Stypendia

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem rozporządzenia o powołaniu Komisji Stypendialnej, przesunie się termin wypłaty świadczeń socjalnych (dotyczy to całego UW). W listopadzie na pewno nie będą wypłacane stypendia, w grudniu jeszcze nie wiadomo. Świadczenia będą sumowane, poczynając od października i wypłacone w jednym terminie.
Z poważaniem,
Komisja Stypendialna IA UW”

Ubieganie się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2019/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 5 czerwca br. została uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta w USOSweb na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie terminy związane z ubieganiem się o miejsce w domu studenta określa załączony Komunikat, który zamieszczony jest na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce domy studenta.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

W związku z tym, podobnie jak w latach ubiegłych, konieczne będzie sprawne immatrykulowanie w USOS kandydatów przyjętych na studia. Immatrykulacja jest warunkiem uzyskania dostępu do USOSweb. Bardzo ważna jest więc współpraca komisji rekrutacyjnej z pracownikami sekcji studenckich sekretariatów czy dziekanatów w tym zakresie.

Priorytetem jest rozpatrywanie wniosków na bieżąco – tak, aby student składający wniosek możliwie szybko otrzymywał informację nt. braków w dokumentacji i aby jego wniosek był przyjmowany do rozpatrzenia w terminach określonych w Komunikacie.

Na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich pod adresem www.bss.uw.edu.pl w zakładce Sekcja Socjalna znajdują się informacje dla studentów dotyczące zasad przyznawania miejsc w akademikach UW na rok 2019/2020.

W przypadku pytań związanych z procedurą ubiegania się o miejsce w domu studenta bardzo proszę o kontakt z Sekcją Socjalną Biura Spraw Studenckich e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl

Komunikat

Z  wyrazami szacunku

mgr Agnieszka Kaczmarska

Kierownik

Biura Spraw Studenckich

Uniwersytet Warszawski

Lista egzaminów w semestrze letnim 2018/2019

10.06.2019 godz. 12:00 – 20:00 Miasta I Grodziska, T. Scholl, s. 1.14

10.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

10.06.2019 godz. 13:00 -14:00 Archeologia Mody Barbarzyńców, A. Maciałowicz, s. 2.10

10.06.2019 godz. 14:00 – 15:30 Nauki o Środowisku, J. Piątkowska-Małecka, s. 2.10

10.06.2019 13:15- 14: 15 Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich, A. Tomas, 2.07

11.06.2019 godz. 9:45 – 11:15 Zarys Arch. Śródziemnomorskiej, R. Karasiewicz-Szczypiorski, s. 2.10 i 2.12

11.06.2019 godz. 12:00 – Królestwo Bosporańskie T. Scholl, s. 1.14

11.06.2019 godz. 11:00 – 13:00 Bioarcheologia blok (wykład) A. Sołtysiak, s. 2.06A

11.06.2019 godz. 11:00 – 13:00, Archeologia Jedwabnego Szlaku. M. Żuchowska, s. 2.07

12.06.2019 godz. 11:00 – 13:00, Archeologia Dalekiego Wschodu. M. Żuchowska, s. 2.07

12.06.2019 godz. 10:00 Wstęp do archeologii, D. Błaszczyk, s. 2.09 i 2.10

12.06.2019 godz. 12:00 – 14:00 Metodologia, F. Stępniowski, D. Błaszczyk, s. 2.12

14.06.2019 godz. 15:00 – 20:00 Epigrafika Majów, B. Tuszyńska, s. 2.06

14.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Archaeology of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

15.06.2019 godz. 9:00 – 13:00 Epigrafika Majów, B. Tuszyńska, s. 2.06

18.06.2019 godz. 12:00 – 14:00  Archaeology of the Ancient Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Ancient history of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 10:00 – 13:00 W drodze i pod namiotem wyk mon, B. Kaim, s. 2.12

18.06.2019 godz. 9:00 Muzealnictwo, R. Chowaniec, s. 2.10

18.06.2019 godz. 13:00 Armia faraonów termin “0”, S. Rzepka, s. 2.10

19.06.2019 godz. 10:00 – 12: 00 Na dworze perskiego króla OGIN, B. Kaim, s. 2.12

19.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of the Near East, A. Smogorzewska, s. 1.14

