Spotkanie z Prorektorem

Szanowni Państwo, 17 listopada (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie online z Prorektorem ds. studenckich i jakości kształcenia. Podczas spotkania prof. Sławomir Żółtek odpowie na pytania studentów za pomocą ankiety oraz na te, które pojawią się w komentarzach pod transmisją na Facebooku. Po spotkaniu, przeprowadzonym w języku polskim, najważniejsze pytania i odpowiedzi zostaną przetłumaczone na język angielski i zamieszczone na stronie wydarzenia na Facebooku:

https://fb.me/e/3cEWFKe91

Transmisja spotkania będzie dostępna 17.11.2020 r. od godziny 11:00 na profilu Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.facebook.com/fanpageUW

Raport BON na temat nauczania zdalnego

Szanowni Państwo! Biuro Osób Niepełnosprawnych UW opublikowało raport dotyczący zdalnego nauczania w okresie pandemii. Wnioski wskazują, że nauczanie zdalne stanowi większe wyzwanie dla osób ze specyficznymi trudnościami. Osoby te, deklarowały m.in. wyższy poziom odczuwanego stresu i częściej wskazywały na trudności w korzystaniu z narzędzi komunikacji. Duże wyzwanie stanowiło dla nich także śledzenie, kontrolowanie oraz wykonywanie kilku czynności jednocześnie. Podsumowanie wniosków raportu znajduje się tutaj, a treść raportu znajduje się tutaj. Raport zawiera także rekomendacje, które mogą posłużyć nauczycielom akademickim w lepszym dostosowaniu formy zajęć realizowanych w trybie zdalnym do potrzeb osób z trudnościami w uczeniu się. Są to m.in.: udostępnianie materiałów audio i wideo po zakończeniu zajęć, przeplatanie werbalnych i wizualnych form przekazywania informacji, wprowadzanie różnorodnych sposobów angażowania studentów. Studenci oraz pracownicy UW mogą także skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, CPP udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych przez Internet. Więcej informacji znajduje się na stronie CPP.

Koło Naukowe Bioarcheologii – ogłoszenie

Koło Bioarcheologii powstaje z popiołów!

Jesteś fanem serialu “Kości”? Interesują Cię sprawy związane z tajemnicą śmierci? Chcesz wiedzieć ile można wyczytać ze szczątów ludzi, zwierząt i roślin? A może dopiero szukasz swojej drogi naukowej?
Jeśli tak to zapraszamy!
Gwarantujemy ciekawe wykłady, możliwość rozwoju zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.

Czekamy na Ciebie i Twoje kości!
Link do ankiety rekrutacyjnej znajduje się poniżej:

https://forms.gle/svJyKuR3WF41hktv5

Apel kolegium dziekańskiego o poszanowanie odmiennego światopoglądu

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

w związku z toczącą się w kręgach akademickich dyskusją na temat wolności wyrażania własnych poglądów przez studentów i pracowników, także w kontekście Strajku Kobiet, odnotować należy niedawną rekomendację rzeczniczki akademickiej UW oraz głównej specjalistki ds. równouprawnienia, zgodnie z którą wykładowcy akademiccy – niezależnie od swoich poglądów – nie mogą wykluczać poprzez usuwanie z zajęć, publiczne szykanowanie, czy karanie żadnego ze studentów za eksponowanie dozwolonych prawnie symboli o charakterze politycznym lub religijnym (https://www.uw.edu.pl/rekomendacje-rzeczniczki-akademickiej-i-glownej-specjalistki-ds-rownouprawnienia-na-uw-w-sprawie-wykorzystania-symboli-w-przestrzeni-akademickiej/).

Jednocześnie przypominamy, że znakami prawnie zabronionymi są nośniki symboliki faszystowskiej lub innej totalitarnej (zob. art. 256 Kodeksu Karnego), a ich prezentowanie w przestrzeni publicznej (także podczas zajęć dydaktycznych, w tym zdalnych) jest niedopuszczalne. Nawet w takich wypadkach wykładowca nie ma prawa karać studenta (procedura postępowania opisana została w rozdz. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia).

Gorąco apelujemy o wzajemne poszanowanie!

Z wyrazami szacunku,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Archeologii

Aktualne przepisy dot. COVID

Szanowni Państwo, w stopce każdej stronie naszego Wydziału pojawił się dodatkowy link – Przepisy COVID. Link przekierowuje na stronę UW, gdzie pojawiają się aktualne informacje i komunikaty związane z pandemią i obostrzeniami obowiązującymi na UW. Prosimy o systematyczne śledzenie tych informacji.

Wydawanie dyplomów

Szanowni Państwo, w związku z decyzją JMR o przekazaniu pełnomocnictw do wydawania dyplomów kierownikom jednostek dydaktycznych z dniem 9.11.2020 r. informuję, że dyplomy wydane po tej dacie będą pieczętowane i podpisywane przez Prodziekan ds. studenckich. W związku z koniecznością zamówienia odpowiednich pieczęci, wydawanie dyplomów nastąpi po 15.11. Dyplomy wydane przed 9.11 będą podpisywane przez Rektora, w związku z czym oczekiwanie na ich wydanie również może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

Organizacje studenckie i studencki ruch naukowy

Szanowni Państwo! W zakładce STUDIA pojawiła się nowa zakładka dotycząca studenckiego ruchu naukowego i organizacji studenckich. Znajdą tam Państwo przydatne informacje na temat kół naukowych, zrzeszeń studenckich, organizacji sportowych i kulturalnych na UW. Zachęcam nasze koła naukowe do wstawienia swoich wizytówek. Krótki opis zawierający imię i nazwisko prezesa oraz opiekuna naukowego oraz podstawowe informacje nt. działalności koła proszę przesyłać na adres wa.student@uw.edu.pl.

Studia magisterskie w USA

Szanowni Studenci, Uniwersytet w Missouri oferuje trzy stypendia dla studentów chcących ukończyć studia magisterskie z zakresu archeologii klasycznej. Termin składania wniosków mija 15 stycznia 2021 r. Więcej szczegółów w załączniku.