Język starożytny III rok

Istnieje możliwość zaliczania drugiego roku języka starożytnego na Wydziale Orientalistyki – języka akadyjskiego i języka hetyckiego (wykład 30h + ćwiczenia 30h). Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: wa.student@uw.edu.pl

Semestr zimowy – tryb prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na Wydziale Archeologii w zbliżającym się semestrze z będą odbywały się w trybie mieszanym. Większość zajęć odbędzie się zdalnie, ale ze względu na konieczność wdrożenia studentów pierwszego roku w tryb pracy akademickiej cześć zajęć dla nich zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym. Również zajęcia dla wyższych lat, zwłaszcza te z komponentem praktycznym, będą mogły odbywać się częściowo w salach.
Więcej informacji wkrótce.

p.o. KJD dr hab. Wiesław Więckowski

Karty Wykopalisk

Szanowni Państwo,
jeśli chcą Państwo by tegoroczne ćwiczenia terenowe zostały wpisane do USOS proszę o dostarczenie Kart Wykopalisk do dziekanatu ds studenckich.
Karty muszą być wypełnione i podpisane przez prowadzących ćwiczenia. Karty można przesłać drogą mailową.
p.o. KJD

Koniec roku akademickiego 2019/20

Szanowni Państwo,
zakończyła się sesja poprawkowa semestru letniego a tym samym także kończy się ten, chyba niezwykle trudny i wymagający, rok akademicki. Przypominamy, że wszelkie decyzje dotyczące zaliczeń muszą być podjęte przed końcem miesiąca.