Powierzchniówki Wiosna 2024

Szanowni Państwo,
Oferty zajęć będą sukcesywnie publikowane na naszej stronie w zakładce: studia – ćwiczenia terenowe – powierzchniówki.  Zapisy u prowadzących zajęcia.

Z poważaniem
Joanna Lange-Kostrzewa

Termin: 08.04-12.04. 2024
Miejscowość Ćmielów (nazwa lokalna Ćmielów Duży Gawroniec), gm. Loco,
woj. świętokrzyskie
Osada społeczności kultury pucharów lejkowatych (KPL), wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, która nierozerwalnie związana
jest z zespołem neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego. Połączenie
badań powierzchniowych z wykopaliskowymi. Rozpoznanie okolic osady
oraz eksploracja obiektów KPL.
Zakwaterowanie Wólka Wojnowska – 1,5 km od stanowiska
Pozostałe szczegóły u prowadzącego – Artur Grabarek