Organizacja zajęć w dn. 21 lutego 2023

Szanowni Państwo,
w związku z informacjami udzielonymi przez Biuro Rektoratu uprzejmie informuję, że w dn. 21. lutego zostają ogłoszone godziny dziekańskie od godz. 13:00. Zajęcia wcześniejsze zostają przeniesione w tryb zdalny. W razie konieczności skorzystania z infrastruktury Wydziału Archeologii w celu przeprowadzenia/uczestniczenia w zajęciach zdalnych budynek będzie dostępny dla wykładowców i studentów do godz. 14:00.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Stypendia rektora w roku 2022/2023

Szanowni Państwo,

wnioskowanie o stypendium rektora (tj. za dobre wyniki w nauce) zostanie uruchomione 3 października 2022 roku. Wnioski składa się w pełni elektronicznie tj. wniosek wypełnia się oraz podpisuje elektronicznie za pomocą serwisu USOSweb. Nie ma konieczności przynoszenia podpisanego wniosku do dziekanatu/sekretariatu. Termin na złożenie wniosku upływa 17 października 2022 roku.  Wszystkie pytania w sprawie stypendium rektora powinno się kierować bezpośrednio do Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego na adres bpm@uw.edu.pl. Studenci mogą również poszukiwać informacji na naszej stronie internetowej bpm.uw.edu.pl

Link do Komunikatu Rektora w sprawie stypendium rektora (https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2022-2023-dla-studentow/).

Joanna Lange-Kostrzewa

Zaproszenie do badania skuteczności psychoterapii

Laboratorium Neuronauki Emocji Uniwersytetu SWPS zaprasza do udziału w badaniu naukowym!

Celem badania jest zbadanie neuronalnych mechanizmów działania oraz skuteczności psychoterapuetycznych technik wyobrażeniowych. Biorąc udział uzyska Pan/Pani wsparcie w postaci cyklu darmowych sesji psychoterapeutycznych przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami badania naukowego i nadzorowanych przez najlepszych polskich terapeutów, a także światowych liderów terapii wyobrażeniowej.

Zapraszamy osoby w wieku od 18. do 40. roku życia, które mieszkają w Warszawie lub mogą w okresie 2 tygodni dwukrotnie przybyć do Warszawy. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o wypełnienie wstępnego kwestionariusza kwalifikującego do badania pod linkiem:
https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eWg8Xcn4O8f77QW

Osoby zakwalifikowane do badania otrzymają wynagrodzenie finansowe w wysokości do 830 zł, w zależności od etapu badania, do którego się dostaną.

Chcemy poinformować Państwa, że udział w badaniu rozpocznie się od 3 spotkań online. Każde z nich potrwa 60 minut. Następnie zaprosimy Państwa do laboratorium na pierwsze spotkanie. Po tym spotkaniu odbędą się 3 kolejne sesje online trwające około 30 minut. Po dwóch tygodniach od pierwszego spotkania w laboratorium zaprosimy Państwa na piąte spotkanie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spotkań odbywających się w laboratorium.

Pierwsze spotkanie (czas trwania 1,5h) Laboratorium w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Między pierwszym a piątym spotkaniem odbędą się 3 krótsze sesje terapeutyczne trwające maksymalnie do 30 minut. Sesje te odbywać się będą w formie online w odstępie 2-3 dni.

Piąte spotkanie (czas trwania 1,5h) Laboratorium w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Więcej informacji o badaniu: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/20716-jak-zwiekszyc-skutecznosc-dzialania-psychoterapeutycznych-technik-wyobrazeniowych

 

Dziękujemy!

Zespół Laboratorium Neuronauki Emocji

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny