Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy – interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy

– interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

 

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w sesji „Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy – interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej”, połączonej z warsztatami naukowymi, która odbędzie się 9-11 grudnia 2019 r., w ramach archeologicznej międzynarodowej konferencji jubileuszowej w 100-lecie archeologii w Uniwersytecie Warszawskim,
pt. “Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future”.

Problematyka wzajemnych relacji myśliwych-zbieraczy oraz rolników i hodowców, funkcjonujących obok siebie w Europie, budzi od dawna zainteresowanie wśród archeologów. Świadectwem zachodzących kontaktów są m. in. naczynia ceramiczne oraz artefakty kamienne, krzemienne, bursztynowe i kościane, znajdowane w różnych kontekstach na nizinach europejskich. Jednak prócz przesłanek surowcowych, technologicznych i stylistycznych, dowodów wzajemnych relacji jest znacznie więcej.

Ze względu na funkcjonowanie w tym samym czasie wielu różnorodnych jednostek kulturowych od wczesnego neolitu (krąg linearny) do wczesnej epoki brązu (trzciniecki krąg kulturowy), opartych na różnych sposobach utrzymania, terytorium Europy Środkowej i Wschodniej wydaje się być szczególnie objęte tą problematyką.

Celem sesji konferencyjnej jest więc ukazanie i prześledzenie interakcji społeczno-kulturowych, zachodzących pomiędzy ekonomicznie zróżnicowanymi grupami, egzystującymi w Europie Środkowej i Wschodniej w neolicie i wczesnej epoce brązu, a także określenie przyczyn i skutków tych kontaktów oraz weryfikacja stopnia ich analogiczności wobec tak ogromnego terytorium.

Do udziału w sesji zapraszamy archeologów, a także badaczy innych dziedzin
i dyscyplin, którzy chcą m.in.:

– podkreślić wyniki klasycznych badań materiałowych w rozważaniach
o charakterze społeczno-kulturowym,

– wykraczać daleko poza granice badań typologicznych i chronologicznych,

– przedstawić wyniki badań archeometrycznych i innych analiz o zakresie interdyscyplinarnym, niezwykle istotnych w perspektywie dynamiki przemian społeczno-kulturowych,

-omówić kwestię interakcji społeczno-kulturowych z metodologicznego punktu widzenia.

Celem organizowanej sesji będzie zaprezentowanie wyników aktualnie prowadzonych badań, dyskusja, a także podjęcie próby odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy w neolicie i wczesnej epoce brązu na terenie Europy Środkowej
i Wschodniej dochodziło do interakcji pomiędzy ugrupowaniami zbieracko-łowieckimi a rolniczymi i hodowlanymi i jakie są świadczące o tym przesłanki?

– Jakie były przyczyny zachodzących interakcji?

– Jak przebiegały owe interakcje?

– Jakie były skutki tych interakcji?

– Czy interakcje przebiegały wszędzie analogicznie?

Liczymy na ożywioną dyskusję.

Organizatorzy sesji tematycznej

Dariusz Manasterski

Katarzyna Januszek

Aleksandra Klecha

 

Ważne informacje

Język sesji

polski, angielski, rosyjski.

Forma sesji

referaty 15 minutowe

Abstrakt

powinien zawierać do 300 słów w języku prezentowanego referatu

Publikacja treści wystąpień

Przewidywana jest publikacja wystąpień w formie artykułów w serii wydawniczej Instytutu Archeologii UW – ŚWIATOWIT Supplement Series P

Termin rejestracji i przesyłania abstraktów

30 września 2019 r.

Program

9 grudnia – Sesja naukowa „Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy – interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej”

10 grudnia – Warsztaty archeometryczne. Wybrane aspekty metod
i specjalistycznych badań źródeł archeologicznych oraz autopsja  wytypowanych artefaktów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego wzięcia udziału
w warsztatach

11 grudnia – dla chętnych nietypowa wycieczka po Warszawie “Off The Beaten Path trip”, dodatkowa opłata (139 PLN)

Opłaty rejestracyjne

Organizatorzy nie przewidują żadnych opłat konferencyjnych.

Dodatkowe informacje

interactions.archeouw@gmail.com

FORMULARZ REJESTRACYJNY