5. Konferencja Naukowa Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”

Zapraszamy do udziału w 5. Konferencji Naukowej Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”, która odbędzie się w dniach 18–22 marca 2024 r. w Warszawie (18-19.03) oraz Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach (20-22.03).

Wzorem poprzednich lat konferencję zaplanowano jako wydarzenie o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Zachęcamy Państwa do organizacji jednodniowych sesji oraz warsztatów, w trybie stacjonarnym lub hybrydowym. Organizatorzy przewidują możliwość zapewnienia noclegu w Chęcinach także dla uczestników spoza WA, ostateczne decyzje będą zapadać jednak po zamknięciu listy zgłoszeń. Przypominamy, iż w ramach paneli powinny być przedstawiane referaty o charakterze problemowym (20 min).

Dla sprawozdań z badań i projektów WA UW, przewidziano jednodniową sesję pt. “Archeowieści z kraju i ze świata. Aktualne badania na Wydziale Archeologii UW” z krótkimi komunikatami (10 min).

Harmonogram przygotowań konferencji przedstawia się następująco:

Zgłoszenie sesji lub warsztatu wraz z krótkim opisem (do 250 słów) oraz deklaracją formuły (stacjonarna, online) – do 31.12.2023 r.

Akceptacja zgłoszonych sesji i warsztatów – do 14.01.2024 r.

Zgłoszenie sprawozdań z badań i projektów wraz z krótkim opisem (do 250 słów) – do 14.01.2024 r.

Nadsyłanie programów sesji/warsztatów wraz ze streszczeniami wystąpień – do 11.02.2024 r.

5. Konferencja Naukowa Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!” – 20-22.03.2024 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: wauw_1@uw.edu.pl