Przekładanie ćwiczeń wykopaliskowych

Szanowni Państwo, otrzymałam dość dużo podań o przesunięcie ćwiczeń terenowych na kolejny rok. Dotychczas zostały one rozpatrzone pozytywnie, jednak niewykluczone, że kolejne podania będę odrzucać. Proszę pamiętać, że w przyszłym roku będzie tyle samo miejsc co w tym, a zatem w kolejnym osoby, które przesuwały wykopaliska mogą mieć problem z dostaniem się na te wymarzone wyjazdy. Proszę zatem o rozsądek przy przesuwaniu ćwiczeń na kolejne lata.

Plan zajęć studiów dziennych 2021/22

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo plan zajęć na kierunku archeologia (studia dzienne w języku polskim I i II stopnia). Możliwe są drobne zmiany w planie, o czym będą Państwo informowani na bieżąco. Plany studiów w języku angielskim i dla studiów niestacjonarnych będą opublikowane wkrótce.

Plan zajęć dzienne PL 2021/22

Wykopaliska zewnętrzne

Szanowni Państwo,
przypominam, że zgodnie z Regulaminem Ćwiczeń Wykopaliskowych na kierunku archeologia (https://www.archeologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Uchwala_10_2020_zal_1-1.pdf):
“2. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać ćwiczenia terenowe spoza oferty Wydziału Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2a. Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody
Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego. Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe.”
Ponadto, z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z pandemią, a czasem bardzo złą sytuacją w niektórych krajach, każdy wyjazd na wykopaliska organizowane przez instytucje zewnętrzne oraz wyjazdy poza UE, wymagają wcześniejszej zgody Prodziekan ds. studenckich. Wyjazd bez zgody będzie uznany za wyjazd prywatny, nie wliczany do programu studiów.

Nowe wzory Kart ćwiczeń wykopaliskowych i ankiety ćwiczeń terenowych

Szanowni Państwo!
Rada Dydaktyczna przyjęła kilka bardzo ważnych dokumentów, w tym nowe wzory ankiet oceny ćwiczeń terenowych oraz kartę wykopalisk. Ćwiczenia terenowe będą teraz oceniane przez studentów w systemie USOS (ankiety PEJK), oceniane przez studentów w ankietach wydziałowych, a dodatkowo, w ankietach wydziałowych znajdują się pytania dotyczące specyfiki naszego kierunku oraz – co szczególnie istotne – znalazł się blok pytań dotyczących zasad BHP oraz etyki zawodowej, w tym zasad zapobiegania nieetycznym zachowaniom (mobbing, molestowanie, dyskryminacja)
Ponadto, zmianie uległ stary wzór Karty ćwiczeń wykopaliskowych. Aktualnie karta uwzględnia nowe zasady zaliczania modułów godzin ćwiczeń terenowych (75, 115, 150 oraz 190), ocenę użycia nowoczesnych metod dokumentacji i nowoczesnych narzędzi pomiarowych.
Zarówno Karta ćwiczeń wykopaliskowych, jak i ankiety oceny ćwiczeń wykopaliskowych mają również wersje anglojęzyczne.
Nowe wzory mogą Państwo obejrzeć na stronie Wydziału po kliknięciu w link: https://www.archeologia.uw.edu.pl/…/uchwaly-rady…/

Podsumowanie całorocznych działań dotyczących ćwiczeń terenowych znajdą Państwo w poście na stronie:

Wykopaliska

Szanowni Państwo, w zakładce wykopalisk pojawiła się nowa oferta: Podlesie, gm. Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie. Osoby, które nie znalazły sobie jeszcze miejsca na letnie ćwiczenia proszone są o kontakt ze mną. Dr hab. Agnieszka Tomas

Wyniki I Edycji Konkursu “Minigranty Studenckie”

Szanowni Państwo, w imieniu Komisji Konkursowej mam przyjemność poinformować, że w I Edycji Konkursu “Minigranty Studenckie” wszystkie wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursowego zostały nagrodzone.

Ranking Konkursu:

  1. Bartosz Placak: 563 pkt.
  2. Damian Bursa: 521 pkt.
  3. Paweł Rongies: 519 pkt

Gratulujemy nagrodzonym!

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

W imieniu dr. Floriana Matei-Popescu z Instytutu Archeologii Vasile Pârvan w Bukareszcie mam przyjemność zaprosić Państwa na wykład otwarty zatytułowany „Roman Camps in the Lower Danube area: how do we find them?”. Podczas wykładu prowadzący zaprezentuje niedawne odkrycia rzymskich obozów marszowych przy użyciu metod nieinwazyjnych.

Wykład odbędzie się 8 czerwca o godz. 11.30 w trybie online.

Link do wykładu: https://meet.google.com/ewa-shuy-usr

Wykład będzie prowadzony online w języku angielskim.

Wykład dr Floriana Matei-Popescu jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Tomas

 

 

Zasady udziału w wykopaliskach zewnętrznych

Szanowni Studenci, zgodnie z Uchwałą nr 10 Rady Dydaktycznej dla Kierunków Studiów Archeologia z dnia 7 września 2020 r. ustanawiającej regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku Archeologia “studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii” ( § 5 ust. 2). Ponadto, “Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego (aktualnie opiekuna studentów studiów niestacjonarnych). Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe” ( § 5 ust. 2a). Brak odpowiednich dokumentów przedstawionych przez studenta może skutkować niezaliczeniem ćwiczeń zewnętrznych.

Obrony prac dyplomowych

Szanowni Studenci, przypominam, że w przypadku studentów, którzy chcą rekrutować się na studia magisterskie, rejestracja w II turze będzie zamknięta 13.09, tj. dzień po zakończeniu sesji poprawkowej (30.08-12.09). A zatem, na III roku lepiej nie zostawiać sobie przedmiotów do poprawki we wrześniu. Studenci nie planujący rekrutacji na studia II stopnia, mogą zdawać przedmiot w sesji poprawkowej jednocześnie przygotowując niezbędne dokumenty i formalności (w tym pracę dyplomową) tak, aby zaraz po zakończeniu sesji poprawkowej obronić się (w dniach 12.09-30.09). Jeśli obrona nie uda się przed końcem września, po 30.09  student może ubiegać się o możliwość obrony w ciągu przysługujących mu dodatkowych 3 miesięcy danego roku kalendarzowego, o czym informuje Regulamin Studiów.

Studenci studiów II stopnia mogą bronić się do końca września, a w przypadku trudności, mogą również starać się o trzymiesięczne przedłużenie.

Więcej informacji o procedurze obrony znajdą Państwo w tym miejscu, a harmonogram rekrutacji w tym miejscu.

Wykopaliska zagraniczne

Szanowni Państwo, w związku z przyspieszeniem akcji szczepień dla studentów, wyjazdy na ćwiczenia zagraniczne stają się coraz bardziej realne. W zakładce Ćwiczenia terenowe->Wykopaliska na stronie Wydziału znajdą Państwo ofertę wykopaliskową na rok 2020/21. Oczywiście wyjazdy będą możliwe dla osób, które będą spełniać wymogi związane z podróżowaniem w czasie pandemii.