III rok st. licencjackich i II rok st. magisterskich

Studenci, którym brakuje ćwiczeń terenowych (ćw. powierzchniowych, wykopalisk) a są na III roku studiów licencjackich albo na II roku studiów magisterskich proszeni są o niezwłoczny kontakt ze mną drogą mailową. W liście proszę zawrzeć informację jakich ćwiczeń brakuje i w jakim wymiarze.

Dr Wiesław Więckowski

Do wszystkich Studentów

Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że mają się Państwo dobrze i oczekują powrotu do normalności tak mocno, jak ja. Zdając sobie sprawę, że wielu z Państwa niepokoi się nie tylko sytuacją w kraju i na świecie, ale także sytuacją na swoich studiach, chciałbym przekazać Państwu garść informacji od władz UW, Wydziału Historycznego i Instytutu Archeologii:

– zgodnie z wytycznymi władz UW wszystkie zajęcia odbywające się zdalnie mają również zakończyć się w ten sam sposób. Przypominam jednocześnie, że są one traktowane dokładnie tak samo, jak zajęcia w Sali, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zaliczenia i egzaminy powinny również odbyć się drogą zdalną. Poszczególni prowadzący podejmują decyzje, w jaki sposób je przeprowadzą. Władze UW nie przewidują specjalnego, wakacyjnego trybu zaliczania zajęć, a sesja egzaminacyjna, jak również sesja poprawkowa w Instytucie Archeologii najprawdopodobniej będą miały miejsce w datach wyznaczonych kalendarzem akademickim;

– zajęcia z elementami praktycznymi (np. laboratoria z opisu zabytków, rysunek archeologiczny i dokumentacyjny, warsztaty z materiałem, itp.) częściowo odbywały się zdalnie, ale po 24 maja przewidywane są również zajęcia w salach. Będą miały charakter blokowy (będą trwać kilka godzin, ale za to jednego bądź w dwa dni). O datach i konkretnych zajęciach będą Państwo powiadomieni wkrótce;

– prawdopodobnie już niedługo pojawi się możliwość korzystania z biblioteki i pracy z materiałem w wymiarze niezbędnym dla zakończenia pisania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich). Dokładne informacje podam wkrótce;

– zajęcia typu objazdy, a także ćwiczenia terenowe (powierzchniówki i wykopaliska) – przekażę informacje w momencie, gdy podjęte zostaną decyzje odnośnie ich odbywania. Na pewno studenci trzeciego roku studiów licencjackich i drugiego roku studiów magisterskich będą mieli możliwość odbycia ich (lub zaliczenia) w taki czy inny sposób, tak, by móc zakończyć studia i obronić prace.

Wkrótce powinno się pojawić rozporządzenie władz UW odnośnie szczegółowych rozwiązań zakończenia roku akademickiego. Gdy tylko się pojawi, jak również, gdy pojawią się decyzje odnośnie ćwiczeń terenowych, przekażę Państwu te informacje niezwłocznie.

Z życzeniami wytrwałości i rychłego powrotu do normalności.

Dr Wiesław Więckowski

Dni otwarcia instytutu.

Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii będzie otwarty w środy (15, 22, 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja) oraz warunkowo może być też dostępny w czwartki po wcześniejszym umówieniu się.
(Informacja dotyczy osób niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania IA UW)

Zarządzenia rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku oraz zarządzeniem nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku, które dotyczą następujących zmian:

  • przedłużenia do 15 maja 2020 r. zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy;
  • ograniczenia do 15 maja 2020 r. pracy na terenie uczelni;
  • zawieszenia do 30 czerwca 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych;
  • odwołania do 31 sierpnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW;
  • zastosowania 50-procentowej obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.

 

Pozdrawiamy i życzymy Państwu dużo zdrowia

Biuro Prasowe UW

Godziny otwarcia budynku archeologii

Szanowni Państwo,

Szkoła Główna będzie otwarta i dyrekcja będzie dyżurować we wtorki i środy (31 marzec, 1, 7, 8, 15 kwietnia) w godzinach 10:00-12:00 oraz w czwartki 2, 9, 16 kwietnia w razie konieczności po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową lub telefoniczną.
Informacja dotyczy tylko pracowników UW. Studenci mogą się kontaktować z prowadzącymi zajęcia, sekretariatami i dyrekcją poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.