19.06.2019 godz. 12:00 Jęz. egipski, M. Barwik, s. 2.11

19.06.2019 godz. 9:00 – 11:30 Zarys archeologii pradziejowej, A. Szela, s. 2.09, 2.10

24.06.2019 godz. 10:00 -12:00 History of Egypt, A. Wodzińska, s. 1.09

24.06.2019 godz. 12:00 – 13:30 Historia Starożytnej Grecji i Rzymu (test), J. Żelazowski, s. 2.09

24.06.2019 godz. 9:45 – 11:15, Historia Sztuki Starożytnej OGUN, J. Żelazowski,  Stary BUW s. 105

25.06.2019 12:00 -15:00 Łacina i Greka, s. 1.18

25 i 26.06.2019 godz. 9:00 – 12:00 Historia Starożytnej Grecji i Rzymu (cz. 2 ustny), J. Żelazowski, s. 2.13

26.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of Egypt and Nubia, A. Wodzińska, s. 1.09

26.06.2019 godz. 13:00 Armia faraonów termin “1”, S. Rzepka, s. 2.10

27.06.2019 godz. 12:00 -15:00 Łacina i Greka, s. 1.18

29.06.2019 godz. 10:00 Etnografia dla zaocznych, W. Wróblewski, s.2.09

 

Poprawkowe

21.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Historia I Kultura Dalekiego Wschodu, M. Żuchowska, s. 2.07A

02.09.2019 godz. 14:00 – 16:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

02.09.2019 godz. 10:00 Wstęp do archeologii, D. Błaszczyk, s. 2.09

02.09.2019 godz. 12:00 – 14:00 Metodologia, F. Stępniowski, D. Błaszczyk, s. 2.12

04.09.2019 10:00 Zarys Arch. Śródziemnomorskiej, s.2.09, 2.10

05.09.2019 godz. 12:30 and so on… History of Ancient Near East (1st year), P. Bieliński, s. 2.07a

11. 09. 2019  godz. 12.00 Egzamin poprawkowy z Zarysu archeologii pradziejowej (A. Szela),  s. 2.10.

“Challenges of studies in English” ankieta i kwestionariusze

Szanowni Państwo,

Nazywam się Agata Mikołajewska i jestem doktorantką na University College London (UCL). Jestem w trakcie zbierania danych do mojej pracy doktoranckiej pt. “Wyzwania studiów w języku angielskim”.

Celem podjętych przeze mnie eksploracji jest ustalenie wyzwań związanych z nauką w języku angielskim. Udział w badaniu wiąże się z wypełnieniem kwestionariusza on-line (zajmuje do ok. 10 min, max. 15min; kwestionariusz dla wykładowców jest krótszy). Dlatego też, zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie linków do kwestionariusza on-line, do osób spełniających poniższe kryteria:

studentów, którzy:

(1)    są studentami na kierunku studiów prowadzonym w pełni w języku angielskim na uczelni w Polsce
(na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim)

(2)    nie są native speakerami języka angielskiego

(3)    nie są studentami filologii angielskiej, bądź amerykanistyki

oraz wykładowców,  którzy:

(1)    są wykładowcami na kierunku studiów prowadzonym w pełni w języku angielskim na uczelni w Polsce
(na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim)

(2)    nie są native speakerami języka angielskiego

(3)    nie wykładają tylko i wyłącznie na kierunku filologii angielskiej, bądź amerykanistyki

Link do kwestionariusza dla studentówhttps://www.soscisurvey.de/EMI_challenges/?q=base

Link do kwestionariusza dla wykładowcówhttps://www.soscisurvey.de/EMI_challenges/?q=qnr2

Oba kwestionariusze dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Nie ma znaczenia którą wersję uczestnik wybierze.

Studenci biorący udział w badaniu mają szansę otrzymać jedną z trzech nagród (20zł każda).
Chciałabym podkreślić, że wypełnienie kwestionariusza online jest w pełni anonimowe, a badanie uzyskało zezwolenie etyczne UCL Ethics Committee.

Byłabym bardzo wdzięczna za przesłanie informacji o badaniu do studentów i wykładowców zaangażowanych w studia w języku angielskim. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, jestem jak najbardziej dostępna by je wszystkie zaadresować.

Z poważaniem i wyrazami szacunku,

Agata Mikołajewska

+447438250037
agata.mikolajewska.18@ucl.ac.uk