Wystawa o Novae

Szanowni Państwo, 28 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej badaniom archeologicznym Ekspedycji Wydziału Archeologii UW w Novae. Wystawa będzie prezentowana w ogrodach BUW przy ul. Dobrej. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim oraz Zespołu. Agnieszka Tomas

Ogłoszenie dla studentów zaocznych

Szanowni Państwo,

Dziekanat uprzejmie przypomina, że podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej online (25-26 czerwca 2022) budynek Wydziału Archeologii, zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami,  będzie zamknięty.

Lista Egzaminów w semestrze letnim

Szanowni Studenci,

Na chwilę obecną zostały nam podane terminy następujących egzaminów:

20.06.2022 godz. 13:00-15:00, s. 1.09  Archeoastronomia, prof. Ziółkowski

20.06.2022 godz. 10:00-12:00, s. 1.09 Podstawy konserwacji dla archeologów, dr J. Burdajewicz

20.06.2022 godz. 12:00-13:30, s. 2.11 Świat Greków i Rzymian gr. 1 i 4, dr M. Łuszczewska

21.06.2022 godz. 09:45-11:15, s. 1.18 i s. 2.06 Barbarzyńcy tworzę Europę, dr hab. M. Starski

21.06.2022 godz. 11:30-13:00, s. 2.07 Metal… warsztat, dr A. Maciałowicz

21.06.2022 godz. 13:15-14:45, s. 2.07 Władza, wojna…, dr A. Maciałowicz

21.06.2022 godz. 11:00 – 12:00, s. 0.30 Archeologia Społeczna,  dr E. Łukaszewicz

22.06.2022 godz. 10:00-11:30. s. 2.11 Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza, dr. M. Łuszczewska

22.06.2022 godz. 13:00-16:00, s. 2.11 Z Pauzaniaszem po Grecji (OGUN), dr hab. D. Szeląg, egz. pis.

22.06.2022 godz. 11:00 – 12:30,  s. 1.18 Archeologia Epoki Brązu na Bliskim Wschodzie, dr hab. D. Ławecka

23.06.2022 godz. 10:00 – 12:00, s. 1.09 Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu (ustny), prof. M. Barwik

23.06.2022 godz. 9:00 – 10:00, s. 1.18 Grobowiec Tutanchamona (ustny), prof. M. Barwik

23.06.2022 godz. 12:00 – 13:30, s. 3.25 Egipt w czasach piramid, dr hab. S. Rzepka

23.06.2022 godz. 10:00-12:00, s. 2.13 Hermopolis, najbardziej egipska z metropolii Egiptu ptolemejsko-rzymskiego, dr K. Balamosev

28.06.2022 godz. 9:00 -15:00, s. 1.09 Architektura Andów Przedhiszpańskich, dr hab M. Sobczyk

30.06.2022 godz. 10:00-12:00, 1.09 Archeologia stanowisk i szlaków wysokogórskich, dr hab M. Sobczyk

30.06.2022 od godz. 10:00, s. 3.08 Archeologia Egiptu i Nubii od Neolitu do okr. rzymskiego II (ustny), dr hab. D. Zielińska

30.06.2022 godz. 16:00- 18:00, s. 2.09 Armia Faraonów OGUN, dr hab. S. Rzepka

05.07.2022 godz. 12:00-14:00, s.2.09,  Armia Faraonów (II tura), dr hab. S. Rzepka

Lista będzie uzupełniana o nowe dane  po otrzymaniu ich od Wykładowców.

Doktorancka szkoła letnia – Parlament i obywatele

Szanowni Państwo,

w ramach programu ZIP UW  będzie realizowana doktorancka szkoła letnia  Parlament i obywatele. Szkoła ma się odbywać w pierwszej połowie lipca na terenie Kampusu Centralnego UW i obejmować różnego rodzaju zajęcia w ramach nauk humanistycznych i społecznych dotyczące konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu i obywatelstwa we współczesnych demokracjach, także w perspektywie historycznej.

