Wybory na Wydziale Archeologii

W  załączeniu znajdą Państwo list dr hab. Agnieszki Kościańskiej, Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej, dotyczący wyborów na naszym Wydziale. Każdy pracownik naszego Instytutu powinien był otrzymać ten list e-mailem. Jeżeli do kogoś on nie dotarł, proszę o kontakt.
Z poważaniem
dr hab. Sławomir Rzepka
Wydziałowa Komisja Wyborcza
s.rzepka@uw.edu.pl

Sesja letnia 2020

Szanowni Państwo,
poniżej w linku lista egzaminów zgłoszonych w sesji letniej. Pracowników proszę o poinformowanie Studentów o terminach i wymaganiach związanych z użytymi aplikacjami, Studentów proszę o skontaktowanie się z Prowadzącymi w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości.
Przypominam, że istnieje wymóg używania adresów w domenie uw.edu.pl do wszelkich kontaktów i logowań w trakcie sesji (Informacja o kontach DLA STUDENTÓW, DLA PRACOWNIKÓW).
POWODZENIA!

Spis zgłoszonych egzaminów i zaliczeń.

Studentom przypominam również, że jeśli będą składać jakiekolwiek podania przez USOS, musza je 1) napisać; 2) wygenerować PDF; 3) przesłać PDF z wyjaśnieniem mailem do zastępcy deyrektora ds. studenckich; 4) poprosić o przesłanie maila pracownika, który ma poprzeć lub potwierdzić podanie (jeśli jest taka potrzeba). Należy używać maila w domenie uw.edu.pl

Obrony zdalne

Szanowni Państwo,
ukazało się zarządzenie nr 120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Proszę o zapoznanie się z nim i zastosowanie w trakcie nadchodzących obron prac licencjackich i magisterskich.
Informacje i wskazówki TU.
Jednocześnie przypominam, że poprzednie rozporządzenia co do zasady wykluczyły możliwość przeprowadzania obron stacjonarnie.

Wykopaliska 2020

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji, które zostały przekazane w mailu i w trakcie posiedzenia Rady Instytutu informuję, że czekam na dane związane z planowanymi przez Państwa badaniami wykopaliskowymi w sezonie letnim. Odbywać się będą mogły tylko te badania, które wypełniają wytyczne.

Dane powinny zawierać opis bazy noclegowej (w zakresie związanym z wytycznymi), proponowane daty przeprowadzenia ćwiczeń, a także, jeśli Państwo mają już takie dane, listę studentów, którzy, to bardzo ważne, wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniach. Studentów, przed prośbą o zgodę, proszę zapoznać z wytycznymi i wymaganiami (zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń).

Przypominam, że pierwszeństwo w zapisach mają studenci III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich, którzy muszą zrealizować ćwiczenia wykopaliskowe aby móc uzyskać absolutorium i przystąpić do obrony dyplomu. Przypominam również, że student może zrezygnować z udziału w wykopaliskach (w sytuacjach opisanych w wytycznych i w informacjach dla studentów na stronie Instytutu).

Informacje proszę przysyłać do mnie.  Czekam na nie do 17 czerwca.
Dr Wiesław Więckowski

Mendeley w warsztacie archeologa. Szkolenie online

Koło Naukowe Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA serdecznie zaprasza na warsztaty poświęcone wykorzystywaniu menedżera bibliografii Mendeley podczas przygotowywania prac naukowych z dziedziny archeologii.

Szkolenie poprowadzi mgr Maja Bogajczyk (BUW)

Oprogramowanie można zainstalować przed zajęciami. W tym celu należy wejść na stronę www.mendeley.com

Załączone do wydarzenia są pliki:
– Instrukcja dotycząca udziału w spotkaniu na platformie Google Meet
– Lista zagadnień, które będą poruszane podczas szkolenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych – również spoza archeologii!

Link do spotkania:
https://meet.google.com/skp-yjnx-rbb

Sesja letnia 2019/2020

Szanowni Państwo,
sesja egzaminacyjna w Instytucie Archeologii odbędzie się w pierwszym terminie przewidzianym postanowieniem Rektora UW z 5 maja 2020 roku, tj. w dniach: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku.
Egzaminy i zaliczenia w trakcie sesji muszą odbywać się wg zarządzenia Rektora UW z 4 maja 2020 roku, tj. w formie zdalnej za pomocą dozwolonych narzędzi informatycznych i aplikacji (szczegóły otrzymali Państwo w mailu).
Proszę o zgłaszanie proponowanych terminów zaliczeń i egzaminów, które będą odbywać się w trakcie sesji na ręce p. Michała Adamiaka (sekretariat ds studenckich). Zgłoszenie, zawierające nazwisko egzaminatora, formę egzaminu i wybraną platformę, proponowaną datę i godziny przeprowadzenia, należy przesłać do dnia 1 czerwca (platforma Kampus) i do dnia 5 czerwca (inne platformy i formy egzaminu) .

dr Wiesław Więckowski