Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji ds. Rekrutacji w IA UW w roku akad. 2020:

dr Anna Smogorzewska – przewodnicząca
mgr Marcin Wagner – sekretarz
Renata Kamińska – członek