Wszystkie informacje na temat szkoły, w tym program, szczegółowy plan zajęć i zasady rekrutacji, znajdują się na stronie ZIP UW:

https://zip.uw.edu.pl/doktorancka-szkola-letnia%E2%80%93parlament-i-obywatele

Parlament i obywatele – plan zajęć

 

 

Wykopaliska w Novae

Drodzy Studenci i Studentki, zwolniły się dwa miejsca na ćwiczeniach wykopaliskowych w Novae w terminie 8-31.08 (150 godzin). Jest także możliwość udziału przez 2 tygodnie pomiędzy tymi datami (75 godzin). Uczestnicy ćwiczeń otrzymują diety dzienne na koszt noclegów. Z własnych środków trzeba pokryć dojazd na miejsce (możliwość dojazdu samochodem z kadrą). Kontakt: t.dziurdzik@gmail.com lub agnieszka.tomas@uw.edu.pl

https://www.archeologia.uw.edu.pl/novae-oboz-legionowy-i-miasto-poznoantyczne/

 

Badania wykopaliskowe w Orońsku – wolontariat

Szanowni Studenci,

zachęcamy zainteresowanych do udziału w badaniach wykopaliskowych prowadzonych na terenie kopalni krzemienia czekoladowego w Orońsku, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie.

Forma udziału studentów UW – wyłącznie w ramach wolontariatu.

Szczegóły w załączniku

Praca student, doktorant

Konkurs na stypendium studenckie lub doktoranckie w grancie Opus 15 UMO-

2018/29/B/HS3/01843 „Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszkańców w okresie dominacji politycznej i kulturowej królestwa Urartu. Multi-dyscyplinarne badania dolnego miasta w Metsamor”

 Wymagania:

 1. Oferta kierowana jest do osób spełniających wymagania podstawowe zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.)
 2. Kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo i stały adres zamieszkania w Polsce.
 3. Kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy nad dokumentacją fotogrametryczną i wykonywaniem rysunków polowych w grafice wektorowej.
 4. Kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji rysunkowej zabytków archeologicznych.
 5. Wymagana umiejętność pracy w programach Agisoft Metashape oraz CorelDraw
 6. Wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie minimum B2, poświadczona certyfikatem
 7. Mile widziane doświadczenie w badaniach nad stanowiskami archeologicznymi z obszaru Kaukazu Południowego.

Opis zadań:

 1. Tworzenie dokumentacji fotogrametrycznej wykopów i zabytków archeologicznych w trakcie badań wykopaliskowych na stanowisku Metsamor w Armenii, realizowanych w ramach grantu NCN Opus 15 „Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszkańców w okresie dominacji politycznej i kulturowej królestwa Urartu. Multi-dyscyplinarne badania dolnego miasta w Metsamor” (kierownik dr hab. prof. UW Krzysztof Jakubiak)
 2. Wykonywanie rysunków archeologicznych w grafice wektorowej na podstawie zdjęć fotogrametrycznych.
 3. Wykonywanie rysunków zabytków ceramicznych i wydzielonych.
 4. Opracowanie graficzne plansz fotogrametrycznych oraz planów i profili archeologicznych.

Czytaj dalej „Praca student, doktorant”

Oferta studiów doktoranckich

Dear Colleagues.
The Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences in 2022 announces 10 archaeological topics for doctoral studies. The deadline for applications is 31 May 2022. The Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences has signed cooperation agreements with two universities in Slovakia. With the University of Constantine the Philosopher in Nitra for a 3-year internal and a 5-year external study in the field of archaeology.
With Comenius University in Bratislava for 4-year internal and 5-year external studies in general history.
Students can find more information about the admission interviews on the universities’ websites:

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/

Please make students aware of the offer, which is also attached.
Thank you.
Yours sincerely
PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Scientific Secretary

Institute of Archaeology SAS_Slovakia_dissertation topics(1)

Dni dziekańskie 4-5 maja

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu konsultacji w gronie dziekańskim i po uwzględnieniu wyjątkowo długiego semestru letniego w bieżącym roku akademickim podjęłam decyzję o ogłoszeniu 4 i 5 maja dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na Wydziale Archeologii UW (uwaga! nie dotyczy to zajęć prowadzonych poza wydziałem, typu OGUN, lektoraty i W-F). Mam nadzieję, że pozwoli to Państwu cieszyć się Juwenaliami w dniach 6 i 7 maja (również dni wolne od zajęć dydaktycznych) i po przedłużonej majówce wrócą Państwo do nauki pełni zapału.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Skip to content