Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Otwarty zaprasza pracowników i doktorantów IA do nawiązania współpracy i składania zgłoszeń swoich autorskich zajęć – kursy na II trymestr roku akadamickeigo 2019/2020.

Kontakt: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 527

Rozliczenie pensum

Uwaga ! Komunikat Dziekan Wydziału Historycznego.

Wszystkie osoby, które prowadziły zajęcia zobowiązane są rozliczyć pensum, w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019r.

Rozliczenie pensum będzie przyjmowane tylko i wyłącznie w formie kart rozliczenia pensum (w załączeniu) wypełnionych elektronicznie, opatrzonych właściwymi podpisami i przygotowanych na podstawie końcowego sprawozdania z działalności dydaktycznej uzyskiwanego z systemu USOS dla każdego nauczyciela akademickiego oraz innych osób prowadzących zajęcia wpisane do systemu USOS,  wraz z jego wydrukiem.

Wydrukowane karty z rozliczeniem pensum proszę składać w sekretariacie IA, pok. 203.

rozliczenie pensum 2018-2019

Szczepienia

Uwaga!

Dyrekcja IA informuje, że pracownicy wyjeżdżający w teren mają możliwośc bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko tężcowi oraz odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

Zainteresowane osoby proszone są o wpisanie się na listę w sekterariacie IA, pok. 203