I rok studia zaoczne magisterskie

ROK I
(po licencjacie z archeologii i po innych studiach licencjackich)

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Barbarzyńcy w środkowej i północnej Europie od okresu lateńskiego po wędrówki ludów
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Egipt faraonów i świat hellenistyczny
prowadzący: prof. dr hab. A. Łukaszewicz sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
on-line Wykład obowiązkowy dla I roku
w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi zaliczyć dwa wykłady z historii archeologii
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: dr hab. M. Rekowska
NIEDZIELA
10:00-14:45 Translatorium
45 godzin, tylko I rok – nowy program
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym
prowadzący: mgr M. Mileszczyk sala: 2.12

SEMESTR LETNI

SOBOTA
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Kilka słów o architekturze rzymskiej
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
on-line Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Wprowadzenie do archeologii klasycznej
prowadzący: dr hab. M. Rekowska
Wprowadzenie do archeologii protohistorycznej Europy Środkowej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-12:15 Wykład OGUN (nauki społeczne)
30 godzin, tylko I rok – nowy program
Wykład zostanie ogłoszony w terminie późniejszym
prowadzący: sala: 2.12

Ćwiczenia wykopaliskowe

2 miesiące (300 godzin) w tym do 150 godzin możliwe do odbycia w formie praktyki muzealnej itp.

Ćwiczenia powierzchniowe

Tydzień (30 godzin) do odbycia w terminie jesiennym lub wiosennym.