Kursy dla nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w szkoleniach online, których celem jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych, również w zakresie nauczania na odległość. Kursy są organizowane w ramach programu ZIP.
KURSY

Do Pracowników

Szanowni Państwo,

Dziękujemy bardzo za wielki wysiłek w prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Właściwie wszystkie zajęcia odbywają się w ten sposób, co umożliwi studentom realizację programu. Czekając na rozporządzenie władz UW dotyczące nowej organizacji zakończenia semestru letniego i roku akademickiego chcielibyśmy przytoczyć najistotniejsze informacje uzyskane od władz UW i Wydziału Historycznego:

– zajęcia prowadzone w trybie zdalnym mają być prowadzone w ten sposób do samego końca semestru. Tylko zajęcia z „komponentem praktycznym”, które zgłosili Państwo, będą najprawdopodobniej mogły odbyć się częściowo (w systemie bloków zajęciowych) po 24 maja. W tej chwili zbierane są na ich temat informacje i ustalany wstępny grafik. Te „praktyczne” zajęcia powinny zakończyć się do 10 czerwca. Nalegamy, żeby te zajęcia praktyczne były realizowane, przynajmniej częściowo, najpierw zdalnie. Na zajęcia „w Sali” prosimy zostawić tylko niezbędne elementy „komponentu praktycznego”.

– zaliczenia i egzaminy powinny również odbywać się zdalnie (wg zaleceń zarządzenia Rektora UW z dnia 4 maja 2020 roku). Terminy sesji egzaminacyjnej i poprawkowej zostaną ogłoszone przez KJD wkrótce, prawdopodobnie w oryginalnych datach, opublikowanych w kalendarzu akademickim. Do prowadzenia egzaminów ustnych (w tym także egzaminów dyplomowych) władze UW zalecają, ze względu na RODO i zawarte umowy licencyjne, narzędzie Google Meets. Istnieje wytyczna ustawowa (nowa) nakazująca rejestrowanie egzaminów, zwłaszcza dyplomowych. Nagrywać egzamin dyplomowy ma prawo wyłącznie przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Szczegóły znajdą się, mamy nadzieję, w nowym rozporządzeniu władz UW. Egzaminy pisemne można realizować za pośrednictwem narzędzi dostępnych na platformie Kampus, lub w narzędziach Google.

– bardzo prosimy pamiętać o konieczności umożliwienia terminowego zakończenia studiów studentom III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Prosimy o dopilnowanie powstawania prac dyplomowych i umożliwienie przeprowadzenia obron w systemie zdalnym (lub, po 24 maja, być może także w trybie „normalnym”).

– wkrótce zostaną ogłoszone wytyczne dotyczące możliwości pracy w budynku IA dla pracowników, doktorantów i studentów, zwłaszcza w zakresie prac koniecznych do prowadzenia badań i do powstania prac dyplomowych (powstających w oparciu o materiał). Również wkrótce powinna wznowić działalność Biblioteka.

– nie ma jeszcze decyzji dotyczących ćwiczeń terenowych. Powierzchniówki nie odbyły się, a wykopaliska na razie stoją pod znakiem zapytania. Gdy tylko będzie coś wiadomo na ten temat, będziemy informować. Niestety, decyzje te nie zależą tylko od nas, lecz od władz UW jak również władz państwowych. Pracujemy nad tym, by umożliwić, zwłaszcza studentom ostatnich lat, realizację wymogów programowych.
W kwestii objazdów – prosimy o umożliwienie studentom, zwłaszcza ostatniego roku studiów licencjackich, którzy mieli uczestniczyć w części wyjazdowej, zaliczenia zajęć w innej formie.

– władze UW podjęły decyzję o nieprzeprowadzaniu ankiet ewaluujących zajęcia w tym semestrze.

– zmianie uległy terminy rekrutacji na studia. Prosimy o dopilnowanie powstawania zwłaszcza prac licencjackich i ich obron w terminach, które umożliwią chętnym rekrutowanie się na studia magisterskie.

– w roku 2020 zawieszony został obowiązek przeprowadzania badań okresowych pracowników.

W najbliższym czasie rozporządzenie władz UW ureguluje najistotniejsze kwestie naszej działaności i mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do rzeczywistości bliższej normalności (cokolwiek to znaczy)….

Dyrekcja IA UW

 

Dni otwarcia instytutu.

Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii będzie otwarty w środy (15, 22, 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja) oraz warunkowo może być też dostępny w czwartki po wcześniejszym umówieniu się.
(Informacja dotyczy osób niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania IA UW)

Zarządzenia rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku oraz zarządzeniem nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku, które dotyczą następujących zmian:

  • przedłużenia do 15 maja 2020 r. zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy;
  • ograniczenia do 15 maja 2020 r. pracy na terenie uczelni;
  • zawieszenia do 30 czerwca 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych;
  • odwołania do 31 sierpnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW;
  • zastosowania 50-procentowej obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.

 

Pozdrawiamy i życzymy Państwu dużo zdrowia

Biuro Prasowe UW