Invitation to Meetings on Aegean Studies at the Harvard’s Center for Hellenic Studies

The Department of Aegean and Textile Archaeology, Faculty of Archaeology is pleased to inform you about the following event:

Hosted by the Harvard’s Center for Hellenic Studies, MASt (Meetings on Aegean Studies) seminars are a new project aiming to boost discussion and re debate among specialists on topics and problems in Bronze Age Aegean studies and then to disseminate the latest results to the wider audience of classicists. To achieve this, the MASt project has designed a twofold strategy: specialist seminars up to 20 participants and substantial reports on the online journal Classical Inquiries.
The Winter 2022 MASt seminar will take place online via Zoom on Friday, February 25 (17:30am-19:30pm CET).
Agata Ulanowska and Kyle Mahoney will be the speakers of the Winter 2022 MASt session. Agata will present 'Little things make big things happen – Aegean textiles and the EuroWeb COST Action CA 19131 ‘Europe through Textiles. Network for an integrated and interdisciplinary Humanities’’ and Kyle will present 'Thoughts on Landscape, Religion, and Toponymy in the Pylian Archive’.
We are welcoming you to join with the link below:Topic: Winter 2022 MASt_Reloaded seminar – Friday, February 25 (17:30am-19:30pm CET)
Time: Feb 25, 2022 05:30 PM CopenhagenJoin Zoom Meeting
https://ucph-ku.zoom.us/j/66064909088?pwd=cTUrZHk2UTRGdVNJaThtVWFCdlpBZz09

Zaproszenie na wykład on-line prof. Agaty Ulanowskiej „Not Only Clothing…”

W imieniu Katedry Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa WA UW gorąco zapraszamy na wykład prof. Agaty Ulanowskiej „Not Only Clothing. The  Consumption of Textiles in Bronze Age Greece and New Evidence for Technical Textiles from Imprints on the Undersides of Clay Sealings” w dn. 12 stycznia 2022 o godz. 16.30 (15.30 czasu londyńskiego) w ramach Mycenaean Seminar prowadzonego przez Institute of Classical Studies, School of Advanced Studies University of London. Link do strony organizatora (konieczna rezerwacja): https://ics.sas.ac.uk/events/event/24931a

Kazimierz Lewartowski

Inauguracja Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach

Po wielu latach starań rozpoczął pracę Polski Instytut Archeologiczny w Atenach, co oznacza, że od tej pory polscy badacze mogą ubiegać się o zezwolenia na prowadzenie wykopalisk, badań powierzchniowych, geofizycznych itp. prowadzonych pod polską flagą lub we współpracy z greckimi partnerami.

Ceremonia inauguracji odbyła się w miejscu niezwykle prestiżowym, czyli Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach,  przy udziale m.in.  wicemninistra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka, przedstawicieli greckiego Ministerstwa Kultury i Sportu, zagranicznych szkół i instytutów, Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Instytut jest formalnie placówką tej uczelni), instytucji partnerskich tworzących Instytut.

Ceremonii towarzyszyła wystawa plakatów prezentująca osiągnięcia polskiej archeologii związane z badaniem przeszłości kultury starożytnej Grecji.


Przemawia dyrektor PIAA, prof dr hab. Janusz Czebreszuk.

 

Zebranie Rady Naukowej IA UW 6 marca 2019

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w  posiedzeniu naszej Rady, które odbędzie się 6 marca 2019 o godz. 15.00 w sali 210. Omawiane będą sprawy wielkiej wagi, zwł. w punkcie 5 i 6 toteż zachęcam do odwiedzenia sali obrad i wzięciu udziału w dyskusji. Oczywiście, tylko Członkowie Rady mają prawo do udziału w głosowaniach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
  3. Komunikaty Dyrekcji.
  4. Sprawy personalne.
  5. Dyskusja nad miejscem archeologii w przyszłej strukturze UW.
  6. Sprawa przyszłości biblioteki IA UW.
  7. Sprawy dydaktyczne.
  8. Wolne wnioski.

Z pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

Przewodniczący RN IA UW