Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji ds. Rekrutacji w WA UW w roku akademickim 2022/2023:

dr Katarzyna Pyżewicz – przewodnicząca
mgr Marcin Wagner – sekretarz
Renata Kamińska – członek