pliku pdf
– rozmiar: A1 (594 mm x 841 mm)
– tło: białe
– preferowana czcionka: Arial, Calibri, Times New Roman w rozmiarze 22-24 pkt dla tekstu;
– prosimy o umieszczenie nazwy konferencji w języku polskim lub angielskim na posterze: 3. Konferencja Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!”/ The 3rd Conference of the Faculty of Archaeology UW “Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!”
– prosimy o umieszczenie afiliacji oraz danych kontaktowych wszystkich Autorów;

UWAGA: wszystkie postery będą wydrukowane przez WA UW. Prosimy o nadesłanie gotowych plików w formacie pdf do dnia 6.03.2022 r. na adres: wauw_1@uw.edu.pl

 

W celu rejestracji swojego uczestnictwa w wybranej sesji prosimy wypełnić formularz rejestracyjny  umieszczony na końcu opisu każdej sesji.

Książka abstraktów i program w PDF po kliknięciu na obrazek poniżej.

Ko

Konferencja otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości –  Uczelnia Badawcza”.