Opłaty

Opłaty należy wysyłać na adres:

Instytut Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny nr konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

Cennik 2020/2021

Zarządzenia Rektora dotyczące opłat:

Zarządzenie 33
Zarządzenie 34