Dzień dziekański 2. listopada

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Archeologii w dniu 2. listopada (wtorek) zostają odwołane zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Archeologii.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

p.o. Prodziekana ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

Szczegółowe informacje:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2021/2022 (Izrael, Jordania)

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą ogłoszony został konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów partnerskich: Izrael, Jordania

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel. +48  22 55 24 079,

email: Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Odwołany dyżur 14.10

Ze względu na wyjazd służbowy jestem zmuszona odwołać dyżur w dniu 14.10 br. Dyżur w dniu 21.10 będzie odbywał się w godzinach 10-14.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

p.o. Prodziekana ds Studenckich Wydziału Archeologii UW

Dopisywanie do zajęć konwersatoryjnych (II i III rok st. lic., I i II rok st. mgr.)

Szanowni Państwo,

Ze względu na natłok zgłoszeń z prośbami do dopisanie do list na zajęcia z grupy Konwersatoria profilowane (studia licencjackie II i III rok) oraz Zajęcia konwersatoryjne (studia magisterskie I i II rok), na których są już wypełnione wypełnione limity, uprzejmie informujemy, że dopisywanie w systemie USOS będzie możliwe dopiero w listopadzie br. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone zbiorczo. Proszę wysyłać zgłoszenia (w formie e-mail, z załączonym mailem lub innym dokumentem potwierdzającym zgodę prowadzącego na dopisanie do listy) na moje ręce na adres wa.studia.pl@uw.edu.pl. To zalecenie dotyczy wszystkich, którzy nie zostali dopisani do list wg stanu na dzień 8. października.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska
p.o. Prodziekana ds. Studenckich
Wydział Archeologii UW

Adresy w domenie UW

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zgodnie z Regulaminem Studiów par. 19 ust. 2, pkt 4):

„Student ma obowiązek (…) korzystać z przyznanego konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem oraz informatycznego systemu obsługi studiów.”

a także zgodnie z par. 8 ust. 11:

„W przypadku złożenia na piśmie podania, (…) o treści rozstrzygnięcia studenta informuje się niezwłocznie po jego wydaniu osobiście lub drogą elektroniczną na adres o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem.​”

Udział w zajęciach zdalnych bez kont w domenie UW jest niemożliwy. Proszę o założenie kont poprzez stronę https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/