II rok studia zaoczne magisterskie

ROK II (po licencjacie z archeologii i po innych studiach licencjackich)
SEMESTR ZIMOWY
8.00-11.15 Wykład monograficzny
(każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady)
Źródłoznawstwo wczesno- i średniowieczne, dr hab. J. Kalaga, sala 209
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)

Wykłady monograficzne on-line:
Źródłoznawstwo archeologii protohistorycznej, Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)
Historia archeologii śródziemnomorskiej, dr hab. M. Rekowska

11.30-14.45 Wykład monograficzny
Życie codzienne w Imperium Romanum, dr M. Łuszczewska, sala 209

15.00-17.15 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu,
dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski, sala 207
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna,
dr hab. A. Cieśliński, sala 209

17.30-19.45 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu), dr hab. M. Rekowska, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 207
Archeologia Pradziejowa, dr hab. D. Manasterski, sala 209
Archeologia ameryki prekolumbijskiej, dr M. Giersz, dr J. Szymański, sala 211

SEMESTR LETNI
8.00-11.15
Metodologia archeologii, dr F. Stępniowski, sala 209

Wykład monograficzne on-line:
Historia archeologii pradziejowej, Prof. W. Nowakowski
Źródłoznawstwo archeologii klasycznej., dr hab. M. Rekowska
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)

11.30-14.45 Wykład monograficzny
Od Argonautów do Kozaków – dzieje eksploracji i podboju basenu Morza Czarnego, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 209

15.00-17.15 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu), dr hab. M. Rekowska, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 207
Archeologia Pradziejowa, dr hab. D. Manasterski, sala 209
Archeologia Ameryki prekolumbijskiej, dr M. Giersz, dr J. Szymański, sala 211

17.30-19.45 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu,
dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski, sala 207
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna,
dr hab. A. Cieśliński, sala 209

NIEDZIELE
SEMESTR ZIMOWY
„OKIENKO”

SEMESTR LETNI
9.00-12.15
Wykład OGUN – Etnografia, dr Wojciech Wróblewski, sala 209