Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji ds. Rekrutacji w IA UW w roku akad. 2021/ 2022:

dr Katarzyna Pyżewicz – przewodnicząca
mgr Marcin Wagner – sekretarz
Renata Kamińska – członek